Anda di halaman 1dari 3

TAMADUN INDIA

1. HURAIKAN CIRI-CIRI UTAMA TAMADUN INDIA.


Ciri yang pertama ialah agama. Sebuah mohor telah ditemui di Lembah Indus. Ini
merupakan salah satu penemuan yang menunjukkan konsep kerohanian masyarakat
di Lembah Hindus. Gambar pada mohor itu menunjukkan seorang manusia
bertanduk tiga duduk bersila seolah-olah membuat yoga.
Masyarakat dan Budaya Indo-Arya juga merupakan satu ciri yang menonjolkan.
Pembahagian kelas dalam struktur masyarakat sudah wujud ketika orang Arya
memasuki India. Mazmur-mazmur awal dalam Rig Veda menyebut tentang Ksatria
(bangsawan) dan Vis (golongan biasa) dalam sistem kerajaan bercorak aristokratik.
Ekonomi yang maju juga mampu mewakili tamadun India. Perdagangan sangat
meluas dan terdapat pelabuhan penting seperti Bhrgukaccha dan Tamralipti untuk
memunggah bijih timah, besi, perak, emas, tembaga, hasil hutan, kayu dan gajah
merupakan harta kerajaan yang sentiasa menjaga pertumbuhan ekonomi negara.
Ciri-ciri yang akhirnya ialah bidang politik. Dalam tamadun ini, suara rakyat dalam
pemilihan raja, peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan ke atas kuasa raja semasa
pertabalan, kebergantungan raja kepada menteri-menteri serta kawalan yang
dikenakan oleh dua buah badan atau majlis, iaitu Sabha dan Samiti. Oleh sebab ini,
raja pada zaman ini bukanlah seorang yang autokratik kerana mereka menghormati
beberapa prinsip demokrasi.

2. BINCANGKAN SUMBANGAN TAMADUN INDIA DALAM BIDANG ILMU


PENGETAHUAN.
Tamadun India banyak menyumbang dalam bidang pendidikan. Perkembangan
bidang pendidikan dikuasai oleh kasta Brahmin melalui kitab Veda. Penubuhan
universiti di merata-rata tempat. Pusat pendidikan bertambah dan berkembang
pesat serta terbuka untuk semua golongan pada zaman Islam. Di samping itu,
pendidikan Inggeris juga turut berkembang pada zaman Inggeris.
Dalam bidang sains pula, sistem angka sifar, Algebra, sistem perpuluhan,
trigonometri dan geometri menjadi asas dalam seni binaan. Terciptanya kalendar
matahari berdasarkan perkiraan astronomi. Hukum graviti diperkenalkan oleh
Brahmagupta dan berjaya menghitung dengan tepat ukur lilit bumi. Alam semesta
dipercayai mengandungi 5 elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Unsurunsur perubatan India seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan

yoga, reprokduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang telah wujud


sebelum tahun Masihi.
Terdapat 4 kategori alat muzik iaitu tata, avanaddha, ghana dan susira dalam bidang
kesenian. Terciptanya tarian tulen yang mempunyai pergerakan gaya tangan, kaki,
tangan, muka dan perasaan. Drama terkenal seperti drama Sakuntala dan lukisan
yang mengandungi pengaruh epik klasik Ramayana dan Mahabrata turut dihasilkan.
Dalam bahasa dan kesusasteraan, lebih 325 bahasa dan 750 loghat digunakan tapi
14 telah jadi bahasa utama. Antaranya ialah Bahasa Hindi, Tamil, Punjabi,
Malayalam, Indo-Arya, Dravida, Urdu dan Inggeris. Terdapat juga kesusasteraan
seperti kesusasteraan Indo-Arya, Vedik dan Epik.

3. Tamadun India amat mempengaruhi perkembangan tamadun di Alam Melayu.


Bincangkan.
Tamadun Melayu mula menwujudkan hubungan dengan tamadun india sejak lama
lagi. Ia bermula apabila pedagang Melayu belayar menyeberangi Teluk Benggala bagi
mencari barang dagangan seperti kain dan logam serta objek-objek yang boleh
menggambarkan simbol dan status sosial, sambil memperdagangkan rempah ratus.
Bukti berlakunya interaksi antara tamadun Melayu dengan Tamadun India
berdasarkan catatan pada bahan bertulis dari india yang menyebutkan tentang
Malayadvipa atau Semenanjung Melayu.
Tamadun Melayu telah banyak menerima pengaruhnya daripada hubungan ini.
Tamadun Melayu juga banyak menerima pengaruh kebudayaan dari tamadun India.
Adat resam dan budaya orang India telah deserapkan dalam masyarakat tamadun
melayu melaui kedatangan agama hindu.. Kedatangan agama ini mempengaruhi
gaya hidup penduduk tempatan. Contohnya, amalan jampi dan mentera,
melenggang perut, bertindik telinga, bersanding dan berinai telah diamalkan.
Dari segi bahasa pula, disebabkan oleh pembelajaran kitab Hindu yang ditulis dalam
bahasa sansktir, tamadun melayu mengalami pengaruh bahasa Sanskrit. Buktinya
ialah, penemuan batu bersurat seperti Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M), Batu
Bersurat Talang Tuwo (684 M), Batu Bersurat Kota Kapur (686 M) dan Batu Bersurat
Karang Berahi (692 M).
Pengaruh paling ketara ialah pegangan dan kepercayaan. Hal ini kerana hubungan
ini telah membawa masuk agama Hindu dan Buddha di Tanah Melayu. Pada
awalnya, penduduk tempatan mengamalkan kepercayaan anamisme. Kedatangan
agama ini tidak menerima penentangan yang besar kerana terdapat persamaan iaitu
mengaitkan kepercayaan mereka dengan roh dan alam semulajadi. Penyebaran

agama Hindu-Buddha ini tertumpu pada golongan. Peninggalan Candi Bukit Patu
Pahat di Lembah Bujang dan imej Buddha diperbuat daripada gangsa di Lembah
Bujang merupakan bukti kedatangan agama Hindu dan Buddha.

Anda mungkin juga menyukai