Anda di halaman 1dari 16

Taklimat Persediaan Awal Tahun

2013

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Jabatan Pelajaran Johor


10 Disember 2012

Matlamat
Keutuhan serta kepercayaan umum terhadap pengendalian
penilaian dan pentaksiran yang dikendalikan oleh KPM
banyak bergantung kepada aspek keselarasan dan
pengurusan peperiksaan yang sistematik, cekap dan
berakauntabiliti. Bagi masyarakat umum, KPM tidak boleh
dan tidak seharusnya melakukan kesilapan dalam
menguruskan peperiksaan awam. Sebarang kesilapan
walau sekecil mana pun akan tetap mendapat perhatian
semua pihak. Hal sebegini dapat dielakkan jika semua
pihak yang terlibat memahami pengurusan peperiksaan
dan memberikan komitmen, tanggungjawab serta
semangat bekerja yang tinggi berlandaskan satu arahan
yang piawai.

Pengurusan
Peperiksaan
Awam
PENGURUSAN
PENILAIAN DAN
PENTAKSIRAN

Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
(Penambahbaikan)
Pengurusan
Data /
Maklumat

Pengurusan Peperiksaan Awam


Pendaftaran Calon
Aktiviti

Peperiksaan
UPSR

PMR

SPM

STAM

1 31
Mac

1 Feb
31 Mac

Pendaftaran Peperiksaan

1 Jan - 28 1 Jan - 28
Feb
Feb

Cetakan, Semakan dan


Pembetulan KKP* (Tanpa
Bayaran)

1-10 Mac

1-10 Mac

1-15 April 1-15 April

Pembetulan KKP*(Dengan
Bayaran)

11 Mac 15 Mei

11 Mac 15 Mei

16 April 15 Mei

KKP Kenyataan Kemasukan Pelajar

16 April 15 Mei
Rujuk 3P

Pengurusan Peperiksaan Awam


Pendaftaran Calon (Syarat Kelayakan)
Peperiksaan
UPSR

PMR

SPM

STAM

Murid Tahun 6

Murid Tingkatan 3

Murid Tingkatan 5

Murid Tingkatan 6

dan

dan

dan

dan

Telah mencapai
umur 11 tahun (1
Januari)

Telah mencapai
umur 14 tahun (1
Januari)

Telah mencapai
umur 16 tahun (1
Januari)

Diperakui
mengikuti
kurikulum Maahad
Buuth Al-Azhar
dan
Telah menduduki
SPM
atau

Rujuk 3P

Berumur 18 tahun
(1 Januari)

Pengurusan Peperiksaan Awam


Pelaksanaan PBS

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah


(PLBS)

Pentaksiran Kerja Amali (PEKA - UPSR)

Pentaksiran Perkara Asas Fardu Ain


(PAFA)

Pentaksiran Pusat

Rujuk 3P

Pengurusan Peperiksaan Awam Isu

Pendaftaran Calon Lewat daftar, tidak


didaftar, Calon CBK

Pendaftaran MP Mengikut pakej


pembelajaran.

Rujuk 3P

Pengurusan Peperiksaan Awam


Pelantikan Petugas

Penyelia Kawasan (PK), Ketua Pengawas


(KP), Pengawas (P) dan Pengemas Bilik
(PB).

Berintegriti

Bilangan Sama dengan jumlah petugas


yang diperlukan oleh sekolah dan
tambahan 2 petugas (sekolah swasta dan
pusat-pusat khas)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Penambahbaikan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Peranan Pentaksiran Sekolah

2
Memperbaiki
kelemahan/
masalah
murid dalam
pembelajaran.

3
Meningkatkan
keyakinan
murid untuk
belajar .
Murid belajar
cara belajar
(learn how to
learn)

Mengubahsuai
strategi
pengajaran
untuk
memenuhi
perbezaan
individu

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Cabaran

Kesediaan dan
Kemahiran guru
Melaksanakan
PBS

Penyelesaian
Program
latihan dan
penataran
yang
menyeluruh

Guru akan
terasa
terbeban
dengan tugas
tambahan

Penyelesaian
Penerangan
Automasikan
Pelaporan

Tiada ujian selaras

C
C
Integriti

Integriti
Guru diragui
Guru diragui

Penyelesaian
Pemantauan
Pementoran
Pengesanan
Penyelarasan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Pengoperasian JK SR
Pengerusi : Guru Besar
Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan
Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa:
Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran)
Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
Guru Cemerlang
Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Pengoperasian JK SMR
Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan
Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa:
Guru Kanan Mata Pelajaran (Latihan)
Guru Kanan Mata Pelajaran (Penyelarasan)
Guru Kanan Mata Pelajaran (Pementoran)
Guru Kanan Mata Pelajaran (Pemantauan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
Guru Cemerlang
Guru Bimbingan Dan Kaunseling (Ppsi)
Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Peranan JK
Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut
garis panduan yang ditetapkan
Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:

M1 - menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti


dan sebagainya
M2 - Kajian Suku Tahun Pertama
M3 - Kajian Suku Tahun Kedua
M4 Post Mortem Pelaksanaan

* Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa


kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah

Pengurusan Data & Maklumat


Sistem

Fungsi

Catatan

Sistem
Pendaftaran
Peperiksaan Atas
Talian (SPPAT)

Pengurusan Peperiksaan
Awam

Berjadual
Setiausaha Peperiksaan
(SUP Awam)

Sistem Analisis
Peperiksaan
Sekolah (SAPS)

Pengurusan Peperiksaan
Sekolah

Berjadual
SUP Peperiksaan
Dalaman
Guru Mata Pelajaran
Data APDM (Live)

Sistem
Pengurusan
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah (SPPBS)

Pengurusan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah

Sepanjang masa
SUP PBS
Guru Mata Pelajaran
Data APDM (Live)

SEKIAN,
TERIMA KASIH