Anda di halaman 1dari 5

Nama

: SITI HAMIDAH BINTI ABDULLAH


No K/P
: 620616035648
Jawatan
: PPP DG 32 (KUP)
BAHAGIAN 1 Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk
prestasi)
Ringkasan Aktiviti /Projek
Petunjuk Prestasi
Bil
(Senaraikan aktiviti/projek)
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
Datang ke sekolah lebih awal.
Melaksanakan kerja tanpa
batasan waktu dan tidak
mengira kerja.
Melaksanakan kerja yang
diberi mengikut kehendak
pentadbir dalam masa yang
ditetapkan dan mengamalkan
1

Hala tuju kepimpinan

kerja berpasukan.

Mengamalkan kerja melalui prinsip X-PLUS


Sentiasa mencari maklumat
untuk mempertingkatkan mutu
kerja dari semasa ke semasa
sama ada melalui media
massa.
Berkongsi maklumat dengan
rakan sekerja.

Pengurusan organisasi

Mengikut dokumen standard


prestasi matapelajaran yang

Kurikulum

telah ditetapkan.
Mengikut Huraian Sukatan
Pelajaran yang ditetapkan.
Memastikan murid mendapat
ilmu pengetahuan sebaik

mungkin.
Perancangan strategik

Menyediakan perancangan
strategik untuk Panitia Muzik
bagi Tahun 2014.

Iklim sekolah

Mengurus Bilik Muzik dan


memastikan peralatan muzik

dijaga dengan baik.


Pengurusan sumber

Melaksanakan tugas dengan


baik dan pengurusan MMI.

Pengurusan maklumat
Memperoleh
Penyebaran

Mengurus maklumat dengan


cepat, tepat, teliti dan selamat
contohnya pendaftaran APDM
On line dan SAPS online.
Menyebarkan maklumat
kepada rakan sekerja melalui
mesyuarat ataupun laman
sesawang.

Pengurusan Program Pendidikan


Guru Kelas

Melengkapkan buku
kedatangan murid.
Mengambil kehadiran murid
setiap hari.
Menguruskan dan menulis
nama murid Tahun 3 ke
dalam buku pendaftaran
sekolah.
Mengemaskini rekod bilangan
murid masuk dan keluar
setiap bulan.

Ketua Panitia Seni Visual

Memastikan semua guru yang


mengajar matapelajaran Seni
memperolehi Huraian
Sukatan Pelajaran dan
Rancangan Pelajaran Harian
untuk Tahun 4, 5 dan 6.
Memastikan guru-guru
Tahun 1, 2 dan 3
memperolehi Dokumen
Standard KSSR Dunia Muzik
bagi kelas yang diajar.

Penyelaras Tahun Tiga

Mengumpul data maklumat


guru dan jadual waktu guruguru yang mengajar muzik
bagi tahun 2014.
Memastikan fail panitia
dikemaskinikan.

I.

Bahasa Malaysia

Jadual waktu
II.

3 Bijak _ 360 minit


Pendidikan Seni Visual

III.

Pengurusan pembelajaran

1 Arif

_ 60 minit

Pendidikan Muzik

6 Bijak_ 60 minit

6 Bestari _60 minit

5 Arif _ 60 minit

5 Bestari _ 60 minit

4 Arif - 30 minit

4 Bijak - 30 minit

4 Bestari 30 minit

3 Bijak - 30 minit

3 Bestari - 30 minit

Menyediakan sukatan
matapelajaran rancangan
tahunan dan rancangan harian
untuk setiap matapelajaran
yang diajar serta bahan
rujukan untuk
mempertingkatkan lagi mutu
pengajaran dan pembelajaran.
Menyediakan soalan

Penilaian pencapaian murid

Pendidikan Muzik Tahun 4


dan 5 untuk:
a) PKBS 1
b) Pertengahan Tahun
c) Akhir Tahun

Menyediakan latihan mengikut


band 1 hingga 6 untuk Tahun
1 dan 3.
Melaksanakan latihan
mengikut band 1 hingga 6
untuk Bahasa Malaysia Tahun
3 Bestari

Kemenjadian Murid dalam Akademik,


Kokurikulum dan sahsiah
1) Unit Kurikulum
a) Guru matapelajaran

Bahasa Malaysia _ 3 Bestari

85% murid 3 Bestari boleh


menguasai Band 4 dan 5.

Pendidikan Muzik _ 6 Bijak

80% murid boleh menguasai


kemahiran asas muzik seperti

dan 6 Bestari

memainkan rekoder, alat


perkusi dan memahami teori
muzik.

Dunia Muzik _ 3 Bijak


3 Bestari

70% murid 3 Bijak boleh


menyanyi dengan melodi yang
betul.
80% murid 3 Bestari boleh
menguasai kemahiran
menyanyi dengan baik.

Dunia Seni Visual 1Arif

70% murid 1 Arif boleh


menguasai band 4 dan 5

2) Unit Ko kurikulum
a) Guru penasihat PBSM, Guru
Penasihat Bola Jaring, Penasihat
Kelab Seni dan Kebudayaan

Melaksanakan aktiviti
yang telah ditetapkan
dalam perancangan
tahunan unit beruniform
dan permainan.

3) Unit HEM

Menyediakan laporan
denggi pada setiap bulan.

a) Ketua Unit Pencegahan Denggi

Memantau kebersihan
persekitaran sekolah
Memantau kebersihan
tandas guru dan murid

Tandatangan PYD

Tandatangan PPP

Tarikh :

Tarikh :