Anda di halaman 1dari 2

Koguru 2/0109

KOPERASI WARGA PENDIDIKAN TERENGGANU BERHAD


31, Tingkat Bawah, Wisma Guru Terengganu, Jalan Hiliran, 21000 Kuala Terengganu.

Tel
: 609 - 6221881 / 609 - 6228881
Fax
: 609 - 6264358 / 609 - 6228881
Laman web : www.koguru.net

PEMBIAYAAN SECARA ISLAM


Sila hantar dalam 2 salinan dan kembarkan.....
n

(Pendaftaran: Bil 4128)

1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

2 Slip Gaji Terkini Yang


Disahkan Majikan
Salinan Opsyen Bersara 58 Tahun

JENIS PEMBIAYAAN DIPOHON


Sila tandakan ( / ) dalam petak berkenaan
Nota : Pilih Pembiayaan Kali 1 @ 2 )
Maksima

2. No. Anggota

Peribadi
Mustahak
Panel
Komputer
Motosikal
Kedai Pengguna
Barang Kemas
Pelancongan
Umrah/Haji
Tanah
Insuran
Kenderaan
Khas

3. No. K/Pengenalan
4. No. K/P (Lama)
RM

5. Gaji Hakiki

6. No. Gaji
RM

7. Jumlah Yuran

( dilengkapkan oleh koperasi )

8. Alamat Tempat Bertugas :

- Rm50,000.00
- Rm5,000.00
- Rm10,000.00
- Rm5,000.00
- 100%
- Rm10,000.00
- Rm10,000.00
- Rm5,000.00
- 100%
- 100%
- Rm2,500.00
- Rm25,000.00
- 100%

Poskod :
JUMLAH PEMBIAYAAN DIPOHON

No. Telefon :

RM
9. Tempoh Perkhidmatan :

Tahun
TEMPOH TEBUSAN

10. Alamat Rumah :

BULAN

Saya Mohon Pertimbangan


Kelulusan Segera
Batal Palang (caj bank : Rm2.00)

Poskod :
PENGESAHAN KETUA JABATAN
Saya mengesahkan permohonan ini dan
membenarkan potongan gaji sejumlah wang
hendaklah dibuat berdasarkan peraturan
koperasi sehingga hutang itu dijelaskan.

No.Tel. Bimbit :
Tolong Bank In Cek Ke Dalam Akaun Saya
Nama Bank :
No. Akaun :
KENYATAAN PEMOHON
Sekiranya permohonan ini diluluskan saya sanggup membayarnya melalui
potongan gaji mengikut ketetapan dan dengan ikhlasnya REDA dengan upah
perkhidmatan (AL-IJARAH) yang dikenakan dan bersetuju dengan semua
syarat yang ditetapkan oleh Koperasi ke atas saya berkaitan dengan
pembiayaan ini sehingga semua hutang selesai dijelaskan.
Jika sekiranya saya diberhentikan kerja, ditamatkan perkhidmatan,
bangkrap dan lain-lain maka baki pembiayaan termasuk upah hendaklah
ditolak dari yuran saya yang terkumpul di Koperasi ini dan bakinya hendaklah
dituntut dari saya.

T/Tangan :
Nama :
dan Cop Rasmi

Tarikh :

CAP
PANELKOPERASI

Kenyataan Anggota Lembaga


Bahawa Lembaga yang bermesyuarat
telah memutuskan permohonan ini

T/Tangan Pemohon :
Nama : (

Diluluskan
Tidak diluluskan

Tarikh :
Tandatangan Anggota Lembaga
Tarikh :

Koguru 2/0109
KENYATAAN PENJAMIN
Bahawa saya di bawah ini bersetuju menjadi penjamin kepada permohonan ini dan saya berikrar sekiranya peminjam mungkir
membayar hutang atau mana-mana ansuran berserta upah perkhidmatannya yang dikenakan oleh koperasi maka saya membenarkan
Anggota Lembaga Koperasi menjalankan ikhtiar mendapatkan jumlah yang terkena ke atas saya dengan jalan memotong gaji saya
mengikut sebagaimana cara yang ditetapkan di bawah Aturan dan Undang-Undang Kecil Koperasi ini.

MAKLUMAT PENJAMIN

No. Anggota
No. K/P :
(Baru)

Nama :
Alamat Sekolah :

T/Tangan :
Nota :

1.
2.

Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan kasar.
Syarat Penjamin boleh dikecualikan bagi pemohon yang mempunyai Simpanan Yuran melebihi jumlah yang
dipohon dengan persetujuan Anggota Lembaga.

WAKIL AQAD BAGI PIHAK ANGGOTA


Dengn ini saya _________________________________________ mewakilkan kakitangan Koperasi Guru-Guru Terengganu Berhad yang bertanda di
bawah bagi mewakili diri saya untuk menyempurnakan perjanjian Aqad dengan pihak koperasi.
Abdul Rani Abdullah

Mohd Shamsol Muda

Mohd Faizal Mat Yasin

Wan Ahmad Yani Wan Abdullah

T/T Pemohon :
Mohd Rizam Muhamad

PERJANJIAN JUAL BELI


KENYATAAN PERJANJIAN
i.

Harga Belian Sijil


Saham Koperasi

No. Sijil
Nilaian
Belian

ii. Harga Jualan tertangguh ialah

K001
RM500

RM

K002
K003
K004
K005
RM1,000 RM2,000 RM3,000 RM4,000

K006
K007
RM5,000 RM6,000

K008
K009
RM7,000 RM8,000

K0010
K0011
RM9,000 RM10,000

sebulan selama tempoh ________ bulan.

PERJANJIAN ini dibuat pada : __________________________________


Aqad Jual
Wakil Koperasi
(Pihak Pertama)

Aqad Beli
dan
Aqad Jual
Pemohon
(Pihak Kedua)

Bahawa saya _________________________________ di Pihak Pertama mewakili Koperasi GuruGuru Terengganu Berhad bersetuju menjual Sijil Saham Koperasi secara bayaran tertangguh
bulanan kepada Pihak Kedua dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui.
Bahawa saya _________________________________ di Pihak Kedua bersetuju membeli Sijil
saham Koperasi tersebut dari Pihak Pertama secara bayaran tertangguh bulanan sehingga
ianya selesai berdasarkan syarat-syarat yang telah dipersetujui.
Bahawa saya _______________________________ di Pihak Kedua ingin menjual semula Sijil
Saham Koperasi tersebut kepada Pihak Pertama secara tunai dengan syarat-syarat yang telah
dipersetujui.

Aqad Beli

Bahawa saya _____________________________ di Pihak Pertama mewakili Koperasi Guru-Guru

Wakil Koperasi

Terengganu Berhad bersetuju membeli semula Sijil Saham Koperasi tersebut dari Pihak Kedua

(Pihak Pertama)

secara tunai bernilai RM ________________________ dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui.

Di bawah ini diturunkan tandatangan bagi mengesahkan perjanjian di atas.

T/T Pihak Pertama :


Nama :
Tarikh :

T/T Pihak Kedua:


Nama :

Anda mungkin juga menyukai