Anda di halaman 1dari 3

TAKWIM PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH RATA

TAHUN 2015

BULAN

MINGGU

AKTIVITI/PERKARA

Januari

2-3
3-4

Februari

1-3
4

CATATAN

Pencalonan murid oleh guru kelas


dan guru mata pelajaran dan
guru LINUS
Melaksanakan Ujian Saringan
Melaksanakan Ujian Diagnostik
Pengumpulan maklumat peribadi
murid
Mesyuarat Jawatankuasa
Pemulihan Khas

Skor : 0-9 (murid


pendidikan khas)
Skor : 10-54
(pemulihan)
Skor : 55-65 (aliran
perdana)

Perbincangan professional
dengan guru kelas dan guru mata
pelajaran
Kecerian kelas pemulihan
Melaksanakan program Outreach

Mengenal pasti
kelemahan murid

UD : merekod
bahagian kelemahan
murid

Menambah BBB di
dalam kelas
Mencalonkan murid
untuk program
Outreach

Mac

1-3
3

Melaksanakan PdP
Program Motivasi Murid
pemulihan
Melaksanakan Ujian Pencapaian 1
menggunakan IPP2M

Pembahagian
kumpulan
Program bersama
guru kaunseling
Laksanakan sistem
token

BULAN

MINGGU

April

1-2
3
4

Melaksanakan PdP
Program Serlah Bacaan
Mengemaskini fail Pemulihan

Modul bacaan
bergred

Mei

1-4
2
3

Melaksanakan PdP
Mesyuarat Pemulihan kali kedua
Pertandingan Membaca Lancar

Modul bacaan
bergred

Jun

2-4
3

Murid yang tidak


melepasi konstruk 1
dan 2

Melaksanakan PdP
Pengambilan murid Linus Tegar
selepas saringan kedua
Perjumpaan dengan ibu bapa
murid pemulihan

1-4
3

Merekod pencapaian
murid secara individu

Melaksanakan PdP
Menjalani kutipan data murid
pemulihan berdasarkan
pencapaian individu
Mengemaskini fail pemulihan

Ogos

1-4
4

Melaksanakan PdP
Pertandingan tulisan cantik
sempena bulan kemerdekaan

Menulis ayat mudah


berkaitan
kemerdekaan

September

1
2-4

Menjalankan ujian kemahiran


Kelas Intensif Tegar

Program murid
bersama mentor

Oktober

1-3
4

Melaksanakan PdP
Ujian pelepasan

Julai

AKTIVITI/PERKARA

CATATAN

BULAN

MINGGU

November

1-2
3

Disember

AKTIVITI/PERKARA

Program membaca cerita pendek


Anugerah Khas Pemulihan

CATATAN
Buku bergred
Murid yang melepasi
ujian

Cuti Akhir Tahun

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

CIK FATIN NASHWAH BT. AHMAD SHOBRI

EN. ISMAIL B. BAKAR

(GURU PEMULIHAN KHAS SKTR)

(GURU BESAR SKTR)