Anda di halaman 1dari 10

PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |1

Soalan 1 : Padankan gambar dengan perkataan yang betul.

gong
sink
tong
wang
zink

( ____ / 10 markah)

pinggang jengking longkang kangkung pingpong longkang panggang tongkang kang long kang gang pong jeng pang ( ____ / 14 markah) .PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |2 Soalan 2 : Isikan suku kata awal atau akhir berdasarkan gambar yang diberi.

PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |3 Soalan 3 : BIna perkataan daripada suku kata yang diberikan. kam + bing ken + tang gun + ting kum + bang ran + ting ( ____ / 10 markah) .

PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |4 Soalan 4 : Namakan benda-benda berikut. tikus kapur cerek jarum papan setem ( ____ / 12 markah) .

bintang kandang kumbang gendang ranting gunting kentang kandang lembing kambing ( ____ / 10 markah) .PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |5 Soalan 5 : Warnakan perkataan yang betul berdasarkan gambar.

PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |6 Soalan 6 : Mari main teka silang kata. cicak k a t i k u s f lalat a b g o r w a b gajah t g a j b s x k a m j c a p t a badak k u a h d k q t tikus c y h n a d l a katak h e z v k i e k d g l a l a t f ( ____ / 12 markah) .

PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |7 Soalan 7 : Padankan gambar dengan perkataan yang betul. bangku nangka tangga rangka mangga ( ____ / 10 markah) .

PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |8 Soalan 8 : Namakan benda-benda berikut : jengking longkang kangkung pingpong longkang panggang tongkang ( ____ / 12 markah) .

PKSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 |9 Soalan 9 : Pilih dan lengkapkan ejaan. mangga rangka bangku tangga nangka ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ( ____ / 10 markah) .

P K S R B A H A S A M A L A Y S I A T A H U N 4 | 10 .