Anda di halaman 1dari 22

Seni

Dakwah Fardiah

Akh Fakhrul Anuar bin Zulkawi


Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Remaja
JIM Negeri Terengganu
Kandungan
1. Muqaddimah
2. Kewajipan Berdakwah
3. Definisi dan keutamaan DF
4. Landasan syar’i DF
5. Prinsip-prinsip DF
6. Tahapan DF
7. Karakteristik & Keistimewaan
DF
8. Pedoman daripada Seerah
9. Akhlak Da’ie
10. Penutup
Muqaddimah

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada


orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan
amal shalih dan menyatakan; sesungguhnya aku
termasuk orang-orang yang menyerah diri”
Fusshilat : 33
Kewajipan Berdakwah
 Dakwah adalah kewajipan setiap muslim. (QS 41:33,
42:15, 16:125)
 Kemurnian yang agung bagi pengembang dakwah.
(QS 41:31)
 Pahala yang besar bagi pendakwah.
 Tanggungjawab kritikal yang perlu segera dilaksanakan
 Elakkan daripada menerima bala’ daripada Allah SWT.
 Demi Allah, barang siapa yang dengan
usahanya menyebabkan Allah menurunkan
hidayah kepada seseorang maka baginya itu
lebih baik dari unta merah.� (HR. Bukhori-
Muslim).
 Dan dalam riwayat lain disebutkan : "Bila
Allah memberikan hidayah pada seseorang
disebabkan diri kita, maka itu lebih bagus
dari dunia dan segala isinya".
Definisi dan Dalil DF
 Memberi tumpuan dengan dakwah atau berbicara dengan
mad’u secara bersemuka atau sekelompok kecil dari manusia
yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat khusus.
 Dua bentuk : (1) muncul daripada individu yang sudah intima’
(bergabung) dengan jamaah ; (2) muncul daripada individu
yang belum berintima’ kepada sesuatu jamaah
 Dalil DF : (1) dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah yang
menunjukkan masuliyyah fardiah (Fussilat:33 ; an-Nahl:125)
dan hadis tentang pahala menunjukkan kebaikan kepada
seseorang (2) para nabi memulakan dakwah mereka dengan
DF (al-An’am:90)
Landasan Syar’i Dakwah Fardiyah
 Tanggungjawab pada setiap muslim memikul tugas dakwah
Islamiyah; (QS 41:33, 42:15, 16:125)
 Dari Abu Said AI-Khudry ; "Barangsiapa yang melihat
kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya jika
tidak bisa dengan lisannya, jika tidak bisa dengan hatinya
dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman". (HR
Muslim)
 "Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada petunjuk
(kebaikan), maka baginya pahala seperti pahala orang yang
mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun"
(HR. Muslim)
Karakteristik dan keistimewaan DF
 Dapat dijalankan dalam segala situasi, berbanding dakwah ammah.
 Mencipta hubungan langsung dengan mad’u kerana adanya
perbincangan (mukhathabah) dan menatap muka (muwajahah)
 Memperkaya da’ie dengan pelbagai pengalaman dan seni berdakwah
di jalan Allah.
 Mendorong da’ie agar produktif dan giat membekali diri dengan
bekal-bekal dakwah.
 Memberi peluang langsung kepada mad’u untuk meminta
penjelasan, menghilangkan keganjalan dalam dirinya.
 Hasil DF berlipat ganda hanya dalam masa yang singkat.
 Terhindar daripada pandangan manusia terutamanya pihak musuh.
Pedoman daripada seerah

 Dakwah Nabi s.a.w kepada Abu Bakar as-Siddiq


 Dakwah Nabi s.a.w. kepada Adi bin Hatim
 Dakwah Abu Bakar as-Siddiq kepada Bilal
 Dakwah Mus’ab bin Umair & As’ad bin Zurarah
kepada Usaid bin Hudhair
 Dakwah Mus’ab bin Umair, As’ad bin Zurarah &
Usaid bin Hudhair kepada Sa’ad bin Mu’az
7 Tahapan Dakwah Fardhiah
 Pertama : membina hubungan dan mengenal orang yang ingin
didakwahi
 Kedua : membangkitkan iman yang malap dalam jiwa
 Ketiga : membantu memperbaiki keadaan dirinya dengan
mendekatkannya kepada ketakwaan menerusi ibadah-ibadah wajib
 Keempat : menjelaskan tentang pengertian ibadah secara syamil –
niat yang benar dan menepati syara’
 Kelima : menjelaskan bahawa keberagamaan diri tidak cukup dengan
keislaman dirinya seorang – agama jama’I (kolektif integral)
 Keenam : menjelaskan perlunya amal jama’ie – tidak boleh secara
individu
 Ketujuh : menyedarkan mad’u tentang pentingnya sebuah jemaah
Prinsip-prinsip Dakwah Fardiyah

 Pertama : Al-manhaj as-salim


 Kedua : Al-qudwah al-hasanah
 Ketiga : Al-bi’ah as-sholehah
 Keempat : At-tajarrud
 Kelima : Tadarruj
 Keenam : Arrifq wallin
Prinsip pertama : Manhaj as-salim

 konsep yang benar, yang mampu membentuk peribadi


dan generasi Islami yang unggul, konsep yang padu
dan menyeluruh meliputi aspek-aspek tarbiyah fikriyah,
ruhiyah dan akhlakiah.
Prinsip kedua : Al-qudwah al-
hasanah
 Da’ie menjadi model dan contoh yang baik dalam hal
ketaqwaan, wara’ dan pengamalan ilmunya.
Prinsip ketiga : Al-bi’ah as-sholehah

 Berusaha menyediakan persekitaran yang sesuai untuk


setiap individu, khususnya semasa memasuki fasa
pertama pembentukan .
Prinsip keempat : At-tajarrud

 Kesungguhan secara total seorang Murabbi yang


mengemban misi dakwah dalam rangka membentuk
keperibadian individu muslim dan memfokuskan hal itu.
Prinsip kelima : Tadarruj

 Tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan. Segala


amal harus disusun dan direncanakan mengikuti
tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap yang ditentukan,
seperti penekanan masalah-masalah aqidah sebelum
masalah ibadah , masalah ibadah sebelum konsep
kehidupan yang lebih luas.
Prinsip keenam : Arrifq wallin

 sikap lembut dan halus dalam mentarbiyah, sabar


terhadap mad’u.
Kaedah-kaedah asasiyah DF
 Ar-Rifq – dengan lemah lembut. (QS Al-Imran : 159)
 Al-Ibti'adu anidzdzammi wattaa'aatubi – menjauhkan sikap
agresif yang cenderung mencela dan mencemuh,
sebaliknya dengan tanashuh (menjaga) dan Taghafur
(memaafkan) serta Al-Irsyad bil husna (membimbing
dengan cara yang
 At-tarbiyah Tamhid wattasywiq -Tarbiah itu harus
dijalankan dengan perlahan bukan dengan paksaan,
dengan memunculkan kesenangan bukan ketakutan.
 At-Tasyji' - motivasi da'ie terhadap mad'unya untuk
menambah semangat dan mendorongnya untuk beramal,
Karakteristik seorang da’ie
 Sifat ikhlas – tanpa keikhlasan amal sia-sia.
 Bijak dan berhati-hati memilih pendekatan – nasihat yang baik,
berdebat dengan hikmah.
 Bersikap lembut dan berakhlak mulia, penyabar, dapat menahan diri
(tidak emosional).
 Memiliki pengetahuan komprehensif tentang masyarakat dan bijak
menyesuaikan diri.
 Memiliki pemahaman agama yang mendalam dan sentiasa menimba
ilmu.
 Mengkaji sirah Rasulullah saw dan sahabat, serta Tarikh Islam.
 Menghafal al-Quran – digunakan sebagai dasar dakwah
 Memahami dan menguasai aspek kejiwaan (psikologi).
Rumusan

 Dakwah Fardiyah adalah tugas setiap individu dalam


konteks amal islami.
 Dakwah Fardiyah merupakan seni yang dapat dikuasai
melalui pengalaman, dan seni yang satu ini memiliki
garis yang jelas dan batasan syar'i yang telah
dirumuskan dalam ajaran Islam.
"Kamu adalah umat yang terbaik yang
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang maKruf dan mencegah dari yang
mungkar dan beriman kepada Allah."
Ali Imran: 110

“Terhadap sesama manusia, jadilah kalian


laksana pohon, mereka melemparinya dengan
batu tetapi pohon itu malah membalas
lemparan mereka dengan buahnya”
As-Syahid Imam Hassan Al-Banna

Anda mungkin juga menyukai