Anda di halaman 1dari 1

Pengenalan ilmu usuluddin

Ruang lingkup perbicaraan dan perbincangan mengenai Ilmu Usuluddin atau Ilmu
Tauhid ini ialah berkisar pada perkara-perkara berikut;

 Ilmu Akal
 Sifat-sifat yang Wajib, yang Mustahil, Yang Harus bagi Allah

 Sifat Sifat Ketuhanan dan makna Ketuhanan

 Perbezaan makna Allah dan makna Ketuhanan

 Hakikat Ketuhanan

 Kenal Sifat Istigna' dan Iftikor Allah dan perkara-perkara yang melazimi
kedua-duanya.

 Boleh membezakan Itiqad Jabariah, Muktazilah, Qadairiah, Syiah dan Ahli


Sunnah Wal-Jammah(Imam Abu Hassan Ass'ari dan Imam Maturidhi)

 Boleh memahami pembahagian sifat-sifat Allah kepada Nafsiah, Salbiah,


Maani dan Maknuwiyah.

 Menguasai Sifat-sifat Allah yang berada dalam Martabat Zat, Martabat Sifat,
dan Martabat Asma.

 Tahu apa yang dinafikan dan diisbatkan dalam kalimah Syahadah.

 Faham dan jelas mengenai takluk-takluk semua sifat Maani.

 Perbezaam makna dan maksud antara 'Itiqad dan Syuhud.

 Mengenal sifat-sifat benda baru seperti jauhar, jisim, jirim dan 'aradh serta
lainnya.

 Dan yang lain-lainnya berkaitan dengan pengajian Ilmu Usuluddin.

 
 
Sumber : http://suluk98.tripod.com

Anda mungkin juga menyukai