Anda di halaman 1dari 3

Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan: Salaf adalah Hizbullah Yang Beruntung, Adapun

Penamaan Dengan As-Salafi Atau Al-Atsari Tidak Ada Asal Usulnya

Seseorang bertanya, “Wahai Fadhilatusy Syaikh Shalih Al-Fauzan—semoga Allah


senantiasa memberikan taufiknya kepada Anda, kami mendengar sebagian orang
mengatakan, ‘Tidak boleh intisab “menyandarkan diri” pada salaf dan Salafiyyah
dianggap sebagai salah satu hizb ‘golongan’ yang hidup pada masa tertentu.’ Apa
pendapat Anda mengenai pernyataan ini?”

Sayikh Shalih AL-Fauzan menjawab, “Iya! Salaf adalah hizbullah ‘golongan Allah’.
Salaf adalah golongan, akan tetapi ia adalah hizbullah. Allah berfirman:
“Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah
golongan yang beruntung”. (Al-Mujadillah [58]: 22)

Barangsiapa menyelisihi salaf, maka mereka adalah golongan-golongan sesat lagi


meyimpang. Golongan itu sendiri bermacam-macam. Ada golongan Allah (hizbullah)
dan ada golongan setan (hizbusy syaithan) sebagaimana tercantum di akhir surat Al-
Mujadilah. Ada hizbullah dan ada hizbusy syaithan. Golongan pun beragam. Barangsiapa
berada di atas manhaj Al-Kitab dan As-Sunnah, maka dia adalah hizbullah. Sebaliknya,
barangsiapa berada di atas manhaj sesat, maka dia adalah hizbusy syaithan. Engkau
tinggal memilih; mau menjadi hizbullah atau menjadi hizbusy syaithan! Pilih sendiri!”

Kemudian Syaikh Hafizhuhullah ditanya, “Wahai Syaikh—semoga Allah senantiasa


memberikan taufiknya kepada Anda, sebagian orang mengembel-embeli di belakang
namanya dengan As-Salafi atau Al-Atsari. Apakah ini termasuk bentuk penyucian
terhadap diri sendiri? Atau apakah memang sesuai dengan syariat?”

Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhuhullah menjawab, “Yang wajib adalah seseorang


mengikuti kebenaran. Yang wajib adalah seseorrang mengkaji dan mencari kebenaran
serta mengamalkannya. Adapun dia menamai dirinya dengan As-Salafi atau Al-Atsari
dan yang semisal, maka tidak ada alasan untuk dapat mengklaim dengan nama ini.

Allah Yang Maha Mengetahui berfirman:


“Katakanlah (kepada mereka), ‘Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah
tentang agamamu (keyakinanmu), padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan
apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Hujurat [49]: 16)

Menamakan diri dengan As-Salafi, Al-Atsari, dan yang semisal adalah tidak ada asal-
usulnya. Kita melihat pada substansi nyata; bukan perkataan, penamaan diri, maupun
pengakuan.

Terkadang, seseorang mengatakan kepada orang lain, ‘Ia salafi’, padahal orang tersebut
bukan salafi (pengikut manhaj salaf). Atau juga mengatakan, ‘Ia atsari’, padahal orang
yang ditunjuk bukan atsari (pengikut atsar salaf). Sebaliknya, seseorang adalah salafi
(pengikut manhaj salaf) dan atsari (pengikut atsar salaf), namun tidak mengatakan, “Aku
ini atsari, Aku ini salafi.’ Hendaknya kita melihat pada substansi nyata; bukan pada
penamaan maupun klaim pengakuan.

Seorang muslim harus komitment dengan adab terhadap Allah swt. Tatkala orang-orang
Arab Badui mengatakan, ‘Kami telah beriman!’ Allah mengingkari mereka. Allah
berfirman:

“Orang-orang Arab Badui itu berkata, ‘Kami telah beriman’. Katakanlah (kepada
mereka), ‘Kamu belum beriman’, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk’.” (Al-Hujurat
[49]: 14)

Allah mengingkari orang-orang Arab Badui yang menyifati diri mereka sebagai orang
beriman. Padahal, mereka belum sampai pada tingkatan beriman. Mereka baru saja
masuk Islam; itu pun masih diliputi keraguan.

Orang-orang Arab Badui itu datang dari pedusunan. Mereka menganggap diri mereka
sudah lama menjadi orang beriman. Padahal tidak! Mereka baru saja masuk Islam.
Apabila mereka melanjutkan keislaman mereka dan mau belajar, maka keimanan pun
akan masuk ke dalam hati mereka sedikit demi sedikit. Allah berfirman:

“Padahal iman itu belum masuk ke dalam hati kalian.” (Al-Hujurat [49]: 14)

Kata lamma “belum” menunjukkan sesuatu yang masih menjadi harapan. Maksudnya,
iman baru akan masuk tapi engkau sudah menganggap beriman dari pertama kali sebagai
bentuk penyucian terhadap diri sendiri. Maka, tidak perlu engkau mengatakan, ‘Aku
salafi! Aku atsari! Aku begini dan begini!’ Hendaklah engkau mencari kebenaran dan
mengamalkannya. Perbaiki niatmu! Allah-lah Yang Maha Mengetahui substansi
nyatanya.”

Teks Arab:

‫ ل‬:‫ نسمع بعض الناس يقولون‬-‫وفقكم الله‬- ‫قول فضيلة الشيخ‬


‫ وَيعد السلفية‬، ‫يجوز النتساب إلى السلف‬
‫ فما رأيكم بهذا‬،‫حزب من الحزاب القائمة في الوقت الحالي‬
‫الكلم؟‬

‫فأجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله‬-:

‫جل‬- ‫ الله‬،‫ السلف حزب؛ لكنهم حزب الله‬، ‫نعم السلف حزب الله‬
‫))أولئك حزب الله أل إن حزب الله هم المفلحون‬:‫ يقول‬-‫)) وعل‬.
‫السلف انحازوا إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة فصاروا حزب‬
‫ وأما من خالفهم فهم أحزاب ضالة مخالفة‬،‫الله‬..
‫ كما في‬،‫ وهناك حزب الشيطان‬، ‫الحزاب تختلف هناك حزب الله‬
‫ز‬.‫وهناك حزب الشيطان‬،‫ هناك حزب الله‬، (‫آخر سورة ) المجادلة‬
‫فالحزاب تختلف‬.
‫‪.‬فمن كان على منهج الكتاب والسنة؛ فهو حزب الله‬
‫‪.‬ومن كان على منهج الضلل؛ فهو حزب الشيطان‬
‫وأنت َتخّير‪ ،‬تكون من حزب الله‪ ،‬أو تكون من حزب الشيطان!‬
‫!!َتخّير‬

‫سئل حفظه الله‬‫‪:‬ثم ُ‬


‫‪-:‬يقول فضيلة الشيخ – وفقكم الله‬
‫بعض الناس يختم اسمه بـ )السلفي( أو )الثري(‪ ،‬فهل هذا من‬
‫تزكية النفس ؟ أو هو موافق الشرع؟‬

‫‪-:‬فأجاب‪ -‬حفظه الله‬

‫المطلوب أن النسان يتبع الحق‪ ..‬المطلوب أن النسان يبحث عن‬


‫الحق‪ ..‬ويطلب الحق ويعمل به‪..‬أما أنه ُيسمى بـ ) السلفي( أو‬
‫‪ )..‬الثري( أو ما أشبه ذلك فل داعي لهذا‬
‫الله يعلم – سبحانه وتعالى‪ )) -‬قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم‬
‫‪)).‬ما في السماوات وما في الرض والله بكل شيء عليم‬
‫فالتسمي ) سلفي ( ) أثري( أوما أشبه ذلك‪ ،‬هذا ل أصل له ‪ ،‬نحن‬
‫‪ ..‬ننظر إلى الحقيقة ‪ ،‬ول ننظر إلى القول والتسمي والدعاوى‬
‫‪..‬قد يقول إنه )سلفي( وما هو بسلفي ‪ )،،‬أثري( وما هو بأثري‬
‫‪..‬وقد يكون سلفيا ً وأثريا ً وهو ما قال أني أثري ول سلفي‬
‫‪..‬فالنظر إلى الحقائق ‪ ،‬ل إلى المسميات‪ ،‬ول إلى الدعاوى‬
‫‪-.‬وعلى المسلم أنه يلزم الدب مع الله – سبحانه وتعالى‬
‫لما قالت العراب آمنا ‪ ،‬أنكر الله عليهم‪ )) :‬قالت العراب آمنا قل‬
‫)) لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا‬
‫الله أنكر عليهم أنهم يصفون أنفسهم باليمان ‪ ،‬وهم ما بعد ‪..‬‬
‫‪..‬وصلوا إلى هالمرتبة‪ ،‬توهم داخلين في السلم‬
‫أعراب جايين من البادية‪ ..‬وادعوا أنهم صاروا مؤمنين على طول!‬
‫‪ ،‬ل ‪ ..‬أسَلموا دخلوا في السلم‬
‫وإذا استمروا وتعلموا دخل اليمان في قلوبهم شيئا ً فشيئا ً ‪:‬‬
‫‪ ))))..‬ولما يدخل اليمان في قلوبكم‬
‫ما( للشيء الذي ُيتوقع ‪ ،‬يعني سيدخل اليمان‪ ،‬لكن أنك‬ ‫وكلمة ) ل ّ‬
‫‪..‬تدعيه من أول مرة تزكية للنفس‬
‫‪..‬فل حاجة إلى أنك تقول أنا )سلفي( ‪ ..‬أنا ) أثري( أنا كذا‪ ..‬أنا كذا‬
‫عليك أن تطلب الحق وتعمل به ‪ُ ..‬تصلح النية ‪ ..‬والله هو الذي يعلم‬
‫‪ –.‬سبحانه‪ -‬الحقائق‬

‫‪Sumber : http://www.islamgold.com/view.php?gid=2&rid=89‬‬