Anda di halaman 1dari 3

Geguritan Tema : Lingkungan Sekolah

Sabtu Bersih

Dina Setu ing wanci enjang


Suasono Tasih katon Remeng
Katambah Kluruk pitik kang gayeng
Katon Siswa SMP kang Nggrengseng

Wanci Sekolah miwiti pasinaon


Katah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjang kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti resek pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti


Yambut gawe bareng kanthi senengen ati
Tansah sehat kang diupadi
Lingkungan sekolah kang tetep asri

Geguritan Tema : Lingkungan Sekolah

Sekolahku
Sekolahku
Rupamu saiki duduk sekolah maneh
Nanging kowe saiki arupa panggonan kang rusuh
Kelas, pekarangan, pada karo kandange petek
Sekolahku
Keadaanmu mulai bien ora berubah-berubah
Sampa-sampah sing kleleran tetep ora bisa di berantas
Kapan keadaanmu iso berubahnasibnasib
Saiki sopo sing bisa di salahake??
Tukang nyapu-nyapu wis di kerjo professional banget
Clotehan guru wis bekbanget ditokno
Lek ngno murid-e sing salah, ora bisa taat marang aturan
Jadwal wis digawekno lan ditempel ndek kelas
Kanggo murid supaya ngelasanakno tugas piket_e
Ora kanggo pajangan para cecek sing mrambat ndek tembok
Amarga iku laksanakno tugase dewe-dewe
Arepan sekolah,Arepan ku pisan
Resik, Enak kanggo belajar
Murid-murid akeh sing berprestasi
Kabeh iku arep-arepane sekolah
Resik sekolahku
Enak belajarku
Konsen belajarku
Podo moro prestasine.