Anda di halaman 1dari 23

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

ISI KANDUNGAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

1.0 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL


Pendidikan seni visual memberi fokus kepada seni tampak atau visual. Secara asasnya
pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid-murid untuk memupuk minat,
memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan kepada nilai-nilai
kesenian dan alam sekitar serta perkaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran
ini memainkan peranan dalam memperkembangan sifat melalui persepsi, visual, imaginasi
dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis
seni visual membolehkan murid-murid menyatakan idea dan dan ekspresi diri.
Pendidikan seni visual boleh dibahagikan kepada empat bidang utama yang terdiri
daripada bidang menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan
dan kraf tradisional.

Salah satu bidang yang begitu popular adalah bidang kegiatan

membentuk dan membuat binaan. Bidang kegiatan ini mementingkan perkembangan persepsi
murid tentang aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan, dan kestabilan. Bidang
ini juga membolehkan murid - murid memahirkan diri dengan penggunaan pelbagai bahan,
alat dan teknik penghasilan. Situasi ini membolehkan murid dapat berinteraksi secara kreatif
dengan alat dan bahan, ketika menjalankan proses penghasilan seni. Boneka merupakan salah
satu hasil karya bidang membentuk dan membuat binaan, dewasa kini boneka boleh
ditakrifkan sebagai sesuatu perkara yang mengalami proses kepupusan. Ini adalah kerana
ramai diantara masyarakat muda pada masa sekarang tidak gemar atau tidak mengetahui
tentang kewujudan boneka.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Aliran zaman serba teknologi moden telah mengakibatkan ramai diantara kita
tidak menghargai warisan kemahiran yang telah diturunkan dari turun ke temurun. Usaha
seorang anak muda, Tintoy Chuo bersama Toh Guru wayang kulit Muhammad Dain Othman
untuk mengekalkan dan mendedahkan wayang kulit yang merupakan salah satu daripada
jenis boneka telah membuahkan hasil apabila cerita Star Wars bercirikan sebuah filem
inggeris terbitan Hollywood telah diadaptasikan ke dalam unsur wayang kulit. Perubahan
yang amat baik dari segi audio dan animasi merupakan satu kejayaan yang dapat
dibanggakan. Keunikan yang cuba dihasilkan telah menyebabkan wayang kulit menjadi
sebutan ramai.

Chuo bersama Toh Guru wayang kulit Muhammad Dain Othman menghasilkan
wayang kulit dengan tema peperangan langit, telah disiarkan melalui majalah 3
saluran TV3 pada 3 Mac 2014.
2.0 APA ITU BONEKA?
Boneka adalah sesuatu objek atau benda yang boleh digerakan dan dilakonkan sama
ada melalui sentuhan atau vokal bagi tujuan menyampaikan sesuatu mesej atau informasi.
Sebarang benda atau objek yang dikatakan boneka boleh digunakan bagi melakonkan dan

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

menghiduokan sesuatu watak menerusi dialog yang dituturkan oleh pemain boneka atau aksi
- aksi sahaja tanpa sebarang vokal atau dialog.
Sesetengah ahli pengkarya beranggapan bahawa boneka merupakan benda
bukan hidup atau figura merupai manusia, binatang atau apa - apa sahaja perkara atau benda
yang dianimasikan atau dimanipulasikan oleh seseorang untuk menghidupkam sesuatu watak
yang dipersembahkan kepada individu yang lain. Selain daripada itu Kamus pelajar telah
menyatakan bahawa boneka adalah menyerupai bentuk manusia atau patung orang. Kamus
dewan Bahsaa Edisi Ke 4 pula mendefinasikan boneka adalah anak patung yang boleh
digerakkan dengan menggunakan bahan seperti tali atau dengan tangan secara memasukkan
kedalam dan menggerakkanya.
3.0 SEJARAH PERMULAAN BONEKA.
Boneka berasal daripada perkataan boneca di dalam bahasa portugis. Boneka
dikatakan telah wujud sejak 3000 hingga 2000 masihi lagi. Pada masa itu boneka dihasilkan
melalui media tanah liat, tulang dan potongan kain. Salah satu tamadun masyarakat pada
masa dahulu yang gemar menghasilkan boneka adalah Yunani dan Romawi kuna, mereka
dipercayai menggunakan boneka untuk upacara keagamaan dan lebih ekstrem masyarakat
Mesir dikatakan menggunakan boneka sebagau menggantikan korban manusia. Ini
menunjukkan kewujudan boneka sejak dari dulu mempunyai pelbagai maksud dan tujuan.
Terdapat juga fahaman atau penemuan yang membuktikan bahawa puppet
atau boneka berasal daripada perkataan Latin. Terdapat ahli sejarawan dan pakar arkeologi
yang berpendapat bahawa boneka telah mula dihasilkan oleh masyarakat tamadun Mesir dan
Cina sekitar 3000 masihi. Merka dikatakan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam
menggunakan bahan - bahan seperti kayu, tanah liat atau tulang binatang untuk penghasilan
boneka pada ketika itu. Boneka pada masa itu dipercayai dihasilkan sebenarnya bukan
sebagai alat permainan untuk kanak - kanak tetapi digunakan untuk keagamaan atau upacara
adat yang rasmi.
Pada zaman dahulu bentuk boneka adalah tidak menarik dan sangat menyeramkan
serta sangat menakutkan sehinggakan kanak - kanak tidak mahu memilikinya. Boneka yang
dihasilkan dikatakan statik atau kaku dimana tidak boleh digerakkan. Boneka yang boleh
digerakkan kaki dan lengan dihasilkan pertama kalinya pada 600 tahun sebelum masihi.
Sehingga dari abad ke 5 hingga ke 15, boneka hanya digunakan untuk memenuhi kehendak
keagamaan dan uapacara tradisi.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

3.0.1 Boneka di Barat.


Di Negara barat boneka telah digunakan sebagai alat permainan kanak - kanak
semenjak abad ke 15 iaitu dii Kota Nurembergn, Augsburg dan Sonneberg Jerman. Boneka boneka ini dihasilkan dengan menggunakan kayu, lilin dan tanah liat serta disatukan dengan
pakaian bagi menggambarkan wanita pada zaman itu. Manakala di British, Itali, perancis dan
belanda boneka dihasilkan untuk mengganbarkan identity daerah dengan membuat pakaian
khas mengikut daerah dan ianya dijual sebagai cenderehati.
Belanda dikatakan telah maju didalam proses penghasilan boneka, dimana mereka
telah mencipta mata boneka yang diperbuat daripada kaca dan digerak - gerakkan bagi
menghasilkan kesan seperti seakan hidup. Seterunya kemajuan penghasilan boneka
berterusan dengan menggunakan rambut pada tahun 1965. Kemajuan ini lebih drastic apabila
sebuah kilang Berjaya mencipta boneka yang dapat menunjukkan emosi menangis pada tahun
1970 dan dapat berjalan pula pada tahun 1735.
Negara Amerika telah menjadi Negara pengeluar boneka terbesar di dunia pada akhir
perang dunia pertama dimana boneka menjadi alat permainan utama kanak - kanak pada
zaman tersebut.

3.0.2 Boneka di Malaysia.


Kajian menunjukkan bahawa boneka di Malaysia pada masa dahulu digunakan lebih
kepada proses pemujaan. Namun begitu ia juga telah menjadi alat permainan yang begitu
terkenal dikalangan kanak - kanak. Ia juga telah disimpan sebagai koleksi dan dijadikan
bahan perhiasaan dan diberikan sebagai cenderahati kepada kanak - kanak terutamanya pada
majlis hari jadi.
Boneka ini terdiri daripada pelbagai jenis, rupa, bentuk, warna, watak turut menjadi bahan
kegemaraan orang dewasa. Boneka telah dijual secara meluas dikedai - kedai alatan
permainan. Anatara boneka yang sangat terkenal di Malaysia suatu ketika dahulu adalah
wayang kulit yang dikatakan berasal daripada Kelantan. Masyarakat gemar menonton
wayang kulit bagi mengisi masa terluang dan juga sebagai aktiviti beriadah bersama
keluarga. Wayang kulit ini dikatakan telah memberikan impak yang sangat besar kepada
masyarakat pada ketika itu melalui pengwujudan watak - watak yang memberikan informasi

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

berunsurkan kemoralan. Selain daripada itu masyarakat juga menjiwai elemen - elemen
kehidupan yang ditonjolkan melalui wayang kulit.

4.0 JENIS - JENIS BONEKA.


Boneka Sarung Tangan / Jari
Boneka ini boleh dikawal dengan menggunakan satu tangan dimana ia dapat meliputi
kesemua bahagian boneka. Ketika menggunaka boneka seperti ini, kesemua jari atau
hanya sebilangan jari dimasukkan kedalam sarung tangan dan digerakkan untuk
menghidupkan anggota boneka. Setiap jari dikatakan mempunyai fungsi dan peranan
tertentu. Secara amnya saiz boneka adalah kecil dan mudah dikawal, disini keupayaan
mengawal jari memainkan peranan yang sangat penting didalam menghidupkan karekter
atau watak boneka itu.

Gambar rajah 1.0 menunjukkan contoh boneka sarung tangan / jari


Boneka Lidi / batang
Boneka ini selalunya dihasilkan daripada bahan yang keras atau tebal, lidi atau batang
kecil dan nipis diletakkan pada bahagian badan boneka pada anggota - anggota tertentu

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

untuk menggerakkan semasa proses aplikasi dilakukan. Boneka ini akan dijulang pada
lidi utama dan lidi - lidi yang lain juga digoyang untuk menghasilkan gerakan yang
dikhendaki pada anggota badan boneka ini.

Gambar rajah 2.0 menunjukkan contoh boneka lidi.


Boneka Wayang Kulit
Wayang kulit merupakan boneka yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi. Boneka
ini dikatakan berasal dari India ada yang mengatakan ianya datang dari Indonesia.
Boneka ini adalah nipis dan berbentuk leper, boneka ini akan ditempatkan dibelakang
skrin putin dan lampu akan dinyalakan hasil daripada ini bayang - bayang boneka akan
kelihatan disatu bahagian lagi. Pemain yang memainkan wayang kulit akan
menggerakkan anggota boneka. Wayang kulit dimainkan untuk menghiburkan
masyarakat dan juga untuk menyampaikan mesej positif kepada orang ramai. Wayang
kulit memerlukan ruang khas dan selalunya ia berbentuk drama dan memerlukan lebih
dari seorang untuk memainkan watak boneka - boneka didalam wayang kulit.

Gambar rajah 3.0 menunjukkan contoh boneka wayang kulit


Boneka Tongkat

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Boneka jenis ini mempunyai tongkat seperti rotan, buluh, kayu dan ianya
disambungkan pada bahagian bawah boneka untuk memberi sokongan. Boneka ini juga
menggunakan konsep wayang. Boneka ini juga sangat mudah untuk dihasilkan dan dapat
bergerak pada pelbagai arah dengan mudah

Gambar rajah 4.0 menunjukkan contoh boneka tongkat.


Boneka Tali
Boneka jenis ini selalunya diperbuat daripada bahan - bahan keras contohya
seperti plaster - of - Paris, papier mache dan kayu. Boneka ini akan disambungkan
dengan tali - tali yang halus dan ketika ianya digunakan tali - tali berkenaan akan ditarik
bagi membolehkan anggota - anggota boneka bergerak. Boneka ini akan dibahagikan
kepada beberapa bahagian badan seperti kaki, siku, leher dan lutut ia akan diputus atau
terdapat ruang pada bahagian - bahagian tersebut membolehkan boneka untuk berjalan,
menari, melompat dan menggerakkan kepala. Boneka ini selalaunya akan dimainkan
dengan alunan muzik atau dialog yang mudah.

Gambar rajah 5.0 menunjukkan contoh boneka tali.


Boneka Beg Kertas

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Boneka jenis ini merupakan boneka yang dihasilkan menggunakan kertas.


Boneka jenis ini selalunya menggunakan tema haiwan dan tumbuh - tumbuhan, ianya
sama seperti boneka tangan cuma pergerakkanya terbatas.

Gambar rajah 6.0 menunjukkan contoh boneka beg kertas.


Boneka pinggan Kertas
Boneka jenis ini dihasilkan daripada pinggan kertas. Ianya boleh diubahsuai mengikut
watak didalam cerita. Boneka jenis ini amat mudah untuk dihasilkan.

Gambar rajah 7.0 menunjukkan contoh boneka pinggan kertas.

5.0 ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK HASILAN BONEKA.

Boneka Sarung Tangan / Jari


Bahan dan alat yang diperlukan bagi menghasilkan boneka ini amat mudah dan ringkas
antara bahan yang diperlukan adalah seperti:
Span, gam, kain, gunting, jarum, benang, pelekat, manik, sarung tanggan atau
kaki.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Gambar rajah 8.0 menunjukkan alat dan bahan boneka sarung tanggan / jari.

Boneka Lidi / batang


Bagi boneka lidi pula bahan dan alat yang diperlukan bagi menghasilkan boneka ini
adalah seperti berikut:
Span, gam, kain, gunting, jarum, benang, pelekat, manik, batang lidi, kayu atau sate.

Gambar rajah 9.0 menunjukkan alat dan bahan boneka lidi


Boneka Wayang Kulit
Boneka ini disediakan dengan menggunakan kulit binatang contohnya seperti kambing,
antara alatan dan bahan yang diperlukan adalah seperti pahat, pemukul, gunting, kulit
haiwan, kertas lakaran, gam, warna, lidi, pen, skrin,

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Gambar rajah 10.0 menunjukkan alat dan bahan boneka wayang kulit

Boneka Tali
Boneka ini dihasilkan dengan menggunakan peralatan seperti acuan, kayu yang dibentuk
menjadi model anggota badan, kain untuk pakaian, gam, pelekat, benang atau tali, kayu
untuk mengikat tali, pakaiaan, butang. Selain daripada bahan kitar semula juga boleh
digunakan untuk menghasilkan boneka ini.

Gambar rajah 11.0 menunjukkan alat dan bahan boneka tali.

6.0 TEKNIK PEMBUATAN.


6.0.1 Proses membuat boneka wayang kulit.
Orang yang membuat boneka wayang kulit digelar sebagai dalang dia
bertanggungjawab dalam membuat boneka wayang kulit yang ingin dipersembahkan.
Beliau perlu memiliki kreativiti dan kepintaran dalam membuat watak-wataknya sendiri

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

dan setiap watak yang dihasilkan itu seharusnya mempunyai seni reka bentuk yang
menarik dan sesuai untuk dipadankan dalam cerita yang ingin dipersembahkan.

Proses kerja menghasilkan boneka wayang kulit antaranya adalah:


Kulit kambing atau lembu dijemur untuk dikeringkan. Kulit binatang ini
Selalunya akan dibersihkan dan akan direndam ke dalam air campuran garam,
lada, lengkuas dan serai bagi beberapa hari setelah itu aia akan dijemur dengan
menggunakan pacang dipenjurunya. Apabila kulit tersebut telah betul - betul
kering dan tidak berbau ianya akan diambil dan bulu - bulu yang tedapat pada
kulit itu akan dikikis menggunakan kepingan kaca sehingga bersih.

Gambar rajah 12.0 menunjukkan dalang menggeringkan kulit lembu.


Kulit itu tadi akan ditebuk dengan menggunakan lingkaran kertas reka bentuk
boneka wayang kulit. Kertas itu akan disiapkan dengan watak wayang kulit
sebelum ianya ditekap diaiats kulit itu. Dalang akan menggunakan segala
kreativitinya untuk menghasilkan watak yang menjadi pilihanya. Setiap garis
lubang dan lakaran lorekan ditebuk dan ia mempunyai fungsi yang tertentu.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Gambar rajah 12.0 menunjukkan dalang menekap lakaran dan memulakan proses
menebuk lubang.
Langkah seterusnya adalah menyediakan buluh, tali dan pewarna. Buluh
digunakan untuk menyandang diraut rapi dan diikat menggunakan tali kepada
kulit yang telah disiap tebuk oleh dalang. Sebenarnya fungsi tali adalah untuk
melakukan pergerakan pada kawasan bibir, tanggan dan lain - lain anggota
bahagian yang diperlukan. Tali ini diikat setelah patung siap diwarnai oleh dalang.
Warna yang kebiasanya digunakan adalah fabrik dye dan cat air. Aktiviti mewarna
boneka wayang kulit memerlukan tahap kreativiti, bakat dan kesabaran yang
tinggi.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Gambar rajah 13.0 menunjukkan dalang proses menyediakan buluh, tali dan mewarna
boneka wayang kulit.

6.0.2 Aplikasi alat.


Wayang kulit mempunyai elemen - elemen seperti susunan pemain dan alat muzik
didalam panggung atau teater boneka wayang kulit. Susunan ini dapat ditunjukkan
melalui gambarajah dibawah.

PETUNJUK

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

A - Tok Dalang
B & C - Penunjuk Patung
1 - Serunai
2 - Gendang Ibu
3 - Gendang Anak
4 - Gedombak Ibu
5 - Gedombak Anak
6 - Kesi
7 - Geduk Ibu
8 - Geduk Anak
9 - Canang
10 - Pemain Gong
6.0.3 Persembahan wayang kulit.
Persembahan hasil kerja wayang kulit terbahagi kepada muzik, dialog dan gerak - geri.
Ketika boneka wayang kulit digerakan dengan percakapan semua iringan muzik akan
diberhentikan. Pergerakan patung ini melibatkan pergerakan sendi.

Gambar rajah 14.0 menunjukkan pandangan dibelakang kelir.


Sebenarnya panggung wayang kulit dibina daripada tiang - tiang kayu dengan dinding
dan beratap. Atap ini diperbuat daripada rumbia atau nipah. Lazimnya panggung ini
dibina tiga atau empat kaki daripada tanah dan merupakan satu pondok yang boleh
menempatkan dalang, pemuzik dan alat -alatan untuk persembahan wayang kulit.
Dibahagian hadapan pada panggung ini dipsang dengan sebidang kain putih yang dikenali
sebagai kelir dan pada bahagian belakang kelir akan digantung sebuah lampu. Cahaya
yang dikeluarkan oleh lampu inilah yang akan memantulkan bayang - bayang boneka

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

wayang kulit kepada kelir bagi tontonan dari bahagian hadapan panggung. Dalang
mempunyai peranan sebagai peneraju utama meneceritakan dan membawa boneka boneka wayang kulit yang diletakkan disebalik kelir.

Gambar rajah 15.0 menunjukkan aksi dalang disebalik kelir.


Dalang mempunyai kebolehan untuk memukau perhatian penonton, dimana beliau selalunya
memiliki kematangan dalam menghasilkan persembahan dengan gaya dan suara yang tidak
pernah putus dengan ketawa, marah dan sesekali mendayu - dau seperti seorang wanita.
Beliau juga dapat dengan spontan meyelitkan kisah lucu yang amat menarik mengikut rentak
seperti lagu - lagu hindustan, dangdut atau lagu - lagu ciptaan semasa yang bersesuaian
dengan tema cerita yan dipersembahkan. Setiap cerita yang disampaikan oleh dalang adalah
untuk dinikmati dan dihayati oleh para penonton sebagai renungan dan hiburan untuk mengisi
masa.

Gambar rajah 15.0 menunjukkan persembahan wayang kulit.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Secara amnya boneka wayang kulit dikatakan dapat dipersembahkan dipelbagai tempat
mengikut kemahuan dan keperluan masyarakat. Persembahan ini selalunya dilalkukan atas
beberapa sebab yang tertentu seperti :
i) Acara menyembah guru.
ii) Mengubat orang sakit.
iii) Upacara memuja semangat.
iv) Semasa Pesta Menuai atau Pesta Kampung.
v) Kepada perayaan Harijadi Raja-raja.
vi) Sebagai hiburan semata-mata.

6.1.0 Proses membuat boneka sarung tanggan / kaki.


Boneka sarung tanggan dapat dihasilkan dengan bahan - bahan kitar semula yang kita dapat
perolehi disekitar kita.
Proses kerja menghasilkan boneka sarung kaki antaranya adalah:
Bahan - bahan yang diperlukan adalah seperti sarung kaki, kapas, benang, manik manik untuk menghasilkan mata dan mulutnya serta alatan seperti gunting, pinset,
pensel, dan jarum.

Langkah seterusnya adalah melakar lakaran pada sarung kaki dan potong
mengikut lakaran yang dibuat.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Seterusnya bahagian yang dipotong akan dijahit disekililing dan kapas akan
diletakkan didalam potongan supaya bentuk bahagian anggota badan terbentuk
dengan baik.

Selepas itu bahagian - bahagian yang dijahit bersama kapas itu disatukan dan dijahit
bersama.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Akhirnya boneka sarung kaki dapat disiapkan, boneka ini dapat dimainkan bersama
cerita dongeng dan muzik latar belakang untuk menhasilkan suasana yang seronok
dan mengembirakan.
6.2.0 Proses membuat boneka tali
Salah satu contoh yang dipilh untuk dibincangkan adalah boneka tali Rajhastani yang berasal
dari India. Boneka ini amat unik pros penghasilannya amat rumit, pengalaman yang
mendalam membolehkan pengkarya menghasilkan boneka ini dengan amat menarik.
Proses kerja menghasilkan boneka tali antaranya adalah:
Langkah pertama dalam penghasilan boneka tali ini adalah pemilihan bahan yang
terdiri daripada kayu yang jati. Seterusnya kayu ini akan diukir bahagian kepala
dengan teliti. Cara mengukir adalah secara tradisional, dimana pengukir akan
memegang kayu yang diukir dengan kaki beliau. Oleh kerana mengikut pandangan
agama hindu memegang boneka itu pada kaki adalah satu amalan yang dianggap
kurang baik. Oleh kerana itu poja atau upacara akan dilakukan dan manisan akan
diberikan sebagai tanda memohon kemaafan kerana menggunakan kaki ketika proses
mengukir.

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

Langkah seterusnya adalah mewarna bahagian kepala.

Seterusnya pakaian akan dijahitkan untuk boneka ini. Pemilihan sari akan dilakukan
oleh pembuat boneka ini dan akan dijahit menggunakan mesin.

Akhirnya boneka akan disambung dengan kepala yang dihasilkan dan akan di
mainkan dengan kotak atau tempat khas. Alunan muzik tradisional akan dimainkan
bersama

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

7.0 KESIMPULAN
Secara kesimpulan boneka dapat diperkatakan sebagai satu alat atau media yang
dapat menyampaikan maklumat, perasaan, budaya, muzik, dan lain - lain lagi. Boneka bukan
hanya merupakan alat permainan yang dapat dimiliki atau diberikan kepada kanak - kanak.
Ianya merupakan identiti budaya pelbagai masyarakat. Setiap lapisan masyarakat dapat
memastikan warisan budaya yang terdiri daripada upacara, bahasa, amalan hidup, pemakaian
dapat ditunjukkan kepada generasi yang akan datang melalui persembahan boneka.
Setiap boneka dipersembahkan dengan menggunakan alatan muzik tradisional dan
mempunyai jalan cerita yang berunsurkan lucu, kemoralan, aksi, peperangan dan peristiwa
lampau. Boneka juga merupakan alat yang dapat berfungsi dalam meningkatkan pemikiran
mental dan fizikal seseorang. Pemikiran kreatif dapat dilahirkan melalui penghasilan boneka,
dimana inidvidu dapat menghasilkan boneka mengikut pilihan sendiri. Boneka juga bukan
semata - mata alat hiburan tetapi ianya lebih penting dalam menggambarkan sikap, nilai,

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

norma, hati budi dan konsep hidup serta kepercayaan pemikiran masyarakat pada waktu
tertentu.
Penghasilan boneka dan penggunaanya didalam pengajaran dan pembelajaran akan
dapat memberikan impak - impak yang bagus dan semestinya membolehkan pengajaran
menjadi sesuatu yang menyeronokan. Guru dapat bercerita kepada pelajar dengan
menggunakan boneka ini dapat merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu dengan
lebih berkesan terutamanya dalam memahirkan kemahiran lisan, kefahaman dan dapat
membina karangan.

8.0 RUJUKAN
i. Bahagian Pembangunan Kebudayaan dan Kesenian
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia. 2003
ii. Boriss-Krimsky, C. (1999). The creativity handbook: A visual art guide for parent.
Springfield: Charles C. Thomas Publishers Ltd.
iii. Essa,E (2002 ). Introduction to Early Childhood Education ( 3rd Education ). Albany
Delmar Publishers. .
iv. Open University Malaysia (2006) HBAE1103 Pengenalan Pendidikan SeniVisual. Meteor
Doc. Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.Pusat Perkembangan Kurikulum (2000)
v. Minit mesyuarat khas kreativiti dan inovasi dalam pendidikan 2009.
vi. http://www.maxwell.syr.edu/moynihan/sac/Rajhastani_Puppets-_Puppet_Making/

PENDIDIKAN SENI VISUAL HBAE2203

9.0 Lampiran

Anda mungkin juga menyukai