Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL 16800 PASIR PUTEH, KELANTAN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 1 2010
Panitia Sejarah Jabatan Sains Sosial SMK. Kamil Pasir Puteh Kelantan

1

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 1 Minggu 2 SEJARAH DAN KITA a. Kemahiran Sejarah i. Minggu 3 17 -20 Jan ii. Definisi sejarah Ciri-ciri sejarah Aras 1  Mendefinisikan istilah sejarah  Menyenaraikan ciri-ciri sejarah  Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah  Menyatakan kaedah pengkajian sejarah Aras 2  Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa  Memberi contoh peristiwaperistiwa bersejarah  Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah Aras 3  Mentafsir peristiwa sejarah  Mengelaskan sumber sejarah  Mengelaskan peristiwa sejarah dan bukan sejarah  Mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam pengkajian sejarah TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Penggal Pertama Hari Persekolahan Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan 1 Pendedahan Sukatan Pelajaran Memahami kemahiran sejarah Kajian Teks : Mencari definisi Berbangga sejarah dengan warisan Negara  Menghargai Perbincangan: tinggalan sejarah Merumus definisi sejarah Peta Minda: Ciri-ciri Sejarah Kajian Gambar: Sumber sejarah Catatan (Kajian Sejarah Tempatan dilaksanakan secara Kerja Kursus dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)

iii. Sumber sejarah iv. Kaedah pengkajian sejarah

2

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 4 21 - 25 Mac TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK b. i. Kepentingan sejarah HASIL PEMBELAJARAN Memahami kepentingan sejarah Aras 1  Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah  Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita Aras 2  Membincangkan peristiwa bersejarah  Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut Aras 3  Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020 Perbincangan: Ciri-ciri warisan bangsa Bangga dengan sejarah negara  Melahirkan rasa bangga dan cinta akan tanah air CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Tujuan

ii. Faedah

3

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 5 31 Jan 04 Feb 2010 CADANGAN AKTIVITI Kajian Gambar/Ilustrasi: Peralatan dan senjata Membina Garis Masa: Zaman prasejarah Semangat gigih dan berdikari  Bekerja keras dan yakin diri UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui tahap perkembangan zaman prasejarah Aras 1  Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah  Melakar peralatan pada zaman prasejarah  Melabel lokasi penempatan zaman prasejarah Aras 2  Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan  Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal Aras 3  Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah

1. ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 1.1 Zaman Prasejarah a. b. c. d. Paleolitik Mesolitik Neolitik Zaman Logam

4

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Memahami kewujudan kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara Aras 1  Mendefinisikan konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot  Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim  Melabel lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim  Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran  Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Kemegahan terhadap tamadun awal  Menghargai sumbangan tamadun awal kita

Minggu 6 07 -11 Feb

1.2 Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara (Angkor, Champa,Funan, Srivijaya, Majapahit, Chi Tu dan Kedah Tua) a. Kerajaan agraria dan kerajaan maritim  Takrif  Ciri-ciri  perkembangan

Membuat Carta: Perbandingan antara kerajaan agrarian dan kerajaan maritim

Minggu 7 14 – 18 Feb

Aras 2 b. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal  Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria  Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal Aras 3  Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim  Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai  Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik

5

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 CADANGAN UNSUR AKTIVITI PATRIOTISME

1.3 Zaman Kesultanan Melayu Melaka Minggu 8 21 - 25 Feb

Kajian Peta: Kemimpinan Tunjuk arah berwawasan perjalanan Aras 1  Berbangga a. Pengasasan Kesultanan Parameswara dengan  Memerihalkan peristiwa pengasasan hingga ke Melaka Melayu Melaka kesultanan Melayu Melaka pemimpin yang  Menceritakan asal usul nama Melaka i. Kedatangan Parameswara Simulasi: berwibawa  Melakar perjalanan Parameswara dari Pemilihan Melaka dan Palembang ke Melaka ii. Asal usul Melaka sebagai sebuah berwawasan  Menyatakan kegigihan dan wawasan petempatan Parameswara iii. Parameswara membina Aras 2 Melaka Kegigihan untuk  Menerangkan tindakan Parameswara Melukis/Ilustrasi: Keadaan Melaka mencapai dalam usaha membina Melaka sebagai kampung cita-cita  Membandingkan sejarah pengasasan nelayan Kesultanan Melayu Melaka  Berkeyakinan berdasarkan pelbagai sumber terhadap ciriAras 3 ciri kegemilangan  Membuat justifikasi pemilihan negara kita Melaka sebagai sebuah kerajaan  Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepemimpinan dalam pembinaan negara Cuti Tahun Baru Cina 12 – 15 Februari 2010 PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 1) 01 – 11 Mac 2010 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 – 20 MAC 2010

6

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Menganalisis Sistem Pembesar Empat Lipatan di Melaka

CADANGAN AKTIVITI Carta Aliran: Sistem pentadbiran Pembesar Empat Lipatan

UNSUR PATRIOTISME

Minggu 11 21 - 25 Mac

b. Kegemilangan Melaka i. Sistem pentadbiran - Sistem Pembesar Empat Lipatan

Tanggungjawab bersama asas kegemilangan  Berbangga dengan sistem pentadbiran negara kita

Aras 1 Melukis/Ilustrasi:  Mendefinisikan konsep Pembesar Kedudukan Empat Lipatan  Melakar rajah Sistem Pembesar Empat pembesar berempat di Melaka ketika Lipatan di Melaka menghadap sultan  Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka Aras 2 Membuktikan Sistem Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan adalah sistematik Aras 3  Membuat inferens tentang sistem Pembesar Empat Lipatan dengan sistem Jemaah Menteri sekarang

Kedaulatan negara kita  Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan

7

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 11 21 - 25 Mac CADANGAN AKTIVITI Kajian gambar: Pelabuhan Melaka Bercerita: - Pungutan cukai di pelabuhan - Kemudahan menyimpan barang - Pengangkutan barang UNSUR PATRIOTISME Sistem Perdagangan Melaka bertaraf dunia  Berkeyakinan Malaysia Boleh

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Memahami kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia Aras 1  Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan  Melakar peta yang menunjukkan negara dan barangan yang diperdagangkan di Melaka  Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka Aras 2  Membuktikan kepentingan faktor geografi dalam membantu Melaka menjadi pusat perdagangan  Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar Empatan Lipatan Aras 3  Membandingkan sistem perdagangan di Melaka dengan sistem perdagangan sekarang  Menilai keberkesanan Undangundang Laut Melaka dalam memajukan perdagangan di Melaka

ii. Pusat perdagangan - Faktor geografi - Faktor di Melaka  Pentadbiran  Kemudahan Pelabuhan  Cukai  Perdagangan  Matawang  Bahasa

Perbahasan: Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf dunia

8

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 11 21 - 25 Mac CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 

HASIL PEMBELAJARAN Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa  Meramalkan kegemilangan Malaysia tahun 2020 berbanding kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka Mengetahui kepentingan menjalin hubungan diplomatik Aras 1  Menjelaskan konsep hubungan diplomatik  Menyenaraikan kerajaan Melayu lain dan negara luar menjalinkan yang hubungan dengan Melaka  Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu lain dan negara luar Aras 2  Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan luar  Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar Aras 3  Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar  Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar

iii. Hubungan luar Minggu 12 28 Mac 01 Apr - Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu yang lain (Hubungan dengan Pasai, Jawa, Siak dan Kampar) - Hubungan Melaka dengan negara luar (Hubungan dengan China, Gujerat, Siam, Tanah Arab dan Ryukyu)

Perbincangan: Bentuk dan kesan hubungan luar Melakar peta: Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu yang lain dan negara luar

Kematangan dalam hubungan diplomatik  Bertindak dengan bestari

9

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 13 05 – 08 Apr CADANGAN AKTIVITI Bercerita Latar belakang kedatangan Islam ke Melaka Kajian Peta: Penyebaran Islam di Asia Tenggara Buku Skrap: Gambar seni reka pengaruh Islam UNSUR PATRIOTISME Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam  Taat kepada Tuhan  Toleransi beragama

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK iv. Penyebaran Islam - Perkembangan Islam - Melaka sebagai pusat penyebaran Islam - Cara Melaka menyebarkan Islam ke negara lain di Asia Tenggara

HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam Aras 1  Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka  Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan agama Islam di Melaka  Menceritakan peranan Melaka dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara  Melakar peta penyebaran Islam di Kepulauan Melayu Aras 2  Membandingkan teori-teori kedatangan Islam ke Melaka  Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran Islam  Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka Aras 3  Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia  Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan Islam di peringkat antarabangsa

10

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 14 11 - 15 Apr CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Menghargai ilmu dalam kehidupan

v. Pusat kegiatan intelektual - Peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual

Minggu 15 18 – 22 Apr

- Peranan pemerintah

Aras 1  Mendefinisikan konsep intelektual  Menyenaraikan peranan istana sebagai pusat intelektual  Menyatakan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca  Menamakan hasil kesusasteraan Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Aras 2  Mengkategorikan hasil penulisan zaman Kesultanan Melayu Melaka  Membuktikan berlakunya penambahan huruf dalam tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu  Membincangkan peranan pemerintah dalam usaha memperkembangan kegiatan intelektual Aras 3  Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual  Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Bahasa Melayu

Lawatan: Replika istana Melaka Perbincangan: Istana raja sebagai pusat kegiatan intelektual

Kegemilangan pusat kegiatan Intelektual di Melaka  Menghargai ilmu dalam kehidupan

Perbahasan: Bahasa Melayu Melaka sebagai pusat sebagai lingua perkembangan franca intelektual  Mendaulatkan Bahasa Melayu

11

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 16 25 - 29 Apr CADANGAN AKTIVITI Melabel Peta: Kawasan Empayar Melaka UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK vi. Perluasan kuasa  Cara perluasan kuasa  Peranan pemimpin  Kesan perluasan kuasa

HASIL PEMBELAJARAN Menghargai perjuangan dan jasa pemimpin

Aras 1 Perbincangan:  Mendefinisikan istilah perluasan Kepentingan kuasa kedaulatan negara  Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa  Melakar dan melabel empayar Melaka  Menyatakan peranan pemimpin dalam meluaskan kuasa  Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka Aras 2  Membandingkan perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffa Syah dan Sultan Mansur Syah  Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka AAras 3  Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka  Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari ini

Kecemerlangan kepemimpinan  Menghargai jasa dan perjuangan tokoh negara Pemikiran strategik  Bertindak dengan bestari Kesetiaan kepada negara  Melahirkan perasaan setia kepada raja dan negara

12

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI Kajian Gambar Serangan Portugis ke atas Melaka UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Memahami sebab-sebab kemerosotan Melaka

Minggu 17 – 18 02 -13 Mei

c. 

Kemerosotan Melaka Faktor- faktor keruntuhan Melaka i. Kepemimpinan ii. Pentadbiran iii. Perpaduan iv. Peralatan perang v. Kedatangan Portugis  Sebab kedatangan  Serangan ke atas Melaka

Aras 1 Main Peranan:  Memerihalkan kemerosotan Perpecahan di Kesultanan Melayu Melaka kalangan Pembesar  Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka  Menyenaraikan sebab kekalahan Melaka di tangan Portugis  Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka Aras 2  Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka  Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis Aras 3  Mengulas ungkapan “Negara Malaysia Tanggungjawab Kita”  Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara  Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara

Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara  Amanah dalam mempertahank an negara

Menjana Keperkasaan bangsa kita  Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan

13

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 2 (PKBS 2) 23 MEI – 3 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 04 JUN – 19 JUN 2010 Penggal kedua Persekolahan 2. KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN KERAJAAN MASA KINI Minggu 22 21 – 24 Jun Bercerita: Bersikap cekal Pengasasan Kerajaan dan tabah Johor  Keberanian dan ketabahan Usaha Aras 1 dalam 2.1 Johor menegakkan semula  Menyatakan kesan kejatuhan Melaka mengembalikan perjuangan kedaulatan Melaka kewibawaan Kesultanan  Menceritakan usaha-usaha  Mengamalkan Melayu Melaka menegakkan semula kewibawaan sikap tidak Melabel Peta: Kesultanan Melayu Melaka berputus asa a. Pengasasan kerajaan Johor Perang Tiga Segi  Menceritakan mengenai pengasasan i. Penerusan waris Empayar Johor Kesultanan Melayu Johor  Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan ii. Kebangkitan Acheh Johor  Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh  Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi Memahami peranan Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

14

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 23 27 Jun 01 Julai 2010 CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK iii. Persaingan Johor dengan Acheh dan Portugis

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2  Menghubungkaitkan Kerajaan Johor, Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi  Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melaka selepas kejatuhan Melaka  Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka

Aras 3  Mengupassebab pihak Johor dan Melaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis  Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis

15

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 24 04 - 08 Julai TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK b. Kegemilangan Kerajaan Johor mengukuhkan ketuanan Melayu HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui tentang kegemilangan Kerajaan Johor Aras 1  Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan  Memerihalkan keadaan pelabuhan Johor  Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor Aras 2  Menghuraikan peranan Johor sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau  Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan Aras 3  Mencetuskan idea-idea baru ke arah meneruskan kegemilangan Kesultanan Melayu Johor CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Kajian gambar: Pelabuhan Riau Perbincangan: Sumbangan karya penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor

i. Pusat perdagangan ii. Perkembangan persuratan Melayu

Kegemilangan warisan Kesultanan Melayu  Menyanjungi dan memelihara warisan Kesultanan Melayu  Menghargai warisan karya agung bangsa kita

16

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 25 11 - 15 julai CADANGAN AKTIVITI Perbincangan: Faktor yang membawa kemerosotan Johor Kepentingan perpaduan untuk kestabilan negara UNSUR PATRIOTISME Taat dan setia kepada negara  Berwaspada terhadap anasir yang boleh merosakkan negara

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK c. Kemerosotan kerajaan Johor i. Perebutan kuasa ii. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor iii. Pengaruh SyarikatHindia Timur Belanda

HASIL PEMBELAJARAN Memahami kemerosotan Kerajaan Johor Aras 1  Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor  Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor  Menceritakan tentang Perang Johor Jambi  Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda di Johor Aras 2  Menghuraikan peranan Bugis dalam Kerajaan Johor  Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor Aras 3  Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor

Kepentingan perpaduan  Mengamalkan sikap bersatupadu

17

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 2.2 Latar belakang pembentukan kerajaankerajaan Melayu Minggu 26 18 – 22 Julai a. Kerajaan-kerajaan Melayu yang tua i. Kedah ii. Pahang iii. Perak Minggu 27 25 – 29 Julai b. Kerajaan-kerajaan Melayu yang baru i. ii. iii. iv. Terengganu Kelantan Selangor Negeri Sembilan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Mengetahui latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu Aras 1  Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu  Menceritakan pengasasan kerajaankerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru  Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu Aras 2  Menghubungkait kerajaan-kerajaan Melayu dari aspek pengasasan Aras 3  Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

Perbincangan: Latar belakang pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan kerajaankerajaan Melayu yang baru Kajian Buku Teks: Asal usul nama kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru

Kebanggaan terhadap warisan kita  Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu Keunikan kerajaankerajaan Melayu  Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara

Melabel Peta: Kerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru Buku Skrap - Bendera negeri - Jata negeri - Lambang negeri

18

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 2.1 Warisan Kesultanan Melayu Minggu 28 01 – 05 Ogos a. Sistem pemerintahan dan pentadbiran i. Negeri-negeri Melayu ii. Negeri Sembilan HASIL PEMBELAJARAN Memahami sistem pentadbiran negerinegeri Melayu Aras 1  Mendefinisikan konsep daulat dan tulah  Menyenaraikan ciri-ciri yang mengukuhkan daulat  Menamakan alat-alat kebesaran negeri-negeri Melayu  Mengumpul maklumat tentang peranan pembesar di peringkat  Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis  Menerangkan peranan Ketua Penggawa dan Ketua Kampung  Membina struktur pentadbiran Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Negeri Sembilan  Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan Aras 2  Membandingkan sistem pentadbiran Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan  Menghubungkaitkan konsep daulat dengan pengukuhan kuasa sultan CADANGAN AKTIVITI Pengurusan grafik: Sistem pentadbiran Negeri-negeri Melayu dan Negeri Sembilan UNSUR PATRIOTISME

Kepatuhan kepada undangundang dan pentadbiran  Mematuhi peraturan dan undangundang

19

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 29 08 – 12 Ogos TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Aras 3  Membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam Adat Perpatih  Menghubungkaitkan sistem pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan negara  jajahan dan daerah CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 30 15 – 19 Ogos b. Minggu 31 22 – 26 Ogos Sistem Perundangan i. Undang-undang tidak bertulis  Adat Temenggung  Adat Perpatih ii. Undang-Undang bertulis

KAJIAN SEJARAH TEMPATAN Memahami Sistem Perundangan Kerajaan Melayu Aras 1  Menceritakan tentang latar belakang Adat Temenggung dan Adat Perpatih  Menyatakan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih  Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Undang-undang 99 Perak, Undang-undang Pahang, Undangundang Kedah dan sistem perundangan di Kelantan Membina Peta Minda: Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu Perbincangan Berkumpulan: Kepentingan undang-undang Berbangga dengan warisan negara  Menghargai sistem perundangan tradisi

20

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 32 29 Ogos 02 September

c. Kegiatan i.

ekonomi Aras 1  Mendefinisikan konsep sara diri  Mengumpulkan maklumat tentang kegiatan perlombongan, kraftangan dan perdagangan  Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi  Memberi contoh jenis matawang yang digunakan  Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan  Menamakan sistem timbangan dan sukatan  Menamakan jenis pengangkutan

Aras 2 Berbangga  Membandingkan prinsip-prinsip Adat Membina Peta Minda: dengan Temenggung dan Adat Perpatih warisan  Membandingkan undang-undang adat Sistem perundangan di negeri-negeri negara dengan undang-undang bertulis Melayu  Menghargai Aras 3 sistem  Menghuraikan kepentingan sistem Perbincangan perundangan perundangan dalam menjamin Berkumpulan: tradisi kesejahteraan hidup bermasyarakat Kepentingan undangundang Mengetahui tentang kegiatan ekonomi di Negeri-negeri Melayu Sara diri  Bercucuk tanam  Menangkap ikan  Mengumpul hasil Hutan Perlombongan Kraftangan

ii. iii.

21

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 03 September -12 September 2010 iv. Percukaian v.     Perdagangan Mata wang Timbangan Sukatan Pengangkutan Aras2    Menerangkan peranan sungai sebagai nadi perkembangan ekonomi Mengelaskan tentang jenis matawang yang digunakan di Tanah Melayu Menerangkan kegunaan hasil perlombongan  Berusaha meningkatkan kebolehan, keupayaan dan kreativiti

Minggu 33 12 - 16 September

Aras 3   Menilai peranan matawang dalam perkembangan ekonomi Membuat inferens kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsa

22

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Memahami tentang sosiobudaya Masyarakat Melayu tradisional d. Sosiobudaya Minggu 34 19 - 23 September Aras 1  Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional  Susun lapis masyrakat dan  Menyenaraikan peranan setiap susun fungsinya lapis masyarakat ii. Gaya hidup golongan  Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan golongan bangsawan dan rakyat jelata rakyat  Menyenaraikan kegiatan masa lapang  Menyatakan contoh karya persuratan  Mengumpul maklumat tentang iii. Kegiatan sosiobudaya kesenian rakyat dan adat resam masyarakat Melayu  Menyatakan jenis pendidikan tradisional masyarakat Melayu tradisional  Kegiatan masa lapang  Karya persuratan Aras 2  Kesenian rakyat  Menjelaskan struktur susun lapis  Adat resam masyarakat Melayu  Pendidikan  Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat i. Struktur masyarakat Melayu tradisional Aras 3  Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan  Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini Perbincangan Kumpulan: - Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah - Golongan bangsawan dan rakyat jelata Pengurusan Grafik: Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat Ketinggian nilai budaya bangsa  Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 35 26 - 30 September

23

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 2.1 Sarawak dan Sabah

HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan masyarakat Sarawak dan Sabah

Minggu 36 03 - 07 Oktober

a. Latar belakang sejarah Sarawak dan Sabah i.

Pertalian Sarawak dan Aras 1 Sabah dengan kerajaan  Menceritakan pertalian sejarah Kesultanan Brunei dan Sarawak dan Sabah dengan kesultan Sulu Kesultanan Brunei dan Sulu  Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah  Menyatakan lokasi petempatan b. Keadaan Masyarakat kumpulan etnik di Sarawak dan ii. Kumpulan etnik dan Sabah petempatan  Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah  Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah Aras 2 i. Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Melorek dan Melabel Kawasan: Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta

Semangat bermasyarakat  Memanfaatkan masa lapang  Permuafakatan mengukuhkan negara kita  Mengamalkan hidup bersatu padu Kekayaan warisan budaya Malaysia  Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

24

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 PENGGAL/ MINGGU Minggu 37 10 - 14 Oktober CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat  Sentiasa memajukan ekonomi negara

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK c. Kegiatan sosiobudaya i.       Cara Hidup dan Budaya Pendidikan Peraturan Kesenian Adat Resam Agama Kepercayaan

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3  Membuktikan kewujudan budaya berrmuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah  Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia  Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah

Kajian Gambar: Petempatan Kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

d. Kegiatan ekonomi i. ii. iii. iv. v.    Sara diri Perlombongan Perdaganga Sistem pertukaran barang Eksport Sagu Sarang Burung Timun laut

Perbincangan Kumpulan: Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

Minggu Ulangkaji 17 – 28 Oktober 2010 Peperiksaan Akhir Tahun 2010 31 Oktober – 16 November 2010 CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN SESI 2010 10 November – 1 Januari 2011 SELAMAT BERCUTI

25