Anda di halaman 1dari 16

MAIN

PERANAN
Konsep
• 1 teknik mengajar dalam bilik darjah
• Lakonan spontan yang melibatkan
sekumpulan murid tanpa
menggunakan sebarang skrip.
• Lakonan berdasarkan kepada sesuatu
situasi atau masalah yang timbul.
• Misalnya, murid membayangkan sesuatu
situasi yang timbul, kemudian
melakonkannya mengiut situasi yang
dibayangkan dengan secara spontan.

Tujuan
• membantu murid-murid memahami
tingkah laku sosial ,peranan mereka
dalam interaksi sosial dan cara-cara
menyelesaikan masalah dengan berkesan
 @
• Mengukuhkan kemahiranpertuturan dan
melatih diri untuk berfikir secara spontan
supaya dapat menyelesaikan masalah
secepat mungkin dalam situasi yang
terkawal.
• Membantu mereka mengumpul serta
mengurus maklumat mengenai isu-isu
sosial, megembangkan sifat empati
terhadap orang lain, dan boleh
menambahbaikkan kemahiran sosial
mereka.
 @

• Membolehkan pelajar memahami lebih


mendalam akan tujuan, sikap dan
tingkah laku orang lain dalam situasi
yang sebenar.
Pelaksanaan
Contoh Pelajaran melalui
Teknik Main Peranan
Mata Pelajaran : Sain/Pendidikan

Moral
Tajuk
 : Cara haiwan melindungi
dirinya dengan hidup
berkelompok.
Watak-watak
 : Harimau, anak kerbau
dan sekumpulan kerbau.
Langkah-langkah Mengajar:
Konsep
• Menggabungkan maklumat mengenai
satu-satu kemahiran melalui
demonstrasi, praktis dan latihan
khusus sehingga kemahiran terseut
berjaya dikuasai oleh murid-murid.
• Dibentuk berasaskan perihalan mengenai
situasi sebenar di mana kita cuba
mewujudkan satu situasi yang mirip
kepada situasi hidup dalam sesi
pengajaran.
Tujuan
• Membantu murid-murid melihat
perwakilan objek yang sebenar
Contoh
• Pengajaran tentang membedah
seekor katak
ütunjukkan pembedahan bersifat
simulasi dengan menggunakan
komputer dahulu. Dengan ini
murid-murid dapay melihat
kandungan dalaman katak
sebelum pembedahan
dilakukan.
 Pengajaran cara memandu kapal
terbang
üMenggunakan simulasi yang
Kelebihan
Main perana & Simulasi
• Memberi peluang pada murd memikirkan
caa penyelesaian secara spontan dalam
situasi bermasalah yang diwujudkan
• Meningkatkan kemahiran pertuturan
(semasa berlakon)
• Menarik & seronok di samping membawa
suasana pembelajaran yang berkesan
• Menggalakkan interaksi antara murid
• Dilatih untuk menghadapi situasi
bermasalah yang sebenar
• Menghayati nilai-nilai moral yang baik,
seterusnya mengubah sikap negatif dan
membina sikap positf
• Banyak situasi luar bilik darjah dapat
ditunjukkan dalam bilik darjah
• Secara tidak lanung, bakat lakonan
murid dapat diasah melalui lakonan.

Kelemahan
Main perana & Simulasi
• Perasaan geisah mungkin tertimbl di kalangan
murid yang tidak pernah ada pengalaman
berlakon
• Prestasi pelakon yang kurang baik dan menarik
akan menimbulkan perasaan bosan dikalangan
penonton yang mungkin membuat bising @
mengejek kesilapan pelakon tertentu
• Hanya murid yang terlibat dalam lokonan sahaja
yang mendapat pengalaman secara lansung dan
faedah-faedah berlakon.
• Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan
tidak mudah dilakukan dengan seperti yang
diharapkan