Anda di halaman 1dari 4

AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP YANG TELAH DIJALANKAN SEPANJANG 2014

BIL.

TARIKH/MASA
PELAKSANAAN

1.

Januari
&Februari 2014

Menceriakan bengkel KH
sempena

2.

Januari hingga 4
Februari 2014

3.

Tahun 5
Februari
Tahun 6
Januari-Februari

PROGRAM/AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN
SASARAN

CABARAN/
MASALAH

CADANGAN/
PENAMBAHBAIKAN

IMPAK

Bengkel KH ceria,
selesa dan
selamat untuk
digunakan.

Guru-guru
KH

Kekangan masa
beberapa guru yang
terlibat dengan
tugas-tugas lain.

Akan dijalankan
setiap 2 kali setahun
dan melibatkan
semua guru-guru KH.

Bengkel kemas
dan selesa.

Penghasilan buku idea


tahun 5.
(Tajuk: Bot Dari Bahan
Terbuang).

Murid dapat
menghasilkan
sebuah buku idea
untuk
pemarkahan
PKSR 1/2014

Semua
murid tahun
5.

-Tidak semua murid


menghantar tepat
pada masanya.
-Ada juga murid
yang enggan
menyediakannya.
-Kelas yang
diambila alih guru
pelatih tidak
menyediakan buku
idea.

Akan dibuat lebih


awal dan masanya
akan dipendekkan.
Murid akan
digalakkan
menggunakan
komputer.

Murid telah
dapat
menyediakan
buku idea dan
membuat projek
dengan lebih
mudah dan
lancar.

Penghasilan Projek Kayu


tahun ,5 (Bekas Pensel),6
(Alas periuk.)

Memberi peluang
kepada murid
mengetengahkan
bakat membina
bahan dan
menendedahkan
murid dengan
dunia
pertukangan.

Murid tahun
5 dan 6

Murid perempuan
kurang berminat
dengan kerja kayu
dan sering meminta
bimbingan dari guru.

Akan mengagihkan
murid perempuan dan
murid lelaki dengan
seimbang dalam satu
kumpulan agar murid
dapat belajar dengan
ahli kumpulan mereka
sendiri.

Murid gembira
dan seronok
kerana dapat
melibatkan diri
dengan kerja
kayu dan lebih
gembira melihat
hasil kerja
mereka sendiri.

4.

2 Mei -23 Mei


Februari-Mac

Penghsilan Projek Elektrik

Mendapatkan
markah
untukPKSR
2/2014.

Murid dapat
mengumpul
bahan dan
mengenali
komponenkomponen asas
elektronik

Tahun 5
Tahun 6

5.
Hari Usahawan

Oktober

Memupuk sifat
seorang
usahawan/
mempraktik
konsep usahawan
yang dipelajari
dalam PDP

Semua
murid tahun
5 dan 6.

-Terdapat kumpulan
yang mendapati
projek elektronik
mereka tidak
berfungsi.

Akan dibuat secara


berkumpulan 3 orang
dengan ahli terdiri
pelbagai kecerdasan.

-Terdapat beberapa
kumpulan yang tidak
dapat membaca
manual projek
dengan tepat
Murid tahun
6
Terdapt kumpulan
yangbanyak menjual
makanan yang
sama jenis

Pembahagian jualan
mengikut kategori
minuman
Pencuci mulut
Makanan
berat
Roti/kek

Murid-murid
didapati lebih
memberi
tumpuan dalam
penghasilan
projek elektronik
ini.Murid-murid
mencuba
sedaya upaya
untuk
memastikan
projek mereka
berfungsi
dengan baik
Murid dapat
menunjukkan
usahasama
yang baik dalam
menjalankan
jualan/

AKTIVITI YANG DIRANCANG DAN SEDANG DILASANAKAN


BIL.
1.

2.

TARIKH/MASA
PELAKSANAAN
OGOS

JULAI

PROGRAM/AKTIVITI

OBJEKTIF

KUMPULAN
SASARAN

CABARAN/
MASALAH

Pertandingan Ikan Hiasan


Tahun 5

Memupuk
semangat
cintakan alam
sekitar dan
hidupan laut

Semua
murid tahun
5

- Murid tidak
membawa peralatan
yang cukup.
-Ruang
penyimpanan terhad

Projek Tanama Tahun 4

Murid dapat
menjaga
tumbuhan yang
ditanam dengan
cara yang betul.

Semua
murid tahun
4.

- Bahan yang
kurang
- Penjagaan
tumbuhan

CADANGAN/
PENAMBAHBAIKAN

IMPAK

CADANGAN/
PENAMBAHBAIKAN

IMPAK

AKTIVITI YANG DIRANCANG DAN BELUM DILASANAKAN


BIL.

TARIKH/MASA
PELAKSANAAN

SEPTEMBER/
OKTOBER

PROGRAM/AKTIVITI
Aktiviti Tahun 6
-Binaan dari bahan
terbuang(Rekacipta)

OBJEKTIF

KUMPULAN
SASARAN

Memberi peluang
kepada murid
mengetengahkan
bakat membina

Murid tahun
6

CABARAN/
MASALAH

-Pertandingan Memasak

bahan/ kebolehan
memasak .