PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SERI INDERA PUTERA PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA

2010.
BIL 1 PROGRAM Bulan Kecergasan 2010 OBJEKTIF -meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan dalam kalangan warga SMKTSIP -merealisasikan dasar sukan Negara (Sukan Untuk Semua) 2 Program Standard Kecergasan Kebangsaan (SEGAK) peringkat Sekolah -mengukur tahap kecergasan individu awal dan akhir tahun Semua pelajar tingkatan 1, 2 dan 4 Guru-guru PJK tingkatan 1,2 dan 4 Sessi 1: JanuariMac Sessi 2: Jun-Ogos -memastikan semua guru PJPK mempunyai Sukatan Pelajaran -Meningkat keceriaan stor sukan sekolah -menambah bahan-bahan sumber rujukan -menggalakkan pelajar mengekplorasi sumber PJPK -mempelbagaikan kaedah Semua guru PJPK Tingkatan 1, 2 dan 4 -Ketua Panitia JanuariMac OgosSeptember RM 300 Semua guru menjalankan p & p matapelajaran PJPK Penyertaan semua pelajar dan guru RM 100 SASARAN Warga SMKTSIP T/JAWAB -ahli panitia TEMPOH Sebulan KOS/ SUMBER RM 100 Panitia TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan menyeluruh semua pelajar dengan kaedah pendekatan sukan untuk semua

Kutipan data lengkap

3

Mencapai matlamat Sukatan Pelajaran Pertandingan Folio PJ dan PK

4

Guru-guru PJK tingkatan 1,2 dan 4

5

Program

Semua guru

Ketua panitia

1 hari

RM 50

Berdasarkan

Pembangunan Staff untuk mata pelajaran PJK

proses pengajaran dan pembelajaran -meningkatkan kemahiran guru PJPK

PJPK

analisa borang penilaian program

6

Lawatan ke Sekolah Sukan Bukit Jalil/ Bandar Penawar Kem Pendidikan Luar peringkat Sekolah

-meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan sukan Negara -mengaplikasikan kemahiran dalam sukatan iaitu rekreasi -menaik taraf setor sukan merangkumi peralatan, bahan dan keceriaan

Guru PJK dan atlet sekolah Semua pelajar tingkatan 1,2 dan 4 terpilih Guru PJPK dan semua pelajar

Ahli panitia

3 hari 2 malam

RM3200

Perubahan kemahiran selepas lawatan Melalui borang penilaian di penghujung kem Setor sukan SMKP menjadi contoh peringkat daerah

7

Ahli panitia

3 hari 2 malam

RM1000

8

Stor Sukan ‘Cayalah’

Guru PJPK

Sepanjang tahun

RM200

PELAN STRATEGIK PANITIA: Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian