Anda di halaman 1dari 2
Koguru 2/0109 KOPERASI WARGA PENDIDIKAN TERENGGANU BERHAD 31, T ingkat Bawah, W isma Guru Terengganu,

Koguru 2/0109

KOPERASI WARGA PENDIDIKAN TERENGGANU BERHAD

31, Tingkat Bawah, Wisma Guru Terengganu, Jalan Hiliran, 21000 Kuala Terengganu.

Tel

: 609 - 6221881 / 609 - 6228881

Fax

: 609 - 6264358 / 609 - 6228881

Laman web : www.koguru.net

PEMBIAYAAN SECARA ISLAM

Sila hantar dalam 2 salinan dan kembarkan

2 Slip Gaji Terkini Yang

Disahkan Majikan Salinan Opsyen Bersara 58 Tahun

JENIS PEMBIAYAAN DIPOHON

Sila tandakan ( / ) dalam petak berkenaan Nota : Pilih Pembiayaan Kali 1 @ 2 )

(Pendaftaran: Bil 4128)

1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

2. No. Anggota 3. No. K/Pengenalan 4. No. K/P (Lama) 5. Gaji Hakiki RM ,
2. No. Anggota
3. No. K/Pengenalan
4. No. K/P (Lama)
5. Gaji Hakiki
RM
,
.
6. No. Gaji
7. Jumlah Yuran
RM
,
.

8. Alamat Tempat Bertugas :

( dilengkapkan oleh koperasi )

Poskod : No. Telefon : 9. Tempoh Perkhidmatan : Tahun 10. Alamat Rumah : Poskod
Poskod :
No. Telefon :
9. Tempoh Perkhidmatan :
Tahun
10. Alamat Rumah :
Poskod :
1 Maksima Peribadi - Rm50,000.00 Mustahak - Rm5,000.00 2 Panel - Rm10,000.00 Komputer - Rm5,000.00
1 Maksima
Peribadi
- Rm50,000.00
Mustahak
- Rm5,000.00
2
Panel
- Rm10,000.00
Komputer
- Rm5,000.00
Motosikal
- 100%
Kedai Pengguna
- Rm10,000.00
Barang Kemas
- Rm10,000.00
Pelancongan
- Rm5,000.00
Umrah/Haji
- 100%
Tanah
- 100%
Insuran
- Rm2,500.00
Kenderaan
- Rm25,000.00
Khas
- 100%
JUMLAH PEMBIAYAAN DIPOHON

RM

RM , .
RM , .

,

RM , .
RM , .
RM , .

.

RM , .
RM , .

TEMPOH TEBUSAN

JUMLAH PEMBIAYAAN DIPOHON RM , . TEMPOH TEBUSAN BULAN Saya Mohon Pertimbangan Kelulusan Segera Batal Palang

BULAN

Saya Mohon Pertimbangan

Kelulusan SegeraRM , . TEMPOH TEBUSAN BULAN Saya Mohon Pertimbangan Batal Palang (caj bank : Rm2.00) No.Tel.

Batal Palang (caj bank : Rm2.00)TEBUSAN BULAN Saya Mohon Pertimbangan Kelulusan Segera No.Tel. Bimbit : Tolong Bank In Cek Ke Dalam

No.Tel. Bimbit :

Segera Batal Palang (caj bank : Rm2.00) No.Tel. Bimbit : Tolong Bank In Cek Ke Dalam

Tolong Bank In Cek Ke Dalam Akaun Saya Nama Bank :

PENGESAHAN KETUA JABATAN Saya mengesahkan permohonan ini dan membenarkan potongan gaji sejumlah wang hendaklah dibuat berdasarkan peraturan koperasi sehingga hutang itu dijelaskan.

No. Akaun :

koperasi sehingga hutang itu dijelaskan. No. Akaun : KENYATAAN PEMOHON Sekiranya permohonan ini diluluskan saya

KENYATAAN PEMOHON Sekiranya permohonan ini diluluskan saya sanggup membayarnya melalui potongan gaji mengikut ketetapan dan dengan ikhlasnya REDA dengan upah perkhidmatan (AL-IJARAH) yang dikenakan dan bersetuju dengan semua syarat yang ditetapkan oleh Koperasi ke atas saya berkaitan dengan pembiayaan ini sehingga semua hutang selesai dijelaskan.

T/Tangan :

Nama :

dan Cop Rasmi

Jika sekiranya saya diberhentikan kerja, ditamatkan perkhidmatan, bangkrap dan lain-lain maka baki pembiayaan termasuk upah hendaklah ditolak dari yuran saya yang terkumpul di Koperasi ini dan bakinya hendaklah dituntut dari saya.

CAP

Tarikh :

PANELKOPERASI

T/Tangan Pemohon :

Nama : (

Tarikh :

Kenyataan Anggota Lembaga

Bahawa Lembaga yang bermesyuarat telah memutuskan permohonan ini

DiluluskanBahawa Lembaga yang bermesyuarat telah memutuskan permohonan ini Tidak diluluskan Tandatangan Anggota Lembaga T arikh :

Tidak diluluskanLembaga Bahawa Lembaga yang bermesyuarat telah memutuskan permohonan ini Diluluskan Tandatangan Anggota Lembaga T arikh :

Tandatangan Anggota Lembaga

Tarikh :

Koguru 2/0109

KENYATAAN PENJAMIN

Bahawa saya di bawah ini bersetuju menjadi penjamin kepada permohonan ini dan saya berikrar sekiranya peminjam mungkir membayar hutang atau mana-mana ansuran berserta upah perkhidmatannya yang dikenakan oleh koperasi maka saya membenarkan Anggota Lembaga Koperasi menjalankan ikhtiar mendapatkan jumlah yang terkena ke atas saya dengan jalan memotong gaji saya mengikut sebagaimana cara yang ditetapkan di bawah Aturan dan Undang-Undang Kecil Koperasi ini.

MAKLUMAT PENJAMIN

No. Anggota

Kecil Koperasi ini. MAKLUMAT PENJAMIN No. Anggota Nama : No. K/P : Alamat Sekolah : (Baru)

Nama :

No. K/P :

Alamat Sekolah :

(Baru)

T/Tangan :

Nota :

1.

Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan kasar.

2.

Syarat Penjamin boleh dikecualikan bagi pemohon yang mempunyai Simpanan Yuran melebihi jumlah yang dipohon dengan persetujuan Anggota Lembaga.

WAKIL AQAD BAGI PIHAK ANGGOTA

Dengn ini saya

mewakilkan kakitangan Koperasi Guru-Guru Terengganu Berhad yang bertanda di bawah bagi mewakili diri saya untuk menyempurnakan perjanjian ‘Aqad’ dengan pihak koperasi.

Abdul Rani Abdullahmenyempurnakan perjanjian ‘Aqad’ dengan pihak koperasi. Mohd Faizal Mat Yasin Mohd Rizam Muhamad Mohd Shamsol Muda

Mohd Faizal Mat Yasin‘Aqad’ dengan pihak koperasi. Abdul Rani Abdullah Mohd Rizam Muhamad Mohd Shamsol Muda Wan Ahmad Yani

Mohd Rizam Muhamadpihak koperasi. Abdul Rani Abdullah Mohd Faizal Mat Yasin Mohd Shamsol Muda Wan Ahmad Yani Wan

Abdul Rani Abdullah Mohd Faizal Mat Yasin Mohd Rizam Muhamad Mohd Shamsol Muda Wan Ahmad Yani

Mohd Shamsol Muda

Wan Ahmad Yani Wan Abdullah

T/T Pemohon :

PERJANJIAN JUAL BELI

KENYATAAN PERJANJIAN

i. Harga Belian Sijil

Saham Koperasi

No. Sijil

K001

K002

K003

K004

K005

K006

K007

K008

K009

K0010

K0011

Nilaian

RM500

RM1,000

RM2,000

RM3,000

RM4,000

RM5,000

RM6,000

RM7,000

RM8,000

RM9,000

RM10,000

Belian

                     

ii. Harga Jualan tertangguh ialah

PERJANJIAN ini dibuat pada :

RM

RM , .

,

RM , .
RM , .
RM , .

.

RM , .
RM , .

sebulan selama tempoh

bulan.

‘Aqad Jual’

Bahawa saya

di ‘Pihak Pertama’ mewakili Koperasi Guru-

Wakil Koperasi

Guru Terengganu Berhad bersetuju menjual Sijil Saham Koperasi secara bayaran tertangguh

(Pihak Pertama)

bulanan kepada ‘Pihak Kedua’ dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui.

‘Aqad Beli’

Bahawa saya

di ‘Pihak Kedua’ bersetuju membeli Sijil

dan

saham Koperasi tersebut dari ‘Pihak Pertama’ secara bayaran tertangguh bulanan sehingga

‘Aqad Jual’

ianya selesai berdasarkan syarat-syarat yang telah dipersetujui.

Pemohon

Bahawa saya

di ‘Pihak Kedua’ ingin menjual semula Sijil

(Pihak Kedua)

Saham Koperasi tersebut kepada ‘Pihak Pertama’ secara tunai dengan syarat-syarat yang telah

dipersetujui.

‘Aqad Beli’

Bahawa saya

di ‘Pihak Pertama’ mewakili Koperasi Guru-Guru

Wakil Koperasi

Terengganu Berhad bersetuju membeli semula Sijil Saham Koperasi tersebut dari ‘Pihak Kedua’

(Pihak Pertama)

secara tunai bernilai RM

dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui.

Di bawah ini diturunkan tandatangan bagi mengesahkan perjanjian di atas.

T/T Pihak Pertama :

T/T Pihak Kedua:

Nama :

Nama :

Tarikh :