Anda di halaman 1dari 17

8.

0 PANDUAN PELAKSANAAN DEMONSTRASI


8.1 Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi
Jenis Pergerakan
Pergerakan Jenis Huraian
pergerakan
Pergerakan 1 Chasse ini seakan-akan separti gallop, dua kali
Chasse Lokomotor tukar kaki. Sebelah tangan melantun bola di sisi.
Pergerakan 2 Melakukan imbangan dua tapak dengan berdiri
Imbangan satu Bukan tegak sambil bola diangkat tegak diatas kepala.
tapak lokomotor
Pergerakan 3 Melakukan guling depan dengan mendepakan
Guling depan Lokomotor tangan. Pada awal gulingan,bola dileret ke
hujung tilam.Di penghujung tilam, bola disambut
dalam keadaan duduk menghadap tilam semula.
Pergerakan 4 Bergerak secara skip sambil bola dilantun di sisi
Skip Lokomotor sebelah kanan.
Pergerakan 5 Bediri setempat sambil memegang bola di atas
(Alunan badan) Bukan kepala dan mengayun badan turun dan naik
Body wave lokomotor semula secara ombak.
Pergerakan 6 Berjalan dengan langkah ballet di atas bangku
Ballet Lokomotor sehingga hujung bangku sambil menggerakkan
bola.
Pergerakan 7 Di hujung bangku, lompatan dilakukan sambil
Meregang dan Bukan membuat pusingan dan kemudian
mengendur lokomotor mengendurkan badan menghadap semula kea
rah bangku.
Pergerakan 8 Seakan-akan jengket di atas satu kaki.
Ketinting Lokomotor Pergerakan ini dilakukan sambil bola dilantun di
sebelah kanan.

Pergerakan 9 Memusingkan badan ke kiri dan kanan sambil


Kilas Bukan bola di hayun ke kiri dan kanan mengikut kilasan
lokomotor badan.

3
Pergerakan 10 Melalukan lompat laying sejurus selepas bola
Lompat layang Lokomotor dilambung tinggi ke hadapan.
(leap)
Pergerakan 11 Berdiri setempat, tangan kanan memegang bola
Imbangan satu Bukan dan tangan kiri mencapai kaki kiri dan imbangan
tapak lokomotor satu tapak sokongn dilakukan.

Pergerakan 12 Melakukan polka dengan gabungan sekali skip,


Polka Lokomotor dua kaki gallop. Bola digerakkan diatas tapak
tangan dengan cara melambung-lambung
rendah.
Pergerakan 13 Melakukan imbangan satu tapak sokongan yang
Imbangan Bukan diberi nama imbangan bangau kerana ianya
bangau lokomotor seperti satu dirian bangau.

Pergerakan 14 Berjalan memusing kon secara zig-zag dan


Berjalan Lokomotor membuat beberapa hentian sambil kaki sebelah
diangkat baras dada dan bola dilantunkan
sebanyak dua kali.
Pergerakan 15 Membuat imbangan satu tapak sokongan
Imbangan satu Bukan dengan cara melutut. Bola dilantun disisi.
tapak lokomotor
Pergerakan 16 Berlari ke arah papan anjal. Melompat di atas
Lompat kangkang Lokomotor papan anjal dengan kedua-dua belah kaki.
(straddle) Melakukan lompat kangkang(straddle) ketika di
udara sambil tangan memegang bola dan
mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

Pergerakan 17 Melombol di atas peti lombol. Sebelum itu, bola


Melombol Lokomotor dileret melepasi peti lombol.Selepas melombol,
guling hadapan dilakukan sehingga hujung tilam
dan bola diambil semula dengan cara

4
menghadap tilam.
Pergerakan 18 Berjalan melintang gaya Grapevine dengan kaki
Grapevine Lokomotor bersilang berulang kali sambil mendepakan
kedua-dua memegang bola.

Pergerakan 19 Sejurus selepas melakukan gerakan grapevine,


Imbangan dua Bukan imbangan dua tapak sokongan dilakukan dengan
tapak sokongan lokomotor cara melutut dan badan ditegakkan serta mata
memandang ke atas ke arah bola.
Pergerakan 20 Akhir sekali badan dilentik seakan-akan satu
Melentik bridge Bukan jambatan.
lokomotor

Gambar Rajah Pelaksanaan Aktiviti Lokomotor dan Bukan Lokomotor

Pergerakan 1
Chasse (Lokomotor)

5
Membuat pergerakan yang dimakan sebagai Chasse.Pergerakan ini seakan-akan
separti gallop, dua kali tukar kaki. Sebelah tangan melantun bola di sisi.

Pergerakan 2
Imbangan dua tapak (Bukan lokomotor)

Melakukan imbangan dua tapak dengan berdiri tegak sambil bola diangkat tegak
diatas kepala.

Pergerakan 3
Guling depan (Lokomotor)

6
Melakukan guling depan dengan mendepakan tangan. Pada awal gulingan,bola
dileret ke hujung tilam.Di penghujung tilam, bola disambut dalam keadaan duduk
menghadap tilam semula.

Pergerakan 4

Skip (Lokomotor)

Bergerak secara skip sambil bola dilantun di sisi sebelah kanan.

Pergerakan 5

(Alunan badan) Body wave (bukan lokomotor)

7
Berdiri setempat, mengangkat tangan. Kemudian,melakukan alunan tubuh badan ke
depan dan ke belakang.

Pergerakan 6

Ballet (Lokomotor)

Berjalan dengan langkah ballet di atas bangku sehingga hujung bangku sambil
menggerakkan bola.

Pergerakan 7

Meregang dan mengendur (bukan lokomotor)

8
Sejururs selepas pergerakan ballet dilakukan sehingga hujung bangku, satu
lompatan dibuat sambil badan dipusing 180˚dan badan dikecilkan untuk
mengendurkan badan.

Pergerakan 8

Ketinting (Lokomotor)

Seakan-akan jengket di atas satu kaki. Pergerakan ini dilakukan sambil bola dilantun
di sebelah kanan.

Pergerakan 9

Kilas (bukan lokomotor)

9
Mengilas bdan kiri dan kanan sambil bola mengikut pergerakan badan dan tangan.

Pergerakan 10

Lompat layang (leap) (Lokomotor)

Bola dilambung tinggi ke hadapan dan kemudiannya satu lompat laying mengejar
bola dilakukan dan bola disambut semula.

Pergerakan 11
Imbangan satu tapak (bukan lokomotor)

10
Berdiri setempat, tangan kanan memegang bola dan tangan kiri mencapai kaki kiri
dan imbangan satu tapak sokongn dilakukan

Pergerakan 12
Polka (Lokomotor)

Melakukan polka dengan gabungan sekali skip, dua kaki gallop. Bola digerakkan
diatas tapak tangan dengan cara melambung-lambung rendah.

Pergerakan 13
Imbangan satu tapak (imbangan bangau)- bukan lokomotor

11
Melakukan imbangan satu tapak sokongan yang diberi nama imbangan bangau
kerana ianya seperti satu dirian bangau.

Pergerakan 14
Berjalan (lokomotor)

Berjalan memusing kon secara zig-zag dan membuat beberapa hentian sambil kaki
sebelah diangkat baras dada dan bola dilantunkan sebanyak dua kali.

Pergerakan 15
Imbangan satu tapak sokongan (bukan lokomotor)
12
Membuat imbangan satu tapak sokongan dengan cara melutut. Bola diimbang di
atas dan kemudiannya dilantun disisi.

Pergerakan 16
Lompat kangkang (straddle)

Berlari ke arah papan anjal. Melompat di atas papan anjal dengan kedua-dua belah
kaki. Melakukan lompat kangkang(straddle) ketika di udara sambil tangan
memegang bola dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

Pergerakan 17
Melombol (lokomotor)

13
Melombol di atas peti lombol. Sebelum itu, bola dileret melepasi peti lombol.Selepas
melombol, guling hadapan dilakukan sehingga hujung tilam dan bola diambil semula
dengan cara menghadap tilam.

14
Pergerakan 18
Grapvine (Lokomotor)

Berjalan melintang gaya Grapevine dengan kaki bersilang berulang kali sambil
mendepakan kedua-dua memegang bola.

Pergerakan 19
Imbangan dua tapak sokongan (bukan lokomotor)

15
Sejurus selepas melakukan gerakan grapevine, imbangan dua tapak sokongan
dilakukan dengan cara melutut dan badan ditegakkan serta mata memandang ke
atas dan bola dipegang di belakang kepala.
Pergerakan 20
Melentik bridge (bukan lokomotor)

Akhir sekali badan dilentik seakan-akan satu jambatan.

PELAN KEDUDUKAN UJIAN AMALI


Rujuk pada lampiran yang disediakan.

8.1 SENARAI PERALATAN BERAT


a) Bangku panjang 1
b) Tilam 1
c) Pelana kuda 1
d) Skital Besar 6
e) Papan Anjal 1
Peralatan berat diletakkan di stesen-stesen yang telah ditentukan.

8.2 SENARAI ALATAN TANGAN


a) Bola gimnastik

16
9.0 RUMUSAN
Melalui kertas kerja yang telas dihasilkan, saya mendapati bahawa saya
dapat mempelajari banyak jenis pergerakan asas yang dilakukan dengan
memanipulasikan alatan yang dipilih iaitu bola gimnastik. Walaupun saya tidak
dapat melakukannya dengan baik,sekurang-kurangnya saya dapat menjana
idea-idea kreatif dalam merancang pergerakan-pergerakan tersebut.

17
REFLEKSI

Pada 13 Febuari 2009 yang lalu, saya telah menerima satu tugasan individu

daripada pensyarah pendidikan jasmani iaitu En Lee Lai Mong. Tugasan ini meminta

saya dan rakan-rakan sekelas membuat satu demonstrasi menggunakan alatan

dengan melakukan 20 jenis pergerakan asas.

Pada mulanya saya dan rakan-rakan kelas yang lain kurang jelas dengan

penerangan yang diberikan. Kami diberi taklimat atau penjelasan kedua pada

keesokan harinya di gymnasium Ungku Aziz. Seterusnya, kami diminta melalukan

atau marancang pergerakan-pergerakan yang sesuai menggunakan alatan yang

dipilih. Saya memilih untuk menggunakan bola gimnastik sebagai alat semasa

membuat pergerakan.

Pelbagai halangan yang saya tempuhi semasa proses merancang

pergerakan yang diminta. Tetapi atas bantuan pensyarah, saya dapat melakukannya

dengan baik. Selain melakukan 20 pergerakan, saya dan rakan-rakan yang lain

diminta menyediakan kertas kerja bagi menjalankan demonstrasi ini. Pensyarah

kami telah membimbing kami semasa proses penyediaan kertas kerja ini dilakukan.

Semasa melakukan tugasan ini, saya telah mendapati bahawa melalui

tugasan ini,kami berpeluang menjana idea-idea kreatif bagi menghasilkan satu

demonstrasi yang menarik dan bersesuaian dengan pergerakan serta alat yang

dipilih.

Disediakan oleh

18
(Emira Syazana Yusof)

BIBLIOGRAFI

Wee E.H (1994), Pengajian Pendidikan Jasmani, Fajar Bakti Sdn. Bhd: Selangor

Helen Ten. H.B (1992). Pengajian Pendidikan Jasmani Kanak-kanak, Fajar Bakti
Sdn Bhd: Kuala Lumpur.

Abdul Hafidz Hj Omar, Hussian Ayon & Zalawati Sufian (2004). Pendidikan Jasmani
dan Pendidikan Kesihatan. Dewan Bahasa dan Pustaka: Selangor.

19

Anda mungkin juga menyukai