Anda di halaman 1dari 21

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN (TNT)

ISIKAN MAKLUMAT DALAM PETAK DI BAWAH INI


No.Ruj.Fail:

BULAN

Telefon/Fax:

SMK TRIANG 3
28300 TRIANG
PAHANG DARUL MAKMUR
09-2469412

Nama Pegawai:

KAMARUZZAMAN BIN SULAIMAN

FA

No.K/P:

Layak Sewa Hotel 3

Gred/Kategori:

640513-06-5607
DG 41

Jawatan:

GPK HEM

Alamat Rumah

C-1-4
KIP SEBERTAK
28300 TRIANG

Nama Sekolah:
Alamat:

Kumpulan:

2004
OGOS
1 SEPTEMBER

TAHUN

CEAA164/01/CLAIM/05

TARIKH
Gaji Pokok :
Elaun-Elaun:
Layak Elaun Makan:
Layak Sewa Hotel 2
Amaun Lojing:

KENDERAAN
Jenis/Model:
No.Pendaftaran:
Kuasa (C.C):
Kelas Tuntutan

TEKSI

CETAKAN BORANG-BORANG

KEPTAN CAWA

JALANAN (TNT)

WAH INI

SEMAKAN
2004
OGOS
1 SEPTEMBER
No.Resit Hotel

KENDERAAN

TEKSI

-BORANG

KEPTAN CAWANGAN BENTONG

MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN PERSEORANGAN / INDIVIDU


TUNTUTAN PERJALANAN

No K/P Baru

890218-06-5606

Kod Bahagian

035

Kod Jab Bayar

211

Kod PTJ Bayar

550101

Nama

CIK
SMK TRIANG 3,
28300 TRIANG, PAHANG DARUL MAKMUR.

No Telefon

09-2469927

No Faxs

09-2469921

Emel
Jawatan

SAIDATUL AZREEN BINTI ABDUL KHALIB

Gelaran
Alamat Sekolah

No K/P Lama

PEMBANTU MAKMAL C17

No Gaji

20394987

Kod Bank eSPKB

Tangga Gaji

PI T1

Akaun Bank

156075967335

Nama & Alamat Bank MAYBANK BERHAD

Catatan
Status

Bujang

Bangsa
Jantina

Kahwin

Melayu
Lelaki

Warganegara
Agama
Tarikh Lahir

Perempuan
MALAYSIA
ISLAM
18.02.1989

Berhenti

Pejabat

Bulan Naik Gaji

Tarikh Lantikan Pertama


Kump. Perkhidmatan

24.05.2012

Cawangan

Tarikh Kini

C17

Tarikh Pencen

No KWSP

CATATAN :
1. Lampiran ini hendaklah disertakan dengan Borang Tuntutan bersama salinan K/ Pengenalan
dan muka depan Buku Bank pada tiap-tiap bulan.
2. Tidak dibenarkan membuat pertukaran Akaun Bank.

LAMPIRAN A

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI


BAGI BULAN

SEPTEMBER

TAHUN

2012

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA (HURUF BESAR) :

NOR AZLINA BINTI AWANG

NO KAD PENGENALAN

810101115136

NO AKAUN BANK

163019425780

NAMA AKAUN BANK

MALAYAN BANKING BERHAD

GRED/KATEGORI
(KUMPULAN (*) )

JAWATAN

PENDAPATAN

KENDERAAN

C17

PEMBANTU MAKMAL

GAJI

RM

932.15

ELAUN-ELAUN

RM

445.00

JUMLAH

RM

1,377.15

JENIS / MODEL

TEKSI

NOMBOR
PENDAFTARAN

KUASA (C.C)

KELAS TUNTUTAN :

ALAMAT PEJABAT

ALAMAT RUMAH

SMK TRIANG 3
28300 TRIANG
PAHANG DARUL MAKMUR

NO. 30 JALAN JATI 3, TAMAN JATI,


28200 BANDAR BERA,
PAHANG DARUL MAKMUR.

KENYATAAN TUNTUTAN
Waktu
Tarikh

Tujuan / Tempat
Bertolak

Sampai

Jarak
(km)

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA


BAGI KUMPULAN SOKONGAN YANG SETARAF
DENGAN KUMPULAN C DARI GRED 17 HINGGA GRED 26

3.10.2012

6.00pg

6.45pg

Dari kediaman ke stesen teksi Temerloh bagi menghadiri


Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama bagi Kumpulan
Sokongan Yang Setaraf.

35

7.00pg

9.00pg

Dari stesen teksi Temerloh ke Pahang Skill Development


Centre , Taman Perindustrian Semambu , Kuantan .

150

9.30pg

10.30pg Peperiksaan dijalankan.

12.00t/hr 12.45t/hr Selesai Peperiksaan. Dari Pahang Skill Development Centre


ke Stesen Teksi Kuantan.

15

1.00ptg

3.00ptg Dari stesen teksi Kuantan ke stesen teksi Temerloh

135

3.30 ptg

4.15ptg Dari stesen teksi Temerloh pulang ke kediaman.

35

JUMLAH KECIL
JUMLAH

370

E
M

Jumlah Elaun
Yang Dituntut
E E S
H L H

Jumlah Elaun
Yang Dituntut
Tambang
Teksi

RM 25.00

RM 55.00

RM 15.00

RM 40.00
RM 25.00

RM160.00

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


atau (b) Elaun Perjalanan Kenderaan

Jarak

Bagi

km
A

500

km

pertama

501

km

hingga

km

hingga

km

dan seterusnya

km x

0.45 0.70 0.60 0.50 0.45 0.40

: RM

1,000

km x

0.40 0.65 0.55 0.45 0.40 0.35

: RM

1700

km x

0.35 0.55 0.50 0.40 0.35 0.30

: RM

km x

0.30 0.50 0.45 0.35 0.30 0.25

: RM

JUMLAH

RM

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


TEKSI

Resit

RM

BAS

Resit

RM

KERETA API

Resit

RM

FERI/MOTORBOT

Resit

RM

KAPAL TERBANG

Resit

RM

LAIN-LAIN

Resit

RM

JUMLAH

RM

160.00

160.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

x Elaun Makan sebanyak

RM 40.00

/ hari

RM

x Elaun Harian sebanyak

RM 20.00

/ hari

RM

JUMLAH

RM

20.00
20.00

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING


x BSH sebanyak
x BSH sebanyak
x BSH sebanyak

RM
RM
RM

/
/

[Resit No:

RM
RM
RM

hari
hari
/

Bayaran Perkhidmatan dan cukai kerajaan atas sewa hotel


x Elaun Lojing

RM 40.00

/ hari

RM

JUMLAH

RM

180.00

TUNTUTAN PELBAGAI
TOL

Resit

RM

TEMPAT LETAK KERETA

Resit

RM

DOBI

Resit

RM

BAYARAN POS

Resit

RM

TELEFON, TELEKS, FAX

Resit

RM

Kerugian pertukaran matawang asing @ 3%


[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei]
JUMLAH

RM
RM 180.00

JUMLAH TUNTUTAN
PENGAKUAN

(i)

Saya mengaku bahawa


Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi.

(ii)

Tuntutan ini dibuat mengikut kadar atau syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas rasmi atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa.

(iii)

Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak


dilakukan dan dibayar oleh saya sendiri.

(iv)

Panggilan telefon sebanyak RM

(v)

Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab
terhadapnya.

RM180.00

telah sebenarnya

adalah atas urusan kerajaan.

TARIKH
TARIKH
: : 4.4.2005
' Tandatangan Pemohon

T.t.Pengetua
PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

'Tandatangan dan cop rasmi


Ketua Jabatan / Pegawai
Yang membuat Pengesahan

Tarikh :

PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)


Pendahuluan Diri Diberi
Tolak :
Tuntutan Sekarang
Baki dituntut / Baki dibayar balik

RM
RM
RM

SMK TRIANG 3
28300 TRIANG PAHANG

2004

#REF!

120
211

550801

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TEMERLOH

FAIRUZ BIN NORDIN


155108013440
MAYBANK BERHAD

EB

MEI

2004

Muka Surat
@ BUTIR-BUTIR AKAUN SUBSIDIARI

(Hendaklah diisi jika melibatkan Akaun Subsidiari)


Bil

Kod

Kod

Nombor

Nombor

No. Akaun

Bulan

Amanah /

Pindah

Kad

Gaji

Subsidiari /

Ansuran

Hasil

Catat

Pengenalan

Permohonan

Bln/Thn

Amaun
RM

DT/
Sen

Nama / Catatan

KT
9

10

Jumlah ................
11

Tanda Tangan Pegawai: ..................................................

Tarikh:

12

...........................

13
RUANG UNTUK KETERANGAN LANJUT

KETERANGAN AM
AKT

Aktiviti

Arahan Perbendaharaan

Gunakan Kod Sahaja

AP
BIL

Bilangan

BLN

Bulan

Nota

Jika bilangan butir-butir Akaun

CP

Cara Pembayaran

Subsidiari adalah tidak mencukupi

DT

Debit

untuk dicacat di atas,sila gunakan

JAB

Jabatan

Borang

KT

Kredit

akaun Subsidiari (Kew 307) sebagai

No.

Nombor

sambungan.

PEJ

Pejabat

PK

Pusat Kos

PROG

Program

PTJ

Pusat Tanggung Jawab

THN

Tahun

Tanda 'X' di mana berkenaan

SMK TRIANG 3
28300 TRIANG
PAHANG DARUL MAKMUR
ELAUN PERJALANAN

Rujukan Kami :
Tarikh
:

TELEFON & FAX :


09-2469412
CEAA164/01/CLAIM/05
25.OGOS.2004

Kepada,
Pegawai Pendidikan Daerah Bera,
Pejabat Pendidikan Daerah Bera
28200 Bandar Bera
Pahang Darul Makmur
(UP: Bahagian Kewangan)

Tuan,
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN BULANOGOS

2004

Nama : KAMARUZZAMAN BIN SULAIMAN


No.K/P : 640513-06-5607
Dengan segala hormatnya, adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.
2.

Sehubungan itu, bersama-sama ini disertakan perkara berikut untuk penerimaan tuan :2.1.

3 salinan Lampiran A

2.2.

3 salinan surat Arahan

2.3.

1 keping sampul surat alamat penerima

Sekian, Terima kasih.

` BERKHIDMAT UNTUK NEGARA '


Saya yang menurut perintah,

TJ
SENARAI SEMAK TUNTUTAN
( satu salinan hendaklah diisi dan disertakan dengan borang tuntutan )

1 JENIS TUNTUTAN

PERJALANAN

2 NAMA SEKOLAH

SMK TRIANG 3
28300 TRIANG
PAHANG DARUL MAKMUR

3 PENYEMAKAN DOKUMEN
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*)

DOKUMEN-DOKUMEN
Baucer 304 - 4 salinan
Lampiran A - 4 salinan
Surat Panggilan Asal
Resit Hotel Asal
Resit Tol Asal
Resit Feri Asal
Sampul Surat & Setem 0.30

PENYEMAKAN SEKOLAH

_/
_/
_/
_/

PENYEMAKAN PPD

Tandakan ( _/ ) jika ADA, CUKUP dan BETUL.


( X ) jika TIDAK ADA.
( _ ) jika TIDAK PERLU.
( ? ) jika ADA tetapi TIDAK CUKUP dan/atau TIDAK BETUL.

4 PENYEMAKAN BUTIR-BUTIR BORANG/BAUCER TUNTUTAN


BIL
1
2
3
4
5
6
(*)

BUTIR-BUTIR TUNTUTAN
Jarak
Kadar Teksi/Perbatuan
Elaun Makan/Harian
Sewa Hotel/Lojing
Jumlah Tuntutan
Koding

PENYEMAKAN SEKOLAH

**

_/
_/
_/
_/

PENYEMAKAN PPD

**

Tandakan ( _/ ) jika BETUL.


( ? ) jika TIDAK BETUL.

5 NAMA DAN TANDATANGAN GURU/PENYEMAK


GURU
NAMA KAMARUZZAMAN BIN SULAIMAN
TT *

PENYEMAKAN SEKOLAH

PENYEMAKAN PPD

KEPADA,
KAMARUZZAMAN BIN SULAIMAN
SMK TRIANG 3
28300 TRIANG
PAHANG DARUL MAKMUR

Anda mungkin juga menyukai