Nama Sekolah: Sekolah Tinggi Kluang Alamat: 429, Jalan Sekolah, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim.

Kod Sekolah: JEB 2037 No. Pendaftaran Sekolah: J/2/SMK/015 Lot Tanah : PTD 465, PTD 481 No. Telefon: 07− 7711037 No. Fax: 07− 7760016 Alamat e− mail: jeb2037sklg@time.net.my Laman Web: http://www.kluanghighschool.edu.my

I

1

Visi Sekolah unggul penjana generasi terbilang Misi Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

Piagam
• Melahirkan pelajar yang mempunyai identiti, displin kendiri, berpandangan dengan positif, tahan lasak, berani menghadapi segala cabaran dan berkarektor. • Berusaha meningkatkan pencapaian kurikulum dan ko-kurikulum ke tahap cemerlang, sesuai dengan cogankata ”STK MUST LEAD” • Berusaha untuk menjalankan tanggungjawab dengan adil, jujur, cekap dan amanah. • Bersikap prihatin terhadap masalah pelajar, guruguru, kakitangan dan berusaha mengurusi masalah tersebut berdasarkan perkhidmatan penyayang. • Mewujudkan iklim sekolaha yang konduktif dan positif untuk keselesaan dan keselamatan warga STK • Mengenalpasti, mengembang dan memupuk potensi pelajar dalam segala bidang • Melahirkan pelajar bersatu padu dalam konteks masyarakat majmuk • Mengeratkan hubungan silaturahim antara guru, kakitangan dan ibu bapa serta masyarakat untuk kebaikan sekolah.

II 2

Falsafah
• Mempercayai dan mengakui bahawa sekolah adalah wadah utama bagi pelajar mencapai kecemerlangan. Memandangkan semua pelajar boleh dididik, boleh belajar dan boleh mencapai kemajuan, justeru itu, sekolah akan berusaha memperkembangkan potensinya untuk mencapai keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar.

Matlamat
• Berusaha ke arah pencapaian mutu, peningkatan dan pencapaian kecemerlangan di bidang kurikulum, kokurikulum serta lain-lain bidang di peringkat sekolah. • Mewujudkan sebuah iklim dan budaya sekolah yang positif bagi melahirkan sebuah sekolah yang berkesan dengan menggerakkan segala sumber tenaga di sekolah dan masyarakat setempat. • Melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada sekolah, masyarakat dan negara.

BAHAGIAN KURIKULUM
• Mencapai 100% kelulusan dalam semua peperiksaan awam iaitu Penilaian Menengah Rendah, Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. • Memastikan 40% calon mencapai gred A dalam semua mata pelajaran Penilaian Menengah Rendah . • Memastikan 10% calon mencapai gred A dalam semua mata pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia. • Memastikan 5% calon mencapai gred A dalam semua mata pelajaran Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

3

III

BAHAGIAN

KOKURIKULUM

• Menjadi johan dalam setiap pertandingan kokurikulum dan acara sukan yang disertai di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

Objektif
• Mewujudkan iklim dan budaya sekolah yang positif berdasarkan konsep sekolah penyayang untuk mencapai kecemerlangan hidup melalui proses penimbaan ilmu dan pengetahuan. • Berusaha melahirkan para pelajar yang mempunyai disiplin kendiri, bersikap positif, berdikari dan sedar akan tanggungjawab mereka selepas kepada diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. • Mencorak dan mendedahkan pengalaman yang produktif serta berusaha mengeratkan perhubungan antara pelajar, guru dan kakitangan sekolah. • Mewujudkan persefahaman dan kerjasama dengan masyarakat setempat dan menarik minat serta kepekaan masyarakat supaya terlibat sama menangani apa jua perkembangan yang dilalui oleh sekolah. • Menyemai rasa bangga dan sayang terhadap sekolah.

• Memupuk kesedaran untuk terus belajar, meningkatkan kemahiran, sentiasa memperbaharui azam, menanam dan mencernakan sahsiah terpuji dan nilai-nilai murni di kalangan pelajar. • Sentiasa berusaha mengembangkan lagi kecekapan dan potensi staf dan kakitangan sekolah ke arah peningkatan produktiviti.

4

IV

Lagu Sekolah
Sekolah Tinggi Kluang yang tercinta Tabur bakti sentiasa Bak mutiara gemerlapan Menyinar gelita Jasamu tak mudah dilupa Tetap dihargai semua Kekal abadi selamanya Subur di sanubari

Sekolah Tinggi Kluang yang tercinta Majulah seterusnya Kami berjanji tetap berbakti Untukmu dan negara Maju dan terus maju Kami tetap bersama Demi kemajuanmu, negara dan agama Demi kemajuanmu, negara dan agama

5

Isi Kandungan

V
I II II II III III III III IV V VI 2 3 4 5 10 11 12 13 25 30 31 33 45 52 40 41 45 52 53 55 56 58 72 86 105 109 110 111

Sekolah Tinggi Kluang Sepintas Lalu Visi Misi Piagam Sekolah Falsafah Matlamat STK Bahagian Kuriklum Bahagian Kokurikulum Objektif Lagu Sekolah Isi Kandungan Kata Aluan Struktur Organisasi Pej. Pelajaran Daerah Struktur Organisasi STK Tenaga Pendidik Penggal Persekolahan Sesi 2010 Hari Pelepasan Am Negeri Johor Takwim Peperiksaan & Penilaian STK 2010 Takwim Aktiviti Tahunan STK 2010 Lembaga Jemaah Pengelola Sekolah Jawatankuasa Pentadbiran, Kurikulum & Kokurikulum Pra-Universiti STK 2010 Majlis Pra-Universiti STK 2010 Jawatankuasa Pentadbiran & Kurikulum STK 2010 Majlis Kurikulum STK 2010 Jawatankuasa Unit Hal Ehwal Murid STK 2010 Majlis Hal Ehwal Murid STK 2010 Jawatankuasa Unit Kokurikulum STK 2010 Majlis Kokurikulum STK 2010 Pakej Matapelajaran STK 2010 Sistem Pengredan Senarai guru Tingkatan Jadual Tugas Mingguan Bidang Tugas Peraturan Bilik-bilik Khas Surat Pekeliling Jadual Gaji & Sifir Pemindahan Gaji Pelan Lokasi Petunjuk Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan Guru 2010

6

VI
Sekolah Tinggi Kluang 429, jalan sekolah, 86000 kluang

Tel: 07-7711037 Fax: 07-7760016 Surat tuan : Surat kami : STK/JEB2037/10/001/( ) Tarikh : 13 Disember 2009

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi kesempatan untuk menyampaikan kata alu-aluan dalam buku Panduan Pengurusan Sekolah bagi tahun 2010 ini. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Jawatankuasa Penyediaan dokumen ini kerana telah dapat menyiapkannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah sekolah premier dan sekolah kawalan dalam negeri Johor, harapan yang diletakkan oleh “stake-holders” kepada Sekolah Tinggi Kluang ini adalah tersangat tinggi. Masyarakat mengharapkan sekolah ini mencapai kecemerlangan dalam semua bidang, khasnya akademik, ko-kurikulum, mahupun sahsiah. Syukur alhamdulillah, dengan berkat usaha dan kegigihan semua pihak yang mendokong kepada pembangunan insaniah dan fizikal sekolah ini, harapan tersebut telah dapat dipenuhi. Sekolah Tinggi Kluang telah membuktikan kecemerlangannya, khususnya dalam bidang akademik dengan pencapaian cemerlang dalam ketiga-tiga peperiksaan awam bagi tahun 2009 yang lalu. Selain dari itu, dalam bidang ko-kurikulum dan gerak kerja luar juga sekolah ini telah mencapai banyak kejayaan, bukan sahaja dalam daerah Kluang, tetapi juga dalam Negeri Johor dan di peringkat Kebangsaan. Disiplin pelajar-pelajarnya juga adalah pada tahap yang sangat baik. Kejayaan-kejayaan yang dicapai bukanlah sekadar satu kebetulan, sebaliknya hasil daripada usaha yang bersungguh-sungguh semua pihak, khasnya para pendidik sekolah ini dengan sokongan PIBG, ibubapa, PPD, JPNJ dan masyarakat setempat. Banyak pengorbanan terpaksa dilakukan. Cabaran-cabaran getir terpaksa dilalui. Selain daripada itu, tidak dinafikan bahawa kejayaan-kejayaan yang dicapai adalah hasil daripada perancangan yang teliti, di samping nasihat dan pemantauan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, penyediaan dokumen-dokumen perancangan seperti buku Panduan Pengurusan Sekolah ini adalah penting. Justeru itu, buku Panduan Pengurusan Sekolah 2010 ini diharap akan menjana keberlangsungan dan kesinambungan kejayaan dan kecemerlangan yang telah dicapai sebelum ini. Selain dari menjadi sumber rujukan, kewujudan dokumen ini diharap akan menjadi panduan perancangan kejayaan di sekolah untuk tahun 2010 khasnya dan tahun-tahun mendatang, amnya. Sekian, terima kasih.

7

HJ WAHID BIN BILAJI, P.I.S., Pengetua Kanan, Sekolah Tinggi Kluang. wali53@streamyx.com

8

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PELAJARAN DAERAH KLUANG
HJ. SHAHARUDIN BIN HJ. SHARIF
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DG52

Tn Hj Ahmad bin Awang Timbalan PPD DG 48 UNIT PENGURUSAN SEKOLAH UNIT AKADEMIK UNIT PENGURUSAN PEM. KEMANUSIAAN UNIT PEPERIKSAAN En. Md. Said bin Daimon Penolong PPD Menengah DG44 Tn. Hj. Abd. Jalil bin Satari Penolong PPD Kemanusiaan DG44 En. Sahat bin Md. Shah Penolong PPD SPPK DG41 En Zainuddin bin Kassim Penolong PPD Pembangunan DG44 Pn. Jamilah binti Abd. Jabbar Penolong Pegawai Tadbir N27 Pn. Suzilawati bt Md. Tarekh Pembantu Tadbir N17 Pn. Ramlah binti Arbian Pembantu Tadbir N17 UNIT PEMBANGUNAN UNIT PENTADBIRAN UNIT KEWANGAN

Tn. Hj. Monsarif bin Kahar Penolong PPD Peperiksaan DG41

PENOLONG AKAUNTAN

En. Mohd. Yusof bin Yaacob Pegawai KGSK DG41

En. Saraji bin Manaf Penolong PPD Sains & Matematik DG41

En. Sunani bin Sailan Penyelia Kanan HEM DGA 34

En. Samad bin Awab Penyelia Peperiksaan DGA 32

En. Mohd. Nasir bin Maskan Penyelia Kanan Pembangunan DGA 34

Pn. Suhaila binti Mohd. Sis Pembantu Akauntan N22 Cik Yusnita binti Yusof Pembantu Akauntan W17

En. Ayub bin Ibrahim Pegawai Khas Menengah DG41

En. Mahyuddin bin Salim Penolong PPD Bahasa DG44

En. K. Kanan Penyelia Hal Ehwal Murid DGA 32

Pn. Azdura binti Mohd. Natar Pembantu Tadbir Rendah N11 UNIT PEPERIKSAAN

Puan Suzilah binti M. Supandi Pembantu Tadbir Kewangan W17

En. Hamzah bin Hamdan Pegawai Khas Pen. Khas DG41

En. Hamsam bin Abd. Latif Penolong PPD Teknik & Vok. DG41

Tn. Hj. Adnan bin Saidun Penyelia Kanan Sukan DGA 34

Pn. Farah binti Mohd. Salleh Pembantu Peperiksaan PTK

Pn. Anis Fadilah binti Abd. Manaf Pembantu Tadbir Rendah N11

Pn. Faridah binti Salleh Pembantu Tadbir N17

En. Masruddin bin Suhot Pembantu Tadbir Kewangan W17 Pn. Suhaila binti Mohd. Sis Pembantu Akauntan N22

En. Mohd. Kamal b. A. Untong Kaunselor Pentadbir DG41

Ust. Noor Haffizam bin Daud Penolong Kanan P. Islam & Moral DGA 32

En. Nor Abidin bin Abu Talib Penyelia Sukan DGA 32

YM Ungku Hassan Ungku Long Pembantu Tadbir Rendah N11 En. Shamsir bin Abd. Wahab Pembantu Tadbir Rendah N11

Tn. Hj. Hussein bin Mustaffa Penolong PPD Rendah DGA 34

Ust. Mislan bin Mistah Peny. Pendidikan Islam & Moral DGA 32 En. Talib bin Jemu Penyelia ICT DGA 32

En. Md. Shariff b Hj. A. Rahim Penyelia Kokurikulum DGA 32 En. Joehadi bin Parcho Pegawai Khas Dadah DGA 29

En. Mohd. Hatta bin Samian Penyelia Sekolah Rendah DGA 32

En. Dzulkeflee bin Jamal Pembantu Tadbir Rendah N11

Tuan Hj. Salim bin Bai Penyelia Pelajaran Swasta DGA 32

En. Osman Sawadi bin Alias Pembantu Tadbir Rendah N11

En. Mohd. Khir bin Abdullah Pem. Khas Koko Akademik DGA 29 Pn. Norizah binti Hj. Karim Pembantu Tadbir Rendah N11

Pn. Junainah biti Abu Bakar Pembantu Tadbir Rendah N11

En. Heng Lee Chin Penyelia Sekolah Cina DGA 32

En. Hashim bin Karto Pembantu Am Pejabat N1

En. Ahmad Fauzi bin Abu Bakar Pegawai Maklumat DGA 32

En. Mat Izam bin Muhayat Pemandu Kenderaan R3

En. Jaffar bin Salleh Pekerja Rendah Awam R1

Carta Organisasi Pengurusan Sekolah Tinggi Kluang 2010

L ma aJ e bg

Tenaga Pendidik
NAMA TENAGA PENDIDIK TN. HJ. TN. HJ. TN. HJ. EN. TN. HJ. CIK PN. HJH. PN. PN. EN. EN. EN. PN. PN. PN. PN. PN. WAHID BIN BILAJI , PIS BAHARUDIN BIN RAZALI SHAHARUDIN BASRI BIN IBRAHIM QUEK SUAN GOEN RAMLAN BIN BUSAH LILEEN CHAN TURSINAINI BINTI SANUSI MAHLANA YEOH AI LAN HENDON BINTI SANUSI A. HALIM BIN ALIAS ABD. RAZAK BIN AHMAD AHMAD ANWAR BIN NORDIN AIDAH BINTI ISHAK AMARDEEP KAUR A/P PARITAM SINGH ARINA BINTI SAHAT ARWANI BINTI MUHAMAD ARIZA BINTI JAID OPSYEN Geografi Pendidikan Moral / Kesusasteraan / Sains Politik Bahasa Melayu / Sejarah Matematik Perdagangan Fizik / Matematik Kesusasteraan Melayu / Bahasa Melayu Geografi Perakaunan / Ekonomi Asas Matematik Sains Bahasa Arab / Pengajian Islam Teknologi Maklumat Bahasa Melayu Sastera / Sejarah Pendidikan Islam Sejarah / Siviks MULA KHIDMAT 01-011974 01-051981 08-011987 01-031979 16-061992 16-041978 24-041983 25-041983 22-061993 06–01– 1997 01-011982 15–01– 2002 07-011997 22-061993 08-011992 05-052004 01-012008 MULA DI STK 08-012001 01-012000 12-012004 01-011985 16-071998 16-041978 24-041983 01-011987 22-061993 15–04– 2003 01-012006 01–01– 2003 17-012000 22-061993 19-071995 05-052004 01-012008 TARIKH BERSARA 13-09-2011 24-08-2017 17-12-2020 29-05-2010 09-12-2020 12-03-2012 05-10-2014 30-03-2014 27-01-2024 29-08-2025 01-11-2016 18-05-2035 20-07-2028 24-02-2027 23-09-2022 08-04-2028 02-02-2021 NO. TELEFON 0197765689 0137444046 07-7723724 0197631536 0127694349 0197811214 0137883405 0197200249 0127361806 0127715763 0137261337 0197212537 0177102046 0127995766 0127659795 0129664903 0122971426

EN. CIK PN. EN. PN. PN.

AZMI BIN SETAPA BAGAVATHI A/P KOTHANDABHANY BALKESH ZUBAIDAH BINTI AHMAD BORHAM BIN MARUWAN CHAN CHENG NEO CHIA AH MOI NAMA TENAGA PENDIDIK

Pendidikan Islam Bahasa Inggeris Kimia Bahasa Melayu / Pend. Seni Kesusasteraan Melayu Fizik OPSYEN Fizik / Matematik Geografi / Sejarah Kimia / Biologi Kimia / Matematik Pengajian Bahasa Melaytu / Sastera Matematik / Fizik Bahasa Melayu / Sastera Fizik Kimia Bimbingan Kaunseling / Kesihatan Perakaunan / Pengajian Perakaunan Kemahiran Hidup Bahasa Inggeris

EN. EN. CIK CIK PN. CIK PN. EN. PN. HJH. PN. PN. EN. PN.

CHUA AH BAH FAUZAN BIN AHMAD FIRDAUS AKMAL BINTI OSAMAN FOO MOK WAH HABIBAH BINTI ADANI HADZIFFAH BINTI OMAR HALIMATUL ASMAM BINTI MUSTAFA HAMDAN BIN MOHAMAD HAMIDAH BINTI AHMAD HASLIDA BINTI MAASAR HASLINAWATI BINTI HASAN HASWADI BIN JALIL INDRA DEVI A/P DORAISAMY

05-052004 01-011985 25-062007 01-011981 01-021976 01-031983 MULA KHIDMAT 01-091978 05-031994 1011.2008 15-011981 22-061993 08-022004 07-031995 03-012004 16-011984 20-061999 10-012002 12-011991 12-01-

05-052004 01-012002 25.06.200 7 01-011987 23-041984 09-012001 MULA DI STK 01-091978 12-011995 11-102008 10-051988 06-011995 08-022004 01-011997 03-012004 16-011984 16-082000 11-012006 28-051998 26-04-

15-06-2027 21-02-2017 13-06-2039 13-08-2016 08-01-2011 16-05-2015 FAIL JPNJ 18-10-2013 21-05-2027 08-04-2043 14-05-2013 21-06-2022 26-05-2039 06-12-2022 27-07-2036 18-09-2018 29-11-2032 19-12-2031 22-07-2027 29-03-2021

0129614152 0137340772 0197571823 07-7762392 0127507235 0127123158 NO. TELEFON 0127534288 0127138270 0197704080 0197572998 0177750467 0193120662 07-7735562 0137041172 0137352758 0197652672 0177227811 0136092540 016-

EN. PN. CIK CIK EN. EN. PN. EN. PN. PN. PN. PN. HJH.

IBRAHIM BIN MOHD. YUSOF JAMILAH BINTI ADAM JUANITA PRIMROSE A/P MARIYAM PILLAI KOGILAVANI A/P SINNIAH KHALID BIN SADALI LECHUMANAN A/L JAYABALAN LEONG THOI LENG LIM CHIN LIANG LOH SIEW MEE MAHANIZA BINTI SARBINI MAIMUNAH BINTI IDRIS MARIAM BINTI MOHD NOOR

Sains Sukan Geografi/Pengajian Geografi Pend. Jasmani Kimia / Biologi Sains Pertanian Sastera / Sejarah Bahasa Inggeris Matematik Matematik Sejarah Sains / Matematik Bahasa Melayu / Sejarah

1989 09-122005 04-011999 01-011989 06-012004 24-041982 05-041992 01-021985 01-011982 17-071983 07-011996 01-021985 08-081994 MULA KHIDMAT 11-012009 01-011987 1709.2001 09-122005 01-121989

1999 01.09.200 6 01-011989 04-011999 07-012009 01-011987 01-041999 04-011999 01-011998 01-012001 01-012004 30-081999 08-081994 MULA DI STK 08-012009 04-011999 16-032005 09-122005 01-012002

29-05-2038 21-12-2016 19-12-2022 10-02-2038 05-10-2018 26-01-2024 10-06-2018 05-06-2017 26-05-2016 17-06-2026 26-12-2018 20-02-2026

7321034 0133432353 0167448393 0177777886 0127143872 0127143872 0127527714 0127239863 0127283131 0167227899 0127063658 0177001848 0137535679 NO. TELEFON

NAMA TENAGA PENDIDIK CIK PN. PN. CIK EN. MARIASELVI A/P SAVERIMUTHU MAZNAH BINTI HJ. NAN MASTURA BINTI ABDUL RAHMAN MAZRINA RUWAIDIYAH BINTI MOHAMAD MEGAD MOHD NIZAR BIN ABD. RAHMAN TESL Sains

OPSYEN

FAIL JPNJ 13-02-2024 20-07-2017 23-09-2030 23-03-2038 15-09-2025

Usuluddin/ Pendidikan Islam Biologi / Matematik Kesusateraan Melayu / Teknologi Pendidikan

0127377855 0137725275 0129525106 0137370907

PN. EN. EN. EN. EN. EN. EN. EN. CIK CIK CIK HJH. PN. CIK PN. PN. CIK PN. EN. PN. PN.

MISKIAH BINTI JASMAN MOHAMAD YUNUS BIN SUDARMAN MOHD. AZAN BIN MOHD. NOOR MOHD. NIZAR BIN MOHD.AMIR MOHD SHUIB BIN MUSA MOHD. SYUKRI BIN MOHD. SAID MOHD YASSIN @ MOHD YAZID BIN SAKIR MOHD ZAHRI BIN ITHNAIN MOK YUEN HWEE NASRIAH BINTI DOLLAH NAZIMAH BINTI ABD SAMAD NAZRIAH BINTI MUSLIMIN NEO SAU FONG NG BEE LING NIK SURIYATI MARLENI BT NIK MUHAMMAD NOOREZLIAYANA BINTI ZARIAN NOOR AZAH BINTI ISMAIL @ JOHARI NOOR AZMYEE BIN MOHAMAD NOOR ZALILI BT. MOHAMED MAULI NOR ALINAH BINTI ALIAS

Peng. Agama Islam Pendidikan Seni / Reka Cipta Psikologi / Komunikasi Kimia / Sains Sains Pertanian Teknologi Maklumat / Pendidikan Moral PBMP (KM) Pendidikan Jasmani Biologi / Matematik Sains / Pendidikan Jasmani & Kesihatan Biologi Fizik / Pengajian Matematik Matematik / Kimia Pengajian Bahasa Inggeris / Matematik Kimia Bimbingan Kaunseling / Pend. Moral Bahasa Melayu Sains / Matematik Pengajian Melayu / Komunikasi Bahasa Melayu

09-011993 15-012002 03-011993 11-012007 03-011993 1011.2008 12-011989 15-041979 01-022004 14-092004 09-021984 09-012001 22-062001 03-011985 03-012004 11-012007 05-031993 07-011996 01-011997 18-06-

18-051998 15-012002 01-012006 11-012007 18-042005 11-102008 01-012002 07-012003 01-022004 14-092004 01-011997 27-062006 16-082001 06-012005 03-012004 11-012007 05-031993 06-062000 07-042005 18-06-

03-08-2023 18-02-2029 01-12-2026 28-07-2042 01-02-2027 20-11-2042 13-06-2023 03-07-2016 19-06-2035 24-06-2022 15-02-2018 09-02-2030 22-04-2034 25-07-2019 22-06-2037 14-06-2040 09-11-2025 19-02-2028 04-02-2031 24-08-2034

0137844624 0177071355 0137810057 0122786154 0177071355 0127606053 0137810057 0137703297 07-7735311 07-7715927 0137226443 0194548057 0127672723 06-5296515 0123659134 0176294472 0127153134 0137258440 0194721120 013-

NAMA TENAGA PENDIDIK EN. PN. PN. PN. PN. PN. CIK EN. PN. PN. CIK PN. EN. CIK PN. PN. PN. PN. NOR HASLAN BIN NOR ZAMAN NOR HAMYDIANA BINTI MUSTAFFA NORA BINTI TAMASIR NORASHIKIN BINTI ABU BAKAR NORDIANA BINTI KASMARUDIN NORZAIDAH BINTI OTHMAN NUR FARHANA BINTI AHMAD NADZIR PHILLIP YIAU KEANG WEE PRESANNA KUMARI A/P K.G. NAIR RAHIMAH BINTI ABDUL JALIL RAHINA BINTI ABD. RASHID RAHIZAH BINTI ISMAIL RAZALI BIN SAMAD ROHANA BINTI MD. SAID ROHAYA BINTI ABDUL JALIL ROHAYA BINTI JAAFAR ROSLEEN BINTI SALLEH S. HASIMAH WATI BINTI ZAINAL

OPSYEN Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Matematik / BIOLOGI Kes. Melayu / Sejarah TESL Kimia Kimia Matematik / Fizik Matematik Bahasa Inggeris Matematik Matematik Matematik / Bahasa Inggeris Teknologi Pendidikan Matematik / Biologi Matematik / Sains Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris

2001 MULA KHIDMAT 09-122005 09-122005 08-081994 01-011998 29/3/2007 07-011993 11-012007 05-011979 07-021988 20-071986 11-102008 05-021995 12-011989 1011.2008 15-012002 11-012002 01-011990 05-061996

2001 MULA DI STK 09-122005 09-122005 16-031997 01-012009 06-012009 01-012004 11-012007 29-061986 09-012002 22-071986 11-102008 05-021995 05-012000 11-102008 07-012002 07-012009 04-012000 05-061996

FAIL JPNJ 11-05-2038 13-04-2035 01-02-2026 08-03-2029 27-12-2039 30-01-2015 30-04-2042 11-06-2014 09-11-2022 09-07-1960 01-01-1985 05-07-2026 23-02-2021 15-07-2040 18-08-2033 21-02-2034 06-10-2025 23-10-2028

6423703 NO. TELEFON 0126533874 0126937508 0127481402 0197424309 0197424309 0197424309 0197424309 0167680637 0137246492 0197742828 0127665646 0127665646 0197659686 0137322536 0137519193 0137519193 0137889331 0197398770

PN. PN. PN. PN. PN. EN. PN.

SALBIAH BINTI MOHD NOR SALMIAH BINTI RAMLI SAMSHATH BEGUM BT KATHAR MOIDEEN SARIZA BINTI TAIB SHAFINI BINTI YACOB SHARIFUDDIN BIN TAN SITI NURULHUDA BINTI ISMAIL

Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu Pengajian Inggeris Sains Sains / Biologi Kesusteraan Melayu / BM Peng. Agama Islam

01-011985 16-092003 08-081997 15-012002 08-041997 09-122005 01-012008 MULA KHIDMAT 05-041988 07-011996 01-051985 20-081986 01.01.200 8 03-012005 09-122005 07-062000 15-041979 01-011985 01-011990

16-041996 16-092003 16-062005 15-012002 15-062001 09-122005 01-012008 MULA DI STK 05-041988 01-071996 01-051985 01-081992 01.01.200 8 03-012005 09-122005 01-032006 21-041985 01-012004 05-012003

06-08-2017 02-01-2026 01-11-2032 25-09-2027 11-03-2029 11-01-2039 08-09-2031

0137886362 0137553641 07-7722444 0122519627 0137725214 0134459807 0197171201 NO. TELEFON 0127292342 0137536626 0127290579 0127290579 0173102720 07-7737277 0195238421 0196188931 0127601886 0167206150 0127935276

NAMA TENAGA PENDIDIK PN. PN. CIK PN. CIK EN. CIK PN. PN. PN. EN. SITI HASNIAH BINTI ABD HAMID SITI HAWA BINTI MAHMUD SITI RAUDHAH BINTI NOORDIN SITI ZELIHA BINTI SARKON SUMATHRA A/P AIMANAN TAJUL ARIFF BIN MOHD SANIB TAN PEIH HOW TILAGAVATHI A/P KUPPAN TEE PECK KHOON TEY SIAM HONG VANJITHEVAN A/L ANNAMALAI

OPSYEN Peng. Agama Islam / Sejarah Sains Pendidikan Islam Biologi / Matematik Ekonomi / Bahasa Tamil Biologi Sains Geografi / Pendidikan Seni Sejarah / Bahasa Melayu Matematik Sains Pertanian / Kemahiran Hidup Pendidikan Seni

FAIL JPNJ 18-04-2020 22-01-2022 02-02-2043 19-06-2018 24-08-2039 19-10-2038 15-10-2036 30-06-2031 17-05-2013 09-12-2018 23-10-2025

EN. PN. PN. PN. CIK PN. EN. EN. CIK PN.

VINOTHAN A/L S. RAMAYAH WANG KENG ENG WOON SIEW WEARN YUHANIS BINTI SAMAT ZAHARAH BINTI KUTTY MAMMI ZAHARINA BINTI MOHAMAT SANI ZAINORDIN BIN MAJID ZAMRI BIN ROHANI ZAKIAH BINTI MOHD. YUSOF ZURIANI BINTI YUSOFF

Bahasa Inggeris / Teknologi Maklumat Sejarah / Sosiologi Matematik / Biologi Biologi / Sains Matematik Biologi / Pend. Jasmani Kem. Manipulatif / Pend. Moral Teknologi Maklumat (IT) Fizik / Matematik Geografi / Sejarah

16-072008 01-011980 12-011990 05-051997 01-031989 05-061996 07-011996 08-051997 11-012007 06-081998

16-072008 05-011997 02-012001 05-051997 04-011999 02-092000 07-011996 27-052005 11-012007 01-012002

10-02-2038 25-04-2013 15-03-2068 03-11-2029 21-07-2023 30-09-2026 14-06-2027 16-10-2032 21-03-2042 25-10-2028

0162300451 0127321012 0167516638 0137711886 197648421 0133657994 0127657643 07-7715530 0164339783 0197050703

Penggal Persekolahan Sesi Tahun 2010
Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari

I

05.01.20 Hari Persekolahan 09 01.02.20 Hari Persekolahan 09 01.03.20 Hari Persekolahan 09 14.03.20 Cuti Pertengahan Penggal 09 23.03.20 Hari Persekolahan 09 01.04.20 Hari Persekolahan 09 01.05.20 Hari Persekolahan 09 30.05.20 Cuti Pertengahan Tahun 09 15.06.20 Hari Persekolahan 09 01.07.20 Hari Persekolahan 09 03.08.20 Hari Persekolahan 09 22.08.20 Cuti Pertengahan Penggal 09

II

30.01.20 09 27.02.20 09 13.03.20 09 22.03.20 09 31.03.20 09 30.04.20 09 29.05.20 09 14.06.20 09 30.06.20 09 31.07.20 09 21.08.20 09 30.08.20 09 31.08.20 Hari Persekolahan 09 01.09.20 30.09.20 Hari Persekolahan 09 09 01.10.20 29.10.20 Hari Persekolahan 09 09 02.11.20 20.11.20 Hari Persekolahan 09 09 21.11.20 03.01.20 Cuti Akhir Tahun 09 10 Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

20 20 10 9 7 22 21 16 12 23 15 9 1 22 22 15 44 288 210 78

Kumpulan B: Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya

Hari Pelepasan Am Negeri Johor 2010
Bi l. 1 2 3 Peristiwa Hari Thaipusam Tahun Baru Cina Tarikh 30 Januari 2010 15 & 16 Februari 2010 26 Februari 2010 08-Apr-10 01 Mei 2010 28 Mei 2010 05-Jun-10 19-Jun-10 11 Ogos 2010 31 Ogos 2010 10 & 11 September 2010 16-Sep-10 05-Nov 17-Nov 08 Disember 25 Disember Hari Sabtu Isnin & Selasa Jumaat Khamis Sabtu Jumaat Sabtu Sabtu Rabu Selasa Jumaat & Sabtu Khamis Jumaat Rabu Rabu Sabtu

Maulidur Rasul Keputeraan DYMM Baginda 4 Sultan Johor 5 Hari Pekerja 6 Hari Wesak Keputeraan DYMM Seri Paduka 7 Baginda 8 Hari Hol Almarhum Sultan Ismail 9 * Awal Ramadhan 10 Hari Kebangsaan 11 * Hari Raya Ei’dul Fitri 12 Hari Malaysia 13 Hari Deepavali 14 Hari Raya Ei’dul Adha Awal Muharam (Maal Hijrah) 15 1432H 16 Hari Krismas
*

Tertakluk kepada pindaan PERINGATAN : Apabila Hari Kelepasan itu jatuh pada hari Kelepasan mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari esoknya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan hari Kelepasan Am.

Takwim Peperiksaan & Penilaian Sekolah Tinggi Kluang 2010
Bil. Ujian / Peperiksaan Tarikh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penilaian Kurikulum 1 Peperiksaan Pertengahan Tahun (Ting. 3, 5 dan Pra U2) Peperiksaan Pertengahan Tahun (Ting. 1, 2 dan 4) Penilaian Kurikulum 2 Percubaan PMR* Percubaan SPM* Percubaan STPM* Penilaian Pra PMR 2010 Penilaian Menengah Rendah** Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 1, 2, 4 dan Pra U1 Ujian Lisan MUET** Peperiksaan Bertulis MUET** Peperiksaan Bertulis Sijil Pelajaran Malaysia** Peperiksaan Bertulis Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia**

22 – 26 Mac 2010 18 Mei – 04 Jun 2010 22 Jun – 08 Julai 2010 23 – 27 Ogos 2010 23 – 27 Ogos 2010 14 – 30 September 2010 14 – 23 September 2010 14 – 21 September 2010 06 – 08 Oktober & 11 – 13 Oktober 2010 19 Oktober – 04 November 2010 Mei 2010 / Oktober 2010 Mei 2010 / Oktober 2010 15-Nov-10 15-Nov-10

*

Tarikh Peperiksaan Percubaan tertakluk kepada sebarang pindaan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kluang & Jabatan Pelajaran Negeri Johor ** Tarikh Peperiksaan Awam tertakluk kepada sebarang pindaan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Majlis Peperiksaan Malaysia

Takwim Aktiviti Tahunan Sekolah Tinggi Kluang 2010
Sunday Sunday Monday Monday Tuesday Tuesday

Februari2010 Januari 2010
Wednesday Wednesday

Thursday Thursday

Friday Friday

Saturday Saturday

1 Bulan Sukan dan Permainan 7 3
Pendaftaran Pelajar Asrama lama dan baru

2

3

4

5

1

6 2 Kembara Kerjaya
Pendaftaran Ting 2, 3, 5

Pendaftaran Ting 1

8 4 Kelas Bimbingan Pemilihan Pakej Akademik Asrama bermula

9 5
Orientasi Tingkatan 1- 4

10 6 Latihan Kebakara Taklimat Kolokium

11 7
Post Mortem PMR

12 8 Merentas Desa
Budaya Al-Quran dan Mesyuarat Sukan bermula

13 9

10 14

11 12 15 16 Latihan Rumah Sukan dan KempenBARU CINAMesyuarat Kewangan TAHUN Keceriaan bermula 1 18 22 Pelancaran Headcount
Anugerah Kecemerlangan Pelajar

13 17 5 Minit Peraturan Sekolah bermula 20 24

14 18

15 19

16 20

17 21

19 23 Mesyuarat Pembahagian Aset 26

21 25 Hari Bersama Pelanggan 1

22 26
MAULIDUR RASUL

23 27

24 28

25 Lantikan Pengawas

27

28 Mesyuarat KRK

29

30
THAIPUSAM

31

Sunday

Monday

Tuesday

Mac 2010
Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1 Pelancaran Bulan Kemanusiaan

2 Acara Akhir

3

4

5

6 Kem Jati Diri
Sambutan Maulidur Rasul

7

8 Kempen Budi Bahasa

9

10

11 Kejohanan Sukan Tahunan

12

13 Kursus Kecekapan

14

15

16

17
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

18

19

20

21

22

23 Ujian Penilaian Kurikulum 1

24

25

26

27 Mesyuarat PIBG & Anugerah Pelajar Terbilang

28

29

30

31 Mesyuarat Pra U

Sunday

Monday

Tuesday

April 2010
Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3 Kursus Kepimpinan Pengawas
KOKO 4

4
Sunday

5
Monday

6
Tuesday

7 Mei 2010 8
Wednesday

9
KEPUTERAAN Thursday SULTAN JOHOR
Friday

10
Saturday

1 11 12 13 14 Pencerapan Buku Tulis & Buku Nota bermula Mesyuarat Kewangan 4 2 Tekmenso Mesyuarat Kurikulum 20 Mesyuarat 11 Pembahagian Aset 5 21 12 15 16 17
HARI PEKERJA

2 18 9

3 19

6 22 13 Mesyuarat Panitia kali ke 2 29 20

7 23 14

8
LDP 1

Kempen Anti Rokok & 10 Anti Dadah

24 LDP 2 15

KOKO 5

25 16

26 17 Pendaftaran Pelajar PU1

27 18
MSSD

28 19

30 21 22

Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting 3, 5 dan PU2 (18 Mei – 4 Jun)

23
Sunday

24
Monday

25
Tuesday

Jun 2010 27 26
Wednesday Thursday

28
Friday

LDP 3 29
Saturday

HARI WESAK

30

31
Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting 3, 5 dan Pra u 2 (8 Mei 2010 – 4 Jun 2010)

1

2

3

4

5

Taklimat Kolokium Pra U1

KEPUTERAAN DYMM SPB YANG DIPERTUAN AGUNG

6

7

8

9

10

11

12

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Peperiksaan Pertengahan Tahun Ting 1, 2 dan 4 (22 Jun 2010 – 8 Julai 2010) Hari Bersama Pelanggan & Mesyuarat KOKO 2 27 28 MSSM Kolokium Pra U2 29 30 Mesyuarat Pra U3

KOKO 6

Julai 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2 Hari Bertemu Pelanggan 2

3

4

5 Pelancaran Bulan Sains & Matematik

6

7

8

9

10

Mesyuarat Panitia 3

11

12

13 Mesyuarat Kurikulum 3

14

15

16

17 KOKO 8

18

19

20 Mesyuarat Kewangan 3

21

22

23

24

25

26

27 Mesyuarat Pembahagian Aset 3

28

29

30

31 LDP 4

Ogos 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2 Pelancaran Bulan Kemerdekaan

3

4

5

6

7

KOKO 9

8

9

10 Audit Akademik Bahasa

11
AWAL RAMADHAN

12

13 Audit Akademik Sains & Matematik

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 Peperiksaan Penilaian Kurikulum 2 & Peperiksaan Percubaan PMR (23 Ogos 2010 – 27 Ogos 2010)

26 Mesyuarat Persediaan Pecutan Akhir PMR & SPM

27

28 Penilaian Markah Kokurikulum

29

30

31

HARI KEBANGSAAN

September 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 HARI RAYA AIDIL FITRI

12

13 Pelancaran Bulan Peperiksaan

14 15 16 Peperiksaan Percubaan STPM (14-23 September 2010) Peperiksaan Percubaan SPM (14-30 September 2010) Penialaian Pra PMR (14-21 September 2010)
HARI MALAYSIA

17

18 LDP 5

19

20

21

22

23 Solat Hajat Perdana

24

25 KOKO 10

26

27

28

29 Mesyuarat Kewangan 4

30

Oktober 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2

3

4

5 6 7 Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (4 Oktober 2010 – 8 Oktober 2010) Mesyuarat Pembahagian Aset 4

8

9

Restu Guru 13 14 15 16

10

11

12

17

18

19 20 21 Peperiksaan Akhir Tahun Ting 1, 2, 4 dan Pra U1 (19 Oktober – 4 November 2010 Mesyuarat KOKO 3

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

November 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2

3

4

5

6

DEEPAVALI

7

8

9

10

11

12

13

Kolokium Pra U 14 15 Restu Ibu Bapa 16 17

Anugerah Q 18

Restu Guru 19 20

Peperiksaan SPM & STPM 21 22 23

HARI RAYA AIDIL ADHA

24

25

26

27

28

29

30

CUTI AKHIR TAHUN

Disember 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Lembaga Jemaah Pengelola Sekolah
Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : : : : Dato’ Tiah Eng Bee (DSJ, PIS, BSI, KMN) Tn. Hj. Wahid Bilaji (PIS) En Chan Kong Chin

Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG) Sekolah
Penasihat : Yang Di Pertua : Naib Yang Di Pertua Majid Setiausaha : Bendahari : Tn. Hj. Wahid Bilaji, PIS En. Ismail Yon : Tn. Hj. Mohamad Hj. Abdul Pn. Ariza Jaid Pn. Hjh. Mariam Mohd. Noor AJK Ibu Bapa En. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah En. Ariffin Md. Asmawi En. En. En. En. Masrom Adnan Yaacop Ongah Atan Saubi Zakaria Ghani

AJK Guru Tn. Hj. Baharudin Razali Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim En. Quek Suan Goen Tn. Hj. Ramlan Busah Pn. Siti Nurulhuda binti Ismail Cik Bagavathi a/p Kothandabhany Cik Mok Yuen Hwee Cik Nasriah Dollah

En. Mahmood Idris

Jawatankuasa Bridged Komuniti
Pn. Zauyah Ahmat : Klinik Pergigian En. Mohd Zulhilmi Shamsuddin : Jabatan Kerja Raya En. Yusof Abdul Razak : Pejabat Kesihatan En. Mohd Hanafi Tukimin : LPPKN En. M.Yusuff Omar : Pejabat Agama Insp.Mohd Aidil Shafie : Balai Polis En. Noor Aziah Abd Ghaful : Jabatan Kebajikan Masyarakat En. Muriza Ibrahim : Jabatan Bomba dan Penyelamat En. Nor Azri Sarno : BCB Berhad En. Noor Azhan Muhamed : Agensi Anti Dadah Kebangsaan En. Azli Lee Abdulah : Pegawai Belia Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Daerah Kluang. Persatuan Bekas Pelajar, Sekolah Tinggi Kluang. Kapten Rohaida : Rejimen Alteleri Di Raja, Kem Mahkota Kluang En. Ismail Yon : Yang DiPertua PIBG Tn. Hj. Muhamed Muhammad Majid : Naib Yang DiPertua PIBG Tn. Hj. Yaacob Ongah : Persatuan Ibu bapa & Guru Tn. Hj. Ariffin Mohd Asmawi : Persatuan Ibu bapa & Guru En. Atan Saubi : Persatuan Ibu bapa dan Guru En. Zakaria Ghani : Persatuan Ibu bapa dan Guru

En. Masrom Adnan

: Persatuan Ibu bapa dan Guru

Jawatankuasa Kelab Bilik Guru (KEBIRU)
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Setiausaha Sukan Setiausaha Sosial Wakil Pagi Wakil Petang Juruaudit : : : : : : : : En Mohd Yunos Sudarman Pn Samshath Begum bte Kathar Moideen Cik Nasriah Dollah Cik Tan Peih How En. Tajul Ariff Mohd. Sanib Pn. Samshath Begum Kathar Moideen Pn. Nik Umi Shafarah Abdul Rahim En. Abdul Razak Ahmad : Pn. Ng Bee Ling : Pn. Nazriah Muslimin : Pn. Noorzalili Mohamed Mauli

Majlis Perundingan dan Tindakan Sekolah
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : Tn. Tn. Tn. En. En. Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Pentadbiran) Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang)

Setiausaha Ahli Jawatankuasa Vokasional)

Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi (Guru Kanan Bahasa) : Cik Lileen Chan (Guru Kanan Sains / Matematik) Pn. Yeoh Ai Lan (Guru Kanan Kemanusiaan) Pn. Hjh. Hendon Sanusi (Guru Kanan Teknik & Pn. Siti Hawa Mahmood (Pen. Penyelia Petang) Pn. Haslida Maasar (Kaunselor Pelajar)

Jawatankuasa Pembangunan Sekolah
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) En. Zainordin Majid : En. Mohd. Shuib Musa En. Borham Maruwan Encik Razak bin Ahmad Puan Chia Ah Moi Cik Lileen Chan En. Haswadi Jalil Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid : En. Noor Azmyee Mohamad En. Vinothan a/l Ramayah : En. Khalid Sadali : En. Mohd. Zahri Ithnain : Pn. Maznah Nan Pn. Nora Tamasir

Setiausaha Paip Pembentongan Elektrik Bilik Air

: : : Makmal : Bengkel Kemahiran Hidup: Surau : Makmal Komputer Perabot : Bangunan Sekolah Padang / Gelanggang / Bunga Keselamatan Fizikal Penghijauan :

24

Jawatankuasa Pengangkutan Sekolah
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) Pn. Umi Kalmah Sarwi : En. Rosli Zainal En. Zailani Lazim

Setiausaha Pemandu Kenderaan

Jawatankuasa Sokongan Pengurusan
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : : : : : : : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) Puan Ummi Kalmah Sarwi : Puan Rozita Othman Puan Seha Said Puan Zuraidah Sharif Puan Shamsuraini Shafie Encik Rahmat bin Shafei Puan Rusnina Sirat Puan Siti Fauzah binti Tumin

Setiausaha Ahli Jawatankuasa

Jawatankuasa Kewangan
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : : : : : : : : : Juru Audit Dalaman Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) Puan Umi Kalmah Sarwi : Puan Rozita Othman : Guru Kanan Matapelajaran Ketua Panitia Kaunselor Pelajar Penyelia Asrama Ketua Warden Asrama Setiausaha Sukan : Rahina Abd Rashid

Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

25

Jawatankuasa Pengurusan Aset
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK

Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) : Pn Umi Kalmah bte Sarwi Pembantu-Pembantu Tadbir Semua Pemegang Buku Stok

Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)
Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : : : : : : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji Tn. Hj. Saharudin Basri Hj. Ibrahim En. Fauzan Ahmad : En. Zamri Rohani Tn. Hj. Baharudin Razali En. Mohd Kasim Sharif En. Quek Suan Goen Tn. Hj. Ramlan Busah En. Quek Suan Goen Tn. Hj. Ramlan Busah Pn. Balkesh Zubaidah Ahmad Cik Nur Farhana Ahmad Nadzir Pn. Nor Alinah Alias Pn. Hjh. Hendon Sanusi Pn. Umi Kalmah Sarwi Pn. Seha Said Pn. Shamsuraini Shafei Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi Cik Lileen Chan Pn. Yeoh Ai Lan En. Noor Azmyee Mohamad

Jawatankuasa Inovasi & Kreativiti
Penyelaras : Setiausaha : Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : Pn. Hjh. Hendon Sanusi Cik Noorezliayana Zarian En. Mohamad Yunus Sudarman En. Mohd. Azan Mohd. Nor En. Zamri Rohani En. Mohd. Nizar Mohd. Amir Pn. Rahimah Abdul Jalil Cik Juanita Primrose a/p Mariyam Pillai En. Mohd. Syukri Mohd. Said Pn. Shafini Yacob Pn. Umi Kalmah Sarwi

26

Jawatankuasa Kemajuan Staff
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : Penyelaras Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK

Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) : Pn. Yeoh Ai Lan : En. Mohd. Azan Mohd. Nor Pn. Haslida Masaar Puan Noor Alinah Alias Cik Firdaus Akmal Osaman Pn. Mastura Abdul Rahman Cik Noorezliayana Zarian

Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti
Pengerusi Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : Pengurus Kualiti : Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : : : : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK

Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) Tn. Hj. Saharudin Basri Hj. Ibrahim : Pn. Habibah Adani : Pn. Balkesh Zubaidah Ahmad Pn. Noralinah Alias Pn. Rozita Othman Pn. Kamisah Jamaludin Pn. Salmah Jain Pn. Haslinawati Hasan Cik Moh Yuen Hwee Semua Guru Kanan Semua Guru Panitia Jawatankuasa Pengurusan Jadual Waktu Jawatankuasa Peperiksaan Kaunselor Pelajar Guru Pusat Sumber Ketua Pembantu Tadbir

Jawatankuasa Baik Pulih Perabot
Ketua Penyelaras : Penyelaras : Pembantu Penyelaras Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Hendon Sanusi En. Zainordin Majid : En. Borham Marwn En. Vinothan a/l S. Ramayah En. Haswadi Abd. Jalil En. Mohd Shuib Musa

27

Surau / Musala
Ketua Penyelaras : Penyelaras : Ahli Jawatankuasa : : : : Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid Pn. Arwani Muhamad Tn. Hj. Ahmad Anwar Nordin Pn. Mastura Abd. Rahman Pn. Miskiah Jasman En. Azmi Setapa

Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS) / EMIS
Pengerusi Naib Pengerusi : : : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : : : : : : : : : Tn. Hj. Wahid bin Bilaji Tn. Hj. Saharudin Basri Hj. Ibrahim Tn. Hj. Ramlan Busah En. Fauzan Ahmad : En. Mohd. Shukri bin Mohd. Said Pn. Seha bte Said Tn. Hj. Baharudin Razali En. Quek Suan Goen Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi Mahlana Pn. Yeoh Ai Lan En. Zainudin Mohd Kasim Cik Lileen Chan Pn. Rahimah Abdul Jalil En. Chua Ah Bah Pn. Siti Zeliha Sarkon Cik Foo Mok Wah Pn. Woon Siew Wearn Pn. Tee Peck Khoon En. Noor Azmyee Mohamad En. A. Halim Alias Pn. Aidah Ishak Pn. Haslida Maasar Pn. Shamsuraini bte Shafie

Jawatankuasa Kelas Rancangan Khas (KRK)
Pengerusi : Timbalan Pengerusi Pentadbiran) Naib Pengerusi : : : : Guru Kanan M/Pelajaran : : : : Guru Media Penyelaras Pen. Penyelaras : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) : Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Tn. En. En. Tn. Pn. Cik Pn. Pn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) Hjh.Tursinaini Sanusi Lileen Chan Yeoh Ai Lan Hjh. Hendon Sanusi

En. Zamri Rohani Pn. Habibah Adani En.Noor Azmyee Mohamad

28

: Setiausaha Pen. Setiausaha : :

En. Abd Halim Alias En. Mohd Azan Mohd Nor Pn. Noralinah Alias

AJK Pentadbiran & Pengurusan Head Count Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan PRAU 1 PRAU 2 1 2 3 4 5 : : : : : : : Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad Pn. Aidah Ishak En. Lechumanan a/l Jayabalan Pn. Zaharina Mohamat Sani En. Hamdan Mohamad Pn. Woon Siew Wearn Pn. Loh Siew Mee : : : : : En. Zamri Rohani Pn. Presanna Kumari a/p K.G. Nair Pn. Siti Hawa Mahmud En. Abdul Razak Ahmad Pn. Jamilah Adam

AJK Informasi & Program KRK

AJK Karnival & Sukan : : : : AJK SMS Sekolah : : : : : : : :

: En. Ibrahim Yusof Cik Juanita Primrose Mariyam Pillai Pn. Rohana Md. Said En. Nor Haslan Nor Azman Pn. Rahizah Ismail : En. Razali bin Samad (Penyelaras) En. Mohd. Shukri Mohd. Said (K) Pn. Siti Hawa Mahmood En. Mohd. Yazid @ Yassin Sakir Pn. Haslida Maasar Pn. Siti Zeliha Sarkon Pn. Rahimah Abdul Jalil Pn. Hjh. Tursinaini S. Mahlana En. Megad Mohd. Nizar Abd. Rahman

29

30

Majlis Pra-Universiti Sekolah Tinggi Kluang 2010
Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Penolong Kanan0 : Tn. Hj Baharudin Razali ( Penolong Kanan Pra-U) : Pn. Nor Zalili Mohamad Mauli : Pn. Salmiah Ramli

Jawatankuasa Induk Pengurusan Kurikulum Ketua Unit Sains & Matematik : Pn. Hjh. Hamidah Ahmad Unit Kimia : Pn. Norzaidah Othman Unit Biologi : En. Chua Ah Bah Unit Matematik : Pn. Woon Siew Wern Ketua Unit Kemanusiaan Unit Pengajian Am Unit MUET Ketua Unit HEP Unit MPPPU : En. Fauzan Ahmad : Pn. Salbiah Mohd Nor : Pn. Indradevi a/p Doraisamy

Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Pelajar : Pn. Yuhanis Samat : Cik Neo Sau Fong : Pn. Rosleen Salleh Unit Displin : En. Lim Chin Liang : En. Razali Samad Unit Biasiswa & Insuran Pelajar : Pn. Yuhanis Samat Unit Kebajikan , Kesihatan & Lawatan : Pn. Nordiana Kasmarudin Penyelaras Pra-U1 : Pn. Leong Thoi Leng Penyelaras Pra-U2 : Cik Mok Yuan Hwee Jawatankuasa Pengurusan Penyelidikan , Kolokium & ICT Ketua Unit : Pn. Loh Siew Mee Unit Kolokium & Media : En. Razali Samad Unit Kajian & Penyelidikan : Pn. Bagavathi a/p Kothandabhany Unit ICT/ Blog/Laman Web/Email : En. Hamdan Mohamad Jawatankuasa Pengurusan Peperiksaan Ketua Unit Penyelaras Peperiksaan Awam : Cik Foo Mok Wah Penyelaras Peperiksaan Dalaman & Headcount Pra-U1 : Pn. Salmiah Ramli Penyelaras Peperiksaan Dalaman & Headcount Pra-U2 : Pn. Loh Siew Mee Penyelaras Peperiksaan MUET : Pn. Indradevi a/p Doraisamy Jawatankuasa Pengurusan Khas Unit Data, Jadual Waktu & Relif Unit Bangunan , Inventori & Perabot Unit Makmal Sains : En. Fauzan Ahmad (K) : Pn. Salmiah Ramli : En. Chua Ah Bah : En. Chua Ah Bah (K) : Cik Foo Mok Wah : Pn. Hjh. Hamidah Ahmad (K) : En. Abd. Aziz Mashor : Pn. Norzaidah Othman

31

: : Unit Bilik-bilik Khas : : : : Unit Inovasi & Kecemerlangan Pelajar : : : : Jawatankuasa Ketua unit Penyelaras Penyelaras Karnival Koakademik Penyelaras Karnival Kokurikulum BSMM Pandu Puteri Tae Kwan Do

En. Chua Ah Bah Pn. Siti Zeliha Sarkon Pn. Norzalili Mohamad Mauli (K) Cik Neo Sau Fong Pn. Bagavathi a/p Kothandabhany Pn. Rosleen Salleh Cik Foo Mok Wah (K) Pn. Yuhanis Samat En. Razali Samad En. Hendon Mohamad

Pengurusan Kokurikulum : En. Lim Chin Liang : Pn. Maznah Nan : Pn. Norzalili Mohamad Mauli : En. Hamdan Mohamad

Badan Beruniform : Pn. Presanna Kumari a /p Kulam Purath : Pn. Nordiana Kasmarudin : Pn. Maznah Nan : Pn. Norzalili Mohamad Mauli

Kelab Akademik & Khidmat Masyarakat Kelab Pengguna : Pn. Leong Thoi Leng (K) : Cik Foo Mok Wah Persatuan Bahasa Inggeris : Pn. Indradevi a/p Doraisamy (K) : Pn. Presanna Kumari a/p Kulam Purath : Cik Lileen chan Kelab Sains Sosial : Pn. Salmiah Rmali (K) : Pn. Salbiah Mohd Nor : En. Razali Samad Kelab Lestari & 3K : Pn. Norzaidah Othman (K) : Tn. Hj. Baharudin Razali Kelab Bola Keranjang Kelab Futsal : : : : : : : : : : : Kelab Sukan & Permainan : Pn. Loh Siew Mee (K) Cik Mok Yuen Hwee En. Hamdan Mohamad (K) En. Fauzan Ahmad Pn. Maznah Nan (K) Pn. Rosleen Salleh En. Chua Ah Bah (K) Pn. Woon Siew Wern Cik Neo Sau Fong Pn. Siti Zeliha Sarkon (K) Pn. Yuhanis Samat Pn. Hjh. Hamidah Ahmad

Kelab Badminton Kelab Petanque

32

CARTA

GPK PEN T
33

Tn. Hj Sahar

34

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH TINGGI KLUANG 2010 Jawatankuasa Pentadbiran Dan Pengurusan Kurikulum
Pengerusi : Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi : : : : Setiausaha : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) : Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Pentadbiran) Tn. Hj. Baharudin Razali (GPK Ting. 6) En. Mohd Kasim Sharif (GPK HEM) En. Quek Suan Goen (GPK Kokurikulum) Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) Pn. Noralinah Alias : Pn. Hjh.Tursinaini Sanusi (Guru Kanan Bahasa) Cik Lileen Chan (Guru Kanan Sains & Matematik) Pn. Yeoh Ai Lan (Guru Kanan Kemanusiaan) Pn. Hjh. Hendon Sanusi (Guru Kanan Teknik & En. Zamri Rohani Encik Fauzan Ahmad En. Mohd. Shukri Mohd. Said

Penyelaras Mata Pelajaran : : : Vokasional) Guru Media : Guru Data : :

Jawatankuasa Kurikulum
Guru Kanan Mata Pelajaran (Guru Kanan Bahasa) : Pn. Hjh. Tursinaini S. Mahlana Bahasa Melayu: : Pn. Arina Sahat : Pn. Jamilah Adam Bahasa Inggeris : Pn. Ng Bee Ling Bahasa Cina : Pn. Wang Keng Eng Bahasa Tamil : Encik Vanjithevan a/l Annamalai Kesusasteraan Inggeris: Pn. Chan Cheng Neo Guru Kanan Mata Pelajaran (Guru Kanan Kemanusiaan) : Sejarah

Pn. Yeoh Ai Lan : Pn. Noor Azah Ismail : Pn. Aidah Ishak Geografi : Pn. Zuriani Yusoff : Pn. Jamilah Adam Pendidikan Islam : Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid : Pn. Mastura A. Rahman Pendiidkan Jasmani & Kesihatan : Cik Juanita Primrose Mariyam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Tasawwur Islam : : : : : : : En. Norhaslan Nor Zaman Cik Tan Pen How Pn. Rohaya Jaafar En. Tajul Ariff Mohd. Sanib Pn. Noorli Yarahim Cik Nasriah Dollah Tn. Hj. Ahmad Anwar Nordin

Pillai

35

Guru Kanan Mata Pelajaran (Guru Kanan Sains dan Matematik) Matematik : : Fizik : Biologi : Sains : : Kimia : & 5)

: Cik Lileen Chan En. Phillip Yiau Keang Wee (Ting 1-5) Pn. Hjh Rahizah Ismail Pn. Chia Ah Moi (Tingkatan 4 & 5) Pn. Shafini Yacob (Tingkatan 4 & 5) En. Abdul Razak Ahmad Pn. Maimunah Idris Pn. Nik Suriyati Marleni Nik Muhammad (Ting. 4

Guru Kanan Mata Pelajaran (Guru Kanan Teknik & Vokasional ) Kemahiran Hidup

Pn. Hjh. Hendon Sanusi : En. Zainordin Majid : En. Borham Marwan Prinsip Akaun & Ekonomi Asas: Pn. Haslinawati Hasan Rekacipta : En. Mohd. Yunus Sudarman Matematik Tambahan : Pn. Tee Peck Khoon Teknologi Maklumat : En. Zamri Rohani

:

Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian
Setiausaha : Pn. Rahimah Abdul Jalil Peperiksaan Dalaman : En. Noorazmyee Mohamad : Pn. Balkesh Zubaidah Ahmad : En. Zamri Rohani Penyelaras Headcount : Pn. Zaharina Mohamat Sani STPM : Cik Foo Mok Wah MUET : Pn. Indra Devi SPM : Pn. Tee Peck Khoon PMR : En. Lechumanan Jayabalan Kerja Kursus Berasas Sekolah : Guru Kanan Matapelajaran

Jawatankuasa PPSMI
Pengerusi Naib Pengerusi Pentadbiran) Penyelaras : Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : : : : : : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji (Pengetua) Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim (GPK Tn. Hj. Ramlan Busah (Penyelia Petang) : Cik Lileen Chan Pn. Hjh. Tursinaini S. Mahlana En. Phillip Yiau Keang Wee Pn. Tee Peck Koon Pn. Rahimah Abdul Jalil Pn. Shafini Yacob Pn.Maznah binti Hj. Nan En. Abdul Razak bin Ahmad Pn. Chia Ah Moi Cik Mazrina Ruwaidiyah bt.Mohamad (Soft Ware) En. Noor Azmyee Mohamad (Hard Ware) En. Hamdan bin Mohamad (Hard Ware) Pn. Chan Cheng Neo (Buddy Support) En. Mohd Syukri Mohd Said Pn. Ng Bee Ling

36

Jawatankuasa Jadual Waktu
Penyelaras Pagi : Jadual Waktu Pagi : : Guru Relif Pagi : : : Penyelaras Petang Jadual Waktu Petang : Guru Relif Petang : Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim Cik Juanita Pirmrose Mariyam Pillai Pn. Rohana binti Md. Said En. Chua Ah Bah Pn. Chia Ah Moi Pn. Loh Siew Mee : Tn. Hj. Ramlan bin Busah : En. Zamri Rohani (K) Pn. Siti Hawa Mahmood (PK) Pn. Wang Keng Eng

Jawatankuasa ICT & Dokumentasi
Pengerusi : Tn. Hj. Wahid bin Bilaji Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim Penyelaras : En. Zamri Rohani : En. Noor Azmyee Mohamad Ahli Jawatankuasa : En. Shukri Mohamad Said : Pn. Aidah Ishak : Cik Zakiah binti Mohd. Yusof

Jawatankuasa Kelas Pemulihan / Pengayaan – Program Hikmah dan Ibnu Sinna (Klinik Akademik)
Penyelaras : Setiausaha : Bendahari : Ahli Jawatankuasa Cik Lileen Chan Cik Rohana binti Md. Said Cik Zaharah Kutty Mammi : Pn. Tee Peck Khoon : Pn. Chia Ah Moi : En. Phillip Yiau Keang Wee : Pn. Arina Sahat : Pn. Nor Azah Ismail

Jawatankuasa Pentadbiran Akademik Penyelaras Tingkatan & Headcount
Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan Tingkatan 5 4 3 2 1 : : : : : Pn. Nazriah Muslimin Pn. Balkesh Zubaidah Ahmad En. A. Halim bin Alias Pn. Aidah Ishak Pn. Rohaya Jalil

Jawatankuasa Pengurusan Pusat Peperiksaan
SPM PMR : : : : Pn. Tee Peck Khoon Semua Guru Tingkatan 5 En. Lechumanan a/l Jayabalan Semua Guru Tingkatan 3

37

Jawatankuasa Makmal Komputer
Pengerusi : Tn. Hj. Wahid Bilaji Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim Naib Pengerusi Penyelaras Pagi : : : Penyelaras Petang : : Tn. Hj. Ramlan Busah En. Noor Azmyee Mohamad Pn. Yuhanis Samat Pn. Aidah Ishak Pn. Rohaya Jalil

Jawatankuasa Bengkel Kemahiran Hidup
Penyelaras : En. Zainordin Majid KMT 1 : En. Borham Maruwan KMT 2 dan KMT 4 : En. Mohd. Yunus Sudarman KMT 3 / Bilik Rehat / Stor Kayu : Pn. Haslinawati Hassan Tani 1, 2 dan 3 : En. Khalid Sadali Bilik Masak dan Bilik Pengurusan Diri : En. Haswadi Abdul Jalil Kebun / Hidroponik / Tapak Semaian : En. Shuib Musa

Makmal Sains
Ketua Penyelaras : Penyelaras Makmal A,B & C Penyelaras Makmal D & E : Penyelaras Makmal F,G & H Penyelaras Makmal J,K & L Ketua Pembantu Makmal : Pen. Ketua Pembantu Makmal Pembantu Makmal A & B Pembantu Makmal C Pembantu Makmal D & E : Atenden Makmal F : Pembantu Makmal G&H : : Pembantu Makmal J Pembantu Makmal K Atenden Makmal L Cik Lileen Chan : Puan Maznah binti Nan Encik Abdul Razak bin Ahmad : Puan Siti Hawa binti Mahmod : Puan Yuhanis Samat Encik Abdul Aziz bin Mashur : Puan Alisah Hj. Salleh : Encik Rafie Sapari : Cik Amutha a/p Arumugam Puan Alisah Hj. Salleh Puan Salmah binti Jaim Puan Mahani Ali Puan Mazalina binti Masfuri : Encik Sapani Karim : : Encik Norazmi Ahmad

Guru Data
Encik Fauzan Bin Ahmad

Guru Media
Encik Mohd Shukri bin Mohd Said

Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS)
Pengerusi Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Wahid bin Bilaji, PIS : Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim

38

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Ramlan Busah Penyelaras Pusat Sumber Sekolah : En. Zamri Rohani Setiausaha : Pn. Rohaya Jaafar Penolong Setiausaha : Cik Firdaus Akmal Osaman Bilik Sumber (ABM) : Cik Rahina Abd Rashid : Pn. Nazriah Muslimin Bilik Bahasa : Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi : Pn. Rahizah Ismail Bilik Mesyuarat : Pn. Salbiah Mohd. Noor : Pn. Norhamydiana Mustaffa Bilik Tayang I : Pn. Zuraini Yusof : Pn. Haslinawati Hasan Bilik Tayang II : Pn. Noor Azah Ismail Bilik AVA : En. Vinothan a/l S. Ramayah : En. Mohd. Shukri Mohamad Said Pusat Akses & Multimedia : En. Razali Samad : En. Tajul Ariff Mohd Sanib Makmal Komputer : En. Noor Azmyee bin Mohamad : Pn. Yuhanis Samat Bilik PAFA : Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid : Pn. Arwani Muhamad Perpustakaan Mini Pra U : Cik Neo Sau Fong Galeri Sejarah : Pn. Mahaniza Sarbini Pn. Aidah Ishak Galeri Rekacipta : En. Mohd. Yunus Sudarman Galeri Sains : Cik Hjh. Nazimah Abdul Samad : Pn. Maimunah Idris Galeri Seni : Cik Tan Pen How : En. Vanjithevan a/l Annamalai Penyelaras Perpustakaan : Pn. Rohaya Jaafar Penolong Penyelaras Perpustakaan : Pn. Sariza Taib Guru Pagi : Noor Zalili Bt. Mohamed Mauli Guru Petang : Pn. Maimunah Idris Program Nilam : Pn. Siti Nurulhuda Ismail Guru Pagi: Puan Ng Bee Ling : Pn. Hjh. Nazimah Abd Samad : Pn. Arwani Muhamad Guru Petang : Pn. Norashikin Abu Bakar : Cik Mariaselvi a/p Saverimuthu Sudut Bacaan & Laluan Ilmu : Cik Mazrina Ruwaidiyah bte Mohamad (P) Staf Sokongan Pusat Sumber : Puan Rogayah Hj. Yusof Sekolah Bermaklumat : Cik Bagavathi a/p Kothandabhany

39

40

41

Majlis Hal Ehwal Murid STK 2010
Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha : : : Tn. Hj. Wahid Bilaji : Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim Tn. Hj. Ramlan Busah Cik Rahina Abd Rashid : Cik Kogilavani a/p Sinniah

Unit Disiplin Dan Pengawas
Disiplin En. Mohd. Yazid Sakir (K) En. Philip Yiau Keang Wee En. Abdul Razak Ahmad Pn. Siti Hasniah Abd. Hamid Cik Juanita Primrose Mariyam Pillai Pn. Hjh. Hamidah Ahmad Cik Neo Sau Fong En. Mohd. Shukri Mohd. Said En. Nor Haslan Nor Zaman (K. Ptg) En.S harifuddin Tan Pn. Hjh. Rahizah Ismail Cik Sumathra a/p Aimanan Pn. Ng Bee Ling Biasiswa Pn. Rahimah Abd. Jalil (K) Pn. Yuhanis Samat (BKPU) En. Mohd. Azan Mohd. Noor Cik Nur Farhanah Ahmad Nadzir (BDO) Pn. Zuriani Yusof (KWAPM) Pengawas En. Ibrahim Mohd Yusoff (K) En. Megad Mohd. Nizar Abd. Rahman (P) Pn. Maznah Nan Pn. Zaharina Mohamat Sani Pn. Hjh. Nazimah Abdul Samad Pn. Rosleen Salleh Pn. Mastura Abdul Rahman (K. Ptg) En. Borham Maruwan En. Azmi Setapa Pn. Wang Keng Eng

Ahli Jawatankuasa Asrama Tn Hj. Ahmad Anwar bin Nordin En. Azmi Setapa Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid Pn Hjh. Nazimah Abdul Samad En. Nor Haslan Nor Zaman En. Mohd Yazid Sakir En. Mohd Yunus Sudarman En. Mohd Azan Mohd Noor Pn. Haslida Maasar Pn Nor Alinah Alias Kesihatan /Pbss Cik Firdaus Akmal Osaman (K) Pn. Chia Ah Moi Pn. Arwani Muhammad Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad (K.Ptg) Cik Nasriah Dollah Cik Mariaselvi a/p Saverimuthu

Briged Komuniti En. Mohd Azan Mohd Noor Pn. Haslida Maasar Pn. Ariza Jaid Pn. Noralinah Alias

42

Program Mentor Mentee En. Mohd Azan Mohd Noor Pn. Haslida Maasar Pn. Noralinah Alias Pn. Nor Hamydiana Mustaffa Insurans Pelajar Cik Zakiah Mohamad (K) Pn. Nik Suriati Marleni Nik Muhammad Pn. Maimunah Idris (K.Ptg) Unit Bimbingan & Kaunseling Pn. Haslida Maasar (K) En. Mohd Azan Mohd Noor Pn. Nor Alinah Alias Cik Noor Ezliayana Zarian Cik Zakiah Mohd. Yusof Cik Nurfarhanah Ahmad Nadzir Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad Koperasi Cik Zaharah Kutty Mammi (SU) Pn. Hjh. Hendon Sanusi Pn. Chan Cheng Neo Cik Safiah Sarmin Pn. Aidah Ishak Pn. Rohaya Abd. Jalil Cik Normadiah Yeop Ahmad

Kebajikan Pn. Arina Sahat (K) Cik Foo Mok Wah Pn. Nor Zalili Mohamed Mauli Pn. Siti Nurulhuda Ismail (K. Ptg) Cik Nasriah Dollah Pn. Mastura Abd. Rahman Pn. Norazirah Md. Isa Jadual Kehadiran Murid En. Philip Yiau Keang Wee (K) Pn. Siti Hawa Mahmood Kad 001 / Penyata / Pks Pn. Haslida Maasar (K) Pn. Nor Alinah Alias En. Mohd Azan Mohd Noor Cik Shamini Kalaniappan Skim Pinjaman Buku Teks Penyerlaras : Pn. Miskiah Jasman Penolong Penyelaras : Cik. Nazimah Samad SISTEKS : En. Tajul Arif Mohd Sanib : En. Syukri Said Penyelaras Tingkatan 5: Pn. Nazriah Muslim Penolong : Cik Rahina Abd Rashid Penyelaras Tingkatan 4: Pn. Mahaniza Sarbini Penolong : Pn. Nik Suriyati Marleni Penyelaras Tingkatan 3: Pn. Noor Azah Ismail Penolong : Pn. Zuriani Yusof Penyelaras Tingkatan 2: Pn. Maimunah Idris Penolong : En. Shuib Musa Penyelaras Tingkatan 1: Pn. Norashikin A Bakar Penolong : En. Khalid Sadali Kantin Cik Bagavathi Kothandabany (K) Pn. Balkesh Zubaidah Ahmad Cik Tan Pei How En. Mohd. Yunos Sudarman En. Mohd Shuib Musa Cik Kogilavani a/p Sinniah

Majalah Sekolah En. Mohd. Shukri Mohd. Said (K) Pn. Salmiah Ramli En. Zamri Rohani En. Razali Samad Pn. Mastura Abdul Rahman Pn. Chan Cheng Neo En.Tajul Ariff Mohd Sanib Cik Siti Raudhah Noordin Kelab Pencegahan Jenayah Pn. Rohana Md. Said (K) Pn. Habibah Adani En. Mohd Yazid Sakir Pn. Nik Suriati Marleni Nik Muhammad

43

Pn. Ariza Jaid RIMUP En. Mohd. Azan Mohd. Nor Cik Juanita Primrose a/p Mariyam Pillai Pn. Haslida Maasar En. Mohd. Yazid Sakir Pn. Nor Alinah Alias En. Ibrahim Mohd. Yusof Unit Keselamatan Pn. Maznah Nan Cik Hjh. Nazimah Setiausaha: Pn. Zuriani Yusoff

Ketua: Setiausaha: Samad Penolong

Abdul

Unit Keselamatan Fizikal
En. Chua Ah Bah : Bangunan En. Zainordin Majid : Pendawaian En. Haswadi Abdul Jalil : Paip En. Mohd. Shuib Musa : Pagar Cik Mok Yuen Hwee : Lalulintas Cik Lileen Chan : Makmal Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi Mahlana : Bilik-bilik Khas Cik Bagavathi Kothandabany : Kantin Pn. Nazriah Muslimin : Bilik Air En. Abdul Halim Alias : Latihan dan Alat Pemadam Api Unit Keselamatan Sosial Cik Firdaus Akmal Osaman : PBSS Pn. Arina Sahat : PBSM Pn. Chia Ah Moi : PROSTAR Cik Hadziffah Omar : SLAD En. Chua Ah Bah : Rumah Sewa Mural Cik Tan Peih How (K) En. Vanjithevan a/l Annamalai

Unit Keindahan Ketua: En. Mohd. Yunus Sudarman Setiausaha: Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad Unit Kebersihan Ketua: Puan Samshath Begum Kathar Moideen Penolong Ketua: Puan Halimatul Asmam Mustafa Setiausaha: Cik Rohana binti Md. Said Penolong Setiausaha: Puan Maimunah bte Idris Papan Tanda / Perlabelan En. Zamri Rohani (K) Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad Kelas Terancang Pn. Noor Zalili Mohamad Mauli (K) Cik Nurfarhana Ahmad Nadzir Pn. Aidah Ishak (K. Ptg) Pn. Ng. Bee Ling Arca En. Mohd. Nizar Mohd. Amir Blok A Blok Pra U Mauli BilikBilik Khas Blok C Ramayah : Pn. Arwani Mohamad : Pn. Noor Zalili Mohamed : Pn. Salbiah Mohd. Nor : En. Vinothan a/l S. : Pn. Ng Bee Ling

44

Blok Gotong Royong : En. Zainordin Majid (K) : En. Khalid Sadali

Unit Pembangunan Lanskap
Pengerusi: Tn. Hj. Wahid Bilaji Naib Pengerusi: Tn. Hj. Shaharudin Basri Ibrahim Ketua: Pn. Nora Tamasir Setiausaha: Cik Hjh. Nazimah Abd. Samad

Blok A & Bangunan Ilmu
En. Megad Mohd. Nizar Abd. Rahman: Pintu masuk A, B, C dan luar pagar hadapan sekolah En. Abdul Razak Ahmad : Taman Sains (Permasa) En. Fauzan Ahmad : Taman Nusantara (Silat Seni) Pn. Zaharina Mohd. Sani : Taman STK dan kawasan di hadapan Blok Ilmu Pn. Tey Siam Hong : Taman di hadapan Blok A (Rekacipta) Pn. Zuriani Yusof : Taman Mulia Blok B Pn. Megad Mohd. Nizar Abdul Rahman : Tapak Perhimpunan A (Pengawas Sesi Pagi) Cik Hadziffah Omar : Taman Kadet Polis Wanita Pn. Maznah Nan : Taman Orkid (Renjer Puteri) Pn. Rohana Md. Said : Taman Tunas Bestari En. Nor Haslan Nor Zaman : Taman KRS Pn. Salmah Jaim : Taman di hadapan makmal Cik Nasriah Dollah : Taman Balai Bacaan (Kadet Bomba) Pn. Siti Hawa Mahmod Pn. Arwani Muhammad En. Zainordin Majid Pn. Miskiah Jasman En. Abdul Razak Ahmad : : : : : Blok C Taman Bulan Sabit Merah Taman Puteri Islam Taman Kadet Polis Lelaki Taman Pistik (laluan ke asrama) Taman di hadapan makmal

Blok Gotong Royong & Blok Pra U Pn. Salbiah Mohd. Nor : Lereng Bukit (Persatuan Penulis Johor) En. Lechumanan a/l Jayabalan : Taman Interact Club Pn. Hjh. Rahizah Ismail : Taman Pencinta Alam Pn. Presanna Kumari a/p K.G Nair : Taman ELS Cik Neo Sau Fong : Taman Herba (Peruni) Cik Foo Mok Wah : Taman Perbaca Pn. Indra Devi a/p Doraisamy : Taman Perbata En. Shuib Musa En. Haswadi Abd. Jalil Blok Kemahiran Hidup : Blok Kemahiran Hidup : Blok Kemahiran Hidup

45

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2010
Pengerusi Tuan Hj. Wahid bin Bilaji Tim balan Pengerus i Encik Quek Suan Goen Naib Penge rusi Tn. Hj. Ram bin Busah lan Setiausaha Cik J uanita Prim rose a/p M.Pillai Penolong Setiausaha En. Ibrahimbin Mohd. Yusof Cik Firdaus Akm Osam al an Penyelaras Unit Beruniforrm En. Megad Mohd Nizar
Kade Be t rsatu En. Mohd Shuib Musa Kade Re ajaSe t m kolah (L) Encik Mohd Yazid bin Sakir Kade Re ajaSe t m kolah (P) Cik Rahina Abd Rashid Pandu Pu ri te Pn. Norashikin Abu Bakar Kade Polis (L) t En. Mohd Nizar Mohd Am ir Kade Polis (P) t Pn. Nazriah Muslim in Pute Isla ri m Pn. Arw Muham ad ani m Kade Bom t ba Encik A.Halimbin Alias PBSM Cik Zakiah Mohd Yusof Se Sila ni t Encik Fauzan bin Ahm ad Tae on kw do Pn. Sam sath Kathar Moideen Pe ngaka p En. Megad Mohd. Nizar

Peny. Kelab/ Per.Akade ik m Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi
Pe rbam a Pn. Habibah Adani Pe rbai Pn. Tey SiamHong Pe rbaca Cik Chia Ah Mpi Pe rbata En. Vanjithevan a/l Annam alai

Peny.Kelab Ke baji./ Khid M sy. a Pn. Siti Hasniah Abd Ham id
Ke Kom r lab pute Pn. Rohaya J aafar Ke jara Cik Firdaus Akm Osam al an Inte ract En.Lechum anan a/l J ayabalan Ke Kom lab pang Cik Mazrina Raw aidiyah Moham ad Ke Siaraya lab En. Zam Rohani ri K.Pe ncinta Ala / Pe m lanconga n Pn. Rahizah binti Ism ail Pe n Johor r.Pe ulis Pn. Nora Tam asir Ke b LEO la Pn. Chan Cheng Neo Ke b M nabung la e Pn. Haslinawati binti Hasan Ke bSPBT la Cik Hjh. Nazim Abd Sam ah ad Ke Ru N gara lab kun e Cik Nasriah binti Dollah Ke Kope lab rasi Pn. Rohaya J alil Ke M lab ultim dia &Fotogra e fi En. Zam Rohani ri

Se tiausaha Sukan & Peny. Unit Sukan En. Mohd. Zahri Ithnain
Bad inton m En. Vinothan a/l Ram ayah BolaBaling En. Sharifuddin bin Tan BolaJaring Pn. Zaharina Moham Sani ad BolaKe ranjang Pn. Ng Bee Ling H oki En. Hasw bin Abd. J alil adi PingPong Tn. Hj. Ahm Anwar Nordin ad Golf En. Phillip Yiau Re nang Pn. Wang Keng Eng Softbol En. Mohd Nizar Mohd Am ir Bow ling Pn. Nora binti Tam asir BolaTam r pa En. Mohd Yunus bin Sudarm an Ca tur Pn. Mahaniza Sarbini Ola hraga En. Ibrahimbin Mohd. Yusof Se Tak pak raw En. Khalid bin Sadali BolaSe pak En. Zainordin bin Majid Pe tanq Cik Zaharah Kutty Mam i m Te nis Pn. Shafini Yaacob Ra gbi En. Nor Haslan bin Nor Zam an

GuruData Pn Yuslindawati Mokhtar Peny. Unit Se &Budaya ni
Pn. Rosleen Salleh

Pe Unit Pe hid.Sokongan ny. rk Pn. Haslida Maasar PRS Pn. Nor Alinah lias SLAD Cik Hadziffah Om ar PROSTAR Cik Quah Siew Ming Ke Bim lab binga &Kaunse n ling Pn. Haslida Maasar

Peny. Kelab/ Per. Akade ik m Cik Lileen Chan
Pe asa rm En. Abd Razak Ahm ad

Peny. Kelab/ Per. Akade ik m Pn. Yeoh Ai Lan
Pistik En. Azm Setapa i Pe ja rse Pn. Noor Azah Ism ail Pe rgofi Puan Zuriani binti Yusof Ke Se lab ni Cik Tan Peih How

Peny. Kelab/ Per. Akade ik m Pn. Hjh. Hendon Sanusi
Ke bRe la kacipta En.Moham Yunus bin Sudarm ad an Ke b Pe la ngguna Puan Leong Thoi Leng

46

47

Majlis Kokurikulum STK 2010
Pengerusi : Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha : Tn. : Tn. Cik : Cik Hj. Wahid Bilaji En. Quek Suan Goen Hj. Ramlan Busah Juanita Primrose a/p Mariyam Pillai En. Ibrahim Mohd. Yusof Firdaus Akmal Osaman

Ahli Jawatankuasa Setiausaha Sukan : En. Mohd. Zahari Ithnain Penyelaras Pasukan Badan Beruniform : En. Megad Mohd. Nizar Abdul Rahman Penyelaras Sukan & Permainan : En. Mohd. Zahari Ithnain Penyelaras Kelab Akademik Bahasa : Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi Mahlana Penyelaras Kelab Akademik Sains & Matematik : Cik Lileen Chan Penyelaras Kelab Akademik Kemanusiaan : Pn. Yeoh Ai Lan Penyelaras Kelab Akademik Teknik & Vokasional : Pn. Hjh. Hendon Sanusi Penyelaras Unit Kelab Kebajikan dan Rekreasi : Pn. Siti Hasniah Abd Hamid Penyelaras Unit Seni & Budaya : Pn. Rosleen Salleh Penyelaras Unit Perkhidmatan Sokongan Pelajar : Pn. Haslida Maasar Koperasi Sekolah Tinggi Kluang Berhad : Cik Zaharah Kutty Mammi : Pn. Hjh. Hendon Sanusi : Pn. Chan Cheng Neo : Pn. Haslinawati Hasan : Pn. Aidah Ishak : Pn. Rohaya Abd Jalil : Pn. Norhamydiana Mustaffa Data Kokurikulum & Sijil : Cik Nurfarhana Ahmad Nadzir (K) : En. Mohd Syukri Mohd Said : Cik Rahina Abd Rashid : Cik Foo Mok Wah (Sijil Koko STPM) : Pn. Tee Peck Khoon (Sijil Koko SPM) : En. Noorazmyee Mohamad (Sijil Koko SPM) Dokumentasi Kokurikulum : En. Zamri Rohani (K) : En. Razali Samad : En. Mohd Syukri Mohd Said : Cik Nurfarhana Ahmad Nadzir Program Rakan Muda Sekolah : Cik Noor Ezliayana Zarian : Pn. Noor Alinah Alias

48

Unit Perkhidmatan Sokongan Pelajar
Penyelaras : Penolong Penyelaras Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (Prs) Puan Nor Alinah binti Alias (K) Encik Mohd. Azan bin Mohd. Nor (P) Puan Haslida binti Maasar Kelab Skim Lencana Anti Dadah (Slad) Pn. Balkesh Zubaidah Ahmad (K) Pn. Shafini Yacob (P) En. Mohd. Nizar Mohd. Amir Pn. Haslida Maasar : En. Mohd. Azan Mohd. Nor Kelab Program Sihat Remaja (Prostar) Cik Norezliayana Zarian (K) Pn. Norhamydiana Mustaffa Pn. Sariza Taib Kelab Bimbingan Dan Kaunseling Pn. Haslida Maasar (K) En. Mohd. Azan Mohd. Nor (P) Tn. Hj. Ahmad Anwar Nordin Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid

Unit Seni Dan Budaya Penyelaras : Pn. Rosleen Salleh Penolong Penyelaras : En. Tajul Ariff Mohd. Sanib Seni Budaya Pn. Mastura Abdul Rahman (Nasyid/Koir) Pn. Norhamydiana Mustaffa (Nasyid/Koir) En. Mohd. Yunos Sudarman (Dikir Barat) Pn. Chia Ah Moi (Kebudayaan Cina) En. Vanjithevan a/l Annamalai (Kebudayaan India) Warisan Negeri Johor En. Sharifudin bin Tan (Ghazal) Pn. Norashikin Abu Bakar (Ghazal) En. Tajul Ariff bin Mohd. Sanib (Zapin & Teater) Cik Rohana binti Md. Said (Zapin & Teater)

Unit Pasukan Badan Beruniform
Penyelaras : Penolong Penyelaras Kadet Bersatu En. Mohd. Shuib Musa (K) En. Ibrahim Mohd. Yusof (P) En. Hamdan bin Mohamad Kadet Polis Lelaki En. Mohd. Nizar Mohd. Amir (K) En. Mohd. Yunos bin Sudarman (P) En. Vinothan a/l S. Ramayah En. Megad Mohd. Nizar Abdul Rahman : Pn. Arwani Mohamad Kadet Polis Perempuan Pn. Nazriah Muslimin (K) Pn. Zuriani Yusof Pn. Maimunah Idris Pn. Mahaniza Sarbini Pengakap Encik Megad Mohd.Nizar bin Abd. Rahman (K) Encik Borham bin Maruwan (P)

49

Taekwondo Pn. Samshath Begum Kathar Moideen (K) En. Mohd. Shukri Mohd. Said (P) Pn. Ng Bee Ling Pn. Ariza binti Jaid Seni Silat En. Fauzan Ahmad (K) En. Zamri Rohani (P) Pn. Zaharina Mohamat Sani Cik Firdaus Akmal Osaman Kadet Bomba En. Abdul Halim Alias (K) En. Sharifudin Tan (P) Cik Hajah Nazimah binti Abd. Samad Encik Haswadi bin Abd. Jalil Cik Nasriah binti Dollah Pn. Rohaya Jaafar Puteri Islam Pn. Arwani Mohamad (K) Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid (P) Pn. Miskiah Jasman Pn. Norhamydiana Mustaffa Pn. Mastura Abd. Rahman Cik Nur Farhana Ahmad Nadzir Pn. Siti Nurulhuda Ismail Cik Siti Raudhah Noordin Kadet Remaja Sekolah (L) En. Mohd. Yazid Sakir (K) En. Tajul Ariff Mohd. Sanib (P) En. Nor Haslan Nor Zaman En. Azmi Setapa

Kadet Remaja Sekolah (P) Cik Rahina Abd Rashid (K) Pn. Tey Siam Hong (P) Pn. Haslinawati Hasan Pn. Hjh. Mariam Mohd Nor Cik Sumathra a/p Aimanan Cik Mariaselvi a/p Saverimuthu Pandu Puteri Pn. Norashikin Abu Bakar (K) Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad (P) Pn. Rohaya Abd. Jalil Pn. Shafini Yacob Pn. Sariza Taib Pn. Maznah Nan Pn. Rohana binti Md. Said Pn. Hazirawati Mohamad Bulan Sabit Merah Malaysia Cik Zakiah Mohd Yusof (K) Pn. Nik Suriyati Marleni Nik Muhammad (P – Pagi) Pn. Siti Hawa Mahmod (PPetang) Encik Khalid bin Sadali Puan Arina binti Sahat Encik Vanjithevan a/l Annamalai Cik Tan Peih How Puan Balkeh Zubaidah binti Ahmad Cik Mariaselvi a/p Saverimuthu

Unit Sukan Dan Permainan Penyelaras : Encik Mohd. Zahari bin Ithnin Penolong Penyelaras : Encik Ibrahim bin Mohd. Yusof Bola Keranjang Pn. Ng Bee Ling (KJ) Pn. Chia Ah Moi (P) Tenis Pn. Shafini Yacob (KJ) Pn. Ariza Jaid Ragbi En. Nor Haslan Nor Zaman (KJ) En. Hamdan Mohamad (P) Sepak Takraw En. Khalid Sadali (K P) En. Zamri Rohani (J) Pn. Tey Siam Hong (P)

50

Golf En. Phillip Yiau Keang Wee (K J) Pn. Tee Peck Khoon (P) Bola Sepak En. Zainordin Majid (K J) En. Azmi bin Setapa (P) Petanq Cik Zaharah Kutty Mammi (KJ) Cik Zakiah Mohd Yusof (P) Pn. Rohaya Abd Jalil Renang Pn. Wang Keng Eng (KJ) En. Vanjithevan a/l Annamalai (P) Catur Pn. Mahaniza Sarbini (KJ) Pn. Noorazah Ismail Sofbol En. Mohd. Nizar Mohd. Amir (K) En. Mohd. Shukri Mohd. Said (P) Pn. Samshath Begum K. Moideen (J) Pn. Hjh. Rahizah Ismail (P) Cik Nur Farhana Ahmad Nadzir Pn. Norhamydiana Mustaffa Ping Pong Tn. Hj. Ahmad Anwar Nordin (KJ) Pn. Norhamydiana Mustaffa (P) Cik Nasriah Dollah (P) Badminton En. Vinothan a/l Ramyah (KJ) En. Lechumanan a/l Jayabalan (P) Puan Aidah binti Ishak (P) Puan Haslinawati binti Hasan (P) Puan Norazirah binti Md. Isa Cik Kogilavani a/p Sinniah (P) (KP)

Bola Jaring Pn. Zaharina Mohamat Sani Cik Juanita Primrose (KJ) Pn. Rohana Md. Said Pn. Nik Suriati Marleni Nik Muhammad Pn. Arwani Mohamad Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad Pn. Thilagavati a/p Kuppan Cik Sumathra a/p Aimanan Cik Mariaselvi a/pp Saverimuthu Cik Sumathra a/p Aimanan Bola Tampar En. Mohd. Yunos Sudarman (K J) En. Abdul Halim Alias (P) Cik Tan Peih How (J) Cik Hjh. Nazimah Abd. Samad (P) Cik Nursahadah Abdullah Pn. Jamilah Adam Olahraga En. Mohd. Zahri Ithnain (K J) En. Mohd Nizar Mohd. Amir En. Ibrahim Mohd. Yusof (J) Cik Juanita Primrose (J) Pn. Balkesh Zubaidah Ahmad En. Vinothan a/l S. Ramayah Boling Pn. Nora Tamsir (KP) En. Tajul Ariff Mohd. Sanib PN. Mastura Abd. Rahman (P) Pn. Norashikin Abu Bakar Bola Baling En. Sharifudin Tan (K J) Cik Siti Raudhah Noordin (P) En. Borham Maruwan (P) Pn. Sariza Taib (P)

51

Hoki Encik Haswadi bin Abd. Jalil (K J ) Cik Firdaus Akmal Osaman (J)

En. Abdul Razak bin Ahmad (P) Pn. Hazira Qati Mohamad Cik Rohaya Jaafar

Unit Kelab & Persatuan AkademikBidang Bahasa Penyelaras : Pn. Hjh. Tursinaini Sanusi Mahlana PERBAMA Pn. Habibah Adani (K) Pn. Arina Sahat Pn. Nora Tamasir PERBAI Pn. Tey Siam Hong (K) Pn. Chan Cheng Neo (P) Pn. Hjh. Rahizah Ismail Pn. Ng Bee Ling Cik Mariaselvi a/p Saverimuthu Pn. Shamsath Begum Kathar Moideen PERBACA Pn. Chia Ah Moi (K) Cik Foo Mok Wah (P) Puan Loh Siew Mee PERBATA En. Vanjithevan a/l Annamalai (K) Cik Sumathra a/p Aimanan (P) En. Lechumanan a/l Jayabalan Cik Kogilavani a/p Sinniah

Bidang Kemanusian Penyelaras : Puan Yeoh Ai Lan PISTIK En. Azmi Setapa (K) Pn. Miskiah Jasman (P) Pn. Arwani Mohamad Pn. Siti Hasniah Abdul Hamid Tn. Hj Ahmad Anuar Nordin Pn. Mastura Abd. Rahman Pn. Siti Nurulhuda Ismail PERGOFI Pn. Zuriani Yusof (K) Pn. Jamilah Adam (P) Pn. Pn. Pn. Pn. PERSEJA Noor Azah Ismail (K) Aidah Ishak (P) Mahaniza Sarbini Hajah Mariam Mohd. Noor

SENI KREATIF Cik Tan Peih How (K) En. Vanjithevan a/l Annamalai (P)

Bidang Teknik & Voksaional Penyelaras : Pn Hjh Hendon bte Sanusi Kelab Rekacipta En. Mohd. Yunus Sudarman (K) En. Borham bin Maruwan (P) En. Zainordin Majid En. Zamri Rohani Pn. Tey Siam Hong Cik Zakiah Mohd. Yusof Kelab Pengguna Pn. Leong Thoi Leng (K) Pn. Maimunah Idris (P) En. Nor Haslan Nor Zaman Pn. Rohaya Abd. Jalil

52

Bidang Sains & Matematik Penyelaras : Cik Lileen Chan PERMASA En. Abd Razak (K) Cik Kogilavani a/p Sinniah (Pertandingan Inovasi Sains & Sains Kejuruteraan) Cik Hjh. Nazimah binti Abdul Samad ( Pertandingan Eureka Sek. Men Rendah) Pn. Sariza Taib (Pertandingan Rekacipta Sains) En. Mohamad Yunus Sudarman (Pertandingan Rekacipta Sains) Pn. Jamilah Adam (Pertandingan Pembentangan Topik Sains) Pn. Norzaidah Othman (Pertandingan REEE & Taman Sains PRA-U) Cik Mok Yuen Hwee (Pertandingan REEE & Sony Sains Education Award Kebangsaan) Pn. Siti Hawa Mahmood (Lawatan & Amali Sains Menengah Rendah) Pn. Chia Ah Moi (Pertandingan Kereta Solar Pertandingan Memasak dengan Tenaga Solar) En. Hamdan Mohamad (Pelancaran Roket – Paracut & Trajektori – Ting. 4) En. Abdul Razak Ahmad (Pelancaran Roket, Paracut & Trajektori SMR & Taman Sains) Cik Zakiah Mohd. Yusuf (Pelancaran Roket Sasaran, Paracut & Trajektori - SMA) Cik Firdaus Akmal Osaman (Amali Sains Menengah Atas)

53

Unit Kelab Kebajikan Dan Rekreasi Penyelaras : Pn. Hjh. Hamidah Ahmad Penolong Penyelaras : Pn. Sariza Taib KEJARA Cik Firdaus Akmal binti Osaman (K) Pn. Hazira Wati Mohamad (P) LEO Pn. Chan Cheng Neo (K) Encik Philip Yiau Keang Wee (P) Puan Tee Peck Khoon Persatuan Penulis Johor/STK Pn. Noor Azah Ismail (K) Pn. Habibah Adani Kelab Menabung Pn. Haslinawati Hasan (K) En. Abdul Halim Alias (P) Kelab SPBT Cik Hjh. Nazimah Abd Samat (K) Pn. Miskiah Jasman (P Pn. Maimunah Idris Kelab Komputer Pn. Rohaya Jaafar (K) Pn. Siti Hawa Mahmod (P) En. Noor Azmyee Mohamad Kelab Pencinta Alam / Pelancongan Pn. Hjh. Rahizah Ismail (K) En. Vinothan a/l Ramayah (P) Cik Rahina Abd Rashid

INTERACT En. Lechumanan a/l Jayabalan (K) Puan Wang Keng Eng (P) Kelab Kompang Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad (K) En. Mohd. Yazid Sakir (P) En. Mohd. Shuib Musa Cik Siti Raudhah Nordin Cik Noorezliayana Zarian Kelab Siaraya En. Zamri Rohani (K) En. Ibrahim Mohd. Yusof (P) En. Mohd. Shukri Mohd. Said Pn. Habibah Adani Kelab Rukun Negara Cik Nasriah Dollah (K) Pn. Ariza Jaid (P) Kelab Multimedia Dan Fotografi Encik Zamri bin Rohani (K) Encik Razali bin Samad (P) Cik Nur Farhana binti Ahmad Nadzir KELAB KOPERASI Pn. Rohaya Abdul Jalil (K) Cik Zaharah Kutty Mammi (P)

54

GURU RUMAH SUKAN 2010
BIL . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
JAWATAN

ABDULLAH En. Vinothan a/l Ramayah En. Zainordin bin Majid Pn. Rohana bte. Md. Said En. Nor Haslan bin Nor Zaman Cik Siti Raudhah bte. Noordin Pn. Maznah bte. Nan En. Razak bin Ahmad Pn. Norashikin bte. Abu Bakar Pn. Arwani bte. Mohamad Pn. Chia Ah Moi Pn. Loh Siew Mee Pn. Shafini bte. Yaacob Pn. Woon Siew Wearn Pn. Yuhanis bte. Samat Pn. Maimunah bte. Idris En. Borham bin Maruwan En. Mohd. Shuib bin Musa En. Tajul Ariff bin Mohd. Sanib Pn. Haslinawati bte. Hassan

ABU BAKAR Pn. Siti Nurulhuda bte. Ismail En. Fauzan bin Ahmad Pn. Mahaniza bte. Sarbini En. Mohd. Nizar Mohd. Amir Pn. Hazira Wati bte. Mohamad En. Ahmad Anwar bin Nordin En. Lim Chin Liang Cik Hjh. Nazimah A. Samat Cik Neo Sau Fong Cik Zaharah bte. K. Mammi Pn. Habibah bte. Adani Pn. Hamidah Ahmad Pn. Nora bte. Tamasir Cik K Bagavathi Pn. Zaharina bte. M. Sani Pn. Rohayah bte. A. Jalil Pn. Siti Hawa bte. Mahmood Pn. N Suriati M N Muhammad Pn. Mastura bte. Abd. Rahman

ALLUIDDIN Cik Zakiah bte. Mohd. Yusof En. Mohd. Yunos Sudarman Cik Rahina bte. Abd. Rashid En. A Vanjithevan Pn. Sariza bte. Taib En. Chua Ah Bah En. Philip Yiau En. Megad Mohd Nizar Cik Foo Mok Wah Pn. Rosleen bte. Salleh En. Nor Azmyee Mohamad Pn. Siti Hasniah A. Hamid Pn. Arina bte. Sahat Pn. Chan Cheng Neo Pn. Hjh. Mariam M. Noor Pn. Indra Devi Pn. Siti Zeliha bte. Sarkon Pn. Tee Peck Khoon Cik Nasriah bte. Dollah

SULAIMAN Pn. Noor Zalili M Mauli En. Mohd. Syukri M. Said Pn. Rohaya bte. Jaafar En. Sharifudin bin Tan Pn. Norhamydiana Mustaffa En. A. Halim bin Alias En. J Lechumanan Pn. Jamilah bte. Adam Pn. Tey Siam Hong En. Mohd. Yazid bin Sakir Pn. Leong Thoi Leng Pn. Noor Azah bte. Ismail Pn. Norzaidah Othman Pn. Presanna K Nair Pn. Rahimah bte. A. Jalil Pn. Salbiah bte. M. Noor Pn. Miskiah bte. Jasman En. Zamri bin Rohani En. Khalid bin Sadali

Ketua K (L) Pg. K (P) Pg. K(L) Ptg. K(P) Ptg. AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

20 21 22 23 24 25 26

AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

Pn. Ng Bee Ling Pn. Zuriani bte. Yusoff Pn. Balkesh Zubaidah En. Hamdan bin Mohamad Pn. Nazriah bte. Muslimin Cik Mazrina Ruwaidiyah Cik Mariaselvi a/p Saverimuthu

En. Haswadi bin Jalil Cik Nur Farhana bte. A. Nadzir Cik Mok Yuen Hwee Pn. Ariza bte. Jaid

En. Azmi bin Setapa Pn. Aidah bte. Ishak Cik Tan Peih How Cik Firdaus Akmal Osaman Cik Kogilavani a/p Sinniah

Pn. Salmiah bte. Ramli Pn. Rahizah bte. Ismail Pn. Wang Keng Eng Pn. Sumathra Aimanan Pn. Shamshath Begum

Pakej Mata Pelajaran Ditawarkan Di Sekolah Tinggi Kluang 2010
Tingkatan 1, 2, & 3
MATA PELAJARAN DITAWARKAN Bahasa Melayu English Mathematics Science Pend. Islam / Peng. Moral Sejarah Kemahiran Hidup Kemahiran Teknikal Geografi Kemahiran Hidup Tani Kemahiran Hidup Perdagangan Pendidikan Seni Pendidikan Sivik Bahasa Cina Bahasa Tamil

BIL.

ALIRAN

LABEL KELAS

1. Kemahira ST/TES n Teknikal 2. Pertanian AT

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

3. Perdagan ST/TES gan

Tingkatan 4 & 5
MATA PELAJARAN DITAWARKAN JUMLAH MATAPELAJARAN Bahasa Melayu English Matematik Sejarah Matematik Tambahan Pend. Islam / Peng. Moral Fizik Kimia Biologi Prinsip Akaun Tasawur Islam Pendidikan Seni Visual Reka Cipta Kesusasteraan Inggeris EST Teknologi Maklumat

ALIRAN

LABEL KELAS

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pakej 1 Pakej 2 Pakej 3 Pakej 4 Pakej 5 Pakej 6

STA1 & 2 ST 1 ST 2 IT IT1 RC

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √

10 10 10

√ √ √ √

10 10 10

Tingkatan Pra-U1 & Pra-U2

Sistem Pengredan Ujian / Peperiksaan:
TINGKATAN 1 – 3
Gred Markah E 0 – 39 D 40 – 49 C 50 – 64 B 65 – 79 A 80 – 100

TINGKATAN 4 – 5
Gred Merit Markah G 0 E 2 D 4 C 6 C+ 8 B 10 B+ 12 A14 A 16 A+ 18

TINGKATAN PRA U1 & Pra U2
Gred Kertas Markah F 0 – 24 D 25 – 29 D+ 30 – 34 C– 35 – 39 C 40 – 44 C+ 45– 49 B– 50 – 54 B 55 – 59 B+ 60 – 69 A– 70 – 84 A+ 85 – 100

GaRIS PANDUAN PENGREDAN MARKAH MUET
Kertas Markah Maksimum 1 4 5 2 4 5 3 13 5 4 7 5

Band Julat Markah

1 0 – 99

2 100 – 139

3 140 – 179

4 180 –219

5 220 – 259

6 260 – 300

GARIS PANDUAN PENGREDAN MARKAH BIOLOGI, FIZIK DAN KIMIA
Gred Kertas Kertas 1 Kertas 2 Kertas 3 Jumlah Markah Nilai Gred BIL. ALIRAN MP F 0– 14 0– 29 0–4 D 15 – 17 30 – 35 5 50 – 59 D+ 18 – 20 36 – 41 6 60 – 69 C– 21 – 23 42 – 47 7 Pengajian Am 70 – 79 C 24 – 26 48 – 53 8 80 – 89 C+ 27– 29 B– 30 – 32 B 33 – 35 B+ 36 – 41 A– 42 – 50 84 – 101 14 – 16 MUET 140 – 169 3.67 A 51 – 60 102– 120 17 – 20 170 – 200 4.00 JUMLAH MATA PELAJARAN

54– 60 – 66 – 72 – 83 59 65 71 MATA PELAJARAN DITAWARKAN 9 10 11 12 – 13 90– 99 2.33 Matematik T 100– 109 Biologi 110119 Fizik Kimia 120– 139 3.33

1.00 1.33 1.67 LABEL KELAS

2.00

2.67

3.00

1. SAINS BIOLOGI 2. SAINS FIZIK

PRA U BIO PRA U FIZ

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

5 5

*Syarat – Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred D untuk ketiga-tiga kertas.

Jika pelajar mendapat gred F dalam mana-mana satu kertas, pelajar itu tidak boleh diberi gred mata pelajaran yang lebih baik daripada CGred Kertas Jumlah Markah 2 Kertas Nilai Gred MP 0.00 1.00 1.33 1.67 F 0 – 49 D 50 – 59 D+ 60 – 69 C– 70 –200

GARIS PANDUAN PENGREDAN MARKAH PENGAJIAN AM
Gred Kertas Kertas 1 Kertas 2 Jumlah Markah Nilai Gred MP F 0– 14 0– 24 D 15 – 17 25 – 29 40 – 47 1.00 D+ 18 – 20 30 – 34 48 – 55 1.33 C– 21 – 23 35 – 39 56 – 63 1.67 C 24 – 26 40 – 44 64 – 71 2.00 C+ 27– 29 45– 49 72– 79 2.33 B– 30 – 32 50 – 54 80–87 2.67 B 33 – 35 55 – 59 88 – 95 3.00 B+ 36 – 41 60 – 69 96– 111 3.33 A– 42 – 50 70 – 84 112 – 135 3.67 A 51 – 60 85– 100 136 – 160 4.00

*Syarat – Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred D untuk kedua-dua kertas. Jika pelajar mendapat gred F dalam mana-mana satu kertas, pelajar itu tidak boleh diberi gred mata pelajaran yang lebih baik daripada CGred Kertas Jumlah Markah 2 Kertas Nilai Gred MP F 0 – 39 0.00 D 40 – 47 1.00 D+ 48 – 55 1.33 C– 56 –160 1.67

GARIS PANDUAN PENGREDAN MARKAH MATEMATIK T
Gred Kertas Kertas 1 Kertas 2 Jumlah Markah Nilai Gred MP F 0 – 24 0 – 24 D 25 –29 25 –29 50 – 59 1.00 D+ 30 –34 30 –34 60 –69 1.33 C– 35 – 39 35 – 39 70 – 79 1.67 C 40 – 44 40 – 44 80 – 89 2.00 C+ 45– 49 45– 49 90– 99 2.33 B– 50 – 54 50 – 54 100– 109 2.67 B 55 – 59 55 – 59 110119 3.00 B+ 60 – 69 60 – 69 120– 139 3.33 A– 70 – 84 70 – 84 140 – 169 3.67 A 85 – 100 85 – 100 170 – 200 4.00

*Syarat – Pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred D untuk kedua-dua kertas. Jika pelajar mendapat gred F dalam mana-mana satu kertas, pelajar itu tidak boleh diberi gred mata pelajaran yang lebih baik daripada CGred Kertas Jumlah Markah 2 Kertas Nilai Gred MP 0.00 1.00 1.33 1.67 F 0 – 49 D 50 – 59 D+ 60 – 69 C– 70 –200

BIL .

NAMA GURU

TING

BIL .

NAMA GURU

TING

1 Encik Abdul Razak bin Ahmad 2 Cik Hjh. Nazimah binti Abdul Samad 3 Puan Ng Bee Ling 4 Puan Tey Siam Hong

3RK1 3RK2 3RK3 3TES1 3TES2 3TES3 3AT 3AT1 4STA1 4STA2 4ST1 4ST2 4RC 4IT 4IT1 5STA1 5STA2 5ST1 5ST2 5ST3 5ST4 5ST5 5ST6 5RC 5IT 5IT1

1 Puan Mastura Abd. Rahman 2 Cik Hjh. Rahizah binti Ismail 3 Puan Hamydiana binti Mustafa 4 Puan Jamilah binti Adam 5 Puan Maimunah binti Idris 6 Cik Kogilavani a/p Sinniah 7 Cik Nasriah binti Dollah 8 Puan Hazirawati Mohamad 9 Encik Azmi bin Setapa 10 Cik Siti Raudah binti Noordin 11 Puan Nora binti Tamasir 12 Encik Lechumanan Jayabalan 13 Puan Sariza binti Taib 14 Encik Tajul Ariff bin Sanib 15 Cik Mariaselvi a/p Saverimuthu 16 Puan Norashikin Abu Bakar

1AT 1AT1 1RK1 1RK2 1RK3 1TES1 1TES2 1TES3 2AT 2AT1 2RK1 2RK2 2RK3 2TES1 2TES2 2TES3

5 Puan Mahaniza binti Sarbini 6 Puan Ariza binti Jaid 7 Puan Zuriani binti Yusof 8 En Megad Mohd. Nizar A. Rahman 9 Puan Haslinawati binti Hassan 10 Cik Nurfarhana binti Ahmad Nadzir 11 Puan Samshath Begum K. Moideen 12 Puan Chia Ah Moi 13 Puan Chan Cheng Neo 14 Puan Arwani binti Muhamad 15 Cik Tan Peih How 16 Encik Ganesan a/l Nallaiah 17 Encik Vinothan a/l S. Ramayah 18 Cik Firdaus Akmal binti Osaman 19 Pn Nik Suriyati Marleni Nik Muhammad 20 Cik Mazrina Ruwaidiyah Mohamad 21 Puan Norazah binti Ismail 22 Puan Zaharina binti Mohamat Sani 23 Puan Shafini binti Yacob 24 Cik Rahina binti Abd. Rashid 25 Puan Rohana binti Md. Said 26 Encik Ahmad Anwar bin Nordin

Senarai Guru Tingkatan 2010
Sesi Petang Sesi Pagi

Jadual Tugas Mingguan 2010 Semester 1
BIL . TARIKH GURU PAGI GURU PETANG

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

04.01.20 10 09.01.20 10 11.01.20 10 16.01.20 10 18.01.20 10 23.01.20 10 25.01.20 10 30.01.20 10 01.02.20 10 06.02.20 10 08.02.20 10 13.02.20 10 15.02.20 10 20.02.20 10 22.02.20 10 27.02.20 10 01.03.20 10 06.03.20 10 08.03.20 10 13.03.20 10 14.03.20 10
21.03.2010

ENCIK MOHD. YAZID BIN SAKIR CIK JUANITA PRIMROSE ENCIK MEGAD MOHD. NIZAR PN NOOR ZALILI MOHAMED MAULI ENCIK A. HALIM BIN ALIAS PUAN RAHIMAH BINTI ABDUL JALIL ENCIK ABD. RAZAK BIN AHMAD PUAN ARINA BINTI SAHAT ENCIK AHMAD ANWAR BIN NORDIN PUAN ARIZA BINTI JAID PUAN ARWANI BINTI MUHAMAD CIK BAGAVATHI KOTHANDABHANY PUAN BALKESH ZUBAIDAH AHMAD CIK MOK YUEN HWEE

ENCIK AZMI BIN SETAPA CIK MARIASELVI A/P SAVERIMUTHU ENCIK BORHAM BIN MARUWAN CIK NASRIAH BINTI DOLLAH ENCIK EFFENDI SAZALI BIN MOHAMAD CIK KOGILAVANI A/P SINNIAH ENCIK HASWADI BIN ABDUL JALIL CIK SITI RAUDHAH BINTI NOORDIN ENCIK KHALID B. SADALI CIK SUMATHRA A/P AIMANAN ENCIK MOHD. NIZAR BIN MOHD.AMIR PUAN HAZIRAWATI BINTI MOHAMAD ENCIK MOHD SHUIB BIN MUSA PUAN JAMILAH BINTI ADAM ENCIK MOHD ZAHARI BIN ITHNAIN

ENCIK CHUA AH BAH PUAN ROHAYA BINTI JAAFAR ENCIK FAUZAN BIN AHMAD CIK FIRDAUS AKMAL BINTI OSAMAN PUAN MASTURA BINTI ABDUL RAHMAN ENCIK NOR HASLAN BIN NOR ZAMAN PUAN NORASHIKIN BINTI ABU BAKAR ENCIK LECHUMANAN A/L JAYABALAN PUAN STI NURULHUDA BINTI ISMAIL

CIK FOO MOK WAH CIK NOOREZLIAYANA BINTI ZARIAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2010PERTAMA

BIL .

TARIKH

GURU PAGI

GURU PETANG

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22.03.20 10 27.03.20 10 29.03.20 10 03.04.20 10 05.04.20 10 10.04.20 10 12.04.20 10 17.04.20 10 19.04.20 10 24.04.20 10 26.04.20 10 01.05.20 10 03.05.20 10 08.05.20 10 10.05.20 10 15.05.20 10 17.05.20 10 22.05.20 10 24.05.20 10 29.05.20 10 31.05.20 10 05.06.20 10 05.06.20 10 20.06.20 10

ENCIK HAMDAN BIN MOHAMAD CIK HAJAH NAZIMAH ABD SAMAD PUAN HAJAH HAMIDAH BINTI AHMAD CIK MAZRINA RUWAIDIYAH MOHAMAD PUAN INDRA DEVI A/P DORAISAMY PUAN ROHANA BINTI MD. SAID PUAN HAJAH MARIAM MOHD NOOR CIK ZAKIAH BINTI MOHD. YUSOF ENCIK LIM CHIN LIANG CIK RAHINA BINTI ABD. RASHID ENCIK MOHAMAD YUNUS SUDARMAN CIK NUR FARHANA AHMAD NADZIR ENCIK MOHD. SYUKRI MOHD. SAID PUAN MAZNAH BINTI HJ. NAN ENCIK MOHD. AZAN BIN MOHD. NOOR PUAN NG BEE LING PUAN HASLIDA BINTI MAASAR PUAN LOH SIEW MEE ENCIK NOOR AZMYEE BIN MOHAMAD PUAN CHAN CHENG NEO PUAN NOOR AZAH BINTI ISMAIL PUAN NORDIANA BINTI KASMARUDIN

ENCIK VANJITHEVAN A/L ANNAMALAI PUAN NORA BINTI TAMASIR PUAN AIDAH BINTI ISHAK PUAN MAIMUNAH BINTI IDRIS PUAN NOR ALINAH BINTI ALIAS PUAN NOR HAMYDIANA MUSTAFFA PUAN RAHIZAH BINTI ISMAIL PUAN ROHAYA BINTI ABDUL JALIL PUAN SARIZA BINTI TAIB PUAN SITI HAWA BINTI MAHMUD ENCIK MOHD ZAHARI BIN ITHNAIN PUAN WANG KENG ENG ENCIK HASWADI BIN JALIL CIK MARIASELVI A/P SAVERIMUTHU ENCIK BORHAM BIN MARUWAN PUAN NORA BINTI TAMASIR ENCIK ZAMRI BIN ROHANI CIK KOGILAVANI A/P SINNIAH ENCIK KHALID BIN SADALI PUAN MAIMUNAH BINTI IDRIS ENCIK MOHD. NIZAR BIN MOHD.AMIR PUAN NORASHIKIN BINTI ABU BAKAR

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

JADUAL TUGAS MINGGUAN 2010 SEMESTER 2
BI L TARIKH GURU PAGI GURU PETANG

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

21.06.201 0 26.06.201 0 28.06.201 0 03.07.201 0 05.07.201 0 10.07.201 0 12.07.201 0 17.07.201 0 19.07.201 0 24.07.201 0 26.07.201 0 31.07.201 0 02.08.201 0 07.08.201 0 09.08.201 0 14.08.201 0 16.08.201 0 21.08.201 0 23.08.201 0 28.08.201 0 30.08.201 0 04.09.201 0 04.09.201 0 12.09.201 0

ENCIK PHILIP YIAU KEANG WEE PUAN HABIBAH BINTI ADANI PUAN MISKIAH BINTI JASMAN CIK NEO SAU FONG PUAN NORZAIDAH BINTI OTHMAN
PN NIK SURIYATI MARLENI NIK MUHAMMAD

ENCIK AZMI BIN SETAPA CIK MARIASELVI A/P SAVERIMUTHU ENCIK BORHAM BIN MARUWAN CIK NASRIAH BINTI DOLLAH ENCIK EFFENDI SAZALI MOHAMAD CIK KOGILAVANI A/P SINNIAH ENCIK HASWADI BIN ABDUL JALIL CIK SITI RAUDHAH BINTI NOORDIN ENCIK KHALID BIN SADALI CIK SUMATHRA A/P AIMANAN ENCIK MOHD. NIZAR MOHD.AMIR PUAN HAZIRAWATI BINTI MOHAMAD ENCIK MOHD SHUIB BIN MUSA PUAN JAMILAH BINTI ADAM ENCIK MOHD ZAHARI BIN ITHNAIN PUAN MASTURA ABDUL RAHMAN ENCIK NOR HASLAN BIN NOR ZAMAN PUAN NORASHIKIN BINTI ABU BAKAR ENCIK LECHUMANAN A/L JAYABALAN PUAN SITI NURULHUDA ISMAIL ENCIK VANJITHEVAN A/L ANNAMALAI PUAN NORA BINTI TAMASIR

PUAN PRESANNA KUMARI K.G. NAIR PUAN MAHANIZA BINTI SARBINI ENCIK RAZALI BIN SAMAD PUAN CHIA AH MOI PUAN ROSLEEN BINTI SALLEH PUAN SHAFINI BINTI YACOB PUAN SALBIAH BINTI MOHD NOR PUAN SAMSHATH BEGUM K. MOIDEEN PUAN SITI HASNIAH ABD HAMID PUAN SALMIAH BINTI RAMLI PUAN SITI ZELIHA BINTI SARKON CIK TAN PEIH HOW PUAN TEE PECK KHOON PUAN YUHANIS BINTI SAMAT PUAN TEY SIAM HONG CIK ZAHARAH BINTI KUTTY MAMMI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2010

BIL . 33

TARIKH 13.09.20 10 18.09.20 10 20.09.20 10 25.09.20 10 27.09.20 10 01.10.20 10 04.10.20 10 09.10.20 10 11.10.20 10 16.10.20 10 18.10.20 10 23.10.20 10 25.10.20 10 30.10.20 10 01.11.20 10 06.11.20 10 08.11.20 10 13.11.20 10 15.11.20 10 20.11.20 10 20.11.20 10
02.01.2011

GURU PAGI ENCIK ZAINORDIN BIN MAJID PUAN WOON SIEW WEARN PUAN LEONG THOI LENG PUAN ZURIANI BINTI YUSOFF ENCIK IBRAHIM BIN MOHD. YUSOF PUAN ZAHARINA MOHAMAD SANI PUAN NAZRIAH BINTI MUSLIMIN PUAN HASLINAWATI BINTI HASAN ENCIK GANESAN A/L NALLAIAH CIK FIRDAUS AKMAL BINTI OSAMAN PUAN NORDIANA KASMARUDIN CIK MOK YUEN HWEE PUAN BALKESH ZUBAIDAH AHMAD CIK RAHINA BINTI ABD. RASHID PUAN ROHANA BINTI MD. SAID CIK ZAKIAH BINTI MOHD. YUSOF CIK NOOREZLIAYANA BINTI ZARIAN CIK NUR FARHANA AHMAD NADZIR PUAN ROHAYA BINTI JAAFAR CIK MAZRINA RUWAIDIYAH MOHAMAD

GURU PETANG PUAN AIDAH BINTI ISHAK PUAN MAIMUNAH BINTI IDRIS PUAN NOR ALINAH BINTI ALIAS PUAN NOR HAMYDIANA MUSTAFFA PUAN RAHIZAH BINTI ISMAIL PUAN ROHAYA BINTI ABDUL JALIL PUAN SARIZA BINTI TAIB PUAN SITI HAWA BINTI MAHMUD ENCIK MOHD ZAHARI BIN ITHNAIN PUAN WANG KENG ENG ENCIK HASWADI BIN ABDUL JALIL CIK MARIASELVI A/P SAVERIMUTHU ENCIK BORHAM BIN MARUWAN PUAN NORA BINTI TAMASIR ENCIK ZAMRI BIN ROHANI PUAN MASTURA ABDUL RAHMAN ENCIK KHALID BIN SADALI PUAN JAMILAH BINTI ADAM ENCIK MOHD. NIZAR MOHD.AMIR PUAN NORASHIKIN ABU BAKAR

34

35

36

37

38

39

40

41

42

CUTI AKHIR TAHUN 2010

Bidang Tugas
Bidang Tugas PENGETUA

1) Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan dan RRPPS. 2) Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah. 3) Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar. 4) Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/67 1982 (pindaan) Senarai Tugas 1.0 Pengurusan Kurikulum – Kerja Ikhtisas 1.1 Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian Pendidikan. 1.2 Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran.

1.3

Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran mengikut peruntukkan waktu yang ditetapkan. 1.4 Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar. 1.5 Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. Data-data analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan. 1.6 Menyelia dan mencerap proses P & P. 1.7 Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan Pelajar, Buku Profil, Buku Kedatangan Pelajar dan Buku Kegiatan Kokurikulum 1.8 Mengajar sebilangan waktu. 1.9 Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu. 1.10 Menentukan keberkesanan penggunaan PSS. 1.11 Memastikan ketua panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan. 1.12 Menentukan polisi untuk aktiviti kokurikulum. 2. 0 Pembangunan Diri Pelajar Memastikan pelaksanaan program pembangunan diri pelajar seperti PCI, PNI, Kemahiran Diri, Kemahiran Belajar dan Motivasi. Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan displin sekolah.

2.1 2.2

3.0 Pengurusan Dan Pembangunan 3.1 Pelajar 3.1.1 Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar. 3.1.2 Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar. 3.1.3 Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan. 3.1.4 Memastikan polisi Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik. 3.1.5 Memastikan polisi peperiksaan awam dilaksanakan mengikut peraturan. 3.1.6 Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah. 3.1.7 Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna. 3.1.8 Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan pelajar. 3.1.9 Mengambil langkah-langkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah. 3.1.10 Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik 3.2 Pengurusan Personel 3.2.1 Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahan dalam jawatan, penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta staf sokongan dilaksanakan. 3.2.2 Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari semasa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja. 3.2.3 Menentukan tugasan dan bidang kerja dan menjalankan penyelia sepanjang tahun. 3.2.4 Memastikan guru memiliki permit mengajar / Buku Biru (Pendaftaran Guru) 3.2.5 Mengambil tindakan tatatertib ke atas pengawai yang melanggar Arahan Perkhidmatan di bawah bidang kuasanya. 3.2.6 Menjaga kebajikan pegawai. 3.2.7 Kewangan 3.2.8 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan. 3.2.9 Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji guru dan staf sokongan, rekod akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan KERAJAAN. 3.2.10 Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumendokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya. 3.2.11 Mengawal stok dan harta-benda sekolah. 3.2.12 Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian. 3.2.13 Kemudahan Fizikal 3.2.14 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang persekitaran sekolah berada dalam keadaan baik. 3.2.15 Mempertingkatkan kecerian sekolah. 3.2.16 Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik. 3.2.17 Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik.

3.2.18 Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah. 4.0 Pembangunan Organisasi dan Diri 4.1 Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman. 4.2 Menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri. 4.3 Mengawal “Learning Experiences” berdasarkan pemerhatian, data dan seliaan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan “Learning Experiences” pelajar. 4.4 Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru. 4.5 Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. 5.0Pembangunan Kendiri 5.1 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. 5.2 Menjalankan kajian kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). 5.3 Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang ikhtisas dan pengurusan. 5.4 Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti. 5.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. 5.6 Menjadi Penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Permuafakatan Sekolah. 5.7 Menghadiri kursus, seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh Kementerian / Jabatan dan Agensi-agensi luar. 5.8 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan

Bidang Tugas

GURU PENOLONG KANAN 1

1) Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua. 2) Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 3) Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal Kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan. 4) Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang. 5) Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. 6) Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan. Senarai Tugas 1.1 Kurikulum 1.2 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain. 1.3 Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. 1.4 1.5 Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. 1.6 Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. 1.7 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandaran tak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. 1.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan Kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. 1.9 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan. Menyelaras segala jenis program Kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan. Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan Pusat Sumber dan buku bacaan. Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti. 2.1 2.2 2.3 2.0 Pengurusan Membantu menentukan beban tugas dan staf sokongan sekolah. Membantu meyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru serta staf sokongan. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat.

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Membantu merancang takwin sekolah. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. Membantu menyeliakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. Menyelaras semua jenis kutipan yuran. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. 2.10 Menjadi penandatangan kedua cek sekolah. 2.11 Menjaga dan menyemak stok / inventori peralatan sekolah. 3.0 Pembangunan Diri Pelajar Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah keceriaan / keindahan dan kebersihan sekolah. Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran. Mengadakan kursusu motivasi dan kemahiran pelajar. 4.0 Pembangunan Organisasi Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat. Mengadakan kursus / latihan untuk personel 5.0 Pembangunan Kendiri Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya ilmu. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah(R&D). Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

GURU PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 Bidang Tugas 1. Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua 2. Mengajar 8 waktu seminggu 3. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan dan pentadbiran 4. Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan pengurusan Kurikulum 5. Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan pengurusan Hal Ehwal Pelajar 6. Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan pengurusan Kolokium Pelajar 7. Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan pengurusan Peperiksaan 8. Bertanggungjawab kepada Pengetua berkaitan pengurusan Kokurikulum 9. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pembangunan organisasi 10. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pembangunan kendiri

Senarai Tugas 1.0 Pengurusan dan Pentadbiran 1.1 Merancang dan melaksanakan perancangan strategik 1.2 Merancang dan mengurus pembukaan kelas Tingkatan Enam di sekolah 1.3 Mengurus perancangan takwim sekolah 1.4 Mengurus jadual waktu dan agihan tugas guru 1.5 Mengurus hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru 1.6 Mengurus kutipan data dan maklumat 1.7 Mengurus anggaran belanjawan tahunan sekolah 1.8 Menyelaras semua jenis kutipan / bayaran 1.9 Mengurus dan menyemak stok / inventori peralatan sekolah 1.10 Membantu Pengetua membuat penilaian prestasi guru 1.11 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa 1.0Kurikulum 2.1 Menguruskan sukatan dan rancangan pelajaran tahunan dan harian 2.2 Memantau perjalanan panitia mata pelajaran mengikut perancangan 2.3 Mengurus, menyelia dan menyelenggara peralatan dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran 2.4 Mengambil tindakan atau mencadang tindakan susulan terhadap laporan yang berkaitan dengan kurikulum 2.5 Membantu, merancang dan menyelarashal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan 2.6 Menyelaras program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah / Gabungan, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran 2.7 Membantu di dalam pemilihan buku rujukan dan bahan Pusat Sumber 2.8 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti 2.9 Menyelia dan menerap pengajaran dan pembelajaran guru 2.10 Menyelaras mesyuarat kurikulum 2.11 Menyelia urusan Penyelidikan dan Pembangunan 2.12 Memastikan guru akademik melaksanakan tugas seperti dalam tugasan guru akademik 2.0Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Mengurus rekod dan maklumat pelajar Menyelaras urusan berkaitan kaunseling, keselamatan, kebajikan dan kesihatan pelajar, biasiswa, penerbitan dan pencetakan 3.3 Menguruskan aktiviti pembangunan, disiplin, dan penampilan pelajar 3.4 Mengurus dan mengemaskini rekod pendaftaran, kemasukan dan penempatan, pertukaran dan menyemak buku kedatangan harian pelajar 3.1 3.2 3.0Pengurusan Kokurikulum Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum Menyelia urusan persatuan dan kelab, pasukan pakaian seragam / unit beruniform dan kelab sukan dan permainan 4.3 Menyelaras penyertaan dalam kokurikulum diperingkat daerah / Gabungan, negeri, kebangsaan dan antarabangsa 4.4 Menyelia pengurusan pemarkahan dan pensijilan kokurikulum 4.5 Menyelia program-program kepimpinan pelajar 4.6 Menyelia pelaksanaan aktiviti kokurikulum seperti dalam tugasan guru kokurikulum 4.1 4.2 4.0Pembangunan Kendiri / Profesionalisme Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu Menghadiri kursus, seminar dan bengkel Menjalankan kajian bagi kecemerlangan sekolah (R&D) Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukan 5.5 Melibatkan diri dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 5.0Pembangunan Organisasi Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat / komuniti

6.2

Merancang pelaksanaan kursus / latihan untuk guru-guru

GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (GPK HEM) Bidang Tugas 1) Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong kanan. 2) Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 3) Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal kaunseling, keselamatan dan kebajikan murid, buku teks, biasiswa, penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah, kantin sekolah serta penyeliaan asrama. 4) Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang. 5) Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Senarai Tugas 1.0 Pembangunan Diri Pelajar Disiplin 1.1 Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni. 1.2 Memastikan peraturan-perturan sekolah dikuatkuasakan. 1.3 Menjadi guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku. 1.5 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar. 1.6 Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / penjaga. 1.7 Bimbingan Dan Kaunseling 1.7.1 Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling bersama-sama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling. 1.7.2 Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan. 1.7.3 Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. 1.7.4 Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajar-pelajar baru. 1.8 Program Perlindungan Pelajar 1.8.1 Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah. 1.8.2 Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan. 1.9 Kesihatan 1.9.1 Menguruskan kemudahan rawatan pelajar. 1.9.2 Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna. 1.9.3 Menguruskan kad 001/ 002, Kad Tenaga Asas dan lain-lain. 1.9.4 Menyelaras penyeliaan kantin sekolah. 1.9.5 Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar. 1.10 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1.10.1 Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks. 1.10.2 Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT. 1.10.3 Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks. 1.11 Biasiswa Dan Bantuan 1.11.1 Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. 1.11.2 Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan. 1.11.3 Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa pelajar

Pengurusan Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran pelajar. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar. Menguruskan pertukaran pelajar. Menyemak buku kedatangan harian pelajar sesi pagi. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Menyemak buku / kad kemajuan pelajar / kad 001. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Membantu merancang takwim sekolah. Pembangunan Organisasi Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat. Mengadakan kursus / latihan untuk personel. Pembangunan Kendiri (Personel Development) Mempentingkatkan Budaya Membaca dan Budaya ilmu. Menghadiri kursus, seminar and bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan

GURU PENOLONG KANAN KO KURIKULUM (GPK KOKO) Bidang Tugas 1) Menjalankan tugas-tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong Kanan II. 2) Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar. 3) Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang. 4) Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah. 5) Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang. Senarai Tugas 1.0Kokurikulum 1.1 Persatuan Dan Kelab 1.1.1 Merancang kegiatan persatuan dan kelab 1.1.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab 1.1.3 Menyelia kegiatan persatuan dan kelab 1.1.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah 1.2 Pasukan Pakaian Seragam / Unit Beruniform 1.2.1 Merancang kegiatan pasukan pakaian seragam 1.2.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pasukan pakaian seragam 1.2.3 Menyelia kegiatan pasukan pakaian seragam 1.2.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti pasukan pakaian seragam di dalam dan di luar sekolah. 1.3 Kelab Sukan dan Permainan 1.3.1 Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan 1.3.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan 1.3.3 Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan 1.3.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah

2.0Pentadbiran 2.1 Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil. Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (saperti Hari Kokurikulum Sekolah). Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta meningkatkan tahap pencapaian. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum. Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan dan dihantar sesalinan ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Johor.. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung dengan kokurikulum. Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka. Menyelaras pungutan, pembayaran dan tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad Merancang aktiviti kokurikulum untuk murid-murid selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah.

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

3.0Tugas-Tugas Lain 3.1 3.2 Menganggotai Jawatankuasa - jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa

Bidang Tugas 1) 2) 3) 4) 5) 6)

GURU PENOLONG KANAN PETANG

Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua, dan Guru-guru Penolong kanan. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran. Membantu mengeratkan perhubungan di antara guru sesi pagi dan petang. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

Senarai Tugas 1.1 1.0Kurikulum Membantu di dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sesi petang. 1.2 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti. 1.3 Menyelaras kegunaan pusat sumber, program radio dan televisyen pendidikan dan sebagainya. 1.4 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan bimbingan dan pemulihan. 1.5 Menyelaras pengurusan peperiksaan dan penilaian. 1.6 Menentukan pelaksanaan kursus pengajian sesi petang. 1.7 Mengkaji, melapor kegiatan kurikulum dan tindakan susulan bagi guru dan pelajar sesi petang. 1.8 Memeriksa buku pelajar secara rawak.

2.0Kokurikulum 2.1 Menyelaras kegiatan kokurikulum, persatuan / kelab, sukan / permainan dan unit beruniform. 2.2 Membantu merancang takwim kokurikulum sekolah. 2.3 Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 3.0Pengurusan 3.1 Merekod segala jenis cuti yang diambil oleh guru-guru sesi petang. 3.2 Menyelaras pungutan yuran, derma dan jenis pungutan lain. 3.3 Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat, makmal, bengkel dan pekerja am sekolah bagi sesi petang. 3.4 Membantu merancang takwim sekolah. 3.5 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyemak buku kedatangan pelajar sesi petang. 3.6 Menguruskann hal-hal kemasukan dan pertukaran pelajar sesi petang. 3.7 Menguruskan hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan pemulangan. 3.8 Menguruskan hal-hal biasiswa. 3.9 Membantu hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan, keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolah bagi sesi petang. 4.0Pembangunan Diri Pelajar 4.1 Menentukan penerapan amalan dan nilai muri disampaikan secara bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. 4.2 Memastikan peraturan sekolah dilaksanakan dan dipatuhi. 4.3 Merancang and menyelaras program Bimbingan dan Kaunseling bagi pelajar sesi petang. 4.4 Merancang dan melaksanakan program kebajikan pelajar sesi petang. 4.5 Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar sesi petang semasa mereka berada di sekolah. 4.6 Mengurus kemudahan rawatan kesihatan pelajar sesi petang. 5.0Pembangunan Organisasi 5.1 Mewujudkan kemudahan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat. 5.2 Mengadakan kursus / latihan untuk personel. 6.0 Pembangunan Kendiri 6.1 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. 6.2 Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. 6.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). 6.4 Menghasilkan artikel-artikel di bidang ikhtisas dan penguruan. 6.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. 6.6 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan KETUA BIDANG Bidang Tugas 1) Bertanggungjawab dalam hal Kurikulum dan Pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. 2) Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan Kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. 3) Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. 4) Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. 5) Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.

6) Membantu Pengetua menyelaraskan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, latihan mengajar bagi guru-guru pelatih / maktab / universiti dan seumpamanya. 7) Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu. Senarai Tugas 1.0Kurikulum 1.1 Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 1.2 Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya. 1.3 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 1.4 Membimbing guru terlatih, guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 1.5 Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan. 1.6 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. 1.7 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengkayaan. 1.8 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (Kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan. 1.9 Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang-dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. 1.10 Menganggotai jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua. 1.11 Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. 1.12 Memperolehi dan menyebarkan maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. 1.13 Menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. 1.14 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentas kurikulum. 1.15 Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya. 2.0Kokurikulum 2.1 Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. 3.0Pengurusan 3.1 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya 3.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru. 3.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 3.4 Membantu merancang takwin sekolah. 3.5 Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. 3.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. 3.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 3.8 Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. 3.9 Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah. 3.10 Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-rtugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya. Menyelia kerja-kerja kursus pelajar mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. 4.0Tugas Lain

4.1 Berhubung dengan PKG, Pejabat Daerah Dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh di dapati untuk membantu sekolah dan guru. 4.2 Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan. 4.3 Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. 4.4 Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah. 4.5 Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. 4.6 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING Bidang Tugas 1) Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 2) Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal-selidik, temu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas pelajar. 3) Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan invenroti pelajar. 4) Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 5) Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. 6) Merancang, melaksana, dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika. 7) Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 8) Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej persijilan terbuka dan keperluan IPT. 9) Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, khayalan, rokok dan alkohol. 10) Merancang,melaksana, menegawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN Senarai Tugas 1) Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang kemaskini. 2) Menentukan penggunaan alat-alat pandang dengar dan kaedah-kaedah pengajaran / pembelajaran yang kemaskini. 3) Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran mingguan, bulanan dan penggal. 4) Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan. 5) Menganalisiskan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan mengkaji serta mencari jalan meningkatkan taraf pencapaian dari masa ke semasa. 6) Bertanggungjawab untuk menentukan buku-buku naskah guru yang digunakan oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing. 7) Mengkaji dan menilai buku-buku yang perlu diadakan oleh sekolah untuk perpustakaan atau rujukan guru. 8) Menentukan jenis-jenis buku yang perlu diadakan di sekolah untuk perpustakaan atau rujukan guru. 9) Bertanggungjawab untuk menentukan pembelian / membuat alat-alat pandang dengar atau merekodkan barang-barang tersebut dalam buku stok masing-masing. 10) Mengkaji dan menentukan jenis buku kerja bagi tiap-tiap tingkatan jika diperlukan. 11) Menyemak buku latihan dan rampaian pelajar. 12) Membuat anggaran-anggaran perbelanjaan tahunan untuk persetujuan pihak sekolah. 13) Bersama-sama memikul tanggungjawab mengekalkan dan meninggikan prestasi pelajar.

14) Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya sepenggal sekali atau lebih kerap lagi jika perlu. 15) Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan baru yang diperlukan seperti sukatan pelajaran baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran baru jika ada. 16) Menjalankan lain-lain tugas yang ditentukan dan diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

GURU MATA PELAJARAN Senarai Tugas 1) Mengajar (jika perlu memberi tutorial) dalam mata pelajaran yang diperuntukkan dalam jadual waktu persendirian. 2) Mengajar mengikut Sukatan Pelajaran Mengajar / Program serta memeriksa, menilai kerja-kerja kursus / latihan / peperiksaan bertulis dan lisan pelajar. 3) Menjadi guru penasihat dan guru pembimbing dalam gerak kerja kokurikulum serta melibatkan diri secara aktif dalam aktivitinya. 4) Menjadi penguatkuasa kepada peraturan-peraturan dan sistem disiplin di sekolah. 5) Menganggotai dan menjalankan tugas jawantankuasa yang ditubuhkan di sekolah bagi melicinkan pengurusan dan pentadbiran sekolah. 6) Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua, GPK, Guru Kanan, Ketua Panitia dari semasa ke semasa. 7) Menentukan mempunyai senaskah Sukatan Pelajaran yang kemasakini. Boleh memeahami dan mentafsirkan kandungan Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya. 8) Mempunyai sebuah Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkannya kepada Pengetua / penolong Kanan pada masa-masa yang ditetepkan untuk disahkan. 9) Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya dengan lengkap untuk tempoh setahun / semester / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan (dalam masa yang diberikan) 10) Menyedia dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa bukubuku latihan pelajar dan memulangkannya semula dengan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku-buku latihan pelajar kepada Pengetua / Guru Kanan Panitia pada masa yang diketahui. 11) Mengesan kawasan-kawasan kelemahan pelajar dan menjalankan kerja-kerja pemulihan. 12) Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran menghadiri serta memtuhi dan melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat panitia. 13) Memberi ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian di dalam Buku Rekod mengajar dan bertanggungjawab dalam mengadakan KELAS TAMBAHAN. 14) Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan, sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian atau Jabatan Pendidikan Negeri / Sekolah-sekola / Badan-badan Profesional yang tertentu. Menyampaikan semula maklumatmaklumat kepada guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 15) Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan-pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 16) Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. 17) Berkhidmat dengan penuh dedikasi dan jujur ke arah kesempurnaan dan kesejahteraan hidup pelajar. 18) Mematuhi perintah-perintah Am, peraturan-peraturan dan pekelilingpekeliling yang dikuatkuasakan oleh SPP, Kementerian Pendidikan dan Kerajaan. 19) Mewujudkan serta mengekalkan dispilin yang baik di kalangan pelajar. 20) Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.

21)

Membantu menguruskan bank soalan

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH Bidang Tugas 1) Akauntabiliti kepada Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) 2) Menyelaras aktiviti pengumpulan, penyemakan, pengemaskinian, penentusahan dan penganalisisan data termasuk Buku Log SMPP/EMIS 3) Memastikan penyimpanan dan keselamatan data 4) Mematuhi tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. 5) Memastikan data dan maklumat yang dihasilkan adalah berkualiti, sahih dan menepati masa. 6) Menghasilkan laporan statistik dan maklumat pendidikan. 7) Membekalkan data dan maklumat kepada PPD/PPB, Jabatan Pendidikan Negeri(JPN) dan Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) 8) Mewujudkan inventori perkakasan kemudahan komputer bagi pengurusan maklumat. 9) Bertindak sebagai pengantara dalam rangkaian maklumat antara sekolah dengan PPD,JPN dan KPM. 10) Memastikan staf yang bertukar keluar atau masuk mempunyai disket data peribadi untuk digabungkan ke dalam pengkalan data EMIS sekolah Tugas Pengerusi 1) Melantik Ahli Jawatankuasa JPMS. 2) Mempengerusikan mesyuarat JPMS berdasarkan keperluan. 3) Melantik guru data sebagai setiausaha merangkap Pegawai Perhubungan Maklumat Sekolah dengan PPD/PPB, JPN dan KPM. 4) Memantau pengurusan data di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. 5) Akauntabiliti kepada Pegawai Pendidikan Daerah (PPD). Tugas Naib Pengerusi 1) Menjalankan tugas sebagai Pengurus Maklumat Sekolah. 2) Bertanggungjawab penuh terhadap segala data dan maklumat yang dihasilkan pada peringkat sekolah. 3) Menyelaras dan mengemaskini pengumpulan data dan maklumat daripada wakil-wakil jawatankuasa. 4) Memastikan perkakasan dan kemudahan komputer disediakan bagi tujuan pengurusan data dan maklumat. 5) Memastikan tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh PPD/PPB,JPN dan KPM. 6) Bertanggungjawab ke atas penyimpanan dan keselamatan data. Tugas Setiausaha 1) Menyediakan data dalam bentuk soft copy (elektronik) serta bercetak (hard copy) setelah melalui proses penyemakan dan penentusahan bagi menghasilkan data dan maklumat yang berkualiti, sahih dan menepati masa. 2) Bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Maklumat Sekolah (pengantara) dalam rangkaian maklumat pada peringkat sekolah antara PPD/PPB, JPN dan KPM. 3) Menghasilkan laporan statistik dan maklumat pendidikan. 4) Memastikan staf yang bertukar keluar diberikan 1 salinan disket data peribadi staf berkaitan untuk diserahkan kepada sekolah baru dan memastikan staf yang baru menyerahkan disket data peribadi untuk diimport dan digabungkan ke dalam pengkalan data EMIS sekolah. Tugas Wakil-wakil Jawatankuasa dan Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu tadbir 1) Mengurus, menyelaras dan membekalkan data dan maklumat di bawah kawalan masing-masing kepada Pengurus Maklumat Sekolah 2) Bersama menjalankan analisis data untuk penggunaan sekolah , PPD/PPB, JPN dan KPM. 3) Mengemaskini dan menyemak data dan maklumat dalam bidang kawalan masingmasing secara berkala GURU DATA SEKOLAH

Bidang Tugas 1) Menguruskan Kutipan Data SMPP/EMIS sekolah • Merancang jadual kemaskini data • Mengumpul bahan untuk dikemaskini data • Mengemaskini data • Menyelenggara data • • • • •
3)

2)

Menguruskan Kutipan Sistem Maklumat Murid • Merancang jadual kemaskini data • Mengumpul bahan • • • • • • Menyelenggara data Mengemaskini data Sistem Maklumat Murid Menyemak dan menentusah data Mencetak laporan analisis Menghantar data ke PPD Menghadiri bengkel verifikasi data

Menyemak dan menentusah data Mencetak laporan pengesahan Membuat laporan analisis data Menghantar data ke PPD Menghadiri bengkel verifikasi peringkat zon dan data
4)

Menguruskan keperluan data maklumat dari PPD,JPN dan KPM a) Contoh; penyata bulan peperiksaan

Mengurus Data Sistem Maklumat Displin Murid • • • • • • • Merancang jadual kemaskini data Mengumpul bahan Menyelenggara data Mengemaskini data Menyemak dan menentusah data Menyediakan laporan analisis Menghantar data ke PPD

Guru Kelas (Tingkatan)
Senarai Tugas Pengurusan dan Organisasi Kelas Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Tingakatan, Penolong Ketua Tingkatan, Bendahari, AJK Kebersihan dan AJK Keceriaan; memastikan AJK Kebersihan mengagihkan pelajar untuk memebersihkan papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap, menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa ke semasa, menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. 1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada dalam kelas: Jadual waktu 1.2.2 Jadual tugas 1.2.3 Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diinventorikan. 1.2.4 Moto kelas 1.2.5 Alatan pembersihan seperti penyapui, bakul sampah dan pengaut sampah. 1.3 Menentukan kawat elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. 1.4 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang berkenaan. 1.5 Membimbing organisasi kelas yang dilantikkan menjalankan tugas. 1.6 Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: 1.6.1 Keceriaan kelas 1.6.2 Kebajikan pelajar
1.0 1.1

.1

2.1 2.2 2.3 2.4

Jadual Kedatangan Dan Kedatangan Pelajar Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat. Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam buku daftar kedatangan pelajar ditulis. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. Memastikan kelas mempunyai buku kedatangan kedua dan diselenggarakan seperti yang diarahkan:
2.0

2.4.1 2.4.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang ditetapkan. Menjamin keselamatan buku tersebut.

Laporan Pelajaran, Sijil Berhenti, Surat Akuan Dan Kad 001 Memastikan setiap pelajar mempunyai Kad Kemajuan Pelajar. Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan fizikal dalam kad kemajuan pelajar pada setiap penggal. Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa. Mengambil Kad Kemajuan 001 dari penyelaras Kad 001. Menyediakan dan mengisi : 3.5.1 ‘Mark Sheet’ bagi setiap peperiksaan sekolah. 3.5.2 Kad 001 3.5.3 Sijil Berhenti dan Surat Akuan bagi pelajar yang meneruskan persekolahan ke tempat lain. Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri Dan Dispilin Memberikan galakan, motivasi dan merangsang minat pelajar terhadap akademik. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberi hadiah (jika perlu). Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. Melaporkan kepada guru kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan. Melaporkan kepada guru displin jika terdapat pelajar yang melanggar displin sekolah. Melaporkan kes ponteng sekolah mengikut prosedur yang berikut : 4.6.1 Mendapatkan dan mengisi dalam dua salinan borang“Melanggar Peraturan” sekolah yang dapat diperolehi dari Penolong Kanan HEM. 4.6.2 Menghantar satu salinan borang kepada ibu bapa.
4.0

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Buku Teks, Biasiswa Dan Bantuan Memastikan skim pinjaman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. Mengemaskinikan fail SPBT dari masa ke semasa. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT. Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Penolong Kanan HEM. Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa.
5.0

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Kutipan Yuran Dan Derma Mengutip yuran sekolah awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. Mengutip derma PIBG. Mengutip wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. Menyerahkan wang kutipan sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan yuran kepada Pembantu Tadbir. Menyerahkan wang kutipan derna kepada Bendahari PIBG Pendaftaran Pelajar Baru Menerima kemasukan pelajar baru daripada Penolong Kanan / Peneolong Kanan HEM. Mendaftar pelajar baru ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru daripada Buku Daftar Sekolah. Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapatkan buku teks. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasisiwa dan melaporkannya kepada guru biasiswa. Menetukan menerima kad kemajuan pelajar dan kad 001 dari sekolah yang terdahulu. Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan. Mengambil butir-butir diri yang diperlukan, dengan mendapatkan salinan fotostat, kad pengenalan diri / surat beranak pelajar berkenaan.
7.0

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

8.0 8.1

Murid Keluar Menentukan borang SPBT, kad kemajuan pelajar dan kad 001 dihantar ke pejabat.

8.2 8.3 8.4 8.5

Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar Tingkatan 3 dan pelajar Tingkatan 5. Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. Menentukan buku teks telah dipulangkan. Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat sekolah. Pendaftaran Sukan, Persatuan dan lain-lain Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan. Memastikan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan borang kemasukan kokurikulum kepada penyelaras. Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum.
9.0

9.1 9.2 9.3

GURU BERTUGAS MINGGUAN / HARIAN
Senarai Tugas 30 minit sebelum sesi bermula dan balik 10 minit lebih lewat daripada guru-guru lain. 2) Membantu Pengetua membuat pengawasan menyeluruh terhadap murid-murid sebelum sesi pertama pembelajaran dimulakan, terutama di pintu masuk sekolah waktu pelajar datang, di kantin pada waktu rehat, di sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan munasabah jika perlu. 3) Mengawal kebersihan bilik-bilik darjah, bilik air, kantin dan kawasan sekolah. 4) Melaporkan pemerhatiannya ke dalam buku yang disediakan atau melaporkan secara terus kepada Pengetua / GPK jika ada perkara-perkara yang penting. 5) Mengeluarkan surat kebenaran ke klinik / hospital dan merekodkan murid-murid yang memohonnya. (beri kebenaran murid selepas waktu persekolahan) 6) Menguruskan rawatan murid yang sakit atau menghantar ke hospital / ke rumah. 7) Menguruskan hal-hal yang berhubungkait dengan kehilangan / kejumpaan barang-barang tertentu. 8) Menentukan keselamatan murid-murid serta mengawasi harta benda sekolah. 9) Mengawasi kegiatan sukan, persatuan-persatuan dan lain-lain. 10) Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas. Antara perkara-perkara yang dapat dicatatkan ialah:a) Kedatangan b) Murid-murid ponteng, tidak hadir, kedatangan guru dan kakitangan lain. Lawatan-lawatan Ucapan / pengumuman penting dalam perhimpunan 11) Menyampaikan ucapan ringkas dalam perhimpunan sekolah pada minggu berikutnya dan memberitahu murid-murid nama guru bertugas pada minggu tersebut. 12) Menentukan semua guru dan murid hadir ke perhimpunan. 13) Memastikan orang luar tidak memasuki kawasan sekolah tanpa urusan / kebenaran dengan bantuan pengawal keselamatan. 14) Menentukan tiada unsur-unsur jahat / subversif disebarkan di sekolah GURU PEMIMPIN / PENASIHAT PERSATUAN & KELAB Senarai Tugas Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua atau Badan Induk.
1) Datang

i) ii)

Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/ negeri dan kebangsaan dengan baik. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Peraturan Bilik-bilik Khas
1.0 Keselamatan Am

Aliran keluar/ masuk ke kawasan sekolah: i. Semua pelajar STK diwajibkan menggunakan laluan Jalan Sekolah dan masuk / keluar menggunakan Pintu Masuk A / Pintu Masuk B. ii. Pelajar yang menunggang motorsikal hendaklah menggunakan laluan Pintu Masuk A dengan memberhentikan motorsikal itu di hadapan Pondok Pengawal dan menolak motorsikal berkenaan hingga ke tempat letak motorsikal yang dikhaskan. Waktu balik, pelajar yang menunggang motorsikal hendaklah menolak motorsikal hingga di hadapan Pintu Masuk A, barulah enjin motorsikal itu dihidupkan. iii. Pelajar-pelajar yang menaiki bas atau yang dihantar oleh ibu bapa dengan kenderaan hendaklah menggunakan Pintu Masuk B. iv. Pelajar yang berjalan kaki dikehendaki menggunakan Pintu Masuk B. v. Pelajar yang memandu kereta sendiri tidak dibenarkan meletakkan kenderaan di dalam kawasan sekolah. Kenderaan berkenaan hendaklah diletakkan di sebelah kiri jalan dengan tidak menghalang lalulintas di sepanjang Jalan Sekolah. Pelajar inii hendaklah menggunakan Pintu Masuk B, untuk masuk ke kawasan sekolah. vi. Semua pelajar hendaklah berpakaian uniform sekolah yang lengkap termasuk tag nama dan lencana sekolah ketika memasuki kawasan sekolah pada bila-bila masa hari persekolahan. vii. Untuk kegiatan Ko-Kurikulum pada hari Sabtu, semua pelajar hendaklah masukmenggunakan Pintu Masuk A sahaja dan berpakaian mengikut unit uniform masing-masing atau pakaian yang ada tertera lencana sekolah. Setiap kegiatan yang dijalankan wajib diawasi olehguru penasihat masing-masing. viii. Pelajar yang menunggang motorsikal atau yang memandu kereta hendaklah mempunyai lessen memandu yang sah. ix. Laluan masuk untuk pintu A dan B akan dibuka pada jam 6.30 pagi dan ditutup pada 7.30 pagi untuk sesi pagi dan akan dibuka semula pada jam 12.00 tengahari hingga jam 2.00 petang untuk kegunaan sesi petang dan waktu pulang sesi pagi, sepanjang hari persekolahan. x. Pelajar sesi petang akan hanya menggunakan laluan Pintu Masuk A untuk keluar pada jam 6.40 petang sepanjang hari persekolahan. xi. Semua pelajar sesi pagi tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah sebelum jam 1.05 petang sepanjang hari persekolah kecuali dengan kebenaran bertulis dari Pengetua. xii. Pelajar hendaklah beratur berdua-dua pada waktu balik untuk keluar dari kawasan sekolah sepanjang hari persekolahan. xiii. Semua pelajar sesi petang tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah sebelum jam 6.40 petang sepanjang hari persekolahan kecuali dengan kebenaran bertulis dari Penyelia Petang. xiv. Tiada pelajar, orang awam, kenderaan perdagangan dibenarkan masuk ke kawasan sekolah pada hari cuti umum, hari cuti persekolahan dan hari cuti Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga kecuali dengan kebenaran bertulis dari Pengetua.

xv. xvi. xvii. xviii. xix.

xx.

xxi.

Semua orang awam yang masuk ke kawasan sekolah hendaklah mendapatkan Pas Pelawat di pondok pengawal keselamatan. Bagi pelawat berkumpulan, hanya ketua sahaja yang diberikan Pas Pelawat. Semua kenderaan awam tidak dibenarkan masuk kecuali medapat kebenaran bertulis dari Pengetua. Semua kenderaan perdagangan yang berurusan dengan sekolah atau kantin hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Pengetua sebelum dibenarkan masuk dan pemandunya hendaklah mendapatkan Pas Pelawat di pondok pengawal keselamatan. Semua pelajar dan orang awam yang memasuki kawasan sekolah perlu akur dengan arahan Pengawal Keselamatan yang bertugas. Segala peralatan, barangan dan apa juga bahan yang dibawa oleh orang awam ketika berada di kawasan sekolah adalah menjadi tanggungjawab pihak yang berkenaan untuk menjaga keselamatannya. Pihak pengurusan sekolah tidak boleh didakwa bertanggungjawab mengenainya atau membayar apa juga bentuk kerugian yang berlaku. Semua pelajar tidak dibenarkan menggunakan laluan di hadapan blok pejabat. Pelajar yang masuk dari Pintu Masuk A hendaklah menggunakan laluan di sebelah makmal dan pelajar yang masuk dari Pintu Masuk B hendaklah menggunakan laluan berhampiran kantin. Pengawal Keselamatan perlu berada di Pondok Pengawal Keselamatan sepanjang masa bertugas iaitu dari jam 7.00 pagi hingga 7.00 petang (Shif Pertama) dan dari jam 7.00 petang hingga jam 7.00 pagi (Shif Kedua).

1.0

Penggunaan Bilik-bilik Khas

1.1 Makmal: Langkah Keselamatan dan Peraturan Makmal.
i. ii. iii. Semua pelajar dilarang masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Bahan kimia dan alat radas tidak boleh diubah dan dibawa keluar dari makmal tanpa kebenaran guru. Eksperimen tidak boleh dilakukan sehinggalah mendapat kebenaran guru. Gunakan serpihan kayu, batang mancis atau pemetik api untuk menyalakan penunu Bunsen. Jangan nyalakan penunu Bunsen dengan menggunakan kepingan kertas. Batang mancis dan serpihan kayu yang menyala haruslah dipadamkan dengan air sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Baca label pada botol bahan uji sebelum meggunaan bahan kimia di dalamnya. Bahan kimia pepejal hendaklah dikendalikan dengan menggunakan spatula dan bukan menggunakan jari anda. Jangan rasa sebarang bahan kimia walaupun ia adalah larutan cair. Semua bahan kimia adalah beracun dan merbahaya. Jika asid atau alkali terkena pada kulit dan pakaian atau termasuk ke dalam mata atau mulut, basuh dengan menggunakan air paip yang banyak. Jangan minum air paip yang terdapat di dalam makmal kerana air ini tidak selamat untuk diminum. Jika baju anda terbakar, jangan cemas. Cuba gulingkan badan anda di atas lantai. Guru akan meletakkan gebar ke atas badan anda untuk memadamkan api. Jika berlaku kebakaran, peraturan kebakaran sekolah hendaklah dipatuhi. Laporkan semua kemalangan dengan serta merta kepada guru. Jangan buangkan bahan pepejal ke dalam sinki. Bahan pepejal hendaklah dibuang ke dalam tong sampah. Basuh dan bersihkan alat radas selepas digunakan. Bersihkan tempat anda selepas menjalankan eksperimen dan tinggalkan makmal dalam keadaan yang bersih dan kemas. Jangan bazirkan bahan kimia, gas, air dan tenaga elektrik.

iv.
v. vi. vii.

viii.
ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii.

Tatacara Untuk Murid :
i. ii. Pelajar wajib mematuhi peraturan keselamatan di makmal sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Keselamatan Makmal (Rujuk Peraturan Keselamatan Makmal). Pelajar tidak dibenarkan memasuki makmal pada sebarang masa tanpa kebenaran guru dan kakitangan makmal.

iii.

iv.

v. vi. vii. viii. ix.

x.

xi.

xii. xiii.

xiv. xv. xvi. xvii.

xviii.

xix.

Pelajar tidak dibenarkan melakukan sebarang aktiviti tanpa arahan dan pengawasan guru. Contoh: a. Mengambil bahan atau radas yang tidak diperlukan dalam prosedur eksperimen yang akan atau yang sedang dijalankan. b. Membuat eksperimen atau mengubahsuai langkah-langkah yang tiada dalam prosedur eksperimen hari itu. Memaklumkan kepada guru tentang punca sebarang reaksi terhadap alergi, penyakit atau kecacatan yang memungkin pelajar terhalang daripada menjalankan eksperimen. Contoh: a. Bahan yang menyebabkan alahan di dalam makma; darah, debunga, bahan kimia seperti asid hidroklorik pekat, ammonia. b. Penyakit; semput, penyakit kulit. c. Kecacatan; cacat anggota, buta warna. Pelajar tidak boleh membawa masuk barang-barang makanan atau minuman ke dalam makmal. Pelajar dilarang membawa masuk barang-barang tajam dan membahayakan seperti pisau dan forsep kecuali set pembedahan di dalam beg alatan pembedahan. Pelajar tidak boleh membawa masuk bahan yang mudah terbakar seperti mancis, mercun dan bunga api yang boleh menyebabkan kebakaran Pelajar tidak boleh membawa keluar radas dan bahan yang terdapat di dalam makmal. Pelajar perlu membaca, memahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan yang termaktub dalam peraturan makamal dan seterusnya menandatangani Surat Aku Janji. Surat ini perlu ditandatangani pada setiap awal tahun dalam minggu pertama bagi setiap subjek sains iaitu Sains, Kimia, Fizik dan Biologi serta dilekatkan di muka surat pertama buku laporan sains pelajar. Pelajar mesti mengikut arahan guru dan kakitangan makmal bermula sebaik sahaja melangkah ke dalam makmal sehingga mereka meninggalkan makmal. Pelajar melaporkan kepada guru jika terdapat tanda-tanda petunjuk kemalangan dan salahguna alat-alat dan bahan sains. Contohnya bau gas yang menandakan kebocoran gas. Contoh: a. Petunjuk kemalangan : letupan, kebakaran kecil, pecahan alat radas yang mungkin boleh mencederakan pelajar atau tumpahan bahan kimia yang mungkin boleh membahayakan pelajar contohnya asid pekat. b. Salahguna alat-alat radas makmal; pita magnesium, logam reaktif seperti Kalium dan Natrium, mancis scalpel, picagari dan forsep. Pelajar melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera supaya tindakan dapat diambil dengan segera. Contohnya terkena bahan kimia berbahaya seperti asid pekat, terkena serpihan kaca tabung uji atau terhidu gas beracun. Pelajar perlu mengetahui dan boleh melakukan langkah-langkah keselamatan atau rawatan yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan kepada dirinya atau rakanrakan di dalam makmal dengan merujuk Tindakan Semasa Kecemasan yang ditampal di makmal. Pelajar perlu berpakaian kemas, mengikat rambut dan sentiasa berwaspada terhadap sumber bahanapi. Pelajar perlu memakai sarung tangan pembedahan semasa menjalankan pembedahan dan menyingkirkannya di dalam bekas yang disediakan untuk mengelakkan pencemaran dan jangkitan kuman. Pelajar menggunakan peralatan dan bahan ujikaji dengan cara yang betul iaitu mengikut prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan sama ada di makmal Fizik, Kimia, Biologi atau Sains. Pelajar memastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan memulangkan kepada guru jika peralatan yang hendak digunakan tidak sempurna. Contoh peralatan yang tidak sempurna adalah seperti tabung uji yang sumbing atau retak, penunu Bunsen yang tersumbat dan lain-lain. Pelajar dapat menggunakan peralatan pemadam kebakaran seperti alat pemadam api serbuk kering, baldi berisi air atau pasir, gebar kalis api dan karbon dioksida. Pelajar juga mempunyai pengetahuan memberikan pertolongan cemas kepada rakan-rakan yang mengalami kecemasan ketika berada di dalam makmal. Pelajar mesti membersihkan, mengembalikan dan menyusun alat radas di tempat asal iaitu kabinet berlabel atau dikumpulkan di atas kabinet untuk disimpan oleh pembantu makmal.

xx.

xxi. xxii. xxiii. xxiv.

xxv.

Pelajar hendaklah memastikan makmal dalam keadaan bersih sebelum ditinggalkan iaitu membersihkan meja selepas menjalankan eksperimen dan membuang sisa bahan eksperimen ke dalam bekas yang disediakan seperti tong sampah serta memulangkan radas dan bahan yang berlebihan ke tempat asal. Sisa bahan-bahan kimia berbahaya seperti asid pekat, logam reaktif, bahan radioaktif, gas klorin dan lain-lain hendaklah deserahkan kepada kakitangan makmal untuk dilupuskan dengan cara yang betul. Pelajar dikehendaki memastikan palam peralatan elektrik telah dicabut dari soket-soket. Peralatan elektrik makmal seperti mikroskop elektrik, oven, water bath dan pengering rambut. Pelajar perlu melaporkan setiap kerosakan atau pemecahan alat radas ke dalam Buku Rekod Kerosakan/ Pemecahan Alat Radas yang disediakan. Apabila berlaku kebakaran di makmal, Ketua Tingkatan hendaklah mengumpulkan ahli kelas dan beratur di luar makmal untuk bergerak mengikut laluan kecemasan yang telah ditampalkan di pintu makmal menuju ke tempat yang telah ditetapkan dan dipandu oleh pengawas. Ketua Tingkatan juga hendaklah bekerjasama dengan pengawas untuk mencatatkan kedatangan pelajar semasa berkumpul di tempat yang telah ditetapkan tadi.

Tatacara Untuk Guru
Persekitaran Makmal. i. ii. iii. Pelabelan bahan kimia, peralatan dan radas dengan bantuan pembantu makmal. Senantiasa peka kepada pelabelan yang telah pudar dan tidak dapat dibaca. Label yang telah pudar dan tidak dapat dibaca akan dilabelkan semula oleh pembantu makmal. iv. Melaporkan kepada pembantu makmal dan guru kanan sains. v. Bingkai tingkat makmal yang telah rosak dan pecah vi. Longkang-longkang makmal. vii. Kebocoran paip gas, sinki dan paip air. viii. Kerosakan litar elektrik dan penotup soket. ix. Kerosakan perabot makmal. x. Memeriksa litar elektrik dan salur-salur gas secara berkala oleh guru dan pembantu makmal dan membuat tindakan susulan. xi. Memastikan makmal dilegkapi dengan alat-alat keselamatan seperti penutup soket, alat pemadam api yang mencukupi, kotak pertolongan cemas dan loceng keselamatan. xii. Memberi notis jangka masa yang mencukupi untuk menempah peralatan dan bahan makmal kepada pembantu makmal. Prosedur sebelum memasuki dan sesudah memasuki makmal. i. ii. iii. iv. v. vi. Memastikan pelajar masuk ke dalam makmal hanya dengan kebenaran guru atau pembantu makmal yang bertugas. Menerangkan notis-notis dan prosedur penggunaan bahan dan radas dimakmal kepada pelajar dari semasa ke semasa. Memastikan notis kebakaran dan laluan keselamatan semasa berlakunya kebakaran dipamerkan di tempat yang senang dilihat dan difahami oleh pengguna makmal terutamanya para pelajar. Memastikan pelajar mematuhi peraturan-peraturan makmal yang telah ditetapkan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Mempamerkan dan menyedarkan pelajar tentang pentingnya mengetahui dan mematuhi langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Setiap guru yang mengajar mata pelajaran sains akan mengarahkan pelajar menandatangani surat aku janji mematuhi langkah-langkah keselamatan makmal dan peraturan makmal pada minggu pertama persekolahan pada setiap tahun. Surat aku janji tersebut akan di tampal di muka surat hadapan buku laporan amali para pelajar bagi setiap matapelajaran sains. Prosedur semasa eksperimen dijalankan i. Memastikan alat radas atau bahan eksperimen yang hendak digunakan oleh pelajar adalah betul dan selamat.

ii. iii.

a. Memastikan amali yang akan dilakukan bersesuaian untuk pelajar dan sekiranya dijangkakan tidak sesuai dan selamat, guru hendaklah melakukannya secara demonstrasi sahaja. b. Memeriksa alat radas atau bahan eksperimen sebelum sesuatu sesi amali dijalankan. c. Bagi eksperimen yang sukar/merbahaya, guru hendaklah menjalankan eksperimen terlebih dahulu dengan bantuan pembantu makmal. d. Memastikan pelajar membaca semua arahan dengan teliti sebelum menjalankan sesuatu aktiviti atau eksperimen. e. Memberi penerangan ringkas dan mengingatkan kepada pelajar cara pengendalian radas dan langkah berjaga-jaga sebelum melakukan sesuatu eksperimen. Guru hendaklah sentiasa berhati-hati dan mengawal dengan rapi setiap gerak geri pelajar semasa para pelajar sedang menjalankan eksperimen atau aktiviti di dalam makmal supaya tidak berlakunya kemalangan atau kecederaan. Sekiranya berlakunya kemalangan atau kecederaan guru yang bertanggungjawab hendaklah mengambil tindakan sewajarnya dengan segera. a. Memberi pertolongan kecemasan dan menghantar pelajar ke hospital (mengikut tahap kemalangan). b. Mencatat setiap kemalangan dalam Buku Rekod Kemalangan. c. Melaporkan kepada Pengetua dan Guru bertugas.

Prosedur selepas eksperimen dan keluar daripada makmal. i. Memastikan pelajar membersihkan, mengembalikan dan menyusun alat radas di tempat asal. a. Sebarang kerosakan atau alat radas yang pecah perlu dicatatkan di dalam Buku Rekod Kerosakan atau Buku pecahan b. Alat Radas. ii. Memastikan makmal sentiasa dalam keadaan bersih sebelum ditinggalkan. Kerusi diletakkan di bawah meja Tiada sebarang benda berada di atas meja.

Tatacara untuk kakitangan makmal
Prosedur keselamatan sebelum kelas amali dijalankan. i. ii. iii. Mengambil kunci dari pejabat dan membuka pintu makmal dan semua tingkap. Membersihkan makmal, meja guru, meja pelajar dan susun kerusi makmal. Pastikan bekalan air, elektrik, gas yang dibekalkan ke makmal boleh digunakan dengan baik dan selamat. iv. Kebuk wasap yang holeh berfungsi dan ada nota penerangan cara-cara menggunakan kebuk wasap dengan baik dan selamat tercatat di dinding kebuk wasap tersebut. v. Topeng mata (GOGGLE), perlindungan pernafasan dan kot makmal mesti disediakan dengan secukupnya. (Keutamaan makmal kimia dan makmal biologi). vi. Botol larutan bahan kimia mestilah berlabel terang dan jelas. vii. Alat pemadam api yang boleh digunakan dengan baik. Dua alat pemadam japi bagi satu makmal. Satu alat pemadam api jenis serbuk kering dan satu lagi jenis karbon dioksida. viii. Nota penerangan seperti “JAGALAH KESELAMATAN ANDA”, peraturan makmal, simbol bahan kimia berbahaya (di pintu/ rak/ almari/ bilik stor), bagaimana mengendalikan bahaya kimia dengan betul, cara-cara menggunakan alat pemadam api dan pelan lalu lintas kecemasan kebakaran ada ditampal di dinding makmal. ix. Kotak pertolongan cemas yang lengkap dan gebar api disediakan. Kotak pertolongan cemas hendaklah sentiasa diperiksa keperluannya. Prosedur keselamatan semasa eksperimen sedang dijalankan. i. ii. Bilik persediaan, setor bahan kimia, setor alat radas, meja tulis dan meja persediaan bersih dan kemas. Menyediakan bahan kimia, larutan kimia dan alat radas mengikut pesanan. Pembantu makmal akan meletakkan alat radas dan bahan eksperimen di atas kabinet/meja bahagian tepi sebelum guru berada di dalam makmal. Setiap bahan kimia yang disediakan dipastikan berlabel.

iii.

iv. v.

vi. vii. viii. ix.

x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi.

Asid pekat dikeluarkan oleh pembantu makmal dengan kuantiti sedikit atau cukup untuk sesuatu eksperimen sahaja. Setiap eksperimen yang menggunakan bahan kimia bahaya seperti asid hidroklorik pekat, ammonia pekat dan cecair bromin mestilah dijalankan di dalam kebuk wasap. Ketinggian cermin kebuk wasap mestilah di paras dada pengguna kebuk tersebut. Memakai topeng mata, perlindungan pernafasan dan kot makmal adalah digalakkan. Alat radas yang bahaya seperti penyepit, guntin dan mancis dikeluarkan mengikut pesanan atau bila ada permintaan semasa eksperimen dijalankan dengan persetujuan guru. Bekalan gas dibuka bila ada eksperimen dan ditutup sebaik sahaja tamat. Pembantu makmal sentiasa berada di makmal semasa eksperimen dijalankan dan bersedia membantu guru apabila diperlukan. Pembantu makmal yang mempunyai urusan kecemasan mesti memaklumkan kepada guru yang sedang menjalankan amali. Sebarang alat yang rosak akan direkodkan dalam buku daftar rosak dan hilang. Pembantu makmal akan menyimpan peralatan tersebut ke dalam sesuatu bekas atau kotak. Nama peralatan tersebut dicatatkan di dalam buku daftar hapus kira untuk tindakan hapus kira pada hujung tahun. Semua sisa-sisa bahan kimia tercemar atau rosak akan dikumpulkan dan dibuang mengikut prosedur. Sebarang kemalangan atau kecederaan mestilah direkodkan di dalam buku daftar kemalangan. Mengemaskini stok dan menyenaraikan kekurangan bahan, alat radas dan lain-lain keperluan bagi memudahkan perancangan pembelian. Mengemas meja guru, meja pelajar, mencuci radas, sinki dan menyusun semula alat radas di dalam almari selepas tamat eksperimen. Tutup semua suis lampu, kipas alat-alat elektrik dan gas. Kunci almari bahan beracun, setor bahan kimia dan setor alat radas. Tutup semua tingkap dan pintu makmal dan simpan kunci di pejabat

2.2

Perpustakaan

Peraturan Untuk Pelajar i. Pelajar hendaklah menggunakan uniform sekolah yang lengkap semasa berada dalam perpustakaan. ii. Hanya alat tulis dan kertas atau buku catatan sahaja yang dibenarkan untuk dibawa ke dalam perpustakaan. Buku teks atau rujukan sendiri, beg dan seumpamanya dilarang dibawa bersama. iii. Pelajar hendaklah sentiasa senyap sewaktu berada di dalam perpustakaan. iv. Segala kemudahan yang disediakan hendaklah digunakan dengan baik. v. Bahan-bahan bacaan hendaklah digunakan dengan cermat dan diletakkan kembali di tempat-tempat yang telah ditetapkan dengan baik. vi. Pelajar dilarang melakukan perkara-perkara berikut: a. Mencuri bahan bacaan dan alatan hak perpustakaan. b. Mengoyak atau menconteng bahan bacaan. c. Makan atau minum di dalam perpustakaan. d. Duduk berpasangan (lelaki dan perempuan). vii. Peminjaman dan pemulangan buku:a. Pelajar hendaklah beratur semasa urusan peminjaman atau pemulangan buku. b. Setiap urusan pemijaman/ pemulangan buku hendaklah dibuat di kaunter melalui pustakawan atau pembantu perpustakaan yang bertugas. c. Setiap pelajar hanya dibenarkan meminjam sebuah buku untuk sekali pinjaman dengan menggunakan kad perpustakaan. d. Setiap pelajar hanya dibenarkan mempunyai satu kad perpustakaan. e. Tempoh menggunakan buku pinjaman adalah tidak melebihi daripada tujuh hari dari tarikh peminjaman. f. Pelajar dikehendaki menunjukkan buku yang dipinjam kepada petugas di kaunter semasa hendak meninggalkan perpustakaan. viii. Kebersihan dan keadaan perpustakaan yang kemas untuk dibaca dipelihara setiap masa. a. Sampah dibuang ke dalam tong sampah. b. Kerusi dirapatkan ke meja setelah menggunakannya.

ix. x.

Pelajar hendaklah meninggalkan perpustakaan dengan segera dan teratur mengikut waktu yang telah ditetapkan. Pelajar hendaklah mematuhi setiap teguran dan arahan guru dan pengawas perpustakaan. Peraturan Untuk Guru.

i. ii. iii.

Guru-guru boleh meminjam 5 buah buku dalam satu-satu masa untuk tempoh 3 minggu. Daripada kelima-lima buku tersebut, hanya 1 sahaja buku rujukan boleh dipinjam dan tempohnya ialah seminggu. Untuk memperbaharui pinjaman buku tersebut, guru-guru perlu menunggu selepas seminggu.

2.3

Pusat Sumber

Peraturan Untuk Guru. i. ii. iii. iv. v. Rekodkan semua penggunaan bahan dalam buku rekod penggunaan. Semua bahan bantu mengajar hendaklah dikembalikan dan diletakkan di rak yang asal. Tutup suis kipas dan lampu sebelum keluar dari bilik alatan Jaga kebersihan bilik alatan. Guru-guru digalakkan membuat bahan bantu mengajar di ruang yang disediakan di dalam bilik ini. vi. Murid tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik alatan kecuali dengan kebenaran guru. vii. Penggunaan bahan bantu mengajar yang kerap adalah digalakkan. viii. Guru yang menggunakan komputer perlu merekodkan penggunaan di dalam buku yang disediakan.

2.4

Makmal Komputer

Peraturan Untuk Pelajar i. ii. iii. iv. v. Pelajar hanya dibenarkan memasuki makmal komputer dan menggunakan komputer dengan pengawasan guru sahaja. Semua pelajar hendaklah membuka kasut sebelum masuk ke makmal komputer. Pelajar diminta memastikan ketenteraman sepanjang masa menggunakan makmal. Pelajar tidak dibenarkan melayari halaman internet tanpa panduan dan pengawasan guru. Matikan semua suis sebelum meninggalkan tempat duduk. Peraturan Untuk Guru i. ii. iii. Guru-guru diminta menggunakan makmal dan membawa pelajar ke makmal dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Diminta guru mencatatkan tempahan penggunaan sebelum membawa pelajar untuk sesuatu proses P&P. Guru yang membawa masuk pelajar ke makmal komputer hendaklah mencatatkan butirbutir penggunaannya dengan lengkap dalam helaian daftar yang disediakan. Memastikan semua komputer di’shut down’ dan suis lampu, kipas dan alat pendingin hawa ditutup sebelum meninggalkan makmal komputer. Memastikan kebersihan dan kekemasan makmal sentiasa dijaga sepanjang penggunaan makmal komputer.

iv.
v.

2.5

Bilik Sembahyang dan Bilik Wuduk

Peraturan Untuk Pelajar i. ii. iii. Tidak boleh berbual− bual atau membuat bising. Susun dan simpan semua sejadah atau telekung yang telah digunakan di dalam almari. Jangan conteng atau mengotorkan papan hitam.

iv. v. vi. vii. viii.

Jangan bawa sebarang makanan atau minuman ke dalam surau. Jangan membuang sampah atau tisu merata-rata. Jangan tidur di dalam surau. Jangan salin pakaian PJ/ sukan di dalam surau. Banyakkan zikir atau membaca al-Quran dan berdoalah kepada Allah selalu

2.6

Bengkel Kemahiran Hidup

Peraturan Untuk Pelajar i. ii. iii. Jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Pakai apron semasa bekerja. Periksa alat-alat yang hendak digunakan untuk memastikan ia cukup dan berkeadaan baik. iv. Alat-alat yang rosak, hilang, tumpul atau berkarat hendaklah dilaporkan kepada guru anda. v. Lakukan kerja kamu dengan sabar, berhati-hati dan penuh tumpuan. vi. Patuhi langkah-langkah yang betul semasa membuat sesuatu kerja. Tanyalah guru apabila kamu kurang pasti dengan kerja yang perlu dibuat. vii. Jangan gunakan alat-alat yang tidak berkeadaan baik. viii. Jangan bermain-main, bergurau atau mengganggu kawan kamu ketika berada di dalam makmal. ix. Berhati-hati semasa membawa alat-alat yang tajam. Arahkan hujung mata alat ke bawah ketika membawanya. x. Jangan sekali-kali melemparkan alat-alat ketika memberinya kepada kawan. xi. Sentiasa letak kedua-dua belah tangan kamu di belakang mata alat pemotong semasa menggunakan alat tersebut. xii. Jangan mengepit paku di celah bibir semasa melakukan kerja memaku. xiii. Jangan sentuh kelengkapan, alat-alat dan bahan-bahan dalam makmal yang tidak ada kena-mengena dengan kerja kamu. xiv. Laporkan sebarang kemalangan atau kecederaan kepada guru yang bertugas dengan segera. xv. Selepas membuat kerja amali, kamu mesti melakukan perkara-perkara yang berikut:a. Bersih dan simpan alat-alat di tempat-tempat yang sepatutnya dengan teratur. b. Kemaskan meja kamu. c. Simpan apron, bahan-bahan dan kelengkapan yang lain dengan teratur. d. Sapu dan lapkan lantai makmal. e. Tutup semua tingkap sebelum keluar dari makmal. f. Matikan semua suis lampu, kipas dan mesin elektrik sebelum keluar dari makmal. Peraturan Untuk Guru dan Pekerja i. Apabila ternampak kebakaran, tindakan-tindakan berikut hendaklah diambil:a. Membunyikan penggera kebakaran/ loceng kecemasan jika ada atau menghebahkan berita kebakaran kepada semua penghuni, kakitangan yang berada di sekitar tempat kebakaran. b. Padamkan kebakaran (jika masih kecil) dengan menggunakan alat-alat pemadam. c. Murid-murid yang berada di sekitar kawasan tempat kejadian hendaklah keluar menyelamatkan diri mengikut pelan Tatacara Pengosongan dan Pelan Aliran Pengosongan ke tempat yang selamat dan tunggu di tempat perhimpunan sehinga panggilan nama dibuat. d. Menalipon pihak Bomba (Tel :- 994 atau 7794444) dengan memberikan maklumatmaklumat berikut:(i) Jenis kebakaran. (ii) Alamat tempat kebakaran. (iii) Nama pemanggil. (iv) Nombor telefon pemanggil. (v) Keadaan kemerebakan api secara am Satu isyarat loceng yang panjang atau bunyi siren yang berada di pejabat akan dibunyikan untuk menandakan sesuatu kecemasan atau kebakaran telah berlaku di sekolah ini.

ii.

iii.

Apabila mendengar bunyi/isyarat tersebut, guru yang berada di dalam kelas hendaklah mengarahkan murid-murid meninggalkan kelas dengan segera dan terus beratur di luar makmal bengkel mereka. iv. Guru dikehendaki mengikut murid-murid turun untuk menyelamatkan diri di tempattempat perhimpunan yang telah ditetapkan. Mereka hendaklah menyemak buku kedatangan untuk memastikan semua murid selamat. v. Jika di kelas itu tiada guru, pengawas atau ketua kelas hendaklah mengarah murid di dalam kelas supaya keluar kelas dengan teratur. vi. Seorang murid pun tidak dibenarkan berada di dalam kelas dan ini perlu dipastikan oleh guru yang mengajar di dalam kelas tersebut. Jika guru tiada dalam kelas tersebut, tugas ini diambil alih oleh pengawas atau ketua kelas. vii. Murid-murid tidak dibenarkan membawa buku atau beg mereka keluar kerana dikhuatiri akan melambatkan mereka ke tempat-tempat perhimpunan. viii. Pasukan pencegah api hendaklah mengambil dan membawa alat pemadam api untuk memadam api tersebut. ix. Jika keadaan telah terkawal, satu isyarat loceng akan dibunyikan dan murid-murid dikehendaki balik ke kelas masing-masing dengan teratur dan senyap.

2.7

Dewan Bestari

Peraturan Umum i. ii. iii. Patuh kepada segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak Sekolah Tinggi Kluang. Menjaga tatatertib yang bersesuaian dengan segala peraturan Sekolah Tinggi Kluang. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerosakan dan kehilangan harta pinjaman. Bersetuju untuk menggantikan segala peralatan yang rosak atau hilang semasa tempoh pinjaman/ sewaan. iv. Bertanggungjawab atas segala keselamatan barang-barang sendiri semasa berada di dalam dewan sekolah. v. Menyenaraikan nama-nama pemain dan menyerahkan kepada pihak sekolah. vi. Menyenaraikan tarikh-tarikh dan hari latihan. vii. Menjaga kebersihan di dalam dewan sekolah. viii. Tidak dibenarkan menghisap rokok di dalam dewan sekolah. xi. Dewan tidak boleh digunakan seandainya pihak sekolah menggunakannya. xii. Bayaran-bayaran dijelaskan sebelum menggunakannya. xiii. Penggunaan dewan untuk aktiviti luar tidak boleh dibenarkan semasa waktu persekolahan.

2.8

Bilik Bahasa

Peraturan Untuk Pelajar i. ii. iii. iv. v. Pelajar-pelajar yang menggunakan bilik bahasa, sila isikan butir-butir diruang yang disediakan. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan menggunakan bilik bahasa tanpa diiringi guru. Pelajar tidak boleh merosakkan perkakas yang terdapat di dalam bilik bahasa seperti menconteng meja, mencabut wayar dan lain-lain. Sila pastikan bilik bahasa berada dalam keadaan bersih dan kemas sebelum meninggalkannya. Pastikan semua suis lampu, kipas ditutup selepas menggunakannya Peraturan Untuk Guru i. ii. iii. iv. v. Guru-guru yang menggunakan bilik bahasa, sila isikan butir-butir di ruang yang disediakan. Sila pastikan pelajar tidak merosakkan perkakas yang terdapat di dalam bilik bahasa seperti menconteng meja, mencabut wayar dan lain-lain. Sila pastikan bilik bahasa berada dalam keadaan bersih dan kemas sebelum meninggalkannya. Pastikan semua suis lampu, kipas ditutup selepas menggunakannya. Bilik bahasa hendaklah dikunci semula

Manual Prosedur Pengurusan Bilik Darjah
BIL AKTIVITI TINDAKAN

1.

Kata Hikmah sebagai motto kelas. a. Pilih mengikut kelas masing-masing. b. Kata-kata hikmah adalah dalam 2 bahasa. Bahasa Melayu di atas papan tulis di hadapan dan Bahasa Inggeris di atas papan kenyataan di belakang. c. Sentiasa mengawasi supaya dibetulkan jika didapati tanggal hurufnya dan sebagainya. Papan Tulis a. Rekod Kedatangan pelajar di sudut atas sebelah kiri /kanan. - Maklumat tarikh/bilangan hari sebelum memulanya sesuatu peperiksaan (contohnya peperiksaan sekolah, Percubaan , PMR, SPM ). - Mesti ada tarikh semasa. b. Alat tulis dimiliki oleh guru sahaja. Bekas kapur dibekalkan oleh pihak sekolah kepada guru-guru baru sahaja. c. Sediakan satu bekas untuk menyimpan pemadam. d. Pastikan bekas untuk membersihkan pemadam ada dan digunakan untuk membersihkannya. (membersih menggunakan tiang bangunan adalah di LARANG)

Ketua Tingkatan Pelajar-pelajar kelas

2.

Ketua Tingkatan

AJK Kebersihan & Keceriaan Kelas

3.

Meja Guru : a. Meja guru mesti dilapik supaya kemas dan dipasang skirting ( kain skirting akan dibekalkan oleh pihak sekolah mengikut warna blok) b. Kelas digalakkan meletakkan bunga hiasan di atas meja guru ( kos pembelian ditanggung oleh kelas berkenaan ) c. Pelan kedudukan pelajar mesti ditampal di penjuru kiri meja guru. Meja Pelajar : a. Kelas digalakkan melapik meja ( guru sila berbincang jika berkongsi kelas ) b. Sasaran pencapaian pelajar pada hujung tahun dalam peperiksaan awam atau sekolah ditampal

AJK Kelas

4.

Guru Tingkatan

di penjuru kanan atas meja masing-masing. c. Susunan kerusi dan meja tersusun , jarak antara meja mestilah sama. Jarak barisan meja di sebelah tingkap mestilah sekurang-kurangnya satu kaki jauh supaya tidak menyentuh dinding. d. Semua kerusi dan meja diuruskan kod bilangan dan warnanya seperti yang ditetapkan.

Semua Pelajar

BI L

AKTIVITI

TINDAKAN

5.

Papan Kenyataan Papan Kenyataan mesti dilapik supaya kemas dan menarik. a. Perkara –perkara yang perlu ada di papan kenyataan : ii. Carta Organisasi Kelas ( Jika boleh sertakan sekali gambar guru dan AJK Kelas ). iii. Jadual waktu Kelas. iv. Jadual waktu tugasan. v. Sudut-sudut ilmu ( yang wajib ada – Bahasa Melayu/Sastera, English, Sains/Matematik, Beritaberita Semasa, hasil pelajar yang cemerlang seperti karangan/esei terbaik, peta minda, pengurusan grafik dan lain-lain hasil berunsur KBKK. vi. Tampalkan juga pekeliling-pekeliling yang diedarkan : - Visi / Misi sekolah. - Jadual Waktu Peperiksaan - Pelan Kecemasan kebakaran - Iventori perabot/kelas - Edaran / pemberitahuan ibu bapa dan lain-lain. b. Papan kenyataan yang sedia ada mesti diagihkan secara adil antara kelas sesi pagi dan sesi petang. c. Digalakkan supaya papan kenyataan dihias rapi. Meja Pelajar : a. Kelas digalakkan melapik meja ( guru sila berbincang jika berkongsi kelas ) b. Sasaran pencapaian pelajar pada hujung tahun dalam peperiksaan awam atau sekolah ditampal di penjuru kanan atas meja masing-masing. c. Susunan kerusi dan meja tersusun , jarak antara meja mestilah sama. Jarak barisan meja di sebelah tingkap mestilah sekurang-kurangnya satu kaki jauh supaya tidak menyentuh dinding. d. Semua kerusi dan meja diuruskan kod bilangan dan warnanya seperti yang ditetapkan. Dinding dan cermin kaca : a. Dinding di bawah tingkap dan depan serta belakang kelas dilengkapkan dengan mural yang ditetapkan. b. Pastikan dinding sentiasa bersih , tidak diconteng atau dikotorkan dan mural sedia ada dalam keadaan ceria selalu. Kebersihan Kelas : 8.1 Bahagian Dalam a. Pastikan lantai dibersihkan setiap hari ( waktu sebelum mula pembelajaran dan waktu rehat ) b. Semua cermin tingkap dikehendaki membersihkannya setiap hari . (Dilap dengan kain basah mengikut giliran tugasan ) c. Hanya sebuah bakul sampah sahaja bagi setiap kelas dan mesti dikosongkan sebelum balik. d. Setiap kelas mempunyai penyapu dan penyodok sampah. Penyapu mesti digantung supaya nampak kemas. 8.2 Bahagian Luar a. Kaki lima kelas di hadapan dan belakang mesti dibersihkan. b. Bahagian parit juga perlu dibersihkan ( jika ada).

Guru Tingkatan Ketua Tingkatan

AJK Media

6.

Guru Tingkatan Semua Pelajar

7.

Guru Tingkatan AJK Media

8.

Guru Tingkatan Semua Pelajar

BI L 9.

AKTIVITI

TINDAKAN

Langsir, Tingkap dan Pintu : a. Bahan dan bentuk langsir disediakan oleh pihak sekolah, tetapi pengurusan menjahit adalah tanggungjawab sendiri. b. Penjagaan langsir di bawah tanggungjawab kelas masing-masing (sila bincang jika berkongsi kelas ). c. Cermin tingkap mesti dibersihkan supaya nampak berkilat. d. Pintu kelas mesti disangkut ke dinding bila terbuka. e. Segala kerosakan mesti dilaporkan melalui borang sedia ada. Peralatan Elektrik : a. Pastikan berfungsi. Jika tidak, sila laporkan menggunakan borang sedia ada. b. Mesti dibersihkan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Sudut Suratkhabar : a. Kelas digalakkan melanggan suratkhabar keduadua bahasa, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. b. Semua pelajar digalakkan membaca suratkhabar semasa guru yang tidak hadir atau masa rehat. c. Suratkhabar lama mesti dihantar ke sudut perkitaran semula Pertandingan “ Smart Classroom” : a. Pertandingan dijalankan setiap minggu dan sepenggal sekali. Kelas yang menang paling banyak kali akan diberi hadiah dan sijil pengiktirafan ( sesi pagi dan sesi petang ). b. Kelas yang mencapai markah kurang daripada 80 dikehendaki bergotong royong selepas atau sebelum sesi persekolahan untuk membersihkan dan menceriakan kelas. Lawatan “ Bench Mark” : a. “Learn from the best and be better than the best “. b. Lawatan ke sekolah terbaik.

Guru Tingkatan PIBG Semua Pelajar

10.

Guru Tingkatan AJK Kelas

11.

Guru Tingkatan Semua Pelajar

12.

Guru Tingkatan Semua Pelajar

13.

Manual Prosedur Pengurusan Peperiksaan Dalaman
BIL AKTIVITI TINDAKAN

1.

Sebelum Peperiksaan : a. Guru Penyedia kertas-kertas soalan untuk semua ujian bulanan dan peperiksaan dalaman serta peruntukan masa untuk setiap kertas ditentukan semasa mesyuarat panitia pertama dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan 1. Guru Penolong Kanan 1 mesti diberitahu mengenai penyediaan kertas atau peruntukan masa secepat mungkin jika berlaku sebarang perubahan.

b. Skrip asal soalan peperiksaan dan peraturan pemarkahan
mesti diserahkan kepada guru kanan atau ketua panitia untuk tujuan semakan 10 hari sebelum pentaksiran dijalankan.

c. Set soalan mesti diserahkan ke pejabat untuk dicetak 7 hari
sebelum penilaian dijalankan. Butiran lengkap mengenai penilaian atau peperiksaan perlu dicatatkan dalam borang dan buku yang disediakan. Slip kertas pentaksiran yang mengandungi maklumat tentang kertas soalan (mata pelajaran, tarikh, masa, bilangan calon, guru yang memulakan kertas, penyedia kertas soalan, guru penanda kertas, bahan yang boleh / tidak boleh digunakan oleh calon seperti kalkulator, buku data, jadual berkala) boleh didapatkan dari bilik peperiksaan dan mesti diletakkan di atas setiap set kertas soalan untuk setiap kelas. Bilangan kertas soalan, kertas graf dan kertas objektif (OMR) yang mencukupi disediakan oleh penyedia kertas soalan. Kertas soalan mesti diletakkan di tempat yang disediakan di bilik peperiksaan sekurang-kurangnya satu hari sebelum ujian / peperiksaan. Penyedia kertas-kertas soalan mesti menyediakan peraturan pemarkahan untuk guru-guru pemeriksa dan diserahkan kepada guru pemeriksa selepas waktu ujian/peperiksaan dijalankan pada hari yang sama. Proses mengelip dan menyusun kertas soalan serta kerja-kerja berkaitan dengannya digalakkan untuk dibuat di bilik peperiksaan.

d.

e. f.

g.

f.

2.

Semasa Peperiksaan : a. Guru yang memulakan pentaksiran perlu mengambil set kertas soalan dari bilik peperiksaan dan mencatatkan pengambilan kertas soalan pada borang yang disediakan. b. Guru perlu berada di bilik darjah selewat-lewatnya 10 minit sebelum masa memulakan kertas seperti yang ditetapkan.

c. Guru perlu mengeluarkan arahan supaya pelajar
menyelesaikan urusan persendirian seperti ke bilik air sebelum kertas soalan diedarkan dan menegaskan bahawa para pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik darjah sepanjang masa ujian / peperiksaan berlangsung. d. Guru juga mesti memastikan semua buku, nota, bekas air minuman dan beg pelajar disimpan di belakang atau luar bilik darjah sebelum memulakan peperiksaan. Pastikan tiada naskah kertas jawapan di atas meja murid dan hanya beberapa helai kertas jawapan dan set alat tulis yang diperlukan sahaja berada di atas meja.

e. Sentiasa mengawasi gerak laku pelajar. Guru tidak seharusnya berada di meja guru sepanjang peperiksaan berlangsung, sebaliknya berjalan sekali sekala di dalam bilik darjah untuk tujuan pemantauan berterusan. Meja guru hendaklah diletakkan di belakang kelas. f. Memastikan semua meja dipusingkan supaya mulutnya menghadap ke hadapan bagi memudahkan urusan mengawasan. g. Pengawasan yang rapi daripada guru-guru sangat-sangat diharapkan supaya keutuhan peperiksaan dapat dikekalkan. h. Sebarang maklumat ketidak jujuran pelajar semasa berlangsungnya peperiksaan, sila sampaikan segera ke pengetahuan Setiausaha Peperiksaan untuk tindakan lanjut. i. Guru-guru pengawas peperiksaan diminta berada di kelas sehingga guru berikutnya datang. j. Guru-guru juga diminta terus berada di dalam kelas selepas memungut skrip jawapan pelajar mengikut masa P&P yang ditetapkan bagi tujuan mengawalan kelas. k. Dipohon kerjasama semua guru untuk memungut semua bahan lebihan selepas penilaian atau peperiksaan seperti kertas soalan, kertas OMR, benang dan sebagainya dan dikembalikan ke bilik peperiksaan. l. Guru-guru pengawas hendaklah menyerahkan kertas jawapan kepada guru pemeriksa yang ditetapkan. Sekiranya guru berkenaan tidak hadir atau gagal ditemui, kertas jawapan hendaklah diletakkan di dalam rak yang disediakan di bilik peperiksaan. m. Guru-guru yang bercuti atau tidak dapat mengawas kelas, sila maklumkan kepada GPK 1 supaya guru pengganti dapat disediakan.

n. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan mengambil kertas
ujian/peperiksaan yang sama selepas berlalu masa yang dijadualkan. Adalah menjadi tanggungjawab panitia mata pelajaran masing-masing untuk menyediakan set soalan kedua bagi kumpulan pelajar sebegini apabila diperlukan.

3.

Selepas Peperiksaan : a. Semua guru diminta melaksanakan tugas-tugas penandaan dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab. b. Guru-guru mata pelajaran mesti menyerahkan markah kepada guru tingkatan masing-masing mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan bagi sesuatu jenis penilaian atau peperiksaan. c. Guru-guru mata pelajaran mesti membincangkan jawapan kepada soalan-soalan yang diuji untuk mengatasi kelemahan pelajar. d. Ketua-ketua Panitia diminta membuat analisis keputusan mata pelajaran masing-masing.

SURAT-SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN/IKTISAS
1. SPI Bilangan 5/1985 Peraturan Pakaian Guru dan Pensyarah

2.

SPI Bilangan 9/2009 (Tambahan) Keselamatan Pelajar

3

SPI Bilangan 5/1999 Larangan Penglibatan dalam Politik anti-kerajaan

4.

SPI Bilangan 16/2000 salahlaku memasukkan politik dalam soalan

5. SPI Bilangan 12/1998 Larangan Menjalankan Jualan Langsung di sekolah.

6. SPI Bilangan 12/2000 Lawatan Pendidikan di Hari Persekolahan

1. SPI Bilangan 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan kepada pelajar.

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Jadual Gaji Baru Dan Sifir Pemindahan Gaji Bagi Perkhidmatan Pendidikan
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) (RM SEBULAN)

GRED GAJI SSM TARIKH KUATKUASA
JADUAL GAJI SSM: DGA29

: :

DGA29 : DG29A00 01.07.2007

GRED GAJI SSB

:

DGA6

KOD GAJI KOMPUTER SSB

T1 P1 P2 P3 1405.7 1 1494.9 5 1587.2 1 T13 P1 P2 P3 2186.19 2311.67 2440.29

T2 1470.7 5 1563.0 1 1658.3 0 T14 2251.23 2379.73 2511.38

T3 1535.7 9 1631.0 7 1729.3 9 T15 2316.27 2447.79 2582.47

T4 1600.8 3 1699.1 3 1800.4 8 T16 2381.31 2515.85 2689.86

T5 1665.8 7 1767.1 9 1871.5 7

T6 1730.91 1835.25 1942.66

T7 1795.9 5 1903.3 1 2013.7 5 T18 2544.66 2721.55 2904.64

T8 1860.9 9 1971.3 7 2084.8 4 T19 2642.97 2824.40 3012.03

T9 1926.0 3 2039.4 3 2155.9 3 T20 2741.28 2927.25 3119.42

T10 1991.07 2107.49 2227.02

T11

T12

2056.11 2121.15 2175.55 2243.61 2298.11 2369.20

T17 2446.35 2618.70 2797.25

T21 2839.59 3030.10 3226.81

T22 2937.90 3132.95 3334.20

T23 3036.2 1 3235.8 0 3441.5 9

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD)
(RM SEBULAN)

GRED GAJI SSM TARIKH KUATKUASA
JADUAL GAJI SSM: DGA32

: :

DGA32 : DG32A00 01.07.2007

GRED GAJI SSB

:

DGA5

KOD GAJI KOMPUTER SSM

T1
1 2 P P

T2 2514.37 2733.69

T3 2612.68 2841.08

T4 2710.99 2948.47

T5 2809.30 3055.86

T6 2907.61 3163.25

T7 3005.92 3270.64

T8 3104.23 3378.03

T9 3202.54 3845.42

T10 3300.85 3592.81

T11 3399.16 3700.20

2416.06 2626.30

BERIJAZAH (RM SEBULAN)

GRED GAJI SSM TARIKH KUATKUASA
JADUAL GAJI SSM: DG41

: :

DG41 DG41000 01.07.2007

GRED GAJI SSB

:

DG3

KOD GAJI KOMPUTER SSM :

P P1
P2 P3

1 P 2

T13 T14 T2 T15 T17 T1 T3T16 T4 2781.25 2871. 2962. 3052. 1967.20 3143. 1695.85 1786.30 1876.75 70 15 60 05 1790.47 1885.09 1979.71 2074.33 2925.91 3020. 3115. 3209. 3365. 1889.27 1988.07 2086.87 2185.67 53 15 77 62 3272. 47 3435. 28 3598.0 9

T18 T19 T6 T20 T7T21 T22 T5 T8 3293. 3593. 3744. 2329.00 3894. 2057.65 3443. 2148.10 2238.55 33 61 89 17 45 2168.95 2263.57 2358.19 2452.81 3521. 3677. 3833. 3989. 4144. 2284.47 2383.27 2482.07 2580.87 47 32 17 02 87 3760. 90 3923. 71 4086. 52 4249. 33 4412. 14

T23 T24T10 T25 T11T26 T27 T9 T12 4044. 4345. 4495. 2690.80 4645.8 2419.45 4195. 2509.90 2600.35 73 01 29 57 5 2547.43 2642.05 2736.67 2831.29 4300. 4456. 4612. 4768. 4924.1 2679.67 2778.47 2877.27 2976.07 72 57 42 27 2 4574. 95 4737.7 6 4900. 57 5063. 38 5226. 19

P 3173. 3074.87 3 67

BERIJAZAH (RM SEBULAN)

GRED GAJI SSM KOD GAJI KOMPUTER SSM TARIKH KUATKUASA
JADUAL GAJI SSM: DG44

: : :

DG44 DG44000 01.07.2007

T1
1 2 P P

T2 3133.2 7 3464.4 6

T3 3283.5 5 3627.2 7

T4 3433.8 3 3790.0 8

T5 3584.1 1 3952.8 9

T6 3734.3 9 4115.7 0

T7

T8

T9

T10

T11 4485.7 9 4929.7 5

T12 4636.0 7 5092.5 6

T13 4786.3 5 5255.3 7

T14 4936.6 3 5418.1 8

2982.9 9 3301.6 5

3884.6 4034.95 4185.23 4335.51 7 4278.5 4441.32 4604.13 4766.94 1

BERIJAZAH (RM SEBULAN)

GRED GAJI SSM KOD GAJI KOMPUTER SSM TARIKH KUATKUASA
JADUAL GAJI SSM: DG48

: : :

DG48 DG48000 01.07.2007

GRED GAJI SSB :

DG2

T1 P1 P2 4355.00 4786.37

T2 4558.16 5006.23

T3 4761.32 5226.09

T4 4964.48 5445.95

T5 5167.64 5665.81

T6 5370.80 5885.67

T7 5573.96 6105.53

T8 5777.12 6325.39

BERIJAZAH (RM SEBULAN)

GRED GAJI SSM KOD GAJI KOMPUTER SSM TARIKH KUATKUASA JADUAL GAJI SSM: DG52 T1 P1 P2 4900.47 5365.23

: : :

DG52 DG52000 01.07.2007

T2 5103.63 5585.09

T3 5306.79 5804.95

T4 5509.95 6024.81

T5 5713.11 6244.67

T6 5916.27 6464.53

T7 6119.43 6684.39

T8 6322.59 6904.25

GRED GAJI SSM KOD GAJI KOMPUTER SSM TARIKH KUATKUASA JADUAL GAJI SSM : DG54 T1 P1 P2 5167.64 5624.05

: : :

DG54 DG54000 01.07.2007

T2 5370.80 5868.95

T3 5596.22 6113.85

T4 5821.64 6358.75

T5 6047.06 6603.65

T6 6272.48 6848.55

T7 6497.90 7093.45

T8 6723.32 7338.35

PELAN KAWASAN SEKOLAH TINGGI KLUANG 2010

PERKARANGAN ASRAMA

PADANG UTAMA

KOMPLEKS SUKAN 35 36 37 38 39 29 30 31 32 33
MAK J MAK K

ASTAKA

40 34
MAK L

B A B A B A

B A B A R

19 20 21
TYG TYG BB 1 2

22
D M

B& 23 24 25 26 K
PERPUSTAKAAN RP PAK P

BLOK PRA U

MA KE BILIK KEBAL MA KD MES Y MAK B MAK C MAK A

SURAU

16 17 18

MAK G

MAK H
BLOK KEMAHIRAN HIDUP

BLOK C

9 10 11 12
B E

5

6

7

8

13 14 MAK F
BLOK B
UM AVA

15 BA
Stor pera bot

SENI SPBT

BA

TAPAK PERHIMPUNAN PAGI
P K P B S MI

GI M SS

GPK GPK HE T6 M

AVA

TAPAK PERHIMPUNAN PETANG

DEWAN BESTAR I

KOO P

KAFETER IA

27

GALERI STK
PK1 PKK PKP
STOR

UP

PEJ 4

BILIK GURU 28

1

2

PIBG LOBI

3

BLOK A

HM

B A B A

GARAJ BAS

MK

Petunjuk: AVA Bilik Siar Raya B&K Bimbingan & Kaunseling BC Bilik Cetak BR Cilik Rawatan BS Bilik Sumber D Bilik Displin GIM Gimnasium HM Pengetua PK1 Pen. Kanan 1 PP Penyelia Petang HEM Hal Ehwal Murid PKK Pen. Kanan Koko KOOP Koperasi STK Bhd. KB Ketua-ketua Bidang PPSMI Bilik PPSMI MAK Makmal BB Bilik Bahasa MESY Bilik Mesyuarat HM Bilik Pengetua PEJ Pejabat PPK Pos Pengawal RP Rumah Pekerja SENI Bilik Seni Pendidikan SPBT Skim Pinjaman Buku Teks SS Stor Sukan TYG Bilik Tayang UM Bilik Unit Majalah UP Bilik Unit Peperiksaan RP Bilik Rawatan Pergigian P Bilik PAFA R Bilik Rawatan BA Bilik Air MK Makmal Komputer PAK Pusat Akses Komputer KELA S 1 2AT & 3AT 2 2AT1 & 3AT1 3 1RK1 & 4IT1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1RK2 & 4RC 2RK1 & 3RK1 2RK2 & 3RK2 2RK3 & 3RK3 1RK2 & 4ST2 2TES1 & 3TES1 2TES2 & 3TES2 2TES3 & 3TES3 2TES4 & 4ST1 1TES1 & 4ST3 1TES2 & 4ST4 1TES3 & 4ST5 1AT1 & 5IT 1AT1 & 5IT1 1TES4 & 4IT 5STA1 5STA2 5ST1 5RC 5ST2 5ST3 5ST4 5ST5 4STA1 4STA2 P1B1 P1B2 P1B3 P1F1 P1F2 P1F3 P2F1 P2F2 P2F3 P2B1 P2B2 P2B3

JAWATANKUASA PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SEKOLAH TINGGI KLUANG 2010 Ahli Jawatankuasa: Pengerusi : Cik Lileen Chan Tuan Haji Wahid bin Bilaji Puan Hajah Tursinaini bt Sanusi Mahlana Timbalan Pengerusi : Puan Yeoh Ai Lan Tuan Haji Shaharudin Basri bin Ibrahim Puan Hajah Hendon binti Sanusi Encik Noor Azmyee bin Mohamad Naib Pengerusi: Encik Zamri bin Rohani Tuan Haji Baharudin Bin Razali Encik Mohd Kasim Bin Sharif Editor 2010 Puan Roslinamaria binti Hj Abdul Rahman Encik Quek Suan Goen Puan Siti Hajar binti Shariff Tuan Hj. Ramlan bin Busah

Terima Kasih

112

113