Anda di halaman 1dari 1

Kelompok 1 : Maximus Tigo ( F05112047)

Ila Tawila ( F05112050 )


Rati Utami ( F05112089 )
Suripiana ( F05112090 )
Lembar Penilaian Diri
NamaPesertaDidik

Kelas

MateriPokok

Tanggal

PETUNJUK:
Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti. Berilah tanda cek () sesuai
dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari
Skor
No

Aspek Yang Dinilai


1

1
2
3
4
5
6
7

Saya Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu


Saya Menjalankan ibadah tepat waktu.
Saya Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.
Saya bersabar dan Berserah diri kepada Tuhan apabila gagal dalam
mengerjakan sesuatu.
Saya Memelihara hubungan baik dengan sesama umat
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
Saya bersalaman kepada kedua orang tua ketika akan berangkat
kesekolah
Saya mengucapkan salam ketika akan berangkat ke sekolah,
memasuki kelas, dan sebelum atau sesudah menyampaikan
pendapat atau pada saat presentasi

Keterangan:
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan