Anda di halaman 1dari 15

NAMA:..

Minggu

Bilangan pesakit barah paru-paru

i)

TARIKH :

11

15

19

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________
PM
PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

1|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

i)

TARIKH :

Isipadu air yang diminum oleh seorang pelajar / ml

100

200

300

400

500

600

Isipadu air peluh yang dihasilkan / ml

30

50

80

120

170

230

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

2|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

i)

TARIKH :

Jumlah baja (gram)

12

15

Ketinggian anak benih / cm

15

20

25

30

35

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

3|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

i)

TARIKH :

Tahun

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Bilangan pokok di dalam hutan

800

700

600

500

400

300

200

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________
PM
PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

4|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

i)

TARIKH :

Saiz badan haiwan

Kecil

Sederhana
besar

Paling besar

Bilangan degupan jantung semasa rehat /


minit

40

25

10

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

5|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

TARIKH :

Number of caterpillar
10

14

18

22

26

30

34

40

36

31

25

18

10

Bilangan ulat beluncas


Number of leaves
Bilangan daun

i)

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.
6|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

i)

TARIKH :

Tahun

Luas kawasan hutan ditebang (km2)

2000

7 000

2005

9 000

2010

11 000

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________
PM
PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

7|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

i)

TARIKH :

Tahun

Bilangan harimau yang tinggal di hutan X

2000

250

2005

200

2010

150

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________
PM
PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

8|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

Temperature (C)
Suhu (C)
25
30
35
40
i)

TARIKH :

Time taken to dry a towel (minutes)


Masa diambil untuk mengeringkan tuala (minit)
120
90
60
30

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _____________________ dengan ____________________
PM
PB
_________________________________________________________________________________

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

9|Modul Cemerlang SainsSKSJ

NAMA:..

i)

TARIKH :

Panjang tali bandul/cm

Bilangan ayunan bandul dalam masa 30saat

30

22

14

12

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

iv) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.
10 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J

NAMA:..

TARIKH :

Ketinggian anak benih (cm)

75
60
45
30
15
Kuantiti baja (gram)
2

i)

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

11 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J

NAMA:..

TARIKH :

Bilangan pesakit kanser peparu (orang)

25
20
15
10
5
2

i)

Bilangan rokok dihisap sehari


(batang)

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

12 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J

NAMA:..

TARIKH :

Bilangan buah limau yang boleh diisi

25
20
15
10
5

Isipadu kotak / cm3


100

i)

200

300

400

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

13 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J

NAMA:..

TARIKH :

Bilangan ayunan dalam masa 20 saat

48
40
32
24
16
Panjang bandul / cm
10

i)

20

30

40

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

14 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J

NAMA:..

TARIKH :

Suhu permukaan planet / 0 Celsius

200
178
125
38
12
Jarak planet daripada matahari /
106km
50
i)

100

150

200

Pembolehubah dimanipulasikan (PM) __________________________________________________

ii) Pembolehubah bergerak balas (PB) : ____________________________________________________


iii) Apakah tujuan penyiasatan ini?
Untuk menyiasat hubungan di antara _______________________________________________
PM
dengan_________________________________________________________________________
PB

v) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
(bertambah/berkurang)
PM
semakin ________________________ ________________________________________________.
(bertambah/berkurang)
PB

vi) Tuliskan satu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerakbalas.
Semakin ________________________ ________________________________________________,
semakin ________________________ ________________________________________________.

15 | M o d u l C e m e r l a n g S a i n s S K S J

Beri Nilai