Anda di halaman 1dari 26

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUBOK CHINA

78100 LUBOK CHINA


MELAKA
Program

Perancangan Strategik 2015 Panitia Geografi

Matlamat

Meningkatkan pencapaian akademik pelajar khususnya dalam matapelajaran Geografi


Usaha ini juga diharap akan dapat melahirkan para pelajar yang memahahi ciri-ciri goegrafi dan
alam sekitar,melalui kaedah P & P yang menarik dan pengggunaan BBM yang berkesan.

Aktiviti :

Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta ransangan


belajar di dalam dan diluar bilik darjah seperti:

Objektif

1.

Teknik Belajar

2.

Mahir Peta

3.

Pembelajaran Luar Bilik Darjah

1.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan


mempelajari dan menguasai matapelajaran geografi.

2.

Memastikan pelajar menguasai kandungan matapelajaran


Geografi dan boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik.

3.

Membolehkan pelajar mencapai prestasi cemerlang dalam PBS,PT3 ,Ujian dan Peperiksaan

4.

Memastikan pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang

ada dan

menggunakannya semasa

mereka berada di luar kawasan sekolah


5.

Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek
serta mampu menjadikan Geografi sebagai sumber ilmu.

Jangkamasa :

2015

Sasaran

Semua pelajar tingkatan 1 3

Anggaran Kos

Sumber Kos :

RM 2000
Peruntukan kerajaan
PIBG

Kawalan dan Penyeliaan:

1. Memastikan semua yang dirancang akan dapat


dilaksanakan.
2. Memastikan semua guru dapat menunaikan amanah
dengan perasaan yang bertanggungjawab.
3. Memastikan semua pelajar yang terlibat dalam program anjuran panitia.
4. Membuat post mortem setiap kali selepas sesuatu program.

Penilaian

1. Berdasarkan pemerhatian
2. Maklumbalas daripada pelajar
3. Maklumbalas daripada guru
4. Rekod Penggunaan BBM
5. Keputusan peperiksaan

ANALISIS SWOT: Panitia Geografi


Kekuatan (S)
S1
Guru-guru Geografi sentiasa beri kerjasama dalam aktiviti yang
dijalankan
S2
Pentadbir memberi kerjasama samaada dari segi pengurusan
dan kewangan.
S3
Kemudahan ABM yang mencukupi dalam P&P

Kelemahan (W)
W1
Bilangan guru opsyen yang tidak mencukupi
W2
Ramai yang gagal dalam matapelajaran ini
W3
Terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran
membaca dan menulis.
W4
Pelajar kurang minat

Peluang (O)
O1. P- Mendapat sokongan ahli politik
O2. S- Mendapat kerjasama PIBG
O3. T- Mempunyai kemudahan komputer, perisian dan internet

Ancaman (T)
T1. Ibu bapa kurang mengambil berat masalah anak- anak.
T2. Keluarga pelajar yang juga mempunyai latarbelakang pendidikan
yang rendah.
T3. Pengaruh kawan- kawan yang negatif
T4. Pelajar sering menggunakan telefon mudah alih untuk berhibur
dan berkomunikasi

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN


BIDANG

ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

PANITIA
GEOGRAFI

Prestasi
akademik
pelajar kurang
memuaskan

Meningkatkan
prestasi
akademik
pelajar

Memastikan
pelajar
mencapai
band tertinggi
dalam PBS

Peratus
pelajar yang
menguasai
band tertinggi
meningkat
Band 6

TOV 2014

SASARAN
2015

STRATEGI
Bengkel Teknik
belajar
Mahir Peta
In House Training

Tingkatan 1
Kemahiran
Geo

31.7%

41.7%

Tema 1

31.7%

41.7%

Tema 2

0%

41.7%

Tema 3

0%

41.7%

Kemahiran
Geo

51%

61%

Tema 1

51%

61%

Tema 2

0%

61%

Tema 3

0%

61%

Tingkatan 2

Tingkatan 3
Kemahiran
Geo

0%

60%

Tema 1

0%

60%

Tema 2

0%

60%

27.4%

47.4%

Ting. 1

43.9%

80%

Ting 2

56%

85%

Meningkatkan
bilangan
pelajar
Tingkatan 3
mencapai
tahap
cemerlang
dalam PT3
Peratus lulus
dalam
peperiksaan
akhir tahun
Meningkat
Pelajar kurang
minat mata
pelajaran
geografi

Pelajar lebih
minat belajar
Geografi

Meningkatkan
penglibatan
pelajar dalam
semua aktiviti

Peratus
penglibatan
pelajar

15.8%

30%

Kembara Ilmu
Info Geografi
Minggu Geografi
Anugerah Terbaik

panitia dan ke
B.PELAN TAKTIKAL
Matlamat strategik 1 : Meningkatkan prestasi akademik pelajar
Strategi 1

: Melaksanakan Program Kecemerlangan

BIL

PROGRAM/
PROJEK

PIPP

TANGGUNG
JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

OUTPUT

KPI

BENGKEL
TEKNIK
BELAJAR

Teras 2
Teras 6

Pn. Mazlaini

2 jam
Jan

RM 150

Pelajar tahu
teknik belajar
yang tepat untuk
Geografi

% pelajar
yang
menggunakan
teknik belajar
yang sesuai

MAHIR PETA

Teras 2

Pn. Dayang

Januari
Hingga
September

Modul peta dan


gambarajah

% pelajar
yang
menguasai
peta dan
gambarajah
meningkat.

IN HOUSE
TRAINING

Teras 2
Teras 6

Pn. Mazlaini
Pn. Sepiah
E. Hazmi

Januari
Hingga
September

Teknik
menguasai
kandungan
pelajaran

% pelajar
yang
menguasai
kandungan
pelajaran

PELAN
KONTIGENSI

Peningkatan
kecemerlangn

Guru menguasai
teknik mudah
untuk pelajar
menguasai
kandungan
pelajaran

MATLAMAT STRATEGIK 2: Meningkatkan minat pelajar pada subjek Geografi


Strategi : Melaksanakan program kecemerlangan: Program Sokongan
BIL

PROGRAM/
PROJEK

INFO GEORAFI

MINGGU
GEOGRAFI

KEMBARA
ILMU

PIPP

Teras 6

Teras 6

Teras 2

TANGGUNG
JAWAB

OUTPUT

KPI

Jan-Sept

RM 50
PCG
Geografi

Bahan
bacaan
tambahan
ditukar
sebulan
sekali

Bil pelajar
yang
mengetahui
ilmu
geografi
bertambah

Pn. Mazlaini

Seminggu
April

RM 100
PCG
Geografi

Pelajar
ramai
menyertai
aktiviti yang
dirancang

Aktiviti-aktiviti
%
pelajar
berkaitan
yang
Geografi dan
menyertai
alam sekitar
aktiviti
dijalankan

Pn. Saridah

Mac

40
orang
pelajar
menyertai
lawatan

%
pelajar
yang
Lawatan
menyertai
sambil belajar
program
ke
tempat
yang
berkaitan
dengan
sukatan

Pn. Sumiyati
Ahli kelab geografi

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

Peruntukan
KOKurikulum

PELAN
KONTIGENSI

Maklumat
disampaikan
melalui
bahan
di
papan
kenyataan

pelajaran

4.

ANUGERAH
TERBAIK

Teras 2

Pn.NorAmira

Oktober

PCG

Pelajar
terbaik
matapelajar
an geografi
di
beri
hadiha
setiap kali
ujian
dan
peperiksaan

Peratus
pelajar yang
mendapat
markah
terbaik
dalam
peepriksaan
akan diberi
hadiah

C. PELAN OPERASI
Matlamat

Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar

Nama Projek

Bengkel Teknik Belajar Geografi

Rasional

Pelajar tidak menguasai kemahiran belajar menyebabkan mereka kurang berminat dalam
matapelajaran ini

Objektif

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

Januari ( 2 jam)

Kumpulan Sasaran

Semua pelajar Tingkatan 1

BIL
1

1)
2)

Pelajar berminat mengikuti proses Pdp


Pelajar dapat menguasai band tertinggi dalam PBS

PROSES KERJA
1.1
1.2
1.3
1.4

Mesyuarat Kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos/sumber
Penentuan penceramah

TANGGUNGJAWAB
GPK 1
GKMP

TEMPOH

STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 hari

Ketua Panitia

Surat menyurat
1. Penceramah
2. Ibu-bapa/penjaga

Pn. Mazlaini bt Mohd


Dali

Dua minggu sebelum


program dijalankan

Pengesahan kehadiran penceramah


melalui telefon

Pn. Mazlaini bt Mohd


Dali

Seminggu sebelum
program dijalankan

10

Insentif kepada penceramah


Jamuan

Pn Mazlaini bt Mohd
Dali

1 hari

Penyediaan tempat,peralatan ICT,siaraya

Pn. NorAida

1 hari

Pelaksanaan
1. Kehadiran
2. Displin
3. Pengacara Majlis

Pn. Mazlaini

1 hari

Penilaian dan pelaporan KPI:

Pn. Mazlaini bt Mohd


Dali

1 hari

Bilangan pelajar yang hadir


Bahan yang diberikan kepada
pelajar
Keberkesanan projek

11

PELAN OPERASI
Matlamat Strategk

Meningkatkan Prestasi akademik pelajar

Nama Projek

MAHIR PETA DAN GAMBARAJAH

Rasional

Pelajar kurang menguasai peta dan gambarajah yang terdapat dalam sukatan pelajaran

Objektif

1: Pelajar menguasai kandungan pelajaran

Tarikh & tempoh


Pelaksanaan

Februari - Ogos

Kumpulan sasaran

Semua pelajar tingkatan 1 - 3

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.5 Mesyuarat Kerja


1.6 Tetapkan tarikh
1.7 Bincang kos/sumber

Ketua Panitia

TEMPOH

STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 hari

Penyediaan bahan

Pn. Dayang
(Ting. 1)
Pn. NorAmira
(Tingkatan 2)
Pn. Mazlaini
( Ting. 3
)

Jan

Penyediaan borang pelaksanaan dan


pemantauan

Pn. Dayang

Januari

12

Pelaksanaan

Semua guru

Feb- Ogos

Penilaian dan pelaporan KPI:

Pn. Dayang

1 hari

Bahan yang diberikan kepada


pelajar
Keberkesanan projek yang
dijalankan
Borang pelaksanaan guru

13

PELAN OPERASI
Matlamat strategik

Meningkatkan prestasi akademik pelajar

Nama Projek

IN HOUSE TRAINING

Rasional

Pelajar lemah bahagian kemahiran geografi

Objektif

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

Januari - September

Kumpulan Sasaran

Semua pelajar Tingkatan 1,2 dan 3

BIL
1

1.

PROSES KERJA
1.8 Mesyuarat Kerja
1.9 Tetapkan tarikh
1.10Bincang kos/sumber

Pelajar menguasai band lebih tinggi dalam PBS

TANGGUNGJAWAB
GPK 1
GKMP

TEMPOH

STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 hari

Ketua Panitia
2

Penyediaan bahan

Pn. Sepiah
En. Hazmi

Sebelum sessi
persekolahan 2010

14

Pelaksanaan

Semua guru Geografi

Januari - Oktober

Penilaian dan pelaporan KPI:

Pn. Mazlaini bt Mohd


Dali

1 hari

Keberkesanan projek

15

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Meningkatkan Minat Pelajar dalam subjek geografi

Nama Projek

INFO GEOGRAFI

Rasional

Pelajar kurang maklumat

Objektif

1)

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

Feb-Sept

Kumpulan Sasaran

Semua pelajar

Pelajar dapat menguasai pengetahuan tambahan dalam geografi

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.11 Mesyuarat Kerja


1.12Tetapkan tarikh
1.13Bincang kos/sumber

Ketua Panitia

1 hari

Penyediaan jadual tugas

Pn. Sumiyati
AJK Persatuan Geo
dan Alam Sekitar

Dua minggu sebelum


program dijalankan

Penyediaan bahan

AJK Tertinggi Kelab

Setiap minggu

Pelaksanaan

Pn. Sumiyati

STATUS/PELAN/KONTIGENSI

4
1 hari

16

Pelaporan dan Penilaian KPI


- Bilangan pelajar yang hadir
- Bahan yang diberikan kepada
pelajar
- Keberkesanan projek

Pn. Sumiyatili

Oktober

17

PELAN OPERASI
Matlamat strategik

Meningkatkan Minat Pelajar dalam subjek Geografi

Nama Projek

KEMBARA ILMU (PLBD)

Rasional

Pelajar lebih berminat dalam P&P apabila mendapat maklumat secara hands- on

Objektif

1)

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

Mac

Kumpulan Sasaran :
BIL PROSES KERJA

Pelajar dapat menguasai pengetahuan tambahan dalam geografi

Semua pelajar
TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.14Mesyuarat Kerja
1.15Tetapkan tarikh
1.16Bincang kos/sumber

GPK 1
GKMP
Ketua Panitia

1 hari

Penyediaan kertas kerja

Pn. Mazlaini bt Mohd


Dali

Sebulan sebelum
program dijalankan

Pembentukan AJK kerja

Pn. Mazlaini

1 hari

Pelaksanaan

Pn. Saridah

Pelaporan dan Penilaian KPI


- Bilangan pelajar yang hadir
- Bahan yang diberikan kepada
pelajar

Pn. Saridah

STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 hari

18

PELAN OPERASI
Matlamat strategik

Meningkatkan Kecemerlangan Akademik Dalam Peperiksaan Dalaman Dan PMR

Nama Projek

MINGGU GEOGRAFI

Rasional

Pelajar lebih berminat dalam PdP apabila mendapat maklumat secara hands- on

Objektif

1)

Tarikh & Tempoh


:
Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran :
BIL PROSES KERJA

Pelajar dapat menguasai pengetahuan tambahan dalam geografi

April
Semua pelajar
TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.17Mesyuarat Kerja
1.18Tetapkan tarikh
1.19Bincang kos/sumber

GPK 1
GKMP
Ketua Panitia

1 hari

Penyediaan kertas kerja

Pn. Mazlaini bt Mohd


Dali

Sebulan sebelum
program dijalankan

Pembentukan AJK kerja

Pn. Mazlaini

1 hari

Pelaksanaan

Pn. Mazlaini Bt Mohd


Dali
AJK Kelab

1 hari

Pn. Mazlaini bt Mohd


Dali

Seminggu selepas
program

5.

Pelaporan dan Penilaian KPI


- Bilangan pelajar yang hadir
- Bahan yang diberikan kepada
pelajar

STATUS/PELAN/KONTIGENSI

19

PELAN OPERASI
Matlamat strategik

Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Geografi

Nama Projek

ANUGERAH TERBAIK

Rasional

Semua orang suka dihargai

Objektif

1)
2)

Tarikh & Tempoh

September

Kumpulan Sasaran

Semua pelajar Tingkatan 1,2 dan 3

BIL

PROSES KERJA

Pelajar dapat menguasai kemahiran peta


Pelajar dapat membina keyakinan diri.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 hari
Mesyuarat

Ketua Panitia

Penyediaan bahan

Pn. NorAmira

Ogos

Pelaksanaan:

Pn. NorAmira

April - Oktober

Penyampaian hadiah

Pn. NorAmira

Oktober

20

Penilaian dan pelaporan KPI:


-

Pn. NorAmira

1 hari

Bilangan pelajar menyertainya


Bahan yang diberikan kepada
pelajar
Keberkesanan projek

Disediakan oleh:

....................................................
..
(MAZLAINI BT MOHD DALI)
Ketua Panitia Geografi
SMKLC.

Disahkan oleh:

.........................................

21

CARTA GANTT PANITIA GEOGRAFI 2015


BIL

AKTIVITI

BULAN
Jan

Mesyuarat
Panitia

Teknik Belajar

Mahir Peta

Info Geografi

Minggu
Geografi

Kembara Ilmu

8.

In House
Training

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

22

PT3

23

TAKWIM 2015
BIDANG:KEMANUSIAAN
PANITIA: GEOGRAFI

BIL

3
4

TARIKH

Jan

AKTIVITI

Feb

Mac

KEMBARA ILMU

April

MINGGU GEOGRAFI

Mei

MESYUARAT PANITIA 2
INFO GEOGRAFI

PN. SUMIYATI
PN.DAYANG
PN.SARIDAH

PN. MAZLAINI
KETUA PANITIA
PN. SUMIYATI

INFO GEOGRAFI

PN.SUMIYATI

Julai

PT3
INFO GEOGRAFI

PN MAZLAINI
SEMUA GURU TING.3
PN.SUMIYATI

Ogos

INFO GEOGRAFI

September

ANUGERAH TERBAIK
INFO GEOGRAFI

10

Oktober

CATATAN

MESYUARAT PANITIA
KETUA PANITIA
BENGKEL
TEKNIK
BELAJAR
PN SEPIAH
IN HOUSE TRAINING
EN. HAZMI
INFO GEOGRAFI
MAHIR PETA

Jun

TINDAKAN

MESYUARAT PANITIA 3

PN. MAZLAINI

PN. NORAMIRA
KETUA PANITIA
SU PANITIA

24

25

26