Anda di halaman 1dari 16

MAIN

PERANAN
Langkah-
Contoh
langkan
Pelaksanaan pelajaran

Main
Tujuan Peranan

Konse
p
Konsep
• 1 teknik mengajar dalam bilik darjah
• Lakonan spontan yang melibatkan
sekumpulan murid tanpa menggunakan
sebarang skrip.
• Lakonan berdasarkan kepada sesuatu
situasi atau masalah yang timbul.
• Misalnya, murid membayangkan sesuatu
situasi yang timbul, kemudian
melakonkannya mengiut situasi yang
dibayangkan dengan secara spontan.
Tujuan
• membantu murid-murid memahami tingkah
laku sosial ,peranan mereka dalam interaksi
sosial dan cara-cara menyelesaikan masalah
dengan berkesan
@
• Mengukuhkan kemahiranpertuturan dan
melatih diri untuk berfikir secara spontan
supaya dapat menyelesaikan masalah secepat
mungkin dalam situasi yang terkawal.
• Membantu mereka mengumpul serta
mengurus maklumat mengenai isu-isu
sosial, megembangkan sifat empati
terhadap orang lain, dan boleh
menambahbaikkan kemahiran sosial
mereka.
@
• Membolehkan pelajar memahami lebih
mendalam akan tujuan, sikap dan
tingkah laku orang lain dalam situasi
yang sebenar.
Pelaksanaan
Guru mewujudkan satu situasi yang bermasalah
yang disediakan

Guru menerangkan secara ringkas mengenai objektif lakonan, watak-


watak yang terlibat dalam situasi itu dan tempoh berlakon (dalam
lingkungan 5-6 minit)

Guru memilih murid-murid yang berminat menjadi


pelakon-pelakon
murid-murid dikehendaki memikirkan dan mengemukakan cara
penyelesaian masalah yang timbul dalam situasi itu berdasarkan watak-
watak mereka.

Guru berbincang denagn murid tentang prestasi


pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan masalah

Guru membimbing murid-murid membuat


rumusan
Contoh Pelajaran melalui Teknik
Main Peranan
Mata Pelajaran : Sain/Pendidikan Moral

Tajuk : Cara haiwan melindungi


dirinya dengan hidup
berkelompok.

Watak-watak : Harimau, anak kerbau


dan sekumpulan kerbau.
Langkah-langkah Mengajar:

● Guru ewujudkan satu situasi : seekor anak kerbau
Permulaan diburu oleh seekor harimau. Bagaimanakah anak
kerbau dapat diselamatkan?


● Seorang murid memakai topeng harimau mengejar seorang pelajar yang memakai
topeng anak kerbau
Anak kerbau itu berlari dengan perasaan takut tetapi sempat dilindungi oleh murid-
Sesi aktiviti lakonan

murid yang memainkan peranan sebagai satu kumpulan kerbau berhidup


berkelompok

● Kerbau-kerbau membentuk satu bulatan melindungi anak kerbau di dalamnya


● Guru berbincang dengan murid tetang lakonan yang
telah selsai dijalankan
Penutup ●
● Guru membiombing murid-murid membuat rumusan
yang mengabaikannya dengan konsep perpaduan rakyat
Simula
si

Contoh

Konse
Tujuan p
Konsep
• Menggabungkan maklumat mengenai satu-
satu kemahiran melalui demonstrasi, praktis
dan latihan khusus sehingga kemahiran
terseut berjaya dikuasai oleh murid-murid.
• Dibentuk berasaskan perihalan mengenai
situasi sebenar di mana kita cuba
mewujudkan satu situasi yang mirip kepada
situasi hidup dalam sesi pengajaran.
Tujuan
• Membantu murid-murid melihat
perwakilan objek yang sebenar
Contoh
• Pengajaran tentang membedah seekor katak
 tunjukkan pembedahan bersifat simulasi
dengan menggunakan komputer dahulu.
Dengan ini murid-murid dapay melihat
kandungan dalaman katak sebelum
pembedahan dilakukan.
• Pengajaran cara memandu kapal terbang
Menggunakan simulasi yang
menunjukkan cara seorang juruterbang
memandu kapal terbang
Kelebihan
Main perana & Simulasi
• Memberi peluang pada murd memikirkan
caa penyelesaian secara spontan dalam
situasi bermasalah yang diwujudkan
• Meningkatkan kemahiran pertuturan
(semasa berlakon)
• Menarik & seronok di samping membawa
suasana pembelajaran yang berkesan
• Menggalakkan interaksi antara murid
• Dilatih untuk menghadapi situasi
bermasalah yang sebenar
• Menghayati nilai-nilai moral yang baik,
seterusnya mengubah sikap negatif dan
membina sikap positf
• Banyak situasi luar bilik darjah dapat
ditunjukkan dalam bilik darjah
• Secara tidak lanung, bakat lakonan
murid dapat diasah melalui lakonan.
Kelemahan
Main perana & Simulasi
• Perasaan geisah mungkin tertimbl di kalangan
murid yang tidak pernah ada pengalaman
berlakon
• Prestasi pelakon yang kurang baik dan menarik
akan menimbulkan perasaan bosan dikalangan
penonton yang mungkin membuat bising @
mengejek kesilapan pelakon tertentu
• Hanya murid yang terlibat dalam lokonan sahaja
yang mendapat pengalaman secara lansung dan
faedah-faedah berlakon.
• Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan
tidak mudah dilakukan dengan seperti yang