Anda di halaman 1dari 1

HMEF5123

MODEL DAN STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN


SEMESTER MEI 2014
TUGASAN ( 100% )

OBJEKTIF:

Tugasan ini adalah bertujuan untuk memberikan anda peluang untuk:


a)

meneroka pelbagai bacaan dan memahami isu-isu utama berdasarkan bacaan terpilih.

b)

mengkaji dan mengubahsuai satu pengajaran dan pembelajaran khusus bagi kumpulan
pelajar.

TUGASAN I : KAJIAN SEMULA RANCANGAN PELAJARAN ( 50 MARKAH )


Melayari internet dan pilih satu rancangan pengajaran yang berasaskan mana-mana satu
model ( pemprosesan maklumat, sosial, peribadi dan tingkah laku ) dalam model pengajaran.
Menyemak rancangan pengajaran dan bincangkan bagaimana rancangan pengajaran dapat
menonjolkan aspek-aspek atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan model pengajaran yang
terpilih model. Sokong pandangan anda dengan bacaan literartur yang berkaitan.
TUGASAN II : PENGUBAHSUAIAN RANCANGAN PELAJARAN (50 MARKAH)
Andaikan anda kini perlu menggunakan rancangan pelajaran ini dalam kelas anda. Walau
bagaimanapun anda berasa bahawa anda mungkin perlu membuat beberapa perubahan atau
penambahbaikan untuk memenuhi keperluan dan permintaan kurikulum serta pelajar-pelajar.
Berdasarkan perkara di atas, sediakan laporan yang merangkumi perkara berikut:
(a) Penerangan pelajar anda. (10 markah)
(b) Huraian rancangan pengajaran yang diubahsuai (20 markah)
(c) Perubahan atau pengubahsuaian yang dibuat kepada rancangan pengajaran. (10 markah)
(d) Alat bantu mengajar dan lembaran kerja (10 markah)

Anda mungkin juga menyukai