Anda di halaman 1dari 3

Panduan Membuat Ulasan Jurnal

Dalam membuat ulasan jurnal, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian.
antaranya adalah;
1. Objektif - Apakah artikel yang dinyatakan lakukan?
2. Teori - Adakah rangka kerja teori yang jelas? Jika tidak, adalah penting terdapat andaian teori?
3. Konsep - Apakah konsep pusat? Adakah mereka yang jelas?
4. Hujah - Apakah hujah pusat? Adakah terdapat hipotesis tertentu?
5. Kaedah - Apakah kaedah yang digunakan untuk menguji ini?
6. Bukti - Adakah bukti yang disediakan? Bagaimana mencukupi adalah ia?
7. Nilai - Adakah kedudukan nilai yang jelas atau mereka yang tersirat?
8. Kesusasteraan - Bagaimana kerja dimuatkan ke dalam sastera yang lebih luas?
9. Sumbangan - Sejauh manakah kerja memajukan pengetahuan kita tentang subjek ini?
10. Gaya - Bagaimana jelas ialah bahasa / gaya / ungkapan pengarang?
11. Kesimpulan - penilaian keseluruhan ringkas.
Memenuhi Keperluan Tugasan/Ulasan
Langkah 1: Dapatkan tahu artikel yang anda sedang mengkaji:
Lihatlah tajuk, isi kandungan, abstrak dan pengenalan. Ini harus memberi anda beberapa idea tumpuan
utama dan liputan artikel dan sebab-sebab penulis untuk menulis artikel.
Skim cepat melalui artikel keseluruhan, berjalan mata anda lebih membuka ayat perenggan dan sambil
mengerling ke arah mana-mana jadual, ilustrasi atau bahan-bahan grafik yang lain.
Baca lebih rapat bahagian pertama, yang sepatutnya memberitahu anda isu-isu utama yang akan
dibincangkan dan menunjukkan kerangka teori atau konsep di mana penulis bercadang untuk bekerja.
Baca dengan teliti bahagian akhir, yang hendaklah meliputi kesimpulan pengarang dan merumuskan
sebab-sebab utama mengapa kesimpulan ini telah dicapai.
Sekarang anda sudah biasa dengan teks, membaca keseluruhan teks dengan teliti untuk membangunkan
asas untuk meneliti secara kritikal itu.
Langkah 2: Tentukan aspek artikel yang anda ingin membincangkan secara terperinci dalam kajian anda:
pendekatan teori? kajian kandungan atau mana-mana? pemilihan dan tafsiran bukti? julat liputan? gaya
persembahan?
Biasanya anda akan membincangkan isu-isu utama yang penulis telah meneliti secara khusus. Kadangkadang anda boleh memilih isu-isu tertentu kerana ia mempunyai kepentingan untuk anda dan kursus
yang anda sedang belajar, walaupun ia bukan isu utama untuk penulis.

Langkah 3: Sekarang, berdasarkan pengetahuan anda secara keseluruhan artikel dan keputusan
mengenai isu-isu yang anda akan berbincang, membaca secara terperinci lebih dekat bahagian yang
berkaitan dengan isu-isu ini. Buat nota satu perkara utama dan petikan utama.
Jika perlu, membaca artikel-artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan topik anda yang lain, mungkin
untuk menyediakan bukti yang menyokong teori atau model alternatif atau tafsiran data.
Anda juga mungkin mahu untuk renungan ulasan lain artikel dalam jurnal akademik baru-baru ini untuk
mendapatkan rasa cara artikel itu telah diterima dalam disiplin. Walau bagaimanapun hanya
menggunakan ulasan ini untuk menyokong penilaian anda sendiri, tidak hanya menyalin atau meniru
mereka.
Merangka dan menulis ulasan anda
Struktur ulasan anda harus merangkumi:
satu pengenalan awal artikel (pengarang, tajuk artikel, tajuk jurnal, tahun penerbitan, dan butir-butir
lain yang seolah-olah penting, contohnya, ia asalnya edisi Perancis, dan lain-lain), dan petunjuk aspek
utama artikel anda akan berbincang.
ringkasan pelbagai, kandungan dan hujah artikel. Kadang-kadang anda mungkin merumuskan bahagian
demi bahagian, tetapi dalam kajian yang singkat (1,000-1,500 perkataan) anda biasanya mengambil
tema utama sahaja. Seksyen ini hendaklah biasanya tidak mengambil lebih daripada satu pertiga
daripada kajian keseluruhan.
perbincangan kritikal 2-3 isu-isu utama yang dibangkitkan dalam artikel itu. Seksyen ini adalah teras
ulasan anda. Anda perlu membuat jelas hujah penulis sendiri sebelum anda mengkritik dan menilai.
Anda juga mesti menyokong kritikan anda dengan bukti daripada teks atau daripada tulisan-tulisan yang
lain. Anda juga mungkin mahu untuk menunjukkan jurang dalam rawatan pengarang topik, tetapi ia
jarang berguna untuk mengkritik penulis untuk tidak melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah
dimaksudkan untuk dilakukan.
penilaian yang terakhir sumbangan keseluruhan artikel itu telah dibuat kepada pemahaman anda
tentang topik (dan mungkin kepentingan kepada pembangunan ilmu dalam bidang ini tertentu atau
disiplin itu, menetapkan ia dalam konteks penulisan lain dalam bidang ini).
Senarai semak untuk draf akhir anda
Adakah anda pasti artikel dengan jelas, betul-betul di permulaan?
Adakah hujah penulis dengan jelas dan objektif diringkaskan supaya pembaca anda boleh mengiktiraf
pendekatan teori dan pelbagai bahan yang dilindungi? (Kira-kira satu pertiga daripada kajian yang
singkat.)
Adakah 2-3 isu-isu utama yang dibangkitkan dalam artikel ini jelas dikenal pasti dan dibincangkan? (Kirakira 50-60% daripada kajian.)
Adakah anda diberi sebab-sebab untuk kritikan dan kelulusan anda artikel ini?
Adakah terdapat penilaian akhir kepentingan artikel ini, berdasarkan perbincangan awal anda?

Anda mungkin juga menyukai