Anda di halaman 1dari 25

Kreativiti adalah satu kemahiran yang

perlu ada dalam merentas kurikulum.


Pemikiran kreatif membolehkan murid
untuk menjana dan mengembangkan
idea-idea, membuat hipotesis dan
mengaplikasikan imaginasi untuk mencari
alternative outcome-QCA 1999

Keupayaan.
Sikap.
Proses.

J.P Guilford-keupayaan untuk


memanipulasi idea dengan lancar,
fleksibel, teliti dan asli.
Runco & Nemiro-keupayaan
menyelesaikan masalah (problem finding.)

Barron 1969; Runco 1993


-Berdikari
-Dominan
-Introvert
-Keupayaan berfantasi dan bermain
dengan idea
-Fleksibel
-Komitmen terhadap kerja

Pemikir yang mahir, fleksibel, asli dan teliti


Peneka yang baik dan bersedia membuat
hipotesis (what if)
Sifat ingin tahu yang ekstream tentang objek,
idea, situasi atau events.
Suka berfantasi dan berimaginasi
Sensitif kepada kecantikan dan tertarik kepada
nilai estetika
Suka perkara-yang kompleks dan
menyelesaikan masalah

Sternberg dan Lubart (1993)-6 faktor model


kreativiti:
Intelligent processes
Pengetahuan
Gaya pemikiran
Personaliti
Motivasi
Persekitaran

Amabile(1983)- motivasi intrinsik sebagai


pusat untuk membuat kerja-kerja kreatif.

Mendesak kanak-kanak melakukan


perkara right way
Menekankan realistik dan berhenti
berimaginasi.
Membandingkan dengan kanak-kanak lain
Tidak menggalakkan sifat ingin tahu

Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan merupakan penghalang utama kepada


usaha pemupukan kreativiti dalam bilik darjah.
Gardner (1991) menyatakan bahawa tempoh umur antara dua hingga tujuh tahun
merupakan tempoh yang kritikal untuk kreativiti diluahkan.

Proses pengajaran dan pembelajaran yang sehala dan dikawal oleh guru ini menjadikan
para pelajar pasif menerima sahaja maklumat yang diberikan oleh guru.
Sternberg & Lubart (1995) pula berpendapat bahawa persekolahan juga menghalang
kreativiti dengan menanamkan ke dalam diri para pelajar sifat toleransi yang rendah
terhadap kegagalan.
Kajian oleh Westby & Dawson (1995) menunjukkan bahawa ciri-ciri personaliti individu
kreatif termasuklah berazam, bebas, suka mengambil risiko, impulsif dan individualistik tidak
digemari oleh para guru

Mempunyai kecerdasan yang tinggi secara umum ataupun khusus


dalam sesuatu perkara
mempunyai komitmen tugas yang tinggi dan mempunyai tahap
kreativiti yang tinggi.
membuat keputusan
menyelesaikan masalah
menerbitkan idea
Keaslian (sesuatu produk, tindakan atau idea yang kreatif
semestinya menyimpang dari kebiasaan).

Salah satu objektif KBSR ialah untuk mengembangkan dan meningkatkan


daya pemikiran kreatif pelajar ( Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001).
Salah satu aspek pembaharuan yang diberikan perhatian yang serius
dalam KBSR yang membantu kearah meningkatkan daya pemikiran kreatif
pelajar ialah aspek pembaharuan dalam gaya pengajaran guru.
Dalam pengajaran, guru harus bertanyakan soalan-soalan seperti Apakah
yang kamu cuba ini ? Apa yang akan terjadi jika ada ini ? Apakah kamu
dapat?
Ho Pek Ching (2000) dalam kajiannya menyatakan bahawa guru yang
kreatif cenderung menggunakan kaedah penyelesaian masalah dalam
pengajaran.

Pengajaran Kreativiti
Guru harus menginspirasikan pelajar kearah pemikiran kreatif pada
peringkat individu dan kumpulan.
Pelajar harus disediakan persekitaran yang dapat merangsang kreativiti
mereka
Situasi pembelajaran dan pengajaran tidak seharusnya membebankan
pelajar.
Guru tidak seharusnya mengawal pelajar sewenang-wenangmya
semasa pengajaran.
Guru perlu menggalakkan motivasi dalaman, memupuk rasa kekitaan
dan pemikiran yang menjurus kepada aspek-aspek kreatif

Menggalakkan pelajar untuk belajar secara bebas.


Memiliki stail pengajaran yang saling bekerjasama dengan pelajar dan
bersepadu secara sosial.
Memotivasikan pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan untuk
dijadikan asas kepada pemikiran divergen.
Menggalakkan pelajar berfikir secara fleksibel.
Menggalakkan pelajar melakukan penilaian kendiri terhadap idea-idea
yang mereka keluarkan.
Mengambil segala cadangan dan soalan pelajar secara serius atau
bersungguh-sungguh.
Menawarkan kepada pelajar peluang-peluang untuk melakukan tugasan
dengan menggunakan pelbagai bahan dan dalam berbagai keadaan.
Membantu pelajar belajar bagaimana untuk menghadapi kekecewaan
dan kegagalan supaya pelajar akan tabah untuk mencuba sesuatu yang
baru dan luarbiasa.

Mengenalpasti pelajar lain yang mempunyai keinginan yang sama


dan memberi peluang untuk mereka berkongsi pengalaman
Menonton rancangan television yang terpilih bersama anak-anak
dan berbincang sesama ahli keluarga
Berbual dengan anak-anak mengenai isu semasa atau buku yang
dibaca

Bawa anak melawat muzium, meneroka pameran dan berbincang


Melibatkan anak-anak dengan aktiviti kreatif seperti muzik,lukisan

Mengimbau sejarah Islam, Luqman al-Hakim adalah seorang


tokoh pintar dan seorang ayah penyayang dan bijak dalam
mendidik anak-anaknya. Beliau melihat anaknya dengan
pandangan penuh kasih sayang. Cara pendidikannya melalui
nasihat penuh hikmah, lontaran perbandingan bagi
membimbing anak-anak untuk berfikir. Beliau bijak mengatur
kata-kata dalam membangunkan kefahaman dan
memperkasa jiwa si permata hati.
Nasihat Luqman mengenai keistimewaan dan kecerdasan
akal anak. Dia berkata kepada puteranya: Puteraku, puncak
kehormatan dan kedudukan tinggi adalah akal yang cerdas.
Orang yang cerdas akalnya, maka akan tertutup semua dosadosanya, diperbaiki kesalahan-kesalahannya dan diredai
Tuhannya.

Dewey (1933) mengaitkan berfikir sebagai perilaku


menyelesaikan masalah
Edward De Bono (1976) - Mengaitkan KB dengan
pemikiran lateral
Mayer (1977) kemahiran pengolahan operasi mental
Chaffee (1988)-Pemikiran merupakan proses luar biasa
yang digunakan dalam proses membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.

pemikiran bercapah oleh Guilford (1967)


pemikiran lateral oleh Bono (1970).
pemikiran fleksibel oleh Perkins (1984)
Kebolehan membina kombinasi idea-idea
oleh Halpern (1984)

Melibatkan kebolehan :

a) kelancaran (fluency)
b) fleksibiliti (flexibility)

c) keaslian (originality)
d) penghuraian (elaboration)

sangat lancar dan yakin menjelaskan idea


berkebolehan membuat hubungkait antara
dua idea
mengekalkan idea sendiri
sering tercabar dengan idea-idea baru
mempamerkan tingkah laku yang bertenaga
menyukai eksperimen, mencipta kaedah baru
dalam penyelesaian sesuatu tugasan

Dewey (1933) menyifatkan pemikiran kritis


sebagai pemikiran reflektif, iaitu berfikir
dengan mendalam dan memberi
pertimbangan yang serius tentang sesuatu.
Taksonomi Bloom (1956), pemikiran kritis
melibatkan tiga jenis aktiviti mental, iaitu
analisis, sintesis dan penilaian.
Ennis (1962) mentakrifkan pemikiran kritis
sebagai pemikiran reflektif

Berfikiran terbuka
Mencari pilihan-pilihan atau alternatif
Mengambil kira semua perkara dalam
sesuatu situasi
Mahir dalam menyatakan sesuatu
kenyataan dengan jelas
Sentiasa mencari maklumat dengan
menggunakan bahan-bahan rujukan
Berkemahiran untuk mencari jawapan

SECARA KREATIF

Menjana dan menghasilkan


idea
Membuat hipotesis
Meramal perkara baru
Mensintesis
Menghubungkait
Mencipta metafora, anologi
atau definisi
Mereka cipta
Mengarang
melukis

SECARA KRITIS

Membanding dan
membezakan
Mengkategorikan
Mencirikan
Menghuraikan
Menaakul
Menganalisis
Merumus dan meramal
Membuat inferens
Menilai maklumat dan
inferens

Taksonomi Bloom (1956)


a) pengetahuan
cth: sebutkan rumus luas segiempat

b) kefahaman
cth : Gunakan operasi tambah untuk
mencari jawapan bagi 3 x 8.

c) aplikasi- soalan penyelesaian masalah

d) analisis
e) sintesis
cth: Jika 4 x 6 = 24
5 x 7 = 35
6 x 4 = 24 dan 7 x 5 = 35
Lengkapkan a x b = _________
f) penilaian
cth: Buktikan rumus perimeter segiempat
tepat ialah 2 x (p x l)