Anda di halaman 1dari 22

Amalan Penggunaan Media

dan Teknologi Pengajaran


Oleh Guru Pelatih Maktab
Perguruan Semasa Praktikum
Shukri Zain
Jab. Penyelidikan & Pembangunan
Maktab Perguruan Tun Abd Razak
Kota Samarahan, Sarawak.
shukrizain@yahoo.com

Pengenalan
Ledakan era globalisasi:
menuntut ICT menjadi agenda
penting sbg komponen asimilasi
dalam proses pengajaran &
pembelajaran [P&P] bestari di
sekolah

Media dan teknologi pengajaran


adalah gandingan guru ke arah
menjana P&P yang berkesan
Guru berperanan mengasosiasikan
perubahan sebagai teras dalam
persekitaran pembelajaran maya
dan futuristik

Media
Pengajaran

Media Pembelajaran

Teknologi Pendidikan

AVA

AVA

Teknologi Pendidikan
Teknologi
Pengajaran

Teknologi
Pembelajaran

Media adalah perantara dalam


interaksi antara guru-pelajar
Alat

Bahan
Sumber

Konkrit atau abstrak


Mesej pembelajaran

Teknologi Pengajaran
GURU

PERKAKASAN

SENI PENGGUNAAN
PENGAJARAN BERKESAN

PERISIAN

Penggunaan Kemahiran
Semua kemahiran sedia ada dan yang
diperlukan untuk menghasilkan pengajaran
terbaik
Kenalpasti, analisis & gunakan alat
Mencerna & aplikasi teori
Sahsiah/sifat guru yang berkesan
Komunikasi berkesan

Teknik Moden
Kemahiran penggunaan kaedah dan
pendekatan terkini yang berdasarkan:
kerangka teori
Kajian
Kaedah-kaedah sejagat

yang telah teruji secara signifikan @ hasil


inovasi sendiri multimedia, ADD, PJJ

Media dan Teknologi


Media
Komputer

Audio

Teknologi
CD-ROM, VCD,
modem, e-mail,
telekonferens
Radio, kaset, telefon

Sorotan Kajian
Shafie Mohd Daud (2002): tidak
wujud perbezaan yang signifikan
antara kumpulan pelajar yang
ikuti kuliah melalui media
sidang video dengan kaedah
kuliah bersemuka
Schram(1977):tatacara penggunaan
media lebih penting dari
membuat keputusan memilih
sesuatu media

Media tidak mempengaruhi


pencapaian pembelajaran, tapi
jika dintergrasi dengan teratur
mampu mempengaruhi minat
pelajar kepada pembelajaran
(Clark, 1993; Jonassen, 1985;
Wilkinson, 1980).

Analisis Amalan Penggunaan


Media dan Teknologi Pengajaran
Media

Kekerapan

Peratus

Autoritative

118

53.6%

Characteristic

65

29.5%

Realistic

21

9.6%

Futuristic

16

7.3%

JUMLAH

220

100.0%

Dapatan Temubual
sekolah kami ok..cikgu-cikgu mesra. Tapi
alatan yang ada tak berfungsirosak sebab
tak dipakai [ S5/TB-DPM ]
bila kami nak pakai OHPcikgu-cikgu
situ pandang dan senyum semacam. Perlilah
tu [ S3/TB-DPM ]

niat hati memang nak gunalah


audio video aid macam tv ke,
VCD atau CD kanbila fikir
balik lecehlah, kena prepare
banyakrisikopun ada. Guru
besar macam risau saja
[ S1/TB-DPM]

Respons Guru Pelatih


Pernyataan

90 26
91
11
Saya seharusnya 2
0.9% 41% 11.8% 41.3% 5%
kerap
mempelbagaikan
penggunaan
46.3%
41.9%
media
pengajaran

Soal Selidik
Pernyataan

17
38
129
31
Penggunaan 2
2.2% 7.7% 17.2% 58.6% 14.3%
media
pengajaran
membantu
tingkatkan
72.9%
minat
pelajar

Soal Selidik
Pernyataan

Saya tidak perlu 42


135
20
15
5
tingkatkan
20.4% 61.4% 9.3% 6.8% 2.2%
kemahiran dan
pengetahuan
gunakan lebih
daripada satu
81.7%
media dan
teknologi
pengajaran

Soal Selidik (..sambungan..)


Pernyataan

Persekitaran
sekolah
galakkan saya
memaksimum
penggunaan
teknologi
pengajaran

42
122
2
46
8
19.1% 55.4% 0.9% 21% 3.6%

74.5%

63.6% GP sukar memperolehi


bahan, alat @ perisian dari pusat
sumber sekolah (item ke-8)
68.2% GP angggap pengurusan
pusat sumber yang lengkap
berupaya memotivasi guru
rancang aktiviti P&P dengan lebih
kreatif (item ke-9).

Ujian Korelasi Pearson: terdapat


hubungan yang signifikan antara
penggunaan media & teknologi
pengajaran dengan komitmen GP
terhadap praktikum ( r = 0.61, p <
0.05)

Rumusan:
Pembestarian frasana perlu
Latihan guru harus rangkumi
kemahiran/pengetahuan end user
dan software engineering
MTP hanya instrumen ke arah
penambahbaikan proses P&P

Sekian, terima kasih.


di era globalisasi

guru tidak harus


sekadar menjadi
penonton yang
riuh dengan
retorik tapi
dangkal dengan
pengisian ilmu