Anda di halaman 1dari 5

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN:

DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/


DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN

BIL

Sains Hayat : Benda Hidup dan Benda


Bukan Hidup

Sains Hayat : Manusia

BAND
1

Sains Hayat: Haiwan

BAND
5

Sains Hayat : Tumbuhan

BAND
5

BAND
5

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


BIL

TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN
1

10

11

BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL


0

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

TAHUN PERSEKOLAHAN

GRED PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1
TAHUN

Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :

GRED PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN

PENYATAAN DESKRIPTOR

BAND

Sains Hayat : Benda Hidup dan Benda


Bukan Hidup

#N/A

Sains Hayat : Manusia

#N/A

Sains Hayat: Haiwan

#N/A

Sains Hayat : Tumbuhan

#N/A

Sains Fizikal : Mata Untuk Melihat

#N/A

Sains Fizikal : Hidung Untuk Menghidu

#N/A

Sains Fizikal : Lidah Untuk Merasa

#N/A

Sains Fizikal : Kulit Untuk Menyentuh


dan Merasa

#N/A

Sains Fizikal : Telinga Untuk Mendengar

#N/A

Sains Bahan : Timbul dan Tenggelam

#N/A

Teknologi dan Kehidupan Lestari : Reka


Bentuk

#N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi

......................
0
(Guru Mata Pelajaran)
27 November 2014