Anda di halaman 1dari 3

B1D1E1

1.

Padankan nombor pada kad dibawah dengan perkataan yang betul.

456

Lapan ratus dua

111

Empat ratus lima puluh enam

802

Enam ratus sembilan puluh

690

Seratus sebelas
Lapan ratus dua puluh

2.

Bilang objek secara seratus seratus

B1D2E1
1.

Nyatakan unit ukuran piawai bagi gambar di bawah

a.

b.

____________

c.

___________

________________

2. Padankan unit piawai dengan ejaan yang betul

kg

mililiter

sentimeter

cm

kilogram

liter
meter

B1D3E1
1. Tunjukkan simbol darab , bahagi dan sama dengan dalam kad dibawah

6 10 = 60
84=2

B1D4E1
1. Nyatakan secara lisan ciri-ciri yang terdapat pada wang kertas RM50 dan RM
100 (tunjukkan gambar wang kertas RM50 dan RM100 depan dan belakang .
Jangan lupa warna)

B1D5E1
1. Labelkan kuboid di bawah

Bucu

Sisi

Permukaan rata