Anda di halaman 1dari 2

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim.

Al-Hamdu LillaahiRabbil-Aalamiin,
Hamdan Naiimiin, Hamdan Syakiiriin, Hamday Yuwaafii Niamahu Wa Yukaafii uMaziidah.
Yaa Rabbanaa Lakal-Hamdu, Kamaa Yambaghii Li Jalaali Wajhikal karimi Wa Azhiimi Sulthaanik
Allahumma Innaa Nasaluka Ridhoka Wal Jannah, Wanaauudzu Bika Ming Sakhatika Wannari,
Allaahumma Antas-Salaam Wa Minkas-Salaam, Wa Ilaika Yauudus-Salaam, Fa HayyinaaRabbanaa Bis-Salaam, Wa
Adkhilnal-Jannata Daarus-Salaam, Tabaarakta Rabbanaa Wa Taaalaita Yaa Dzal-Jalaali Wal-Ikraam
Alhamdulilahirabil alamin.
Puji syukur kami panjatkan kepada Mu ya Allah, Engkau masih mengkaruniai kami nikmat kesehatan dan umur,
sehingga kami masih memiliki kesempatan bersama-sama dengan keluarga tercinta dengan penuh rasa gembira, pada
Idul Fitri tahun ini ya Allah.
Ya Allah
Terimalah ibadah shaum kami, dan masukanlah kami kedalam golongan orang-orang yang kembali suci, kembali
kepada fitrah. Amiin.
Ya Allah
Saat ini kami berkumpul bersama keluarga ialah tiada lain hanya karena mengharap Ridho Mu Ya Allah, dengan
senantiasa mempererat tali silaturahmi, sebagaimana yang telah diperintahkan Engkau dan Rasul Mu Muhammad
Sallallahualaihi Wasalam.
Jadikanlah silaturahmi yang kami jalin dan saat kebersamaan ini membuat Engkau senantiasa menganugerahkan
hidayah dan rahmat yang tak terhingga kepada kami dan seluruh keluarga. Amiin ya robal alamin.
Ya Ghoffaar.
Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa anak-anak kami.
Ya Allah
Untuk orang2 terdahulu kami, yang telah lebih dulu meninggalkan kami, orang tua, kakek, nenek, dan semua keluarga
kami yang telah lebih dulu meninggalkan kami,
Tempatkanlah mereka ditempat terbaik yang Engkau muliakan ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya
Allah, terimalah Amal shaleh mereka selama di dunia ini ya Allah. Amiin ya robaln alamin.

Ya Allah
Jadikanlah tali silaturahmi ini tetap terjalin hingga kapanpun ya Allah, Amiin
Pertemukanlah kami kembali dengan Ramadhan tahun depan ya Allah, dan Masukanlah kami kedalam Golongan
orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Mu yang Lurus ya Allah. Amin.ya robal alamin
ALLAHUMMA INNAA NAS-ALUKA SALAAMATAN FIDDIIN, WA'AAFIYATAN FILJASADI,
WAZIYAADATAN FIL'ILMI, WABARAKATAN FIRRIZQI WATAUBATAN QABLAL MAUTI,
WARAHMATAN 'INDAL MAUTI WAMAGHFIRATAM BA'DAL MAUUT, ALLAAHUMMA HAWWIN
'ALAYNAA FII SAKARAATIL MAUTI WANNAJAATA MINANNAARI WAL'AF-WA 'IN-DAL HISAAB.
RABBANAA LAA TUZIGH QULUUBANAa BA'DA IDZ HADAYTANAA WAHAB LANAA MILLADUNG-KA
RAHMAH. INNAKA ANTAL WAHHAAB.
RABBANAA AATINAA FIDDUN-YAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH, WAQINAA 'ADZAABANNAR
Taqabballahu mina wa minkum
Jaalanallahu wa iy yakum minal aidin wal faizin
Amiin ya robal alamin.

Terimakasih atas rezeki Mu hari ini dan hari kemarin ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan sebagai
pembawa keberkahan dalam hidup kami, dan kebahagian bagi sesama.
Ya Aziz
Kami hanyalah makhluk yang masih hina dihadapanMu ya Allah
Ampunilah atas segala kesombongan kami dihadapanMu, kami mohon ampun.. atas kesombongan kami kepada
sesama. Ampunilah atas semua kekhilafan kami selama ini. Dan kami mohon ampun jika kami belum melaksanakan
semua perintahMu dengan taat ya Allah. Amin