Anda di halaman 1dari 14

PEMBINAAN IDENTITI DAN IMEJ

KENDIRI REMAJA
Disediakan oleh:
Muhammad Haikal bin Harun
Muhamad Amsyar bin Mohamed Amin
Abdul Azim bin Roslan

PEMBINAAN IDENTITI
Suatu proses dalam perkembangan personaliti
individu.
Melibatkan pelbagai aspek kognitif, emosi dan
fizikal.
Lebih mudah difahami jika dikatkan antara satu
sama lain.
Melibatkan perubahan-perubahan cara seseorang
mempersepsikan dirinya dengan mengambil kira
pandangan umum.

PERKEMBANGAN IDENTITI
Konsep kendiri
Harga diri / Imej kendiri
Mengenali diri

PENGUKUHAN IDENTITI

Kesempurnaan kendiri

Identifikasi

Tekankan potensi diri yang membina / positif


Ketepikan halangan-halangan hidup
Muncul nilai dan tujuan hidup kendiri

Kecemerlangan dan pencapaian


Desakan dalaman
Membantu remaja menentukan arah kendirinya,
membuat keputusan sendiri dan mencapai tujuan
hidupnya.

PENGUKUHAN IDENTITI

Identiti
Perasaan seseorang yang berbeza dengan orang lain.
Identiti ego boleh membuat keputusan sendiri.
Krisis identiti mengalami konflik dan bergelut dengan
persoalan tentang diri dan hidupnya.
Berbeza mengikut jantina.

Erik Erikson percaya bahawa krisis identiti adalah satu


konflik yang paling penting dalam perkembangan setiap
individu.

KRISIS IDENTITI

Perkembangan kognitif
1.
2.
3.

Idealistik
Egosentrik
Percangahan rasa rendah diri
Ketidakupayaan menyebabkan remaja
menggantikannya dengan tingkahlaku dan rasa
cemerlang yang palsu.

KRISIS IDENTITI
1.

Pembentukan identiti oleh Erikson


Percaya lawan tidak percaya ( 0 1 thn )
Autonomi lawan malu / ragu ( 2 3 thn )
Inisiatif lawan rasa bersalah ( 4 5 thn )
Industri lawan inferioriti ( 6 12 thn )
Identiti lawan keliru peranan ( 13 19 thn )
Intimasi lawan isolasi ( 20 24 thn )
Generatif lawan tidak produktif ( 25 64 )
Integriti ego lawan kesedihan ( 65 ke atas )

KRISIS IDENTITI
2.

Status identiti ( James E. Marcia, 1980 )

Identiti pencapaian

Identiti foreclosure

Komitmen tanpa krisis

Identiti difusi

Krisis yang membawa kepada komitmen

Tiada krisis dan komitmen

Identiti moratorium

Alami krisis tetapi tiada komitmen

KRISIS IDENTITI
3.

Teori Bingham dan Stryker

Personaliti Hardy ( 0 8 thn )


Pembentukan identiti sebagai pemenang ( 9 12 thn )
Kemahiran dalam membina keyakinan diri ( 13 16 thn )
Strategi untuk sara diri ( emosi kewangan ) ( 19 22
thn )
Kepuasan dalam kerja dan cinta ( 22 ke atas )

PERBANDINGAN ANTARA TEORI ERIKSON DAN


BINGHAM DAN STRYKER
Erikson

Bingham dan Stryker

Berdasarkan kanak-kanak lelaki


dan lelaki dewasa

Berdasarkan kanak-kanak
perempuan dan wanita

Kanak-kanak perempuan lebih bannyak menyatakan persetujuan dan


sangat bergantung kepada perkara yang mempengaruhi
perkembangan sosioekonomi
Di peringkat awal dewasa :
intimasi lawan isolasi

Di peringkat remaja dan awal


dewasa : sara diri : emosi
kewangan

PERBANDINGAN ANTARA TEORI ERIKSON DAN


BINGHAM DAN STRYKER

Jangkaan peranan jantina

Lelaki dijangka untuk mudah berdikari.


Krisis lelaki adalah salah mewujudkan keintiman.
Wanita dijangka mudah untuk mewujudkan hubungan.
Krisis wanita adalah autonomi dari segi menjaga diri.

Personaliti Hardy mempunyai persamaan dengan :


Percaya lawan tidak percaya
Autonomi lawan malu / ragu
Inisiatif lawan rasa bersalah

PERBANDINGAN ANTARA TEORI ERIKSON DAN


BINGHAM DAN STRYKER

Persamaan antara :

Industri lawan inferioriti dengan pembentukan identiti


sebagai pemenang.
Generativiti dan tidak produktif dengan kepuasan dalam
kerja dan cinta.

PENGARUH SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN


IDENTITI REMAJA

Ibu bapa

Gaya bimbingan Autokratik, Autoritatif, Permisif, Tidak


terlibat

Rakan sebaya
Mendedahkan remaja dengan pelbagai idea dan nilai.
Memberi emotional support dan membantu memilih
identiti.
Bersama dalam mencari pembentukan identiti.

Sekolah dan Masyarakat


Pelbagai peluang dalam pembentukan identiti.
Membantu meningkatkan konsep kendiri dan keyakinan
diri.

PENGARUH SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN


IDENTITI REMAJA

Budaya

Mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukann


identiti.

Golongan masyarakat minoriti


Hanya untuk golongan tertentu.
Sangat sensitif terhadap maklum balas sosial.
Menjadi terget kepada masalah diskriminasi dan ketidak
adilan.