Anda di halaman 1dari 26

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL


16800 PASIR PUTEH, KELANTAN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


SEJARAH
TINGKATAN 5
2010
Panitia Sejarah
Jabatan Sains Sosial
SMK. Kamil
Pasir Puteh Kelantan

1
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ TEMA/ TOPIK/ SUB CADANGAN UNSUR


HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU TOPIK AKTIVITI PATRIOTISME
Penggal Pertama Hari Persekolahan
Minggu Pendedahan Sukatan Pelajaran
1

10. KEMUNCULAN DAN Memahami faktor imperialisme Perbincangan


PERKEMBANGAN Barat di Asia Tenggara kumpulan Negara kita
NASIONALISME : tanggungja
SEHINGGA PERANG Aras 1 Faktor yang wab kita
DUNIA KEDUA  Menyatakan takrif imperialisme membawa  Sedia
Minggu 2  Menyenaraikan kuasa imperialis bertanggung
10 – 14 1.1 Kemunculan dan imperialis barat di Asia me Barat jawab
Januari perkembangan nasionalisme Tenggara ke Asia mempertahan
di Asia Tenggara  Menyatakan lokasi kuasa-kuasa Tenggara negara
imperialis barat di Asia  Berbangga
a. Imperialisme Barat di Asia Tenggara Melabel peta: dengan
Tenggara  Menyatakan faktor-faktor Lokasi keistimewaan
imperialisme barat di Asia penguasaa negara
i. Imperialis Barat Tenggara n kuasa-
kuasa
ii. Faktor imperialisme Aras 2 imperialis
 Penguasaan ekonomi dan  Menghuraikan fakto-faktor barat di
politik imperialisme Barat di Asia Asia
Tenggara Tenggara
 Menyusun secara kronologi
kedatangan kuasa Barat ke Asia
Tenggara
Aras 3
 Merasionalkan keistimewaan
Asia Tenggara yang menarik
minat imperialisme Barat

2
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL? CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami sistem politik yang Pengurusan


diperkenalkan oleh kuasa Barat di grafik :
Minggu 3 b. Perubahan sistem politik Asia Tenggara
17 – 21 Januari
Membandingkan
i. Pengenalan sistem birokrasi Barat
Aras 1 sistem pentadbiran
 Menyenaraikan perubahan sebelum dan
pentadbiran kuasa Barat di Asia semasa penjajahan
Tenggara oleh kuasa Barat
di Asia Tengara
Aras 2
 Menghuraikan perubahan
pentadbiran di Asia Tenggara
 Membandingkan sistem pentadbiran
sebelum dan semasa penjajahan barat
di Asia Tenggara Mempertahankan
kedaulatan
Aras 3 negara
 Menganalisis kesan pengenalan  Sedia
Minggu 4 c. Nasionalisme di Asia Tenggara sistem birokrasi Barat berkorban
24 – 28 untuk
Januari i. Faktor kemunculan nasionalisme Membina peta  Mempertahan
Memahami gerakan nasionalisme di minda: -kan bangsa
ii. Perkembangan nasionalisme Pengaruh luar dan negara
Asia Tenggara
terhadap gerakan
Aras 1 nasionalisme di
 Menyatakan takrif nasionalisme Asia Tenggara
 Menyenaraikan faktor yang
mencetuskan nasionalisme di Asia
Tenggara
 Menyenaraikan tokoh-tokoh
nasionalis di Asia Tenggara

3
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
 Menyatakan ciri-ciri nasionalisme
tahap pertama di Asia Tenggara Pengurusan
 Menyatakan ciri-ciri nasionalisme Grafik:
tahap kedua di Asia Tenggara
Membandingkan
gerakan nasionalisme
Aras 2 Thailand dengan
 Menghuraikan faktor yang yang nasioanalisme negara
mencetuskan nasionalisme di Asia lain di Asia Tenggara
Tenggara
 Membincangkan perkembangan Kajian Teks:
nasionalisme di Asia Tenggara
Salah Asuhan
Aras 3 Noli Me Tanggare
 Membandingkan corak
pergerakan nasionalisme di Buku Skrap :
Asia Tenggara Biografi pemimpin
setempat menetang
British
perjuangan pemimpin setempat
Minggu 5 2.2 Nasionalisme di Malaysia menentang British
31 Januari sehingga Perang Dunia
- Kedua Aras 1
04 Februari  Menyenaraikan tokoh tempatan
a) Perjuangan pemimpin yang menentang British
setempat menentang British
 Menyatakan sebab-sebab
pemimpin setempat menentang
i. Pemerintahan dan British
pentadbiran British
 Menceritakan peristiwa perjuangan
pemimpin setempat menentang
British

4
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
.
Aras 2 Memartabatkan
 Menghuraikan sebab pemimpin Melabel peta: perjuangan
setempat berjuang menentang tokoh –tokoh
Tempat kebangkitan
British tanah air
pemimpin setempat
 Membandingkan bentuk menentang British
perjuangan pemimpin setempat  Berani
menentang British Perbincangan: mempertahanka
“Pemimpin n maruah
Aras 3 setempat: Pejuang bangsa dan
 Membahaskan perjuangan atau pemberontak” negara
pemimpin setempat sebagai  Menghargai
pejuang bangsa “Bulat air kerana pengorbanan
Menjelaskan kepentingan pembetung, bulat dan perjuangan
pemuafakatan utnuk manusia kerana
tokoh - tokoh
mencapai matlamat sesuatum muafakat”
tanah air
perjuangan
Kesepakatan dalam
perjuangan

Minggu ii. Peristiwa penentangan pemimpin  Hidup


6 setempat Kerja kumpulan: bersatu padu
07 -11
Memahami perkembangan
 Dol Said, Rentap, Syerif Masahor, Mengkaji biografi  Sedia
Februari  Dato’ Maharaja Lela, Yam Tuan
gerakan nasionalisme sehingga tokoh-tokoh
Perang Dunia Kedua mempertahanka
Antah, setempat berjuang
n maruah dan
 Dato’ Bahaman, Mat Salleh, menentang British
Aras 1 bangsa
 Tok Janggut, Antanum,
 Abdul Rahman Limbong)  Menyatakan faktor-faktor yang
menyumbang kepada
perkembangan gerakan
nasionalisme

5
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
CUTI TAHUN BARU CINA
Minggu 7
14 – 18 FEBRUARI 2010
 Menyenaraikan tokoh yang Membudayakan ilmu
b) Gerakan nasionalisme sehingga terlibat dalam Gerakan Islah Simulasi: dalam kehidupan
Perang Dunia Kedua  Menyenaraikan akhbar dan Perjuangan tokoh-
majalah yang berperanan tokoh tempatan  Mempelbagaikan
i. Faktor-faktor yang dalam gerakan nasionalisme menentang British strategi mencapai
menyumbang kepada  Menyenaraikan akhbar dan matlamat yang
Minggu 8 perkembangan nasionalisme satu
majalah yang berperanan
21 – 25  Pengenalan Sistem Politik  Berfikiran kreatif
dalam gerakan nasionalisme
Februari Barat dalam
 Menyatakan perkembangan
 Perkembangan sistem peranan akhabar, majalah dan menghasilkan idea
pendidikan novel dalam gerakan
 Dasar British nasionalisme
 Pendudukan Jepun  Menyatakan maksud dan
 Penguasaan PKM matlamat Gerakan Islah
 Kemunculan mesin cetak  Menyatakan matlamat
 Gerakan Pan- Islamisme Gerakan Islah
Sedunia
 Kesedaran Politik Serantau

Minggu 9- 10
PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 1 (PKBS 1)
01 – 11 MAC 2010

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


12 – 20 MAC 2010
6
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 11 ii. Gerakan Islah Aras 2 Forum: Sedia berkorban


331 – 25  Menghuraikan faktor yang Isu-isu Bersedia berkorban
Mac menyumbangkan kepada perjuangan untuk kepentingan
iii. Perjuangan badan-badan dan
perkembangan gerakan nasionalisme Kaum Muda bersama
kesatuan
 Kesatuan Melayu Singapura  Menghuraikan perjuangan gerakan
Islah Pengurusan
 Persatuan Sahabat Pena
 Menghuraikan isu yang Grafik:
(PASPAM)
diperjuangkan oleh badan-badan dan Melengkapkan
 Kesatuan Melayu Selangor carta isu
kesatuan dalam gerakan
 Kesatuan Melayu Muda perjuangan
nasionalisme
(KMM) akhbar dan
 Menjelaskan peranan akhbar dan
 Kesatuan Kebangsaan Melayu majalah
majalah dalam membangkitkan
Sarawak
kesedaran nasionalisme

Aras 3 Kajian teks:


Minggu 12 iv. Perkembangan dan peranan
 Menilai keberkesanan peranan Karya-karya
28 Mac akhbar dan majalah
- akhabar dan majalah dalam penulisan
 Al Imam, Seruan Al-Azhar,
01 April kebangkitan semangat nasionalisme sebelum Perang
 Pilihan Timur, Majalah Guru,
 Warta Malaya, Majlis, Utusan  Mengklasifikasikan isu, perjuangan Dunia Kedua
Melayu ,Saudara, akhbar dan majalah dalam gerakan
 Fajar Sarawak, Lidah Benar nasionalisme
 Pengaruh Al-Ikhwan  Menilai wawasan Kaum Muda
dalam mendaulatkan bnagsa Melayu

7
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

UNSUR
PENGGAL TEMA/ TOPIK/ SUB CADANGAN
HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTI
MINGGU TOPIK AKTIVITI
SME

Kebanggaan warisan
11. PEMBINAAN NEGARA Memahami latar belakang Perbincangan bangsa dan negara
DAN BANGSA KE ARAH pembinaan negara dan bangsa berkumpulan:  Menyanjung
KEMUNCULAN NEGARA Ciri-ciri negara dan warisan bangsa
MALAYSIA BERDAULAT
Aras 1 bangsa
Minggu 13 11.1 Kesedaran tentang pembinaan  Mentakrifkan konsep negara
04 – 08 negara dan bangsa dan bangsa Simulasi : Kesultanan Melayu
April  Menyenaraikan ciri-ciri negara Menfransformasi Melaka yang
a) Latar belakang konsep dan bangsa kan konsep negara ke berdaulat
negara dan bangsa: dalam proses  Bersama
Aras 2 pembinaan sebuah mempertahankan
i) Pembinaan negara dan  Menerangkan latar belakang kelas cemerlang kedaulatan negara
bangsa
pembinaan negara Jerman dan
 Kerajaan Madinah Kajian Dokumen:
Itali
 Kerajaan Itali dan Undang-Undang
Jerman  Menghuraikan ciri-ciri negara
dan bangsa Tubuh Johor
ii) Ciri-ciri negara dan bangsa
Aras 3
 Bangsa  Menilai kepentingan
 Negara pembentukan negara dan
 Kerajaan bangsa
 Perlembagaan  Membandingkan proses
pembinaan negara dan bangsa
kerajaan Madinah, Itali dan
Jerman

8
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 14 b) Kesultanan Melayu Melaka Memahami ciri-ciri negara dan


11 – 15 (ciri-ciri negara dan bangsa) bangsa yang wujud pada zaman
April Kesultanan Melayu Melaka dan
negeri-negeri Melayu selepas Melaka

c) Warisan negeri-negeri Melayu Aras 1


 Menyenarai ciri-ciri negara dan
i. Johor bangsa pada zaman Kesultanan
 Undang-Undang Tubuh Melayu Melaka
Kerajaan Johor  Menyatakan kandungan undang-
undang kerajaan Johor dan
Terengganu
 Menyatakan Sistem Jemaah Menteri
di Kelantan
 Memerihalkan prinsip demokrasi dan
konsep Persekutuan di Negeri
Sembilan

Aras 2
 Menghuraikan ciri-ciri negara dan
bangsa yang diamalkan pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka
 Membandingkan sistem
pentadbiran yang diwarisi oleh
negeri-negeri Melayu selepas
Kesultanan Melayu Melaka

9
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 15 ii. Terengganu


18 – 22  Ittqan – ilmuluk bi-ta’dil il- Aras 3
April suluk  Menghuraikan ciri-ciri negara dan
bangsa di negara kita yang
iii. Kelantan diamalkan masa kini
 Sistem Jemaah Menteri  Merasionalkan ciri-ciri negara dan
bangsa yang terdapat pada zaman
iV. Negeri Sembilan Kesultanan Melayu Melaka yang
 Prinsipdemokrasi diwarisi oleh negeri-negeri Melayu
 Konsep Persekutuan  Membandingkan amalan demokrasi
dalam adat pepatih dengan amalan
demokrasi masa kini

Memahami usaha-usaha ke arah


Minggu 16 kemunculan negara dan bangsa
25 – 29 d) Kemunculan negara yang yang berdaulat Bertolenransi
April berdaulat 31 Ogos 1957 Aras 1 bermuafakat untuk
 Menyatakan maksud Sistem Ahli Lawatan: kepentingan
i. Sistem Ahli  Menyatakan hasil pakatan murni Memorial negara
 Menyatakan syarat perjanjiaan Pengisytiharan  Mengamalkan
ii. Pakatan murni Persekutuan Tanah Melayu 1957 Kemerdekaan di sikap bertolak
Minggu 17 Melaka ansur
02 – 06 iii. Perjanjian Persekutuan Tanah Aras 2
Mei Melayu 1957  Menghuraikan kepentingan
Sistem Ahli dan “pakatan murni”
 Menghuraikan kepentingan
pakatan murni
 Menjelaskan usaha ke arah
kemerdekaan negara
10
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Aras 3
 Menghubungkaitkan Perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu 1957
dengan kedaulatan negara dan
bangsa

Minggu 18 Pembentukan Malaysia 16 Sept 1963 Memahami idea pembentukkan


09 – 13 Malaysia
Mei i. Idea pembentukan Malaysia
Aras 1
ii. Reaksi terhadap pembentukan  Menyatakan idea pembentukan
Malaysia gagasan Malaysia
(reaksi dari dalam dan luar negara)  Menyenaraikan sebab pembentukan
Malaysia
 Menyatakan reaksi dalam negara Simulasi: Keranamu
terhadap pembentukan Malaysia Pengisytiharan Malaysia
 Menyatakan reaksi negara-negara luar kemerdekaan
 Sedia berkorban
terhadap pembentukan Malaysia
 Menyenaraikan syarat perjanjiaan Kajian dokumen:
Minggu 19 iii. Perjanjian Malaysia 1963 Malaysia 1963 Kesepakatan
Perjanjian
16 -20 Aras 2 untuk
Persekutuan
Mei  Menghuraikan sebab-sebab kestabilan
1957
pembentukan Malaysia negara
 Menyusun secara kronologi  Sentiasa bersatu
Kajian gambar:
peristiwa pembentukan padu
Pengisytiharan
Malaysia kemerdekaan
 Menjelaskan reaksi negara luar
terhadap pembentukan
Malaysia

11
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Minggu 20 – 21
PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 2 (PKBS 2)
23 MEI – 03 JUN 2010
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
04 -19 JUN 2010

Aras 3
 Menganalisis usaha pemimpin Kajian Dokumen:
negara menangani reaksi luar bagi Perlembagaan Sistem demokrasi
mengekalkan negara Malaysia Negara (Perkara sebagai ideologi
yang berdaulat 3,5,8,11,152,153) pemerintahan negara
 Mendokong amalan
Perbincanga demokrasi negara kita
Minggu 22 11.2 Sistem pemerintahan dan Memahami ciri-ciri Demokrasi berkumpulan:
20 – 24 pentadbiran negara selepas Berparlimen di Malaysia Bidang kuasa Keluhuran
Jun merdeka Yang Di Pertuan Perlembagaan
Aras 1 Agong, Badan
a) Ciri-ciri Demokrasi  Mentakrif Demokrasi Berparlimen Pemerintah dan  Mempertahankan dan
Berparlimen  Menyenaraikan ciri-ciri Badan Kehakiman mendaulatkan
Demokrasi Berparlimen Perlembagaan Negara
i. Perlembagaan
 Menjelaskan konsep keluhuran Simulasi:
perlembagaan Proses pilihanraya Kesetiaan kepada raja
ii. Raja berperlembagaan  Menyenaraikan kuasa Yang Di dan negara
Pertuan Agong  Menghormati raja
 Menyenaraikan badan-badan dan pemimpin negara
pemerintah dan fungsinya
 Menyatakan proses pilihanraya
 Menyatakan pihak yang terlibat
dalam pilihanraya

12
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / TEMA/ TOPIK/ SUB CADANGAN UNSUR


HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU TOPIK AKTIVITI PATRIOTISME
 Menyenaraikan parti politik yang
iii. Badan pemerintah ditubuhkan sehingga tahun 1963 Pengurusan Kedaulatan
Grafik: undang-
iv. Pilihanraya Perkembangan undang
Aras 2 parti-parti politik  Patuh kepada
v. Parti politik
 Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi di Tanah Melayu, peraturan dan
Berparlimen Sabah dan undang-
 Menjelaskan kepentingan Sarawak undang
perlembagaan
 Menjelaskan proses pindaan Kepimpinan
perlembagaan melalui
 Membandingkan fungsi badan-badan teladan
pemerintah  Bertanggungja
 Menghuraikan proses pilihanraya wab dalam
 Menggalurkan perkembangan parti kepimpinan
politik di Tanah Melayu, Sarawak dan
Sabah selepas Perang Dunia Kedua Pilihan raya
sehingga tahun 1963 penting dalam
sistem
Aras 3 demokrasi
 Menjelaskan kepentingan pindaan  Menunaikan
perlembagaan hak dan
 Merasionalkan perlembagaan tanggung
memperuntukkan perkara-perkara yang jawab
tidak boleh dipersoalkan
Mewajarkan peranan rakyat dalam Bersatu
menentukan pemerintahan negara berorganisasi
 Bekerjasama
dalam
organisasi

13
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 23 b) Kerajaan Persekutuan Memahami bidang kuasa Pengurusan


27 Jun Kerajaan Pusat dan Kerajaan grafik: Persefahaman
- i. Kerajaan Pusat Negeri Bidang kuasa dalam kerajaan
01 Julai
kerajaan pusat, Persekutuan
ii. Kerajaan Negeri
Aras 1 bidang kuasa, menjamin
 Menyatakan corak pentadbiran kerajaan negeri dan kesejahteraan
kerajaan persekutuan senarai bersama negara
 Menyatakan senarai kuasa  Mengamalkan
kerajaan pusat dan kerajaan negeri sikap
 Menyatakan bidang kuasa senarai bermuafakat
bersama  Kekayaan negara
dinikmati
Aras 2 bersama
 Menghuraikan bidang kuasa
kerajaan pusat, kerajaan negeri
dan senarai bersama

Aras 3
 Menerangkan kepentingan
kerjasama kerajaan pusat dan
kerajaan negeri bagi mewujudkan
sebuah kerajaan persekutuan yang
kukuh
 Merasionalkan kepentingan
pembahagian kuasa

14
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

UNSUR
PENGGAL / CADANGAN
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS
MINGGU AKTIVITI
ME

Minggu c) Lambang-lambang negara Memahami kepentingan


24 memartabatkan lambang-lambang Buku skrap: Lambang negara
02- 08 i. Jata Negara negara Lambang-lambang simbol
Julai
negara dan kedaulatan
ii. Bendera Kebangsaan
Aras 1 tafsirannya  Menghormati
iii. Lagu Kebangsaan  Menyenaraikan lambang-lambang dan
negara Pertandingan menghayati
 Menyatakan makna yang terdapat melukis: lambang-
pada lambang-lambang negara Lambang-lambang lambang
negara negara
Aras 2
 Mentafsir lirik lagu kebangsaan Melukis mural: Memartabatkan
 Menghuraikan fungsi lambang- Lambang-lambang lambang-lambang
lambang negara negara negara

Aras 3 Simulasi:  Jati diri bangsa


 Mengaplikasikan cara-cara Menyanyi lagu kita
menghormati lambang-lambang kebangsaan dan  Bersikap jati
negara menaikkan diri
 Menganalisis peranan lambang- Bendera Jalur
lambang negara ke arah Gemilang
pengukuhan jati diri bangsa
Malaysia

15
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

11.3 Pembangunan dan perpaduan Menilai rancangan-rancangan


untuk kesejahteraan pembangunan ekonomi negara Kajian teks: Kekayaan negara
untuk kesejahteraan rakyat Rancangan dinikmati
a. Pembangunan Ekonomi ekonomi lima tahun bersama
Minggu 25 i. Rancangan Lima Tahun
11 – 15
Aras 1 Bersikap
Julai  Menyenaraikan rancangan Pengurusan berdikari
 Rancangan Malaya Pertama
pembangunan ekonomi negara grafik:
 Rancangan Malaya Kedua
 Menyatakan matlamat dan usaha- Dasar-  Kejituan
 Rancangan Malaysia Pertama
usaha yang dilaksanakan dalam pembangunan perancangan
 Rancangan MalaysiaKedua
Rancangan Lima Tahun ekonomi negara menjamin
 Rancangan Malaysia Ketiga
 Rancangan Malaysia Keempat  Menyatakan dasar-dasar ekonomi kesejahteraan
 Rancangan Malaysia Kelima negara Lawatan: rakyat
Memorial Tun  Tabah
Minggu 26 Abdul Razak,
ii. Dasar-dasar Pembangunan Aras 2 menghadapi
18 – 22
Ekonomi Negara  Menghuraikan matlamat dan HICOM, MARA, cabaran
Julai
usaha-usaha yang dilaksanakan FELDA
 Dasar Pendidikan Kebangsaan dalam Rancangan Lima Tahun
 Dasar Pertanian Negara  Mengelaskan objektif, matlamat Projek folio:
 Dasar Penswastaan dan usaha-usaha yang Menghasilkan
 Dasar Pensyarikatan dilaksanakan dalam Dasar biografi dan
 Dasar Hala Cara Baru Ekonomi Baru sumbangan Tun
 Dasar Peningkatan Daya Abdul Razak
 Menjelaskan dasar-dasar
Pengeluaran Negara
Pembangunan Ekonomi Negara
 Dasar Kependudukan

Aras 3
 Membincangkan kejayaan Dasar
Ekonomi Baru (DEB) ke arah
perpaduaan dan kesejahteraan rakyat

16
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Memahami usaha-usaha ke arah
b. Pembangunan dan perpaduan pembangunan dan perpaduan Simulasi : Perpaduan
bangsa bangsa Melafazkan ikrar menjamin
Minggu Rukun Negara keamanan
26 i. Rukun Negara
Aras 1  Melibatkan
18 – 22
Julai ii. Dasar Pendidikan Kebangsaan  Menyenaraikan usaha ke arah Perbincangan diri dalam
dan Falsafah Pendidikan pembangunan dan perpaduan bangsa kumpulan: program
Kebangsaan  Melafazkan prinsip-prinsip Rukun - Mentafsir prinsip ke arah
Negara Rukun Negara perpaduan
iii. Akta Bahasa Kebangsaan  Menyatakan langkah-langkah ke
arah pembentukan Dasar Pendidikan Pengurusan Sistem pendidikan
iv. Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kebangsaan grafik: negara kita
 Menyatakan kandungan Falsafah Langkah-langkah bertaraf dunia
Pendidikan Kebangsaan kepada Dasar  Membudaya
v. Sukan untuk perpaduan Pendidikan
 Menyatakan kandungan kan ilmu
penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan
Kebangsaan
 Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Lawatan:
Kebudayaan Kebangsaan Institusi pengajian
tinggi
 Menyatakan kepentingan sukan
untuk perpaduan Dewan Bahasa dan
 Pustaka
Aras 2
 Menghuraikan kepentingan prinsip-
prinsip Rukun Negara
 Menjelaskan kepentingan Dasar
Pendidikan Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 Menjelaskan peranan Bahasa
Kebangsaan, Kebudayaan
Kebangsaan dan sukan ke arah
17
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
 membentuk perpaduan
 Menghuraikan langkah-langkah ke Kajian teks: Kepimpinan
arah memartabatkan Bahasa Melayu Dasar Pelajaran berwawasan
Kebangsaan  Berbangga
Aras 3 dengan
 Mengupas prinsip-prinsip Rukun Perbahasan: pemimpin
Negara sebagai ideologi ke arah Membahaskan berwibawa
perpaduan slogan “Malaysia
Boleh” ke arah  Berdaya saing
pembentukan untuk
perpaduan kemajuan
 Tabah
menghadapi
cabaran
11.4 Malaysia ke arah negara maju Memahami usaha Malaysia
Minggu
menghadapi cabaran kontemporari
27 a. Wawasan 2020
25 – 29
dan masa depan ke arah negara
Julai i. Idea dan konsep maju
Aras 1 Lawatan:
ii. Sembilan cabaran utama  Menyatakan matlamat Wawasan - Putrajaya Negara kita
2020 - Cyberjaya tanggungjawab
 Menyenaraikan sembilan cabaran kita
Wawasan 2020  Merealisasikan
 Menyatakan usaha-usaha untuk Wawasan
mencapai matlamat Wawasan 2020 2020

18
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Aras 2
 Menghuraikan sembilan cabran
Wawasan 2020
 Menjelaskan usaha-usaha yang
diambil untuk mencapai matlamat
Wawasan 2020

Aras 3
 Membincangkan strategi Malaysia
dalam menghadapi cabaran masa
kini
 Membincangkan tanggungjawab
murid dalam merealisasikan
Wawasan 2020

Minggu 12. MALAYSIA DAN KERJASAMA Memahami punca dan kesan Perang Pengurusan Persefahaman
28 ANTARA BANGSA Dunia Pertama dan Perang Dunia grafik: membawa
01 – 05 Kedua Sebab dan kesan keharmonian
Ogos 12.1 Konflik Antarabangsa - Perang Dunia sejagat
Aras 1 Pertama  Bersatu padu dan
a) Perang Dunia Pertama dan Perang  Menyatakan negara yang terlibat - Perang Dunia berharmoni
Dunia Kedua dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua
Perang Dunia Kedua
- Perang Dingin
 Menandakan lokasi dalam peta kuasa
besar yang terlibat dalam Perang
Dunia Pertama dan Perang Dunia
Kedua

19
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5
PENGGAL / CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

 Menyatakan sebab meletusnya Menonton video: Kepatuhan


Perang Dunia Pertama dan Perang Perang Dunia kepada undang-
Dunia Kedua Pertama dan undang membawa
 Menyenaraikan kesan Perang Dunia Perang Dunia kesejahteraan
Pertama dan Perang Dunia Kedua Kedua
 Menyatakan tujuan penubuhan Liga Menonton video:  Menghormati
Bangsa Perang Dunia kedaulatan
Pertama dan negara-negara
Perang Dunia yang merdeka
Aras 2 Kedua
 Membandingkan sebab Perang  Bersikap adil
Dunia Pertama dan Perang Dunia Bercerita: dan
Kedua Perang Dunia bertimbang
 Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama dan rasa
Pertama dan Perang Dunia Kedua Perang Dunia
 Menghuraikan sebab-sebab Kedua
kegagalan Liga Bangsa
Melabel peta:
Aras 3 Lokasi negara-
negara terlibat
 Menghubungkaitkan kesan perang
Dunia Pertama dengan tercetus
Perang Dunia Kedua
 Menganalisis implikasi perang dunia
terhadap keamanan dan kesejahteraan
sejagat

20
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5
PENGGAL / CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

b) Kemunculan Blok Dunia dan Memahami sebab-sebab berlakunya


Perang Dingin kemunculan Blok Dunia dan Perang Pengurusan
(Kemunculan negara-negara Dingin grafik: Keamanan
Dunia Ketiga)
Perbandingan sejagat
Aras 1 ideologi - Tolak ansur
 Menyatakan maksud Blok Dunia komunisme dalam menghadapi
 Menyatakan maksud Perang Dingin dengan konflik
 Menyenaraikan sebab pembentukan kapitalisme
Blok Dunia
 Menyenaraikan negara-negara yang Peta minda:
tergolong dalam Blok Dunia Sebab dan kesan
 Menyenaraikan sebab berlakunya Perang Dingin
perang Dingin

Aras 2
 Menghuraikan sebab berlaku
Perang Dingin
 Menghuraikan kesan Perang Dingin
terhadap kemunculan negara dunia
ketiga

Aras 3
 Menghubungkaitkan kesan Perang
Dingin terhadap rantau Asia
Tenggara

21
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami dasar luar Malaysia

Aras 1
12.2 Peranan dan sumbangan Malaysia  Menyatakan dasar luar Malaysia Membina peta Malaysia menyinari
dalam pertubuhan antarabangsa  Menyatakan asas penggubalan minda: pentas dunia
dasar luar Malaysia
a) Dasar luar Malaysia  Menyenaraikan kepentingan
Asas penggubalan  Bangga sebagai
dasar luar Malaysia
Menyatakan perkembangan dasar dasar luar rakyat Malaysia
i. Asas penggubalan  Bekerjasama
luar Malaysia
dalam
ii. Kepentingan dasar luar Malaysia mengekalkan
Aras 2
 Menghuraikan asas-asas yang keamanan dunia
iii. Perkembangan dasar luar
mempengaruhi penggubalan dasar
Malaysia
luar Malaysia
 Membincangkan perkembangan
dasar luar Malaysia selepas
merdeka

Aras 3
 Merasionalkan sebab perubahan
dasar luar dari pro-Barat kepada
dasar berkecuali
Menjelaskan kepentingan
hubungan luar

22
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami peranan dan sumbangan Malaysia negara


Malaysia di peringkat antarabangsa Perbincangan kita
Kumpulan: Bersefahaman dan
Minggu b) Malaysia dalam pertubuhan
Aras 1 Peranan dan bermuafakat
29 antarabangsa
 Menyatakan maksud pertubuhan sumbangan
08 - 12
Ogos i. Komanwel antarabangsa Malaysia dalam  Tabah
 Menyatakan penubuhan pertubuhan pertubuhan menghadapi
ii. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu antarabangsa dan matlamatnya antarabangsa cabaran
 Menyenaraikan pertubuhan Kajian dokumen :  Semangat
iii. Pertubuhan Negara-negara antarabangsa yang dianggotai Isi kandungan kejiranan
Berkecuali Malaysia Perisytiharan
 Menyatakan peranan dan sumbang Langkawi
iv. Negara-negara Selatan Keprihatian
Mmalaysia dalam pertubuhan
Pertubuhan Persidangan Islam Pengurusan
antarabangsa Malaysia ke arah
(OIC)
 Menyenarikan tokoh-tokoh Malaysia grafik: kesejahteraan
yang menyinari pentas dunia Faedah yang sejagat
Malaysia sebagai  Peka terhadap
Aras 2 anggota isu-isu
 Menghuraikan peranan dan pertubuhan antarabangsa
sumbangan Malaysia dalam antarabangsa
pertubuhan antarabangsa
 Menjelaskan faedah yang diperoleh
Malaysia sebagai ahli pertubuhan
antarabangsa

Aras 3
 Membuktikan keberkesanan peranan
Malaysia di peringkat antarabangsa

23
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami peranan dan sumbangan Pengurusan


Malaysia dalam pertubuhan serantau grafik:
Penubuhan dan Malaysia tanah
Aras 1 matlamat airku
c) Malaysia dalam pertubuhan
 Menyatakan maksud pertubuhan pertubuhan  Bersedia
serantau
serantau anatarabangsa menghadapi
i. ASA  Menyatakan pertubuhan yang cabaran
dianggotai Malaysia di peringkat Kajian peta:  Berbangga
ii. MAPHILINDO serantau Negara anggota menjadi rakyat
 Menyatakan tujuan penubuhan ASEAN Malaysia
iii. ASEAN ASA, MAPHILINDO dan ASEAN
Keratan akhbar:
Aras 2 Mengumpul
 Menjelaskan tujuan dan pencapaian maklumat
ASA, MAPHILINDO dan ASEAN mengenai peranan
 Menghuraikan peranan dan dan sumbangan
sumbangan Malaysia dalam Malaysia dalam
ASEAN ASEAN
 Menjelaskan faedah yang diperoleh
Malaysia sebagai anggota ASEAN Pengurusan
grafik:
Aras 3 Perkembangan
keanggotaan
 Menjelaskan peranan tokoh
ASEAN
Malaysia sebagai penjana idea
dalam pertubuhan serantau
 Menghubungkaitkan ZOPFAN
dengan keaman dan kestabilan
serantau

24
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

d) Cabaran masa depan Memahami usaha Malaysia Perbincangan Kreatif dan


menghadapi cabaran kontemporari kumpulan: inovatif
East Asian Economy Caucus dan masa depan ke arah negara - Kepentingan, K-  Mampu
(EAEC), Globalisasi, Negara
maju Ekonomi mereka cipta
Industri Baru (NIC) )
Aras 1 - Kesan-kesan
 Menyatakan maksud globalisasi globalisasi
 Menyatakan idea penubuhan EAEC
 Menyatakan matlamat penubuhan
Negara Industri Baru

Aras 2
 Menjelaskan kepentingan
penubuhan EAEC
 Menjelaskan langkah-langkah
Malaysia mengahadapi globalisasi
 Menghuraikan usaha-usaha ke arah
penubuhan Negara Industri Baru

Aras 3
 Mewajarkan keperluan Malaysia
sebagai Negara Industri Baru

25
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Minggu 30 - 32
16 OGOS – 02 SEPTEMBER 2010
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

Minggu 33 - 39
12 SEPTEMBER - 28 0KTOBER 2010
LATIH TUBI INTENSIF PELAJAR TINGKATAN 5

Minggu 40
Kilas Akhir SPM 2010

15 NOVEMBER
PEPERIKSAAN SPM 2010 BERMULA

CUTI AKHIR TAHUN 2010


19 NOVEMBER 2010 – 01 JANUARI 2011

SELAMAT BERCUTI

26