Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL 16800 PASIR PUTEH, KELANTAN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 3 2010
Panitia Sejarah Jabatan Sains Sosial SMK. Kamil Pasir Puteh Kelantan

1

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU Minggu 1 TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Penggal Pertama Hari Persekolahan Pendedahan Sukatan Pelajaran 5 . PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN Memahami zaman pemerintahan TANAH AIR Jepun di negara kita Minggu 2 10 – 14 Jan Aras 1  Menyatakan sebab-sebab Jepun meluaskan kuasa a) Pemerintahan Jepun  Memerihalkan kedatangan Jepun ke Tanah Melayu i. Kedatangan Jepun  Melakar dan melabelkan peta  Tujuan dan rancangan Jepun penaklukan Jepun ke atas Tanah di Asia Tenggara Melayu, Sarawak dan Sabah  Cara dan strategi serangan  Menceritakan tentang taktik Bumi Jepun ke atas Tanah Hangus yang dijalankan oleh British Melayu, Sarwak dan Sabah  Menyenaraikan faktor kejayaan Jepun menguasai Tanah Melayu ii. Dasar Pemerintahan Jepun  Merihalkan pentadbiran Jepun di  Pentadbiran Tanah Melayu  Ekonomi  Menyatakan dasar ekonomi Jepun di  Sosial Tanah Melayu iii. Reaksi Penduduk tempatan  Memerihalkan dasar penjepunan terhadap pemerintahan  Menceritakan kesengsaraan hidup Jepun pada zaman Jepun  Menyatakan reaksi penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun 5.1 Pemerintahan Jepun di negara kita Perbincangan: Faktor dan tujuan kedatangan Jepun Kajian Peta Melabel arah serangan Jepun ke Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Kebijaksanaan menyusun strategi  Bijak merancang strategi sebelum bertindak CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Jati diri bangsa Malaysia.  Memperkasakan mental dan fizikal

Minggu 3 17- 21 Jan

2

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK b) Kesan pemerintahan Jepun

HASIL PEMBELAJARAN  Mengumpul maklumat tentang tokohtokoh tanah air yang berjuang menentang Jepun  Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua  Menyenaraikan kesan pemerintahan Jepun di negara kita Aras 2  Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam usaha menguasai Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah  Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dengan di Sarawak dan Sabah  Menjelaskan usaha-usaha rakyat untuk mengatasi kesengsaraan hidup pada zaman pendudukan Jepun Aras 3  Merumus tentang kejayaan Jepun menguasai Asia Tenggara  Menjelaskan kesan pentadbiran Jepun yang mengubah corak pemikiran rakyat Tanah Melayu  Menghubungkaitkan pendudukan Jepun dengan kebangkitan semangat nasionalisme

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME Keberanian dan kecekalam mendaulatkan Negara Malaysia  Kegigihan dan kecekalan menghadapi dugaan Sentiasa berani mempertahan kan negara Malaysia

Minggu 4 24 – 28 Januari

i.  

Politik Menyemarakan perjuangan kebangsaan Memberi pengalaman pentadbiran kepada penduduk tempatan Peluasan pengaruh komunis

Membina Pengurusan Grafik: Dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Simulasi: Dasar penjepunan Reaksi rakyat Temubual: Orang sumber yang hidup pada zaman Jepun Menonton Filem: Leftenan Adnan Sarjan Hassan

ii. Minggu 5 31 Jan 04 Feb 

Ekonomi Kemerosotan ekonomi

iii. 

Sosial Kesengsaraan Hidup

3

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Memahami keadaan Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

5.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Minggu 6 07 - 11 Feb a. Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari

Aras 1  Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 hari”  Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga  Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Aras 2  Menyatakan tindakan ganas oleh Bintang Tiga  Menjelaskan kejayaan Pentadbiran Tentera British (BMA) memulihkan keamanan Aras 3  Menjana idea tentang penguasaan Tanah Melayu oleh Bintang Tiga selama 14 hari sebelum kedatangan semula British CUTI TAHUN BARU CINA 14 – 15 FEBRUARI 2010

ii. Pentadbiran Tentera British (BMA)

Bercerita : Huru-hara yang dicetuskan oleh Bintang Tiga Temubual: Orang sumber yang hidup pada masa penguasaan Bintang Tiga

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.  Sentiasa taat setia kepada negara. Hidup bersama dalam keamanan dan keharmonian - Hormat menghormati antara satu sama lain.

4

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK b. Malayan Union 1946 Minggu 7 14 - 18 Feb i. Tujuan Penubuhan HASIL PEMBELAJARAN Memahami pentadbiran Malayan Union CADANGAN AKTIVITI Perbincangan : Tujuan penubuhan dan ciri-ciri utama Malayan Union Kaji Dokumen : Surat ugutan kepada sultan-sultan Melayu UNSUR PATRIOTISME Kekalkan kedaulatan Negara kita - Sentiasa berusaha mengekalkan kedaulatan negara Malaysia Kesanggupan berjuang mempertahankan maruah bangsa untuk  Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara

Aras 1  Menyatakan sebab penubuhan ii. Ciri-ciri Malayan Union Malayan Union  Mengemukakan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union c. Reaksi penduduk tempatan  Mentakrifkan konsep Jus Soli terhadap Malayan Union  Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union i. Faktor penentangan  Mengemukakan cara orang Melayu Kedaulatan dan kuasa politik menentang Malayan Union Sultan  Melabelkan peta negeri-negeri di bawah Malayan Union  Kewarganegaraan kepada Aras 2 kaum bukan Melayu  Menghuraikan syarat-syarat  Tindakan Mc Micheal kerakyatan Malayan Union  Menjelaskan maksud sultan kehilangan kuasa dalam kerajaan Malayan Union  Menjelaskan sebab Malayan Democratic Union (MDU) menentang Gagasan Malayan Union Aras 3 Meramalkan keadaan di Tanah Melayu sekiranya Malayan Union diteruskan

Kaji Gambar : Cara penentangan terhadap Malayan Union Simulasi : Penentangan terhadap Malayan Union

5

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK ii.     Cara Penentangan Peranan individu Peranan Akhbar Secara Kolektif Kongres Melayu Se- Melaya

HASIL PEMBELAJARAN  Menjustifikasi peranan wanita semasa penentangan Malayan Union  Menghubungkaitkan kegagalan pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu dengan Mac Michael

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Temubual: Tokoh veteran UMNO

Kekentalan semangat juang menyatukan bangsa - Bersatu mempertahankan negara

d. Penubuhan UMNO 1946 i. ii. Minggu 8 21 - 25 Februari Tujuan penubuhan Perjuangan Tokoh Dato’ Onn Bin Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang, Dato’ Hamzah Abdullah, Dato’ Nik Ahmad Kamil dan Zainal Abidin Ahmad Perjuangan dan perkembangan UMNO

Memahami perjuangan UMNO Aras 1  Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pembentukan UMNO  Mengumpul maklumat tokoh-tokoh dalam jawatan kuasa yang telah menggubal perlembagaan UMNO  Mengumpul maklumat tentang ketokohan Dato’ Onn bin Jaafar  Memerihalkan peranan UMNO menggagalkan Gagasan Malayan Union  Melukis bendera dan lambang UMNO  Menyatakan perkembangan UMNO sehingga tahun 1948

Menonton Dokumentari: 50 tahun perjuangan UMNO Forum: Perjuangan UMNO Buku Skrap: Mengumpul biodata tokoh-tokoh UMNO Mengumpul Gambar: Gambar yang berkaitan dengan sejarah UMNO

Bersatu dalam organisasi  Sentiasa bersatu padu dalam tindakan Memartabatkan perjuangan tokoh tanah air  Menghargai jasa pemimpin

iii.

6

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK CADANGAN AKTIVITI PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 1 ( PKBS1) 01 MAC – 11 MAC 2010 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 MAC – 19 MAC 2010 HASIL PEMBELAJARAN Aras 2  Membincangkan usaha UMNO menyatupadukan orang Melayu  Menjelaskan perkembangan UMNO selepas Malayan Union sehingga 1948 Aras 3  Menjana idea tentang dasar UMNO yang menjadi pilihan orang Melayu  Mentafsir lambang dan bendera UMNO UNSUR PATRIOTISME

Kualiti rakyat kekuatan Negara - Berilmu dan berketrampilan

Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak  Bertanggungjawab dalam tindakan Keluhuran perlembagaan  Mempertahankan kedaulatan negara kita

e. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 i. Rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Memahami penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Aras 1  Memerihalkan tentang rundingan ke arah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

7

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK  Minggu 11 21 – 25 Mac Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Persekutuan Tanah Melayu 1948 HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu  Mengumpul maklumat penentangan AMCJA-PUTERA terhadap Persekutuan Tanah Melayu Aras 2  Menjelaskan usaha-usaha merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948  Menghuraikan ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Aras 3  Membandingkan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu  Membezakan ciri-ciri kerakyatan dalam Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu CADANGAN AKTIVITI Penulisan Grafik: Membandingkan ciri-ciri Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 UNSUR PATRIOTISME Keluhuran perlembagaan  Mempertahankan kedaulatan negara kita

Temubual: Orang sumber yang terlibat dapat menceritakan tentang penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Buku Skrap: Mengumpul biodata tokoh-tokoh yang terlibat dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bertoleransi dan bermuafakat untuk kepentingan negara - Mengamalkan sikap bertolak ansur

8

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 5.3 Ancaman Pengganas Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948 HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui keganasan pengganas komunis CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 12 28 Mac 01 April

Aras 1  Mentakrifkan komunis dan a. Penyusupan dan kegiatan komunisme pengganas komunis  Menyatakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah Melayu dan i. Cara penyusupan Sarawak - Penyerapan  Mengemukakan tujuan penubuhan fahaman Parti Komunis Malaya komunis di sekolah, kesatuan  Menceritakan keganasan dan buruh dan Parti Koumintang ancaman komunis di Tanah Melayu  Memerihalkan tentang keganasan komunis di Sarawak ii. Kegiatan pengganas komunis di Aras 2 Sarawak  Membandingkan kegiatan pengganas - Parti Komunis Malaya komunis di Tanah Melayu dengan 1930 Sarawak  Membincangkan sebab-sebab iii. Kegiatan pengganas komunis di ideologi komunis tidak popular di Sarawak kalangan orang Melayu Aras 3  Menghuraikan keganasan komunis di Batu Arang, Selangor  Menjana idea sekolah sebagai medium penyebaran ideologi komunis pada tahun 1930an

Kajian Teks : Jati diri bangsa Cara penyusupan dan  Waspada kegiatan pengganas dengan anasir komunis yang bertentangan Menonton dengan cara Filem: hidup kita Bukit Kepong Keamanan Lawatan: membawa Muzium PDRM kemakmuran negara - Menghargai keamanan

9

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK b. Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis i. Minggu 13 04 – 08 April Perisytiharan darurat 1948 HASIL PEMBELAJARAN Memahami langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunis Aras 1  Mentakrifkan istilah darurat  Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat 1948  Menyatakan langkah-langkah memperbesar pasukan keselamatan  Memerihalkan tentang kegiatan Min Yuen  Menceritakan Rancangan Briggs  Menyenaraikan usaha-usaha untuk memenangi hati dan fikiran rakyat  Menyatakan tentang tawaran pengampunan beramai-ramai  Menyatakan tentang Rundingan Baling Aras 2  Menghubungkaitkan Rundingan Baling dengan kejayaan kerajaan menangani ancaman komunis  Menjelaskan bentuk kerjasama di kalangan rakyat untuk membenteras ancaman komunis CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Kajian Dokumen: Ordinan Darurat 1948 Membina Peta Minda: Langkah-langkah membanteras ancaman komunis Kajian Gambar: Perjumpaan di Baling 1955

ii. Pengharaman parti Komunis Malaya dan parti-parti berhaluan kiri iii. Memperbesar pasukan keselamatan iv. Mengatasi Min Yuen v. Rancangan Briggs

Kejituan perancangan mengekalkan kestabilan negara Malaysia  Bijak merancang untuk kesejahteraan masa depan Negara Malaysia tanggungjawab kita  Menyokong dan melibatkan diri dalam dasar negara Malaysia

vi. Perang Saraf vii. Pengampunan beramai-ramai viii. Rundingan Baling

10

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Aras 3  Membuat penilaian cara yang paling berkesan mengatasi ancaman komunis  Menjelaskan kewajaran langkah pengampuan beramai-ramai Minggu 14 11 – 15 April c. Kesan Zaman Darurat i. Politik ii. Ekonomi Perbincangan: Kesan Zaman Darurat Kajian gambar: Kesan-kesan keganasan komunis Pembinaan negara berasaskan pengalaman sejarah  Bersedia dan bertindak wajar Sejarah memberi iktibar  Mengambil iktibar daripada peristiwa Zaman Darurat CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Memahami kesan darurat yang dialami oleh rakyat Tanah Melayu Aras 1  Menyatakan kesan Zaman Darurat ke atas ekonomi  Mengumpul maklumat tentang perkembangan politik semasa darurat  Menyatakan kesan Zaman Darurat ke atas rakyat Aras 2  Membincangkan kesan Zaman Darurat terhadap kehidupan rakyat jelata Aras 3  Membahaskan pengalaman Zaman Darurat memupuk kerjasama antara kaum  Merasionalkan tindakan kerajaan mengekalkan darurat walaupun negara mencapai kemerdekaan 

11

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 5.4Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan a. Ke arah mencapai perpaduan kaum i. Pendidikan ke arah perpaduan  Laporan Barnes  Laporan Fenn-Wu  Ordinan Pelajaran 1952 ii. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum iii. Penubuhan dan perkembangan parti-parti politik  Malayan Indian Congress (MIC)  Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)  Malayan Chinese Association (MCA)  Parti Kemerdekaan Tanah Melayu (IMP)  Parti Islam SeTanah Melayu (PAS)  Parti Negara HASIL PEMBELAJARAN Memahami usaha-usaha ke arah mencapai perpaduan kaum Aras 1  Menyatakan kandungan Laporan Barnes, Fenn-Wu dan Ordinan Pelajaran 1952  Memerihalkan tentang Jawatankuasa Hubungan Antara kaum  Mengumpul maklumat tentang parti-parti politik (UMNO,MCA, MIC, IMP, PAS, Parti Negara) Aras 2  Membandingkan kandungan Laporan Barnes, Laporan Fenn-Wu dan Ordinan Pelajaran 1952  Membincangkan peranan yang dimainkan oleh pemimpin berbilang kaum untuk mencapai perpaduan Aras 3  Membincangkan kepentingan pendidikan dalam usaha mewujudkan perpaduan  Memberi idea-idea baru cara merapatkan hubungan antara kaum CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 15 18 - 21 April

Perbincangan: Kepentingan aporan Barnes dan  Laporan Fenn-Wu Simulasi: Mesyuarat Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum Buku Skrap: Maklumat partiparti politik

Perpaduan teras kejayaan negara kita Sentiasa bersatu untuk mencapai kejayaan

Minggu 16 25 – 29 April

12

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Memahami kerjasama kaum kea rah berkerajaan sendiri Aras 1  Memerihalkan Sistem Ahli 1951  Menyatakan syarat-syarat pindaan i. Pengenalan Sistem Ahli 1951 kerakyatan 1952  Menyatakan tentang pembentukan - Keahlian Parti Perikatan - Kepentingan  Memerihalkan tuntutan pilihan raya  Mengumpul maklumat tentang ii. Syarat kerakyatan dilonggarkan Pilihan Raya Majlis Bandaran dan (1952) Pilihan Raya Umum 1955 b. Kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri iii. Pembentukan Parti Perikatan - Pakatan Aras 2  Menghuraikan kesan-kesan pindaan kerakyatan 1952  Membincangkan kepentingan pilihan raya  Menerangkan faktor-faktor kejayaan Parti Perikatan dalam pilihan raya Aras 3  Membandingkan Pilihan Raya Majlis Bandaran dan Pilihan Raya Umum 1955  Mewajarkan Pembentukan Parti Perikatan dalam pilihan raya  Simulasi: Proses pilihan raya Kajian Dokumen: Poster dan manifesto serta keputusan Pilihan raya 1955 Bersatu dan berharmoni  Bekerjasama dan tolong menolong CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 17 02 – 06 Mei

Demokrasi ideologi negara Malaysia Kerajaan pendukung asipirasi rakyat  Menghormati amalan demokrasi

13

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 5.5 Detik-detik Perisytiharan Kemerdekaan 31 Ogos 1957 HASIL PEMBELAJARAN Memahami perjuangan Kemerdekaan Aras 1  Memerihalkan tentang Rombongan Merdeka 1956  Menyatakan kandungan Perjanjian London 1956  Mengumpul maklumat tentang keanggotaan, matlamat dan asas penggubalan Suruhajaya Reid  Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda dalam rang undangundang yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid  Menyenaraikan kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957  Menyenaraikan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957  Menceritakan peristiwa perisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957  Menyenaraikan kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan Kajian Dokumen: Perjanjian London Simulasi: Pelbagai kaum berunding untuk membentuk asas-asas Perlembagaan 1957 Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita  Menghargai dan menghadapi kemerdekaan negara kita Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara  Bertanggung jawab CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

a) Rombongan Merdeka 1956 Minggu 18 09 – 13 Mei

i. Matlamat ii. Perjanjian London 1956 b) Rundingan antara kaum dan penyediaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

14

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK c) Suruhanjaya Reid i. Penubuhan, matlamat, anggota dan tugas ii. Asas Penggubalan yang dipersetujui bersama  Kedudukan raja- raja Melayu  Keistimewaan orang Melayu  Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi  Hak bukan Melayu d) Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 i. Kandungan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ii. Pemasyuran Kemerdekaan 31 Ogos 1957 iii. Kandungan pemasyuran Kemerdekaan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Minggu 19 16 - 20 Mei

Aras 2  Membincangkan peranan dan kewibawaan pemimpin semasa Rundingan Kemerdekaan 1956  Membandingkan tentang Rombongan London 1954 dengan Rombongan London 1956  Membincangkan kewujudan amalan toleransi dan musyawarah semasa pembentukan Perlembagaan Kemerdekaan Tanah Melayu  Membandingkan syarat-syarat kerakyatan 1952 dengan syaratsyarat kerakyatan 1957 Aras 3  Membahaskan kemerdekaan mutlak Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957  Mentafsir kepentingan pakatan murni sebelum kemerdekaan

Kajian Dokumen: Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Pemasyhuran Kemerdekaan

Pakatan murni menjamin perpaduan  Sentiasa bermuafakat untuk mengekalkan perpaduan Keluhuran perlembagaan  Mematuhi peraturan

Minggu 20 - 21 23 Mei – 03 Jun PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 2 ( PKBS 2) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 04 – 19 JUN 2010

15

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK  HASIL PEMBELAJARAN Membuat inferens tentang kejayaan mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah Membincangkan tanggungjawab rakyat Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara dan mengisi kemerdekaan. CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

 5.6 Perubahan Pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah a) Perubahan pentadbiran kea rah berkerajaan sendiri di Sarawak i.  ii. 

Negara Malaysia milik kita Bersyukur dengan kemerdekaan Malaysia

Minggu 22 20 - 24 Jun

Memahami perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak

 iii.  

Aras 1  Memerihalkan tentang pentadbiran Tentera British di Sarawak selepas kekalahan Jepun Sarawak selepas kekalahan  Mengumpul maklumat tentang Jepun sebab-sebab penyerahan Sarawak Pentadbiran Tentera British kepada kerajaan British  Menyatakan reaksi awal penduduk Sarawak diserahkan kepada Sarawak tentang pengumuman kerajaan British Sarawak sebagai tanah jajahan Sebab – sebab Vyner Brooke British menyerahkan Sarawak  Mentakrif gerakan antipenyerahan kepada Kerajaan British  Menyenaraikan usaha penduduk Perubahan status Sarawak Sarawak dalam gerakan antipenyerahan Gerakan anti penyerahan  Mengumpul maklumat tentang Tujuan langkah yang diambil oleh kerajaan Bentuk Perjuangan British dalam menangani gerakan antipenyerahan

16

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU  TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK  Kemunculan organisasi politik seperti Kesatuan Melayu Sarawak, Sarawak Dayak Assocation, Pergerakan Pemuda Melayu (Sibu) dan lain-lain Rukun 13  HASIL PEMBELAJARAN Memerihalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak Mengumpul maklumat penubuhan parti-parti politik di Sarawak seperti SUPP,PANAS, SNAP, PESAKA, BARJASA CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Perbincanga : Sebab Kerajaan Kemakmuran Brooke menyerahkan negara Sarawak kepada dinikmati Kerajaan British: bersama Kajian Peta: Kedudukan Sarawak dalam jalan perdagangan antara Hong Kong dan Singapura  Bersama memanfaatka n kekayaan negara

Aras 2 iv. Langkah-langkah ke arah  Menerangkan kekayaan Sarawak berkerajaan sendiri di menarik minat British Sarawak 1946-1961  Menghuraikan sebab kegagalan gerakan antipenyerahan  Perlembagaan 1941  Menjelaskan kejayaan British  Majlis Tempatan 1947 melemahkan gerakan  Pilihanraya Majlis Perbandaran antipenyerahan melalui Surat 1956 Pekeliling No.9  Penubuhan parti politik seperti  Menerangkan peranan pemimpin yang berwibawa dalam menerajui  Sarawak United People Party gerakan antipenyerahan (SUPP)  Menghuraikan isi kandungan  Parti Negara Sarawak Rukun 13 (PANAS)  Mengelaskan penubuhan parti Sarawak Nationl Party parti politik di Sarawak (SNAP)  Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA)  Parti Perikatan Sarawak

Pengurusan Grafik: Membandingkan gerakan anti penyerahan di Bersatu Sarawak dengan mempertahankan penentangan Malayan kedaulatan dan Union maruah negara

Keberanian dan kegigihan mempertahank an maruah serta masa depan negara

17

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI Perbincangan : Sebab-sebab Syarikat Borneo Utara British menyerahkan Sabah kepada British Pengurusan Grafik: Perbandingan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah dengan Sarawak Kesedaran kepentingan berorganisasi  Sepakat dalam perjuangan membawa kejayaan UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3  Membincangkan kewajaran tindakan pejuang gerakan antipenyerahan membunuh Gabenor Sarawak  Menjana idea ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak lebih cepat sekiranya di bawah pentadbiran Brooke berbanding dibawah pentadbiran kerajaan British  Mencerakinkan tindakan British melambatkan usaha ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak Memahami perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sabah Aras 1  Memerihalkan tentang Pentadbiran Tentera British di Sabah selepas kekalahan Jepun  Mengumpul maklumat tentang sebab penyerahan Sabah kepada kerajaan British  Menyatakan reaksi penduduk Sabah tentang pengumuman Sabah sebagai Tanah Jajahan British  Menyatakan kemunculan kesedaran kebangsaan di Sabah

 Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA)  Parti Perikatan Sarawak

Minggu 23 27 Jun 01 Julai

b) Perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sabah i. Sabah di serahkan kepada kerajaan British   Pentadbiran Tentera British Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British oleh Syarikat Brpiagan Borneo Utara British

Kepekaan dalam menerima perubahan  Bijak menilai

18

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK ii.           Langkah - langkah kea rah berkerajaan sendiri di Sabah Perlembagaan 1950 Majlis Tempatan 1952 Perlembagaan 1960 Pilihanraya Majlis Undangan 1962 Kemunculan Persatuan United Kadazan National Organization (UNKO) United Sabah National Organization (USNO) Pasok Momogun Persatuan Cina Sabah (PCS) Parti Perikatan Sabah  

HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan usaha ke arah berkerajaan sendiri di Sabah Mengumpul maklumat tentang penubuhan parti-parti politik di Sabah seperti USNO, UNKO, PasokMomogun, Parti Cina Sabah dan Perikatan Sabah

Aras 2  Mengelaskan penubuhan parti-parti politik di Sabah  Membincangkan tentang kelewatan kesedaran kebangsaan di Sabah Aras 3  Membandingkan reaksi penduduk Sarawak dengan Sabah tentang penyerahan negeri mereka sebagai tanah jajahan British  Membandingkan tentang langkah yang diambil ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah

19

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3

PENGGAL/ MINGGU 6.

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA

HASIL PEMBELAJARAN Memahami Gagasan Persekutuan Malaysia Aras 1  Mentafsir konsep gagasan Malaysia  Mengumpul maklumat tentang ideaidea pembentukan Malaysia.  Menyatakan sebab pembentukan Malaysia  Menceritakan senario yang berlaku di Singapura, Sarawak dan Sabah yang membawa pembentukan Malaysia

CADANGAN AKTIVITI Perbincangan: Idea Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia

UNSUR PATRIOTISME

6.1 Gagasan Persekutuan Malaysia Minggu 24 04 – 08 Julai a) Idea pembentukan Malaysia Konsep gagasan Persekutuan i) Cadangan Tunku Abdul Rahman Putra di Singapura pada 27 Mei 1961

Membina Peta Minda: Matlamat pembentukan  Persekutuan Malaysia

Kepemimpinan berwawasan membawa kesejahteraan

Bersikap inovatif dan berwawasan

Aras 2  Menghubungkaitkan dengan pembentukan Malysia kemerdekaan Sarawak, Sabah dan Singapura.  Menghuraikan sebab pembentukan Malaysia dengan senario politik semasa b) Matlamat pembentukan Malaysia Aras 3 i. Keselamatan  Membincangkan pembentukan ii. Keseimbangan kaum Malaysia sebagai kesepakatan untuk iii. Mempercepat mewujudkan kestabilan negara. kemerdekaan  Menjana idea wawasan Tunku Abdul iv. Memajukan ekonomi Rahman menjamin kesejahteraan negara

Kajian Dokumen: Teks ucapan Tunku Abdul Rahman di Singapura 27 Mei 1961

Kesepakatan untuk kestabilan negara

Sentiasa bersatu padu

20

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 6.2 Reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia a) Reaksi dan politik perkembangan

HASIL PEMBELAJARAN Memahami reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Minggu 25 11 – 15 Julai

i.

Reaksi negeri-negeri yang terlibat dalam cadangan Persekutuan Malaysia (Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei)

ii. -

Amerika Syarikat Negara-negara jiran Tuntutan Fillipina ke atas Sabah Reaksi Indonesia

Aras 1  Menyenaraikan parti-parti politik yang menentang gagasan Malaysia.  Mengumpul maklumat tentang reaksi parti-parti politik di negeri-negeri Perbincangan: yang terlibat dengan penubuhan Reaksi dan cabaran Malaysia. dari negara Indonesia  Menyenaraikan sebab-sebab dan Filipina penentangan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia Buku Skrap:  Menyatakan reaksi Britain dan Maklumat reaksi Amerika Syarikat terhadap parti-parti politik pembentukan Malaysia. Aras 2  Menjelaskan tindakan pemimpin tempatan dalam menangani cabaran pembentukan Malaysia.  Menerangkan reaksi penduduk tempatan terhadap pembentukan Malaysia

Ketabahan menghadapi cabaran  Tegas mempertahankan idea Idea bertaraf dunia  Membanggai kejayaan Malaysia di peringkat dunia

-

iii. Reaksi negara Barat Britain

21

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3  Menjana idea tentang tindakan Britain memberi kemerdekaan pada Singapura, Sarawak dan Sabah melalui pembentukan Malaysia.  Membandingkan reaksi penduduk negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia  Membincangkan idea bernas gagasan Malaysia sehingga mendapat pengiktirafan kuasa besar dunia

Perbincangan: Cabaran dari negara Indonesia dan Filipina Kajian Gambar : Peristiwa yang  berkaitan pembentukan Persekutuan Malaysia Kajian Dokumen: - 20 Perkara Sabah - Laporan Suruhanjaya Cobbold Mempertahankan hak bangsa Mempunyai sikap tanggung jawab

Minggu 26 18 – 22 Julai

6.3 Perjanjian dan perisytiharan Malaysia

Memahami reaksi terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia Aras 1  Mengumpul maklumat tentang keahlian dan kepentingan Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel  Menyatakan tujuan penubuhan, keahlian, peranan dan laporan CPA, JPPM dan JAK.  Menyatakan hasil tinjauan Suruhanjaya Cobbold dan Suruhanjaya Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu.

a)

Langkah ke arah pembentukan Malaysia Hasil tinjauan pendapat dan kehendak rakyat terhadap gagasan Malaysia

i.

Persatuan Parlimen Komanwel ( CPA)

22

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK  Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)     Laporan Suruhanjaya Cobbold

HASIL PEMBELAJARAN Mentakrif istilah konfrontasi. Menyenaraikan langkah-langkah kerajaan menangani konfrontasi Menyatakan usaha kerajaan Malaysia dan Indonesia mencapai perdamaian.

Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

Aras 2  Membincangkan kegigihan kerajaan dan rakyat menghadapi konfrontasi  Menjelaskan kewajaran tindakan Indonesia melancarkan konfrantasi Aras 3  Mencerakinkan tentang Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, Suruhanjaya Cobbold dan Jawatankuasa Antara Kerajaan.  Membuat inferens tentang ketelitian pemimpin Sarawak dan Sabah dalam menjamin hak, kepentingan dan kedaulatan mereka sebelum menganggotai Malaysia

Tinjauan Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Perdamaian selepas konfrontasi

23

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN Memahami Pengisytiharan Malaysia

Minggu 27 25 – 29 Julai

b) Pengisytiharan Malaysia 16 September 1963 i. Perjanjian Malaysia 1963 - Asas-asas Perjanjian Malaysia (20 Perkara Sabah) Pengisytiharan Malaysia

Aras 1  Mengumpul maklumat tentang asasasas Perjanjian Malaysia  Menyenaraikan isi kandungan Perjanjian Malaysia.  Menceritakan tentang pengisytiharan Malaysia.  Memerihalkan sebab-sebab perpisahan Singapura 1965 Aras 2  Menerangkan peristiwa Pengisytiharan Malaysia  Menjelaskan kepentingan sikap toleransi semasa penggubalan Perlembagaan Malaysia 1963 Aras 3  Membincangkan kewajaran perpisahan Malaysia dan Singapura  Membincangkan 20 Perkara Sabah yang menjadi asas Perjanjian Malaysia

Kajian Gambar: Perisytiharan Malaysia Perbincangan: Kepentingan sikap toleransi dalam masyarakat berbilang kaum Deklamasi sajak: Mengarang sajak ‘Malaysia’

Bangga Malaysia tanah airku  Sentiasa berbangga sebagai rakyat Malaysia Kepimpinan berwawasan  Bijak bertindak

ii. Perpisahan Singapura 1965  Sebab-sebab

24

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 3 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 28 01 OGOS – 05 OGOS 2010 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010

Minggu 29 – 35 08 OGOS - 30 SEPTEMBER 2010 LATIH TUBI INTENSIF PELAJAR TINGKATAN 3

Minggu 36 Kilas Akhir PMR 2010

Minggu 37 11 OKTOBER – 15 OKTOBER PEPERIKSAAN PMR 2010 BERLANGSUNG

Minggu 37 – 41 AKTIVITI SELEPAS PMR 17 0KTOBER - 18 NOVEMBER

CUTI AKHIR TAHUN 2010 19 NOVEMBER 2010 – 01 JANUARI 2011

SELAMAT BERCUTI

25