Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 2 SENARAI LATIHAN YANG DIPERLUKAN

NAMA PYD

BIL

SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI


7XXXXXX-01-5775

NAMA / BIDANG
LATIHAN

SEBAB

Kursus ETEMS

Persediaan bagi proses P&P matematik dalam Bahasa Inggeris murid


pada tahun 2008 dan seterusnya.

Kursus berkaitan pembinaan


soalan peperiksaan
matapelajaran matematik kertas
1 dan 2 bagi murid tahun 4, 5
dan 6

Mengukuhkan proses P&P di dalam kelas sebagai seorang guru di


dalam opsyen matematik.

Kursus berkaitan penandaan


kertas 2 matematik bagi murid
tahun 4, 5 dan 6.

Meningkatkan penguasaan murid di dalam proses P&P.

Bengkel membaiki komputer


(Hardware dan software)

Memudahkan membaiki kerosakan komputer berkaitan hardware dan


software di makmal komputer sekolah.

Meningkatkan kemahiran sebagai seorang guru matematik.

Meningkatkan prestasi matapelajaran matematik murid terutama bagi


murid tahun 6.

Anda mungkin juga menyukai