Anda di halaman 1dari 2
Berkut adalah contor pongraan GPS bagiKelab dan Persaan. Dalam contohini blangan ‘murid adalah soramai 2000 orang. Jadual 2& Contoh Penglraan GFS bagi Kelab dan Persatuan Grea -MilaiGred Bl. Murid ‘BLL Murid x Nilai__Grod Purata Sekolah bagi a w ‘Gred (ay, Kelab dan Persatuan A 1 150 180 8 2 600 1200 um xy c 3 950 2850 Sumter D 4 250 1010 = 5850 . 5 50 280 2H Jumiah 2009 5450 ee (GPS bag! badan beruniarm dan sukan dikra dengan cara yang sama sapert datas. Langkah 3 Krakan GPS bag gred keseluruhan Kokurikulum dan Sukan. Berkut adalah contoh pengkaan GPS bagi Gred Keseluruhan Kokurkulum dan Sukan, Dalam contoh fi, blangan mura adalah seramai 2000 orang, Jadual 25: Pengiraan GPS Gred Keseluruhan Bidang Kokurikulum dan Sukan Gra —‘NiaiGred Bil. Murid Bil. Muridx Nilai_ GPS Bidang Kokurikulum a) Ww Gred (ay) ‘dan Sukan A 1 120 120 a 8 2 900 +1800 ae 5 2 ie set Jumiah Mund . 4 200 00 $220 E 5 0 400 a8, Samia 2000 5220 Bet Pengiraan GPS minh xy Tomah Mund 5220 000 261 spukeren CPS kepada bentuk peratus bagi Bidang Kekurikulum don ‘Sukan {ial GPS dalam bitang Kokurikuum iaah 1 hisggaS Jun = x100 (GPS Maksinum = 1) =G=M x 100 (x= GPSdipaoleh) ey Contohe GPS dperatehiaah 296. 52.98 «100 et = 2.08 x 100 =5100% :ngiraan GPS bagi Bidang Kokurikulum dan Sukan Nai gred bagi pencapsian setiap bidang dan pencapaian keseluruhan sktvt kokurikulum adalah seperti dalam Jadual 22: Jadual 22: Nilai Gred Bidang Kokurikulum dan Sukan Gred Markah Nilai Gred A 80% - 100% 1 8 60% -79% E e 40% -59% 4 D 20% =39% 4 & 11% ke bawah 5