Anda di halaman 1dari 1

IPG KAMPUS KOTA BHARU

JABATAN PENGAJIAN MELAYU

NAMA PELAJAR

NOMBOR KAD PENGENALAN

KUMPULAN/UNIT
PISMP SEMESTER 6 BM/PJ/RBT 2
KOD/MATA PELAJARAN
BMM 3111
SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

NAMA PENSYARAH KURSUS

TARIKH SERAHAN