Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL 16800 PASIR PUTEH, KELANTAN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5 2010
Panitia Sejarah Jabatan Sains Sosial SMK. Kamil Pasir Puteh Kelantan

1

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5 PENGGAL/ MINGGU Minggu 1 TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Penggal Pertama Hari Persekolahan Pendedahan Sukatan Pelajaran CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 2 10 – 14 Januari

Aras 1  Menyatakan takrif imperialisme  Menyenaraikan kuasa 1.1 Kemunculan dan imperialis barat di Asia perkembangan nasionalisme Tenggara di Asia Tenggara  Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialis barat di Asia a. Imperialisme Barat di Asia Tenggara Tenggara  Menyatakan faktor-faktor imperialisme barat di Asia i. Imperialis Barat Tenggara ii. Faktor imperialisme Aras 2  Penguasaan ekonomi dan  Menghuraikan fakto-faktor politik imperialisme Barat di Asia Tenggara  Menyusun secara kronologi kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara Aras 3  Merasionalkan keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat imperialisme Barat

10. KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Memahami faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara

Perbincangan kumpulan : Faktor yang membawa  imperialis me Barat ke Asia Tenggara  Melabel peta: Lokasi penguasaa n kuasakuasa imperialis barat di Asia Tenggara

Negara kita tanggungja wab kita Sedia bertanggung jawab mempertahan negara Berbangga dengan keistimewaan negara

2

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5
PENGGAL? MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 3 17 – 21 Januari

b. i.

Perubahan sistem politik Pengenalan sistem birokrasi Barat

Memahami sistem politik yang diperkenalkan oleh kuasa Barat di Asia Tenggara Aras 1  Menyenaraikan perubahan pentadbiran kuasa Barat di Asia Tenggara Aras 2  Menghuraikan perubahan pentadbiran di Asia Tenggara  Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan barat di Asia Tenggara Aras 3  Menganalisis kesan pengenalan sistem birokrasi Barat

Pengurusan grafik : Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan oleh kuasa Barat di Asia Tengara

Minggu 4 24 – 28 Januari

c. i.

Nasionalisme di Asia Tenggara Faktor kemunculan nasionalisme

ii. Perkembangan nasionalisme

Memahami gerakan nasionalisme di Asia Tenggara Aras 1  Menyatakan takrif nasionalisme  Menyenaraikan faktor yang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara  Menyenaraikan tokoh-tokoh nasionalis di Asia Tenggara

Membina peta minda: Pengaruh luar terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Mempertahankan kedaulatan negara  Sedia berkorban untuk  Mempertahan -kan bangsa dan negara

3

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5 PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN  Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara  Menyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara CADANGAN AKTIVITI Pengurusan Grafik: Membandingkan gerakan nasionalisme Thailand dengan nasioanalisme negara lain di Asia Tenggara Kajian Teks: Salah Asuhan Noli Me Tanggare Buku Skrap : Biografi pemimpin setempat menetang British UNSUR PATRIOTISME

Aras 2  Menghuraikan faktor yang yang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara  Membincangkan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara Aras 3  Membandingkan corak pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Minggu 5 31 Januari 04 Februari

2.2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua a) Perjuangan pemimpin setempat menentang British i. Pemerintahan dan pentadbiran British

perjuangan pemimpin setempat menentang British Aras 1  Menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang British  Menyatakan sebab-sebab pemimpin setempat menentang British  Menceritakan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British

4

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5
PENGGAL / MINGGU . TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Aras 2  Menghuraikan sebab pemimpin setempat berjuang menentang British  Membandingkan bentuk perjuangan pemimpin setempat menentang British Aras 3  Membahaskan perjuangan pemimpin setempat sebagai pejuang bangsa

Melabel peta: Tempat kebangkitan pemimpin setempat menentang British Perbincangan: “Pemimpin setempat: Pejuang atau pemberontak”

Memartabatkan perjuangan tokoh –tokoh tanah air  Berani mempertahanka n maruah bangsa dan negara Menghargai pengorbanan dan perjuangan tokoh - tokoh tanah air

“Bulat air kerana pembetung, bulat Menjelaskan kepentingan manusia kerana pemuafakatan utnuk muafakat” mencapai matlamat sesuatum perjuangan

Kesepakatan dalam perjuangan
Minggu 6 07 -11 Februari ii. Peristiwa penentangan pemimpin setempat  Dol Said, Rentap, Syerif Masahor,  Dato’ Maharaja Lela, Yam Tuan Antah,  Dato’ Bahaman, Mat Salleh,  Tok Janggut, Antanum,  Abdul Rahman Limbong)

 Memahami perkembangan gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua Aras 1  Menyatakan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme
Kerja kumpulan: Mengkaji biografi tokoh-tokoh setempat berjuang menentang British 

Hidup bersatu padu Sedia mempertahanka n maruah dan bangsa

5

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU Minggu 7

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

 b) Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua i. Minggu 8 21 – 25 Februari Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme  Pengenalan Sistem Politik Barat  Perkembangan sistem pendidikan  Dasar British  Pendudukan Jepun  Penguasaan PKM  Kemunculan mesin cetak  Gerakan Pan- Islamisme Sedunia  Kesedaran Politik Serantau 

 

CUTI TAHUN BARU CINA 14 – 18 FEBRUARI 2010 Menyenaraikan tokoh yang Simulasi: terlibat dalam Gerakan Islah Perjuangan tokohMenyenaraikan akhbar dan tokoh tempatan majalah yang berperanan menentang British dalam gerakan nasionalisme Menyenaraikan akhbar dan majalah yang berperanan dalam gerakan nasionalisme Menyatakan perkembangan peranan akhabar, majalah dan novel dalam gerakan nasionalisme Menyatakan maksud dan matlamat Gerakan Islah Menyatakan matlamat Gerakan Islah

Membudayakan ilmu dalam kehidupan  Mempelbagaikan strategi mencapai matlamat yang satu Berfikiran kreatif dalam menghasilkan idea

Minggu 9- 10 PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 1 (PKBS 1) 01 – 11 MAC 2010 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 – 20 MAC 2010 6

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU
Minggu 11 331 – 25 Mac

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK
ii. Gerakan Islah

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2  Menghuraikan faktor yang menyumbangkan kepada perkembangan gerakan nasionalisme  Menghuraikan perjuangan gerakan Islah  Menghuraikan isu yang diperjuangkan oleh badan-badan dan kesatuan dalam gerakan nasionalisme  Menjelaskan peranan akhbar dan majalah dalam membangkitkan kesedaran nasionalisme Aras 3  Menilai keberkesanan peranan akhabar dan majalah dalam kebangkitan semangat nasionalisme  Mengklasifikasikan isu, perjuangan akhbar dan majalah dalam gerakan nasionalisme  Menilai wawasan Kaum Muda dalam mendaulatkan bnagsa Melayu

CADANGAN AKTIVITI Forum: Isu-isu perjuangan Kaum Muda Pengurusan Grafik: Melengkapkan carta isu perjuangan akhbar dan majalah

UNSUR PATRIOTISME Sedia berkorban Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama

iii. Perjuangan badan-badan dan kesatuan  Kesatuan Melayu Singapura

   

Persatuan Sahabat Pena (PASPAM) Kesatuan Melayu Selangor Kesatuan Melayu Muda (KMM) Kesatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

Minggu 12 28 Mac 01 April

iv. Perkembangan dan peranan akhbar dan majalah  Al Imam, Seruan Al-Azhar,  Pilihan Timur, Majalah Guru,  Warta Malaya, Majlis, Utusan Melayu ,Saudara,  Fajar Sarawak, Lidah Benar  Pengaruh Al-Ikhwan

Kajian teks: Karya-karya penulisan sebelum Perang Dunia Kedua

7

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTI SME

Minggu 13 04 – 08 April

Aras 1 11.1 Kesedaran tentang pembinaan  Mentakrifkan konsep negara dan bangsa negara dan bangsa  Menyenaraikan ciri-ciri negara a) Latar belakang konsep dan bangsa
negara dan bangsa: i) Pembinaan negara dan bangsa  Kerajaan Madinah  Kerajaan Itali dan Jerman ii) Ciri-ciri negara dan bangsa

11. PEMBINAAN NEGARA Memahami latar belakang DAN BANGSA KE ARAH pembinaan negara dan bangsa KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

Perbincangan berkumpulan: Ciri-ciri negara dan bangsa Simulasi : Menfransformasi kan konsep negara ke dalam proses pembinaan sebuah kelas cemerlang Kajian Dokumen: Undang-Undang Tubuh Johor

Kebanggaan warisan bangsa dan negara  Menyanjung warisan bangsa

Aras 2  Menerangkan latar belakang pembinaan negara Jerman dan Itali  Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa Aras 3

Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat  Bersama mempertahankan kedaulatan negara

 Bangsa  Negara  Kerajaan  Perlembagaan

 Menilai kepentingan

pembentukan negara dan bangsa  Membandingkan proses pembinaan negara dan bangsa kerajaan Madinah, Itali dan Jerman

8

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Minggu 14 11 – 15 April

b) Kesultanan Melayu Melaka (ciri-ciri negara dan bangsa)

Memahami ciri-ciri negara dan bangsa yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri Melayu selepas Melaka Aras 1  Menyenarai ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka  Menyatakan kandungan undangundang kerajaan Johor dan Terengganu  Menyatakan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan  Memerihalkan prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan di Negeri Sembilan Aras 2  Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka  Membandingkan sistem pentadbiran yang diwarisi oleh negeri-negeri Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka 

c)

Warisan negeri-negeri Melayu

i. Johor  Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor

9

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ MINGGU Minggu 15 18 – 22 April

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK ii. Terengganu  Ittqan – ilmuluk bi-ta’dil ilsuluk iii. Kelantan  Sistem Jemaah Menteri iV. Negeri Sembilan  Prinsipdemokrasi  Konsep Persekutuan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Aras 3  Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa di negara kita yang diamalkan masa kini  Merasionalkan ciri-ciri negara dan bangsa yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang diwarisi oleh negeri-negeri Melayu  Membandingkan amalan demokrasi dalam adat pepatih dengan amalan demokrasi masa kini

Minggu 16 25 – 29 April

d) Kemunculan negara yang berdaulat 31 Ogos 1957 i. Sistem Ahli

Minggu 17 02 – 06 Mei

ii. Pakatan murni iii. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Memahami usaha-usaha ke arah kemunculan negara dan bangsa yang berdaulat Aras 1  Menyatakan maksud Sistem Ahli  Menyatakan hasil pakatan murni  Menyatakan syarat perjanjiaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Aras 2  Menghuraikan kepentingan Sistem Ahli dan “pakatan murni”  Menghuraikan kepentingan pakatan murni  Menjelaskan usaha ke arah kemerdekaan negara

Lawatan: Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Melaka

Bertolenransi bermuafakat untuk kepentingan negara  Mengamalkan sikap bertolak ansur

10

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Aras 3  Menghubungkaitkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan kedaulatan negara dan bangsa
Minggu 18 09 – 13 Mei Pembentukan Malaysia 16 Sept 1963 i. Idea pembentukan Malaysia

Memahami idea pembentukkan Malaysia Aras 1

ii. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia (reaksi dari dalam dan luar negara)

Minggu 19 16 -20 Mei

iii. Perjanjian Malaysia 1963

Menyatakan idea pembentukan gagasan Malaysia  Menyenaraikan sebab pembentukan Malaysia  Menyatakan reaksi dalam negara terhadap pembentukan Malaysia  Menyatakan reaksi negara-negara luar terhadap pembentukan Malaysia  Menyenaraikan syarat perjanjiaan Malaysia 1963 Aras 2

Simulasi: Pengisytiharan kemerdekaan Kajian dokumen: Perjanjian Persekutuan 1957 Kajian gambar: Pengisytiharan kemerdekaan

Keranamu Malaysia Sedia berkorban Kesepakatan untuk kestabilan negara Sentiasa bersatu padu

 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia  Menyusun secara kronologi peristiwa pembentukan Malaysia  Menjelaskan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia

11

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5 PENGGAL/ MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Minggu 20 – 21 PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 2 (PKBS 2) 23 MEI – 03 JUN 2010 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 04 -19 JUN 2010

Aras 3  Menganalisis usaha pemimpin negara menangani reaksi luar bagi mengekalkan negara Malaysia yang berdaulat Memahami ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di Malaysia

Kajian Dokumen: Perlembagaan Negara (Perkara 3,5,8,11,152,153)

Minggu 22 20 – 24 Jun

11.2 Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka a) Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen i. Perlembagaan

ii.

Raja berperlembagaan

Perbincanga berkumpulan: Bidang kuasa Yang Di Pertuan Aras 1 Agong, Badan  Mentakrif Demokrasi Berparlimen Pemerintah dan Badan Kehakiman  Menyenaraikan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Simulasi:  Menjelaskan konsep keluhuran Proses pilihanraya perlembagaan  Menyenaraikan kuasa Yang Di Pertuan Agong  Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan fungsinya  Menyatakan proses pilihanraya  Menyatakan pihak yang terlibat dalam pilihanraya

Sistem demokrasi sebagai ideologi pemerintahan negara  Mendokong amalan demokrasi negara kita Keluhuran Perlembagaan  Mempertahankan dan mendaulatkan Perlembagaan Negara

Kesetiaan kepada raja dan negara  Menghormati raja dan pemimpin negara

12

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU
iii. iv. v.

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 
Badan pemerintah Pilihanraya Parti politik

HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan sehingga tahun 1963

CADANGAN AKTIVITI Pengurusan Grafik: Perkembangan parti-parti politik di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak

UNSUR PATRIOTISME Kedaulatan undangundang  Patuh kepada peraturan dan undangundang Kepimpinan melalui teladan  Bertanggungja wab dalam kepimpinan Pilihan raya penting dalam sistem demokrasi  Menunaikan hak dan tanggung jawab Bersatu berorganisasi  Bekerjasama dalam organisasi

Aras 2  Menjelaskan ciri-ciri Demokrasi Berparlimen  Menjelaskan kepentingan perlembagaan  Menjelaskan proses pindaan perlembagaan  Membandingkan fungsi badan-badan pemerintah  Menghuraikan proses pilihanraya  Menggalurkan perkembangan parti politik di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah selepas Perang Dunia Kedua sehingga tahun 1963 Aras 3  Menjelaskan kepentingan pindaan perlembagaan  Merasionalkan perlembagaan memperuntukkan perkara-perkara yang tidak boleh dipersoalkan
Mewajarkan peranan rakyat dalam menentukan pemerintahan negara

13

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ MINGGU Minggu 23 27 Jun 01 Julai

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

b) Kerajaan Persekutuan
i. Kerajaan Pusat

Memahami bidang kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Aras 1  Menyatakan corak pentadbiran kerajaan persekutuan  Menyatakan senarai kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri  Menyatakan bidang kuasa senarai bersama Aras 2  Menghuraikan bidang kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri dan senarai bersama Aras 3  Menerangkan kepentingan kerjasama kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh  Merasionalkan kepentingan pembahagian kuasa

ii. Kerajaan Negeri

Pengurusan grafik: Persefahaman Bidang kuasa dalam kerajaan kerajaan pusat, Persekutuan bidang kuasa, menjamin kerajaan negeri dan kesejahteraan senarai bersama negara  Mengamalkan sikap bermuafakat  Kekayaan negara dinikmati bersama

14

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU
Minggu 24 02- 08 Julai

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK c) Lambang-lambang negara
i. Jata Negara

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTIS ME

Memahami kepentingan memartabatkan lambang-lambang negara Aras 1  Menyenaraikan lambang-lambang negara  Menyatakan makna yang terdapat pada lambang-lambang negara Aras 2  Mentafsir lirik lagu kebangsaan  Menghuraikan fungsi lambanglambang negara Aras 3  Mengaplikasikan cara-cara menghormati lambang-lambang negara  Menganalisis peranan lambanglambang negara ke arah pengukuhan jati diri bangsa Malaysia

ii. Bendera Kebangsaan iii. Lagu Kebangsaan

Buku skrap: Lambang negara Lambang-lambang simbol negara dan kedaulatan tafsirannya  Menghormati dan Pertandingan menghayati melukis: lambangLambang-lambang lambang negara negara Melukis mural: Memartabatkan Lambang-lambang lambang-lambang negara negara Simulasi: Menyanyi lagu kebangsaan dan menaikkan Bendera Jalur Gemilang   Jati diri bangsa kita Bersikap jati diri

15

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

11.3 Pembangunan dan perpaduan Menilai rancangan-rancangan untuk kesejahteraan pembangunan ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat
Minggu 25 11 – 15 Julai a. Pembangunan Ekonomi i. Rancangan Lima Tahun        Rancangan Malaya Pertama Rancangan Malaya Kedua Rancangan Malaysia Pertama Rancangan MalaysiaKedua Rancangan Malaysia Ketiga Rancangan Malaysia Keempat Rancangan Malaysia Kelima

Kajian teks: Rancangan ekonomi lima tahun Pengurusan grafik: Dasarpembangunan ekonomi negara Lawatan: Memorial Tun Abdul Razak, HICOM, MARA, FELDA Projek folio: Menghasilkan biografi dan sumbangan Tun Abdul Razak

Aras 1  Menyenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara  Menyatakan matlamat dan usahausaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun  Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara Aras 2  Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun  Mengelaskan objektif, matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru  Menjelaskan dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara Aras 3
 Membincangkan kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) ke arah perpaduaan dan kesejahteraan rakyat

Kekayaan negara dinikmati bersama Bersikap berdikari  Kejituan perancangan menjamin kesejahteraan rakyat Tabah menghadapi cabaran

Minggu 26 18 – 22 Julai

ii. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara  Dasar Pendidikan Kebangsaan  Dasar Pertanian Negara  Dasar Penswastaan  Dasar Pensyarikatan  Dasar Hala Cara Baru  Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara  Dasar Kependudukan

16

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK b. Pembangunan dan perpaduan bangsa

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Minggu 26 18 – 22 Julai

Memahami usaha-usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa Aras 1  Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa  Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara  Menyatakan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan  Menyatakan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Menyatakan kandungan penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan  Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan  Menyatakan kepentingan sukan untuk perpaduan  Aras 2  Menghuraikan kepentingan prinsipprinsip Rukun Negara  Menjelaskan kepentingan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Menjelaskan peranan Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan dan sukan ke arah

i. ii.

Rukun Negara Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Akta Bahasa Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Simulasi : Melafazkan ikrar Rukun Negara Perbincangan kumpulan: - Mentafsir prinsip Rukun Negara Pengurusan grafik: Langkah-langkah kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan Lawatan: Institusi pengajian tinggi Dewan Bahasa dan Pustaka

Perpaduan menjamin keamanan  Melibatkan diri dalam program ke arah perpaduan Sistem pendidikan negara kita bertaraf dunia  Membudaya kan ilmu

iii. iv.

v.

Sukan untuk perpaduan

17

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN  membentuk perpaduan  Menghuraikan langkah-langkah ke arah memartabatkan Bahasa Melayu Aras 3  Mengupas prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai ideologi ke arah perpaduan

CADANGAN AKTIVITI Kajian teks: Dasar Pelajaran Kebangsaan Perbahasan: Membahaskan slogan “Malaysia Boleh” ke arah pembentukan perpaduan

UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan berwawasan  Berbangga dengan pemimpin berwibawa  Berdaya saing untuk kemajuan Tabah menghadapi cabaran

11.4 Malaysia ke arah negara maju Minggu 27 25 – 29 Julai a. Wawasan 2020 i. Idea dan konsep

ii. Sembilan cabaran utama

Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju Aras 1  Menyatakan matlamat Wawasan 2020  Menyenaraikan sembilan cabaran Wawasan 2020  Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020

Lawatan: - Putrajaya - Cyberjaya

Negara kita tanggungjawab kita  Merealisasikan Wawasan 2020

18

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Aras 2  Menghuraikan sembilan cabran Wawasan 2020  Menjelaskan usaha-usaha yang diambil untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 Aras 3  Membincangkan strategi Malaysia dalam menghadapi cabaran masa kini  Membincangkan tanggungjawab murid dalam merealisasikan Wawasan 2020

Minggu 28 01 – 05 Ogos

12. MALAYSIA DAN KERJASAMA ANTARA BANGSA 12.1 Konflik Antarabangsa a) Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

Memahami punca dan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

Aras 1
 Menyatakan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua  Menandakan lokasi dalam peta kuasa besar yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua

Pengurusan grafik: Sebab dan kesan - Perang Dunia Pertama - Perang Dunia Kedua - Perang Dingin

Persefahaman membawa keharmonian sejagat  Bersatu padu dan berharmoni

19

PENGGAL / MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK 

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan sebab meletusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua  Menyenaraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua  Menyatakan tujuan penubuhan Liga Bangsa

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5 CADANGAN UNSUR AKTIVITI PATRIOTISME Menonton video: Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Menonton video: Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Bercerita: Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Melabel peta: Lokasi negaranegara terlibat Kepatuhan kepada undangundang membawa kesejahteraan  Menghormati kedaulatan negara-negara yang merdeka Bersikap adil dan bertimbang rasa

Aras 2  Membandingkan sebab Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua  Menghuraikan kesan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua  Menghuraikan sebab-sebab kegagalan Liga Bangsa Aras 3  Menghubungkaitkan kesan perang Dunia Pertama dengan tercetus Perang Dunia Kedua
 Menganalisis implikasi perang dunia terhadap keamanan dan kesejahteraan sejagat

20

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5
PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK b) Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin (Kemunculan negara-negara Dunia Ketiga) HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

Memahami sebab-sebab berlakunya kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin Aras 1  Menyatakan maksud Blok Dunia  Menyatakan maksud Perang Dingin  Menyenaraikan sebab pembentukan Blok Dunia  Menyenaraikan negara-negara yang tergolong dalam Blok Dunia  Menyenaraikan sebab berlakunya perang Dingin
Aras 2  Menghuraikan sebab berlaku Perang Dingin  Menghuraikan kesan Perang Dingin terhadap kemunculan negara dunia ketiga Aras 3  Menghubungkaitkan kesan Perang Dingin terhadap rantau Asia Tenggara

Pengurusan grafik: Perbandingan ideologi komunisme dengan kapitalisme Peta minda: Sebab dan kesan Perang Dingin

Keamanan sejagat - Tolak ansur dalam menghadapi konflik

21

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5
PENGGAL / MINGGU TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN Memahami dasar luar Malaysia Aras 1  Menyatakan dasar luar Malaysia  Menyatakan asas penggubalan dasar luar Malaysia  Menyenaraikan kepentingan dasar luar Malaysia Menyatakan perkembangan dasar luar Malaysia CADANGAN AKTIVITI UNSUR PATRIOTISME

12.2 Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa a) Dasar luar Malaysia i. Asas penggubalan ii. Kepentingan dasar luar Malaysia iii. Perkembangan dasar luar Malaysia

Membina peta minda: Asas penggubalan dasar luar

Malaysia menyinari pentas dunia   Bangga sebagai rakyat Malaysia Bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia

Aras 2  Menghuraikan asas-asas yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia  Membincangkan perkembangan dasar luar Malaysia selepas merdeka Aras 3  Merasionalkan sebab perubahan dasar luar dari pro-Barat kepada dasar berkecuali
Menjelaskan kepentingan hubungan luar

22

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Memahami peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa
Minggu 29 08 - 12 Ogos b) Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa i. Komanwel

ii. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu iii. Pertubuhan Negara-negara Berkecuali iv. Negara-negara Selatan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Aras 1  Menyatakan maksud pertubuhan antarabangsa  Menyatakan penubuhan pertubuhan antarabangsa dan matlamatnya  Menyenaraikan pertubuhan antarabangsa yang dianggotai Malaysia  Menyatakan peranan dan sumbang Mmalaysia dalam pertubuhan antarabangsa  Menyenarikan tokoh-tokoh Malaysia yang menyinari pentas dunia Aras 2  Menghuraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa  Menjelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai ahli pertubuhan antarabangsa Aras 3  Membuktikan keberkesanan peranan
Malaysia di peringkat antarabangsa

Perbincangan Kumpulan: Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa Kajian dokumen : Isi kandungan Perisytiharan Langkawi Pengurusan grafik: Faedah yang Malaysia sebagai anggota pertubuhan antarabangsa

Malaysia negara kita Bersefahaman dan bermuafakat  Tabah menghadapi cabaran Semangat kejiranan

Keprihatian Malaysia ke arah kesejahteraan sejagat  Peka terhadap isu-isu antarabangsa

23

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL / MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

c) Malaysia dalam pertubuhan serantau i. ii. iii. ASA MAPHILINDO ASEAN

Memahami peranan dan sumbangan Pengurusan Malaysia dalam pertubuhan serantau grafik: Penubuhan dan matlamat Aras 1 pertubuhan  Menyatakan maksud pertubuhan anatarabangsa serantau  Menyatakan pertubuhan yang Kajian peta: dianggotai Malaysia di peringkat Negara anggota serantau ASEAN  Menyatakan tujuan penubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN Keratan akhbar: Mengumpul Aras 2  Menjelaskan tujuan dan pencapaian maklumat ASA, MAPHILINDO dan ASEAN mengenai peranan dan sumbangan  Menghuraikan peranan dan Malaysia dalam sumbangan Malaysia dalam ASEAN ASEAN  Menjelaskan faedah yang diperoleh Pengurusan Malaysia sebagai anggota ASEAN grafik: Perkembangan Aras 3 keanggotaan  Menjelaskan peranan tokoh ASEAN Malaysia sebagai penjana idea dalam pertubuhan serantau  Menghubungkaitkan ZOPFAN dengan keaman dan kestabilan serantau

Malaysia tanah airku  Bersedia menghadapi cabaran  Berbangga menjadi rakyat Malaysia

24

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK
d) Cabaran masa depan East Asian Economy Caucus (EAEC), Globalisasi, Negara Industri Baru (NIC) )

HASIL PEMBELAJARAN Memahami usaha Malaysia menghadapi cabaran kontemporari dan masa depan ke arah negara maju Aras 1  Menyatakan maksud globalisasi  Menyatakan idea penubuhan EAEC  Menyatakan matlamat penubuhan Negara Industri Baru Aras 2  Menjelaskan kepentingan penubuhan EAEC  Menjelaskan langkah-langkah Malaysia mengahadapi globalisasi  Menghuraikan usaha-usaha ke arah penubuhan Negara Industri Baru Aras 3  Mewajarkan keperluan Malaysia sebagai Negara Industri Baru

CADANGAN AKTIVITI Perbincangan kumpulan: - Kepentingan, KEkonomi - Kesan-kesan globalisasi

UNSUR PATRIOTISME Kreatif dan inovatif Mampu mereka cipta

25

Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 5

PENGGAL/ MINGGU

TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

UNSUR PATRIOTISME

Minggu 30 - 32 16 OGOS – 02 SEPTEMBER 2010 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

Minggu 33 - 39 12 SEPTEMBER - 28 0KTOBER 2010 LATIH TUBI INTENSIF PELAJAR TINGKATAN 5

Minggu 40 Kilas Akhir SPM 2010

15 NOVEMBER PEPERIKSAAN SPM 2010 BERMULA

CUTI AKHIR TAHUN 2010 19 NOVEMBER 2010 – 01 JANUARI 2011

SELAMAT BERCUTI

26