Anda di halaman 1dari 2

*** Untuk Kegunaan Guru Sahaja

Cadangan Skema Pemarkahan


KERTAS 2 SUBJEKTIF
UJIAN DIAGNOSTIK
MATEMATIK TAHUN 6 2015
No.

Penyelesian dan Skema Pemarkahan

1
2

347
7 208

3
4
19
100

Jam 0725

7 6

=
8 8
1
=
8

7
8
9
10
11
12

13

14

2006 - 807
= 19253
405 cm 9 =
= 45 cm
10120 1816
= 8 304
0872 8
= 0109

16

P1

P1
@

setara

1
1

K1
2
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1

@ setara

@ setara

3
3
28 kg 28 000 g
4
4
= 21 000 g
RM200.00 RM 1.25 =
= RM 198.75
Setem dalam negeri
20% 370 = 74
Setem luar negeri
370 74
= 296

@ setara

K1
N1
K1
N1

2
2
2
2
2
2

@ setara

2
765 m 400 m + 765 m
5
Perimeter = (6+9+6+9+6+6) cm
= 42 cm
Jumlah wang = RM51
3 buah buku = RM12.40 3 = RM37.20
Baki = RM51 RM37.20
= RM 13.80
Putih = 85 cm = 085 m

17

( 2.2 0.85 0.4 1.35)


Purata =
m
4

18

= 12 m
Jarak LM = 28 km - 05 km = 23 km
Jarak KM = 28 km + 23 km
= 51 km
Wang Ahmad

19

Markah
Penuh
1
1

P1

2
K1
N1
@

setara

K1

setara

N1
K1
N1

= 1 165 m
15

Sub
Markah
P1
P1

Disediakan oleh: Task Force Matematik PPD Selangau

2
2

setara

setara

K1
K1
N1
K1
K1

setara

N1
K1
K1
N1

3
3

[Lihat halaman sebelah


SULIT

5
RM60 = RM50
6
Jumlah wang
RM60 + RM50
= RM 110

20

a) Peratus Gred D
= 100% - 40% - 30% - 20%
= 10%
b) Jumlah Gred A
40% 320
= 128

K1
K1
N1
N1

K1
N1

*******************************************

Disediakan oleh: Task Force Matematik PPD Selangau

[Lihat halaman sebelah


SULIT

Anda mungkin juga menyukai