Anda di halaman 1dari 21

Gabriela Grosu / Algebr

a liniar
a / Mecanic
a

an univ. 2013=2014

SEMINAR NR. 5, REZOLVARI


Algebr
a liniar
a
2. FUNCTII
LINIARE
2:1: Deni
tii. Exemple
Deni
tie: Fie (U; +; K) si (V; +; K) dou
a K-spatii liniare. Spunem c
a functia
T : U ! V este functie liniara (sau aplicatie liniara sau operator liniar sau
morsm de spatii liniare) dac
a:
2
e 2U :T u+u
e = T (u) + T u
e .
(i) 8 u; u
(ii) 8 ( ; u) 2 K U; T ( u) = T (u) :
Not
am
L (U; V) = fT ; T : U ! V, T e aplicatie liniar
ag si
L (U) = fT ; T : U ! U, T e aplicatie liniar
ag.
Caracterizare: T 2 L (U; V) ,
e .
e 2 K U2 : T
e = T (u) + T u
u+u
8 ; u; u
Observa
tie. T 2 L (U; V) ) T ( U ) = V :
Deni
tie: Fie (U; +; K) si (V; +; K) dou
a K-spatii liniare.
a) Spunem c
a functia T : U ! V este monomorsm, epimorsm, izomorsm
dac
a este functie liniar
a si, n plus, este respectiv functie injectiv
a, surjectiv
a,
bijectiv
a.
b) Spunem c
a functia T : U ! U este endomorsm dac
a este functie liniar
a si
c
a este automorsm dac
a este functie liniar
a si bijectiv
a.
Exerci
tiul 1. a) Fie spatiile liniare R3 ; +; ; R si R2 ; +; ; R si functia
T : R3 ! R2 denit
a prin 8x 2 R3 ; x = (x1 ; x2 ; x3 ) :
T (x) = (2x1 + x2 ; 4x3 )
S
a se studieze dac
a T este aplicatie liniar
a.
Rezolvare. Veric
am axiomele:
e 2 R3 2 : T x + x
e = T (x) + T x
e .
(i) 8 x; x
e 2 R3
Fie 8 x; x

e = T ((x1 ; x2 ; x3 ) + (e
T x+x
x1 ; x
e2 ; x
e3 )) = T ((x1 + x
e1 ; x2 + x
e2 ; x3 + x
e3 )) =
= (2 (x1 + x
e1 ) + (x2 + x
e2 ) ; 4 (x3 + x
e3 )) = M1 :
e = T ((x1 ; x2 ; x3 )) + T ((e
T (x) + T x
x1 ; x
e2 ; x
e3 )) =
= (2x1 + x2 ; 4x3 ) + (2e
x1 + x
e2 ; 4e
x3 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (i) e vericat
a.
(ii) 8 ( ; x) 2 R R3 ; T ( x) = T (x) :
Fie 8 ( ; x) 2 R R3 )
T ( x) = T ( (x1 ; x2 ; x3 )) = T (( x1 ; x2 ; x3 )) =
= (2 ( x1 ) + ( x2 ) ; 4 ( x3 )) = M1 :
T (x) = T ((x1 ; x2 ; x3 )) = (2x1 + x2 ; 4x3 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (ii) e vericat
a.
Din (i) si (ii) ) T este aplicatie liniar
a, T 2 L R3 ; R2 :
b) Fie spatiul liniar R3 ; +; ; R si functia

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

T : R3 ! R3 denit
a prin 8x 2 R3 ; x = (x1 ; x2 ; x3 ) :
T (x) = x1 ; x2 ; x23
S
a se studieze dac
a T este aplicatie liniar
a.
Rezolvare. Veric
am axiomele:
e 2 R3 2 : T x + x
e = T (x) + T x
e .
(i) 8 x; x
e 2 R3
Fie 8 x; x

e = T ((x1 ; x2 ; x3 ) + (e
T x+x
x1 ; x
e2 ; x
e3 )) = T ((x1 + x
e1 ; x2 + x
e2 ; x3 + x
e3 )) =
2

= x1 + x
e1 ; x2 + x
e2 ; (x3 + x
e3 )

= M1 :

e = T ((x1 ; x2 ; x3 )) + T ((e
T (x) + T x
x1 ; x
e2 ; x
e3 )) =

= x1 ; x2 ; x23 + x
e1 ; x
e2 ; x
e23 = x1 + x
e1 ; x2 + x
e2 ; x23 + x
e23 = M2 :
e 2 R3 2 : M1 6= M2 , deoarece
Se observ
a c
a 9 x; x
2

9 (x3 ; x
e3 ) 2 R2 astfel nct (x3 + x
e3 ) 6= x23 + x
e23
) (i) nu e vericat
a ) T nu este aplicatie liniar
a, T 2
= L R3 :
3
c) Fie spatiul liniar R ; +; ; R si functia
T : R3 ! R3 denit
a prin 8x 2 R3 ; x = (x1 ; x2 ; x3 ) :
T (x) = (x3 ; x1 ; x2 + 3)
S
a se studieze dac
a T este aplicatie liniar
a.
Analog cu b).
d) Fie spatiul liniar R3 ; +; ; R si functia
T : R3 ! R3 denit
a prin 8x 2 R3 ; x = (x1 ; x2 ; x3 ) :
T (x) = (x1 ; cos x2 ; sin x3 )
S
a se studieze dac
a T este aplicatie liniar
a.
Analog cu b).

2:2: Matricea ata


sat
a unei aplica
tii liniare ntr-o pereche de baze
Deni
tie. Fie (U; +; ; K) un K-spatiu liniar cu dimK U = n si cu B1 =
(v1 ; :::; vn ) o baz
a. Fie (V; +; K) un K-spatiu liniar cu dimK V = m si cu
B2 = (v01 ; :::; v0m ) o baz
a. Fie T : U ! V aplicatie liniar
a (T 2 L (U; V)). Se
poate
ar
a
ta
c
a
exist
a
P
2
M
(K)
a..
m
n
0
1
0 0 1
T (v1 )
v1
@
A = P T @ ::: A
:::
T (vn )
v0m
Mai mult, e 8u 2 U )
9 ( 1 ; :::; n ) 2 Kn a.. u = 1 v1 + ::: + n vn si
9 ( 1 ; :::; m ) 2 Km a.. T (u) = 1 v01 + ::: + m v0m .
Atunci
0
1
0
1
1

@ ::: A = P @ ::: A :

Matricea P se numeste matricea asociata aplicatiei liniare T n raport cu


perechea de baze (B1 ; B2 ) si o not
am P =B1 (T )B2 .
Teorem
a. (Legea de schimbare a matricei unei aplicatii liniare la o schimbare
de baze) Fie (U; +; ; K) si (V; +; ; K) dou
a K-spatii liniare cu dimK U = n
e
e 1 ; :::; v
e n dou
si dimK V = m. Fie B1 = (v1 ; :::; vn ), B1 = v
a baze n U si

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

e 0n
e 01 ; :::; v
v

e2 =
B2 = (v01 ; :::; v0n ), B

dou
a baze n V. Fie B1 ABe1 si B2 ABe2
e
e2 . Fie T : U ! V o
matricele de trecere ntre bazele B1 si B1 , respectiv B2 si B
aplicatie liniar
a (T 2 L (U; V)). Atunci
1

e1
B

(T )Be2 =

B2 AB
e2

e1
B

(T )Be1 =

B1 AB
e1

B1

(T )B2

B1

ABe1 .

Deni
tie. Fie A; B 2 Mn (K). Spunem c
a A si B sunt matrice asemenea si
not
am A B dac
a 9M 2 Mn (K) cu det M 6= 0 astfel nct
A = M 1 B M.
Observa
tie. Fie T 2 L (U). Deoarece 9M =B1 ABe1 2 Mn (K) cu det M 6= 0
astfel nct
1

B1

(T )B1

B1

ABe1

) B1 (T )B1 si Be1 (T )Be1 sunt matrice asemenea, B1 (T )B1 Be1 (T )Be1 .


Teorem
a. Fie (U; +; K) si (V; +; K) dou
a K-spatii liniare cu dimK U = n si
dimK V = m. Fie B1 = (v1 ; :::; vn ) o baz
a oarecare n U si B2 = (v01 ; :::; v0m ), o
baz
a oarecare n V. Fie T : U ! V o aplicatie liniar
a (T 2 L (U; V)). Atunci
a) T este injectiv
a (monomorsm) , rangB1 (T )B2 = n; n m (n e si nr. de
coloane ale matricei);
b) T este surjectiv
a (epimorsm) , rangB1 (T )B2 = m; m n (m e si nr. de
linii ale matricei);
ac) T este bijectiv
a (izomorsm) , rangB1 (T )B2 = n; n = m (matricea e p
tratic
a nesingular
a).
Exerci
tiul 2. Fie functia T : R3 ! R3 ;denit
a prin 8x 2 R3 ; x = (x1 ; x2 ; x3 ) :
T (x) = (x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 x3 ; x1 x3 ) :
a) S
a se demonstreze c
a T este o aplicatie liniar
a.
Rezolvare. Veric
am axiomele:
e .
e 2 R3 2 : T x + x
e = T (x) + T x
(i) 8 x; x
e 2 R3
Fie 8 x; x

e = T ((x1 ; x2 ; x3 ) + (e
T x+x
x1 ; x
e2 ; x
e3 )) = T ((x1 + x
e1 ; x2 + x
e2 ; x3 + x
e3 )) =
= ((x1 + x
e1 ) + (x2 + x
e2 ) ; 2 (x1 + x
e1 ) + 3 (x2 + x
e2 ) (x3 + x
e3 ) ; (x1 + x
e1 ) (x3 + x
e3 )) = M1 :
e
T (x) + T x = T ((x1 ; x2 ; x3 )) + T ((e
x1 ; x
e2 ; x
e3 )) =
= (x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 x3 ; x1 x3 ) + (e
x1 + x
e2 ; 2e
x1 + 3e
x2 x
e3 ; x
e1 x
e3 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (i) e vericat
a.
(ii) 8 ( ; x) 2 R R3 ; T ( x) = T (x) :
Fie 8 ( ; x) 2 R R3 )
T ( x) = T ( (x1 ; x2 ; x3 )) = T (( x1 ; x2 ; x3 )) =
= (( x1 ) + ( x2 ) ; 2 ( x1 ) + 3 ( x2 ) ( x3 ) ; ( x1 ) ( x3 )) = M1 :
T (x) = T ((x1 ; x2 ; x3 )) = (x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 x3 ; x1 x3 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (ii) e vericat
a.
Din (i) si (ii) ) T este aplicatie liniar
a, T 2 L R3 ( este endomorsm ):
b) Fie C = (e1 = (1; 0; 0) ; e2 = (0; 1; 0) ; e3 = (0; 0; 1)) baza canonic
a si B =
(v1 = (0; 1; 1) ; v2 = (1; 0; 1) ; v3 = (1; 1; 0)) o alt
a baz
a n R3 ; +; ; R . S
a se
determine matricele aplicatiei liniare n raport cu perechile de baze propuse
C (T )C ; B (T )C , B (T )B :
Rezolvare.
Determin
am C (T )C :

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

modul 1: Calcul
am T aplicat n vectorii bazei B1 = C U = R3 si-i exprim
am
3
n raport
cu
vectorii
bazei
B
=
C
V
=
R
2
8
< T (e1 ) = T ((1; 0; 0)) = (1; 2; 1) = e1 + 2e2 + e3 ;
T (e2 ) = T ((0; 1; 0)) = (1; 3; 0) = e1 + 3e2 + 0e3 ;
:
T (e3 ) = T ((0; 0; 1)) = (0; 1; 1) = 0e1 e2 e3 ;
Scriem pe coloan
ii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
0 a coecient1
1 1 0
@ 2 3
1 A
C (T )C =
1 0
1
am numai dac
a bazele din U, respectiv V sunt bazele canonice)
modul 2: (l aplic
Descompunem un vector oarecare x n raport cu vectorii bazei B1 = C U =
R3 , respectiv T (x) n raport cu vectorii bazei B2 = C V = R3
x = (x1 ; x2 ; x3 ) = x1 e1 + x2 e2 + x3 e3 ;
T (x) = (x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 x3 ; x1 x3 ) =
= (x1 + x2 ) e1 + (2x1 + 3x2 x3 ) e2 + (x1 x3 ) e3 ;
si observ
a
0 am c
1 0
10
1
0
1
x1 + x2
1 1 0
x1
1 1 0
@ 2x1 + 3x2 x3 A = @ 2 3
1 A @ x2 A )C (T )C = @ 2 3
1 A:
x1 x3
1 0
1
x3
1 0
1
Determin
am B (T )C :
am T aplicat n vectorii bazei B
U = R3 si-i exprim
am n
modul 1: Calcul
3
raport
8 cu vectorii bazei C V = R
< T (v1 ) = T ((0; 1; 1)) = (1; 2; 1) = e1 + 2e2 e3 ;
T (v2 ) = T ((1; 0; 1)) = (1; 1; 0) = e1 + e2 + 0e3 ;
:
T (v3 ) = T ((1; 1; 0)) = (2; 5; 1) = 2e1 + 5e2 + e3 ;
Scriem pe coloan
ii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
0 a coecient1
1 1 2
@ 2 1 5 A
B (T )C =
1 0 1
modul 2: greoi.
Determin
am B (T )B :
modul 1: Calcul
am T aplicat n vectorii bazei B1 = B U = R3 si-i exprim
am
3
n raport
cu
vectorii
bazei
B
=
B
V
=
R
2
8
< T (v1 ) = T ((0; 1; 1)) = (1; 2; 1) = p11 v1 + p21 v2 + p31 v3 ;
T (v2 ) = T ((1; 0; 1)) = (1; 1; 0) = p12 v1 + p22 v2 + p32 v3 ;
:
T (v3 ) = T ((1; 1; 0)) = (2; 5; 1) = p13 v1 + p23 v2 + p33 v3 :
Sistemul anterior este echivalent cu 3 sisteme de ecuatii liniare, cu aceeasi coecienti, dati de componentele vectorilor v01 = v1 ; v02 = v2 ; v03 = v3 si cu termeni
liberi0diferiti, dati de componentele vectorilor T (v1 ) ; T (v2 ) ; T (v3 ) :
0
1
1
1
1
1 0 1
2
2
1
5
B 0 1 1
pas interm ediar
B 1 0 1
@ 1 1 0
2
1
5 A
1
0
1 A
@
l2
1 1 0
1
0 1 1
0
1
1
1
2
| {z } |
{z
}
l3
vect. din B2 T (vect. din B1 )
l1
0
1
0
1 0 1
2
1
5
1 0 1
2
1
5
pas2
@ 0 1
@ 0 1
1
3
1
4 A
1
3
1
4
l1
0 1 1
1
1
2
0 0 2
4
2
6
l2
l 2 + l3

pas1

l1
l1 + l2
l
13
A pas

interm ediar

l1
l2
1
2 l3

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

1
@ 0
0

0
1
0

B
1
B
2
0
0
B 1 0 0
0
pas1
B
1 A
0
1
B 0 1 0
l 3 + l1 B
3
1
2
B 0 0 1
{z
}
l3 + l2 @| {z } |
I
(T
)
l3
3
B1
B2
8
8
=0
=2
< p12
< p13
p22 = 0
p23 = 1
;
;
:
:
p32 = 1
p33 = 3
1
2
1 A:
3
1
5
4 A
3

1
1
1

2
3
2

1
1
1

8
< p11

=0
p21 = 1
:
p =2
031
0 0
adic
a B (T )B = P = @ 1 0
2 1
modul 2: greoi.
modul 3: Folosim legea de schimbare a matricei unei aplicatii liniare la o schimbare de baze)
1
B (T )B = (C AB )
C (T )C C AB ,
unde
A
este
matricea
de trecere de la 0
baza C la baza
a
8C B
1 B adic
0 1 1
< v1 = 0e1 + e2 + e3
v2 = e1 + 0e2 + e3
)C AB = @ 1 0 1 A :
:
1 1 0
v3 = e1 + e2 + 0e3
1
Calcul
0 am si (C AB )
1
1
0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
0 1 0
pas1
pas interm ediar
@ 1 0 1
@ 0 1 1
0 1 0 A
1 0 0 A
l1
l2
1 1 0
0 0 1
1 1 0
0 0 1
l2
l1
l1 + l 3
l3
1
1
0
0
0
1 0
0 1 0
1 0 1
1 0 1
pas2
pas10
@ 0 1 1
@ 0 1 1
1
0 0 A
1 0 0 A
l1
l3 + 2l1
1
1 1
0
1 1
0 0
2
0 1
1
l2
l3 + 2l2
l 2 + l3
l3
1
0
1
0
1
1
1
2 0 0
1 1 1
1 0 0
2
2
2
pas nal
1
1
1 A
@ 0 1 0
@ 0 2 0
1
1 1 A
)
2
2
2
1
1
1
1
l
1
1
1 1
0 0
2
0
0
1
2
2
2
2
1
2 l2
1
2 l3
0 1
1
1
1
Am obtinut

(C AB )

2
1
2
1
02

=@

Atunci B (T )B = @

1
2
1
2
1
2

2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
B

2
1
2
1
2

A:

1
2
1
2
1
2

10

1 1
A@ 2 3
1 0

10
0
0
1 A@ 1
1
1

1
0
1

1 0
1
0
1 A=@ 1
0
2

Observ
am c
a C (T )C
(T )B :
Obs. rangC (T )C = rangB (T )C = rangB (T )B : E sucient atunci s
a observ
am
c
a
rangC (T )C = 3; n = m = 3 ) T e izomorsm, chiar automorsm.
2:3: Nucleul
si imaginea unei aplica
tii liniare

0
0
1

1
2
1 A:
3

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

Deni
tii. Fie (U; +; ; K) si (V; +; ; K) dou
a K-spatii liniare si T : U ! V o
aplicatie liniar
a (T 2 L (U; V)).
a) Se numeste nucleul aplicatiei liniare T multimea
ker T = fu 2 U; T (u) = V g-este subspatiu liniar n U;
denim defectul lui T prin def T = dimK (ker T ) :
b) Se numeste imaginea aplicatiei liniare T multimea
Im T = fw 2 V; 9u 2 U a.. T (u) = wg-este subspatiu liniar n V;
denim rangul lui T prin rang T = dimK (Im T ) :
Teorem
a. T 2 L (U; V) este injectiv
a , ker T = f U g :
Teorem
a. T 2 L (U; V) este surjectiv
a , Im T = V:
Teorem
a. Fie T 2 L (U; V). Atunci
def T + rang T = dimK U.
Exerci
tiul 2. Fie functia T : R3 ! R3 ;denit
a prin 8x 2 R3 ; x = (x1 ; x2 ; x3 ) :
T (x) = (x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 x3 ; x1 x3 ) :
c) S
a se determine ker T; Im T , s
a se precizeze o baz
a n ele. S
a se studieze
injectivitatea si surjectivitatea lui T .
Rezolvare.
ker T = x 2 R3 ; T (x) = R3
C
aut
am x = (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 astfel nct
(x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 x3 ; x1 x3 ) = (0; 0; 0) ,
8
< x1 + x2 = 0
2x1 + 3x2 x3 = 0 :
:
x1 x3 = 0
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ). Aplic
am
metoda Gauss sau
1 1 0
2 3
1 = 2 6= 0 ) (x1 ; x2 ; x3 ) = (0; 0; 0) unic
a solutie.
1 0
1
ker T = f(0; 0; 0)g = f R3 g ) T este aplicatie liniar
a injectiv
a (monomorsm).
conventie

def T = dimR (ker T ) = dimR f R3 g


=
0:
Im T = y 2 R3 ; 9x 2 R3 a.. T (x) = y
C
aut
am y = (y1 ; y2 ; y3 ) 2 R3 a.. s
a existe x = (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 cu proprietatea
(x1 + x2 ; 2x1 + 3x2 x3 ; x1 x3 ) = (y1 ; y2 ; y3 ) ,
8
< x1 + x2 = y1
2x1 + 3x2 x3 = y2 :
:
x1 x3 = y3
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ) ; cu parametrii (y1 ; y2 ; y3 ). Aplic
am metoda Gauss sau
1 1 0
2 3
1 = 2 6= 0 ) 9 (x1 ; x2 ; x3 ) solutie a sistemului, 8 (y1 ; y2 ; y3 )
1 0
1
parametri.
Im T = y 2 R3 ; y = (y1 ; y2 ; y3 ) oarecare = R3 ) T este aplicatie liniar
a
surjectiv
a (epimorsm).
O baz
a n Im T = R3 este C = (e1 = (1; 0; 0) ; e2 = (0; 1; 0) ; e3 = (0; 0; 1))
baza canonic
a.

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

rang T = dimR (Im T ) = 3:


T este aplicatie liniar
a bijectiv
a (izomorsm, este chiar automorsm).
Este vericat
a teorema rangului si a defectului
def T + rang T = dimR R3 (0 + 3 = 3):
Exerci
tiul 3. Fie spatiile liniare reale (M2

(R) ; +; ; R) si (R2 [x] ; +; ; R) :


a11 a12 a13
Denim functia T : M2 3 (R) ! R2 [x] prin 8A 2 M2 3 (R) ; A =
;
a21 a22 a23
T (A) = (a11 + a13 ) x2 + (a21 a22 ) x + a23 :
a) S
a se demonstreze c
a T este o aplicatie liniar
a.
1 0 0
0 0 0
b) Fie C1 = E11 =
; :::; E23 =
baza canonic
a n
0 0 0
0 0 1
(M2 3 (R) ; +; ; R) si C2 = p0 = 1; p1 = x; p2 = x2 baza canonic
a n (R2 [x] ; +; ; R).
S
a se determine matricele aplicatiei liniare n bazele propuse C1 (T )C2 :
c) S
a se precizeze ker T si Im T si cte o baz
a n ele. S
a se studieze injectivitatea
si surjectivitatea lui T:
Rezolvare. a) Veric
am axiomele:
e .
e 2 (M2 3 (R))2 : T A + A
e = T (A) + T A
(i) 8 A; A
e 2 (M2
Fie 8 A; A

(R)) )

a12 a13
e
a11 e
a12 e
a13
+
=
a22 a23
e
a21 e
a22 e
a23
a11 + e
a11 a12 + e
a12 a13 + e
a13
=T
=
a21 + e
a21 a22 + e
a22 a23 + e
a23
= ((a11 + e
a11 ) + (a13 + e
a13 )) x2 + ((a21 + e
a21 ) (a22 + e
a22 )) x + (a23 + e
a23 ) = M1 :
a
a
a
e
a
e
a
e
a
11
12
13
11
12
13
e =T
T (A) + T A
+T
=
a21 a22 a23
e
a21 e
a22 e
a23
= (a11 + a13 ) x2 + (a21 a22 ) x + a23 + (e
a11 + e
a13 ) x2 + (e
a21 e
a22 ) x + e
a23 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (i) e vericat
a.
(ii) 8 ( ; A) 2 R M2 3 (R) ; T ( A) = T (A) :
Fie 8 ( ; A) 2 R M2 3 (R) )
a11 a12 a13
a11
a12
a13
T ( A) = T
=T
=
a21 a22 a23
a21
a22
a23
= (( a11 ) + ( a13 )) x2 + (( a21 ) ( a22 )) x + ( a23 ) = M1 :
a11 a12 a13
T (A) = T
=
a21 a22 a23
=
(a11 + a13 ) x2 + (a21 a22 ) x + a23 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (ii) e vericat
a.
Din (i) si (ii) ) T este aplicatie liniar
a, T 2 L (M2 3 (R) ; R2 [x]) :
b) Determin
am C1 (T )C2 :
modul 1: Calcul
am T aplicat n vectorii bazei C1 U = M2 3 (R) si-i exprim
am
n raport cu vectorii bazei C2 V = R2 [x]
e =T
T A+A

a11
a21

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

8
>
>
T (E11 ) = T
>
>
>
>
>
>
>
>
T (E12 ) = T
>
>
>
>
>
>
>
>
< T (E13 ) = T

1 0 0
= x2 = 0p0 + 0p1 + p2 ;
0 0 0
0 1 0
= 0 = 0p0 + 0p1 + 0p2 ;
0 0 0
0 0 1
= x2 = 0p0 + 0p1 + p2 ;
0 0 0
0 0 0
>
>
T (E21 ) = T
= x = 0p0 + p1 + 0p2 ;
>
>
1 0 0
>
>
>
>
0 0 0
>
>
T (E22 ) = T
= x = 0p0 p1 + 0p2 ;
>
>
0 1 0
>
>
>
>
0 0 0
>
>
= 1 = 1p0 + 0p1 + 0p2 ;
: T (E23 ) = T
0 0 1
Scriem pe coloan
0a coecientii pe linie ai1descompunerilor de mai sus, obtinnd
0 0 0 0 0 1
@ 0 0 0 1
1 0 A
C1 (T )C2 =
1 0 1 0 0 0
modul 2: Descompunem un vector oarecare A n raport cu vectorii bazei C1
U = M2 3 (R), respectiv T (A) n raport cu vectorii bazei C2 V = R2 [x]
a11 a12 a13
A=
= a11 E11 + a12 E12 + a13 E13 + a21 E21 + a22 E22 + a23 E23 ;
a21 a22 a23
T (A) = (a11 + a13 ) x2 + (a21 a22 ) x + a23 =
= (a23 ) p0 + (a21 a22 ) p1 + (a11 + a13 ) p2 ;
si observ
am c
a
0
1
a11
0
1 0
1 B a12 C
0
B
C
a23
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0
B a13 C
C )C1 (T ) = @ 0 0 0 1
@ a21 a22 A = @ 0 0 0 1
1 0 AB
C2
B a21 C
B
C
a11 + a13
1 0 1 0 0 0
1 0 1 0
@ a22 A
a23
Cum rangC1 (T )C2 = 3 = m; m e num
arul de linii din matrice, m n ) T
este aplicatie liniar
a surjectiv
a (epimorsm), dar nu e aplicatie injectiv
a.
c) ker T = A 2 M2 3 (R) ; T (A) = R2 [x]
a11 a12 a13
C
aut
am A =
2 M2 3 (R) astfel nct
a21 a22 a23
2
2
(a
811 + a13 ) x + (a21 a22 ) x + a23 = 0 1 + 0 x + 0 x ,
< a23 = 0
a21 a22 = 0 :
:
a11 + a13 = 0
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (a11 ; a12 ; a13 ; a21 ; a22 ; a23 ).
l rezolv
am.
8
a11 =
>
>
>
>
0
1
a12 = 2 R
>
>
0 0 0 0 0 1
<
a13 = 2 R
1 0 A=3)
rang @ 0 0 0 1
a21 =
>
>
1 0 1 0 0 0
>
>
a22 = 2 R
>
>
:
a23 = 0
ker T =

A 2 M2

(R) ; A =

; ; ;

2R

1
0 1
1 0 A:
0 0

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a
8
>
>
>
<
= A 2 M2
>
>
>
:

(R) ; A =
|

0
0

1 0
+
0 0
{z
}
|

A1

1
0

0 1
0 0 0
+
; ; ;
0 0
1 1 0
{z
}
{z
}
|

A2

A3

= [(A1 ; A2 ; A3 )] 6= M2 3 (R)
) T nu este aplicatie injectiv
a.
Se observ
a c
a B = (A1 ; A2 ; A3 ) este o baz
a n ker T (este sistem de vectori
liniar independenti si este sistem de generatori pentru ker T din algoritm) )
def T = dimR (ker T ) = 3:
Im T = fp 2 R2 [x] ; 9A 2 M2 3 (R) a.. T (A) = pg
a11 a12 a13
C
aut
am p = b0 +b1 x+b2 x2 2 R2 [x] astfel nct s
a existe A =
a21 a22 a23
M2 3 (R) cu proprietatea
2
2
(a
811 + a13 ) x + (a21 a22 ) x + a23 = b0 + b1 x + b2 x ,
< a23 = b0
a21 a22 = b1 :
:
a11 + a13 = b2
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (a11 ; a12 ; a13 ; a21 ; a22 ; a23 )
cu parametrii
(b0 ; b1 ; b2 ). l rezolv
am. Aplic
am metoda Gauss sau
0
1
0 0 0 0 0 1
b0
@ 0 0 0 1
1 0
b1 A
1 00 1 0 0 0
b2 1
0 0 0 0 0 1
1 0 A = 3 ) 9 (a11 ; a12 ; a13 ; a21 ; a22 ; a23 ) solutie a
rang @ 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0
sistemului, 8 (b0 ; b1 ; b2 ) parametri.
Im T = p 2 R2 [x] ; p =b0 + b1 x + b2 x2 oarecare = R2 [x] ) T este aplicatie liniar
a surjectiv
a (epimorsm).
O baz
a n Im T = R2 [x] este C2 = p1 = 1; p2 = x; p3 = x2 baza canonic
a
) rang T = dimR (Im T ) = 3:
Este vericat
a teorema rangului si a defectului
def T + rang T = dimR M2 3 (R) (3 + 3 = 6):
Exerci
tiul 3. Fie spatiile liniare reale (R4 [x] ; +; ; R) si (R3 [x] ; +; ; R) : S
a se
determine matricea asociat
a aplicatiei liniare T : R4 [x] ! R3 [x] denit
a prin
8p 2 R4 [x] ; T (p) = p0 (p0 este derivata functiei polinomiale p : R ! R atasat
a
polinomului p) n raport cu bazele C1 = 1; x; x2 ; x3 ; x4 n (R4 [x] ; +; ; R) si
C2 = 1; x; x2 ; x3 n (R3 [x] ; +; ; R) :
Rezolvare.
Se poate ar
ata direct c
a T este aplicatie liniar
a, deoarece
e ) 2 (R4 [x])2 : T (p + p
e ) = T (p) + T (e
(i) 8 (p; p
p).
e ) 2 (R4 [x])2 )
Fie 8 (p; p
e ) = (p + p
e )0 = p0 + p
e 0 = T (p) + T (e
T (p + p
p)
) (i) e vericat
a.
(ii) 8 ( ; p) 2 R R4 [x] ; T ( p) = T (p) :
Fie 8 ( ; p) 2 R R4 [x] )
0
T ( p) = ( p) = p0 = T (p) :
) (ii) e vericat
a.
Din (i) si (ii) ) T este aplicatie liniar
a, T 2 L (R4 [x] ; R3 [x]) :

2R

9
>
>
>
=
>
>
>
;

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

10

Fie 8p = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 2R4 [x]. Identic


am polinomul p cu
functia polinomial
a p : R ! R,
p (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 :
Atunci legea de asociere pentru T este dat
a detaliat de
T a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 = a1 + 2a2 x + 3a3 x2 + 4a4 x3 :
Se poate ar
ata c
a T 2 L (R4 [x] ; R3 [x]) si folosind legea de asociere dat
a detaliat.
Determin
am C1 (T )C2 :
am T aplicat n vectorii bazei C1 = 1; x; x2 ; x3 ; x4
U =
modul 1: Calcul
2
3
R4 [x]

s
i-i
exprim
a
m
n
raport
cu
vectorii
bazei
C
=
1;
x;
x
;
x
V
=
R
[x] :
2
3
8
0
>
T
(p
)
=
(1)
=
0
=
0q
+
0q
+
0q
+
0q
;
0
0
1
2
3
>
>
0
>
>
< T (p1 ) = (x) = 1 = 1q0 + 0q1 + 0q2 + 0q3 ;
0
T (p2 ) = x2 = 2x = 0q0 + 2q1 + 0q2 + 0q3 ;
>
0
>
>
T (p3 ) = x3 = 3x2 = 0q0 + 0q1 + 3q2 + 0q3 ;
>
>
0
:
T (p4 ) = x4 = 4x3 = 0q0 + 2q1 + 0q2 + 4q3 ;
Scriem pe coloan
0a coecientii pe linie
1 ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
0 1 0 0 0
B 0 0 2 0 0 C
B
C
C1 (T )C2 = @
0 0 0 3 0 A
0 0 0 0 4
U=
modul 2: Descompunem n raport cu vectorii bazei C1 = 1; x; x2 ; x3 ; x4
R4 [x], respectiv n raport cu vectorii bazei C2 = 1; x; x2 ; x3
V = R3 [x]
p = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 = a0 p0 + a1 p1 + a2 p2 + a3 p3 + a4 p4 ;
T (p) = a1 + 2a2 x + 3a3 x2 + 4a4 x3 = a1 q0 + 2a2 q1 + 3a3 q2 + 4a4 q3 ;
si observ
am c
a
0
1
0
1
0
1 0
a0
a1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
B a1 C
B 2a2 C B 0 0 2 0 0 C B
C
B 0 0 2 0 0
B
CB
C
B
C B
@ 3a3 A = @ 0 0 0 3 0 A B a2 C )C1 (T )C2 = @ 0 0 0 3 0
@ a3 A
0 0 0 0 4
0 0 0 0 4
4a4
a4
arul de linii din matrice, m n ) T este
Cum rangC1 (T )C2 = 4 = m; m e num
aplicatie liniar
a surjectiv
a (epimorsm), dar nu e aplicatie injectiv
a.
Exerci
tiul 5. Fie T 2 L R4 o aplicatie liniar
a denit
a astfel
T ((x1 ; x2 ; x3 ; x4 )) = (x2 + x3 ; x1 x2 + x4 ; x1 + x2 x4 ; x1 + x3 + x4 ):
S
a se determine ker T; Im T: S
a se observe c
a ker T = Im T:
Rezolvare. Se poate ar
ata c
a T 2 L R4 (se veric
a (i), (ii) ).
4
ker T = x 2 R ; T (x) = R4
C
aut
am x = (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ) 2 R4 astfel nct
(x2 + x3 ; x1 x2 + x4 ; x1 + x2 x4 ; x1 + x3 + x4 ) = (0; 0; 0; 0) ,
8
x2 + x3 = 0
>
>
<
x1 x2 + x4 = 0
:
> x1 + x2 x4 = 0
>
:
x1 + x3 + x4 = 0
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ). l rezolv
am. Aplic
am metoda Gauss

C
C:
A

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a
0

0
B 1
B
@ 1
1
0

1
B 0
B
@ 0
0

1
1
1
0

1
1
0
1

0
1
0
1

1
0
0
1

1
0
0
0

0
1
1
1

1
0
0 C
C pas
0 A
0
1
0
0 C
C
0 A
0

interm ediar

l3
l1
l2
l4
0

1
B 0
B
@ 0
0

pas2

l1
l2
l3

11

1
B 0
B
@ 1
1

1
1
0
0

0
1
0
0

1
1
1
0

1
0
0
0

l
l2
84
x1 = +
>
>
<
x1 + x2 x4 = 0
x2 =
)
)
x2 + x3 = 0
x3 = 2 R
>
>
:
x4 = 2 R
4
ker T =8 x 2 R ; x = ( + ;
; ; ); ; 2 R
>
<
= x 2 R4 ; x = (1; 1; 1; 0) + (1; 0; 0; 1); ;
>
|
| {z }
{z
}
:
u1

0
1
0
1

1
0
1
1

1
0
0 C
C)
0 A
0

2R

u2

1
0
0 C
C
0 A
0

pas1

l1
l2
l1 + l3
l1 + l4

9
>
=
>
;

= [(u1 ; u2 )] 6= f R4 g
) T nu este aplicatie injectiv
a.
Se observ
a c
a B = (u1 ; u2 ) este o baz
a n ker T (este sistem de vectori liniar
independenti si este sistem de generatori pentru ker T din algoritm) ) def T =
dimR (ker T ) = 2:
Im T = y 2 R4 ; 9x 2 R4 a.. T (x) = y
C
aut
am y = (y1 ; y2 ; y3 ; y4 ) 2 R4 astfel nct s
a existe x = (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ) 2
4
R cu proprietatea
(x
8 2 + x3 ; x1 x2 + x4 ; x1 + x2 x4 ; x1 + x3 + x4 ) = (y1 ; y2 ; y3 ; y4 ) ,
x2 + x3 = y1
>
>
<
x1 x2 + x4 = y2
:
x
+ x2 x4 = y3
>
1
>
:
x1 + x3 + x4 = y4
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ) cu parametrii
am 1
metoda Gauss 0
0 (y1 ; y2 ; y3 ; y4 ). Aplic
1
0
1 1 0
y1
1
1 0
1
y3
B 1
B
1 0 1
y2 C
1 1 0
y1 C
B
C pas interm ediar B 0
C pas1
@ 1
A
@
A
1 0
1
y3
1
1
0
1
y
2
l3
l1
1 0 1 1
y4
1 0 1 1
y4
l
l
0

1
B 0
B
@ 0
0

1
1
0
1

0
1
0
1

1
0
0
0

1
y3
C
y1
C
y2 + y3 A
y3 + y4

l2
l4

l1 + l 3
l1 + l 4
1

pas2

l1
l2
l3
l4

l2

1 1 0
B 0 1 1
B
@ 0 0 0
0 0 0

1
0
0
0

y3
C
y1
C)
A
y2 + y3
y1 + y 3 + y 4

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

12

8
x1 + x2 x4 = y3
>
>
<
x2 + x3 = y1
0 = y 2 + y3
>
>
:
0 = y1 + y3 + y 4
Sistemul anterior n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ; x4 ) si cu parametrii (y1 ; y2 ; y3 ; y4 )
este compatibil ,
8
y1 = +
>
>
<
y 2 + y3
=0
y2 =
)
)
y1
+ y3 + y 4 = 0
y3 = 2 R
>
>
:
y4 = 2 R
; ; ); ; 2 R
Im T =8 y 2 R4 ; y = ( + ;
9
>
>
<
=
4
= y 2 R ; x = (1; 1; 1; 0) + (1; 0; 0; 1); ; 2 R
>
>
|
| {z }
{z
}
:
;
v1

v2

= [(v1 ; v2 )] 6= R4 ) T nu este aplicatie surjectiv


a.
Se observ
a c
a B 0 = (v1 ; v2 ) este o baz
a n Im T (este sistem de vectori liniar
independenti si este sistem de generatori pentru Im T din algoritm) ) rang T =
dimR (Im T ) = 2:
Este vericat
a teorema rangului si a defectului
def T + rang T = dimR R4 (2 + 2 = 4):
Observa
tie. Fie (u1 ; u2 ), (v1 ; v2 ) doua sisteme de vectori liniar independenti
6 fv1 ; v2 g ). Atunci
din (U; +; ; K) (se poate ca fu1 ; u2 g =
[(u1 ; u2 )] = [(v1 ; v2 )] ,
[ [(u1 ; u2 )] [(v1 ; v2 )] si [(u1 ; u2 )] [(v1 ; v2 )] ] ,
[ 8u2 [(u1 ; u2 )] ) u2 [(v1 ; v2 )] si 8v2 [(v1 ; v2 )] ) v2 [(u1 ; u2 )] ] ,
[ u1 2 [(v1 ; v2 )] ; u2 2 [(v1 ; v2 )] si v1 2 [(u1 ; u2 )] ; v2 2 [(u1 ; u2 )] ]

Exerci
tiul 6. Fie spatiul liniar real R3 ; +; ; R cu bazele
B1 = (u1 = (1; 2; 2) ; u2 = (0; 2; 1) ; u3 = (1; 2; 1)) ;
B2 = (v1 = (1; 1; 0) ; v2 = ( 1; 1; 1) ; v3 = (2; 0; 1)) :
S
a se determine aplicatia liniar
a T care duce vectorii bazei B1 n vectorii bazei
B2 . S
a se determine matricele aplicatiei liniare n bazele propuse B1 (T )B2 ,
a se determine T (x), unde x = (2; 2; 2) ; coordonatele ind date n
C (T )C : S
baza canonic
a din R3 .
Rezolvare.
Se stie c
a
8
< T (u1 ) = v1 + 0v2 + 0v3 ;
T (u2 ) = 0v1 + v2 + 0v3 ;
:
T (u3 ) = 0v1 + 0v2 + v3 ;
Scriem pe coloan
ii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
0a coecient1
1 0 0
@ 0 1 0 A
B1 (T )B2 =
0 0 1
Determin
am C (T )C :
modul 1, modul 2: imposibil, nu cunoastem legea de asociere;
modul 3: Folosim legea de schimbare a matricei unei aplicatii liniare la o schimbare de baze)
1
C (T )C = (B2 AC )
B1 (T )B2 B1 AC ,
unde B1 AC este matricea de trecere de la baza B1 la baza C, iar B2 AC este
matricea de trecere de la baza B2 la baza C. Chiar

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

13

C (T )C =C AB2 B1 (T )B2 B1 AC .
Cum
8
0
1
1
1 2
< v1 = e1 + e2 + 0e3
v2 = 0e1 + 2e2 e3 )C AB2 = @ 1 1
0 A:
:
v3 = e1 2e2 + e3
0
1
1
Cum
8
0
1
1
0
1
< u1 = e1 + 2e2 2e3
u2 = e1 + e2 e3 )C AB1 = @ 2
2
2 A:
:
u3 = 2e1 + 0e2 e3
2
1 1
1
Calcul
a
m

s
i
(
A
)
=
A
C B1
B1
C 1
1
0
0
1
1
0
1 0 0
1
0
1
1 0 0
2
3
@ 2
0 1 0 A ::: @ 0 1 0
2
2
1
2 A)
2
1
0 0 1
2
1 1
0 0 1
1
1
2
0
1
1
0
1
2
3
@ 1
A:
2
B1 AC =
2
1
1
1
1 0
1
02
10
10
1
1
0
1
1
1
1
1 2
1 0 0
2
3
1
1 A
0 A@ 0 1 0 A@ 1
2 A=@ 1
Atunci C (T )C = @ 1 1
2
1
2
2
3
0
1
1
0 0 1
1
1
2
Determin
am T : R3 ! R3 care duce vectorii bazei B1 n vectorii bazei B2 , adic
a
determin
am legea de asociere a aplicatiei liniare ce are B1 (T )B2 = I3 si, conform
1
0
1
1
1
1
1 A.
celor anterioare, C (T )C = @ 1
2
2
3
3
Fie 8x = (x1 ; x2 ; x3 ) 2 U = R . Determin
am T (x) =?, adic
a ( 1; 2; 3)
astfel nct
T (x) = 1 e1 + 2 e2 + 3 e3 :
G
asim
0
1
0
10
1 0
1 0
1
x1
x1
1
1
1
x1 x2 x3
1
@ 2 A =C (T ) @ x2 A = @ 1
A;
1
1 A @ x2 A = @
x1 + x2 + x3
C
x3
2
2
3
x3
2x1 2x2 3x3
3
adic
a
T (x) = (x1 x2 x3 ) e1 + (x1 + x2 + x3 ) e2 + ( 2x1 2x2 3x3 ) e3 =
(x1 x2 x3 ; x1 + x2 + x3 ; 2x1 2x2 3x3 ) :
Atunci
T ((2; 2; 2)) = (2 2 2; 2 + 2 + 2; 2 2 2 2 3 2) = ( 2; 6; 14) :

2.4. Matricea ata


sat
a aplica
tiei liniare compunere ntr-o pereche de
baze
Teorem
a. Fie (U; +; ; K), (V; +; ; K) si (Z; +; ; K) trei K-spatii liniare cu
dimK U = n, dimK V = m si dimK Z = p. Fie B1 = (v1 ; :::; vn ) baz
a n U,
B2 = (v01 ; :::; v0m ) baz
a n V si B3 = v001 ; :::; v00p baz
a n Z. Fie T 2 L (U; V) si
S 2 L (V; Z). Atunci 9S T 2 L (U; Z) si are loc
B1 (S T )B3 =B2 (S)B3 B1 (T )B2 :
Exerci
tiul 11. Fie spatiile liniare reale (R1 [x] ; +; ; R) ; (R2 [x] ; +; ; R) si
(R3 [x] ; +; ; R) : Se denesc aplicatiile:

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

14

T : R1 [x] ! R2 [x] ; 8p = a0 + a1 x; T (p) = 2a0 a1 x2 ,


S : R2 [x] ! R3 [x] ; 8q = b0 + b1 x + b2 x2 ; S (q) = b2 + b1 x2 3b0 x3 .
a) S
a se verice c
a T si S sunt aplicatii liniare.
b) S
a se determine S T si s
a se verice c
a este aplicatie liniar
a.
c) S
a se verice c
a:
C1 (S T )C3 =C2 (S)C3 C1 (T )C2 ;
unde este operatia de compunere a functiilor, iar este operatia de nmultire
a matricelor, C1 = (1;x) este baza canonic
a din (R1 [x] ; +; ; R), C2 = 1;x; x2
este baza canonic
a din (R2 [x] ; +; ; R), C3 = 1;x; x2 ; x3 este baza canonic
a din
(R3 [x] ; +; ; R).
Rezolvare. a) Veric
am axiomele:
e ) 2 (R1 [x])2 : T (p + p
e ) = T (p) + T (e
(i) 8 (p; p
p).
a0 + e
a1 x 2 R1 [x] )
Fie 8p = a0 + a1 x 2 R1 [x] ; 8p = e
e ) = T (a0 + a1 x + e
T (p + p
a0 + e
a1 x) = T ((a0 + e
a0 ) + (a1 + e
a1 ) x) =
= 2 (a0 + e
a0 ) (a1 + e
a1 ) x2 = M1 :
T (p) + T (e
p) = T (a0 + a1 x) + T (e
a0 + e
a1 x) =
= 2a0 a1 x2 + 2e
a0 e
a1 x2 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (i) e vericat
a.
(ii) 8 ( ; p) 2 R R1 [x] ; T ( p) = T (p) :
Fie 8 2 R, 8p = a0 + a1 x 2 R1 [x] )
T ( p) = T ( (a0 + a1 x)) = T (( a0 ) + ( a1 ) x) =
= 2 ( a0 ) ( a1 ) x2 = M1 :
T (p) = T (a0 + a1 x) =
=
2a0 a1 x2 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (ii) e vericat
a.
Din (i) si (ii) ) T este aplicatie liniar
a, T 2 L (R1 [x] ; R2 [x]) :
Analog ) S este aplicatie liniar
a, S 2 L (R2 [x] ; R3 [x]) :
T
S
b) R1 [x] ! R2 [x] = R2 [x] ! R3 [x]
b_________ S_T ________"

) 9S T : R1 [x] ! R3 [x], 8p = a0 + a1 x 2 R1 [x] ;


= (S T ) (p) = S (T (p)) = S 2a0 a1 x2 =
= ( a1 ) + 0x2 3 (2a0 ) x3 = a1 6a0 x3 :
S
T
Cum R1 [x] ! R3 [x] " R1 [x] ! R2 [x], de fapt Im S " R1 [x] ) @T S:
Veric
am axiomele de liniaritate pentru S T : R1 [x] ! R3 [x] ; 8p = a0 + a1 x 2 R1 [x] ;
(S T ) (p) = a1 6a0 x3 :
e ) 2 (R1 [x])2 : (S T ) (p + p
e ) = T (p) + T (e
(i) 8 (p; p
p).
Fie 8p = a0 + a1 x 2 R1 [x] ; 8p = e
a0 + e
a1 x 2 R1 [x] )
e ) = (S T ) (a0 + a1 x + e
(S T ) (p + p
a0 + e
a1 x) = (S T ) ((a0 + e
a0 ) + (a1 + e
a1 ) x) =
= (a1 + e
a1 ) 6 (a0 + e
a0 ) x3 = M1 :
(S T ) (p) + (S T ) (e
p) = (S T ) (a0 + a1 x) + (S T ) (e
a0 + e
a1 x) =
= a1 6a0 x3 e
a1 6e
a0 x3 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (i) e vericat
a.
(ii) 8 ( ; p) 2 R R1 [x] ; (S T ) ( p) = T (p) :
Fie 8 2 R, 8p = a0 + a1 x 2 R1 [x] )
(S T ) ( p) = T ( (a0 + a1 x)) = T (( a0 ) + ( a1 ) x) =
= ( a1 ) 6 ( a0 ) x3 = M1 :
(S T ) (p) = T (a0 + a1 x) =
=
a1 6a0 x3 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (ii) e vericat
a.

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

15

Din (i) si (ii) ) S T este aplicatie liniar


a, T 2 L (R1 [x] ; R3 [x]) :
Se putea arma direct c
a S T este aplicatie liniar
a, conform Teoremei, deoarece
T este aplicatie liniar
a si S este aplicatie liniar
a.
c) Determin
am C1 (T )C2 :
am T aplicat n vectorii bazei C1 = (1;x)
U = R1 [x] si-i exmodul 1: Calcul
prim
am n raport cu vectorii bazei C2 = 1;x; x2
V = R2 [x]
T (p0 ) = T (1) = 2 = 2q0 + 0q1 + 0q2 ;
T (p1 ) = T (x) = x2 = 0q0 + 0q1 q2 ;
Scriem pe coloan
0a coecien
1tii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
2 0
@ 0 0 A
C1 (T )C2 =
0
1
modul 2: Descompunem un vector oarecare p n raport cu vectorii bazei C1 =
(1;x)
U = R1 [x], respectiv vectorul T (p) n raport cu vectorii bazei C2 =
1;x; x2
V = R2 [x]
p = a0 + a1 x = a0 p0 + a1 p1 ;
T (p) = 2a0 a1 x2 = 2a0 q0 + 0q1 a1 q2 ;
si observ
c
a 0
1
0 am1
0
1
2a0
2 0
2 0
a
0
@ 0 A=@ 0 0 A
)C1 (T )C2 = @ 0 0 A :
a1
a1
0
1
0
1
Determin
am C2 (S)C3 :
am S aplicat n vectorii bazei C2 = 1;x; x2
V = R2 [x] si-i
modul 1: Calcul
2
3
exprim
a
m
n
raport
cu
vectorii
bazei
C
=
1;x;
x
;
x
Z
=
R
3
3 [x]
8
3
< S (q0 ) = S (1) = 3x = 0r0 + 0r1 + 0r2 3r3 ;
S (q1 ) = S (x) = x2 = 0r0 + 0r1 + r2 + 0r3 ;
:
S (q2 ) = S x2 = 1 = r0 + 0r1 + 0r2 + 0r3 ;
Scriem pe coloan
0 a coecientii1pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
0 0 1
B 0 0 0 C
C
B
C2 (S)C3 = @
0 1 0 A
3 0 0
modul 2: Descompunem un vector oarecare q n raport cu vectorii bazei C2 =
1;x; x2
V = R2 [x], respectiv vectorul S (q) n raport cu vectorii bazei
C3 = 1;x; x2 ; x3
Z = R3 [x]
q = b0 + b1 x + b2 x2 = b0 q0 + b1 q1 + b2 q2 ;
S (q) = b2 + b1 x2 3b0 x3 = b2 r0 + 0r1 + b1 r2 3b0 r3 ;
si observ
0 am c
1a 0
1
0
1
0
1
b2
0 0 1
0 0 1
b0
B 0 C B 0 0 0 C
B
C
B
C=B
C @ b1 A )C2 (S) = B 0 0 0 C :
C3
@ b1 A @ 0 1 0 A
@ 0 1 0 A
b2
3b0
3 0 0
3 0 0
Determin
am C1 (S T )C3 :
am S T aplicat n vectorii bazei C1 = (1;x) U = R1 [x] si-i
modul 1: Calcul
exprim
am n raport cu vectorii bazei C3 = 1;x; x2 ; x3
Z = R3 [x]
(S T ) (p0 ) = (S T ) (1) = 6x3 = 0r0 + 0r1 + 0r2 6r3 ;
(S T ) (p1 ) = (S T ) (x) = 1 = r0 + 0r1 + 0r2 + 0r3 ;
Scriem pe coloan
a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

16

1
0
1
B 0
0 C
B
C
C1 (S T )C3 = @
0
0 A
6 0
modul 2: Descompunem un vector oarecare p n raport cu vectorii bazei C1 =
(1;x)
U = R1 [x], respectiv vectorul (S T ) (p) n raport cu vectorii bazei
C3 = 1;x; x2 ; x3
Z = R3 [x]
p = a0 + a1 x = a0 p0 + a1 p1 ;
(S T ) (p) = a1 6a0 x3 = a1 r0 + 0r1 + 0r2 6a0 r3 ;
si observ
a 0
1
0
1
0 am c
1
0
1
0
1
a1
B 0
B 0 C B 0
0 C
a0
0 C
C
C:
B
C B
)C1 (S T )C3 = B
A
@
@ 0 A=@ 0
0
a1
0
0 A
6 0
6 0
6a0
Veric
am
0
0
1
1
0
1
0
1
0 0 1
2
0
B
B 0 0 0 C
0 C
C = (S
C @ 0 0 A=B 0
B
C2 (S)C3 C1 (T )C2 = @
@
A
0
0 A C1
0 1 0
0
1
6 0
3 0 0
3.5. Matricea ata
sat
a aplica
tiei liniare inverse intr-o pereche de baze
Teorem
a. Fie (U; +; K) si (V; +; K) dou
a K-spatii liniare cu dimK U = n si
dimK V = n. Fie B1 = (v1 ; :::; vn ) baz
a n U si B2 = (v01 ; :::; v0n ) baz
a n V. Fie
T 2 L (U; V) un izomorsm. Atunci 9T 1 2 L (V; U) si are loc
1
1
= B1 (T )B2
:
B2 T
B1
Exerci
tiul 13. Fie spatiul liniar real R2 ; +; ; R . Se deneste functia
T : R2 ! R2 ; 8x = (x1 ; x2 ) ; T (x) = (x1 2x2 ; x2 x1 ) ;
a) S
a se verice c
a T este aplicatie liniar
a.
b) S
a se studieze dac
a T este inversabil
a si, dac
a da, s
a se determine T
se arate c
a este liniar
a.
1
c) S
a se verice dac
a C T 1 C = (C (T )C ) :
Rezolvare. a) Ar
at
am c
a T este aplicatie liniar
a. Veric
am axiomele:
2 2
e
e
e
(i) 8 x; x 2 R
: T x + x = T (x) + T x .
e 2 R2
Fie 8 x; x

e = T ((x1 ; x2 ) + (e
T x+x
x1 ; x
e2 )) = T ((x1 + x
e1 ; x2 + x
e2 )) =
= ((x1 + x
e1 ) 2 (x2 + x
e2 ) ; (x2 + x
e2 ) (x1 + x
e1 )) = M1 :
e
T (x) + T x = T ((x1 ; x2 )) + T ((e
x1 ; x
e2 )) =
= (x1 2x2 ; x2 x1 ) + (e
x1 2e
x2 ; 4e
x2 2e
x1 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (i) e vericat
a.
(ii) 8 ( ; x) 2 R R2 ; T ( x) = T (x) :
Fie 8 ( ; x) 2 R R2 )
T ( x) = T ( (x1 ; x2 )) = T (( x1 ; x2 )) =
= (( x1 ) 2 ( x2 ) ; ( x2 ) ( x1 )) = M1 :
T (x) = T ((x1 ; x2 ; x3 )) =

si s
a

T )C3

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

17

= (x1 2x2 ; x2 x1 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (ii) e vericat
a.
Din (i) si (ii) ) T este aplicatie liniar
a, T 2 L R2 :
b) Ar
at
am c
a T este inversabil
a , bijectiv
a.
modul 1 (cu ker T; Im T )
ker T = x 2 R2 ; T (x) = R2
C
aut
am x = (x1 ; x2 ) 2 R2 astfel nct
(x1 2x2 ; x2 x1 ) = (0; 0) ,
x1 2x2 = 0
:
x2 x1 = 0
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ). l rezolv
am.
Aplic
am metoda Gauss sau
1
2
= 1 6= 0 ) (x1 ; x2 ) = (0; 0) unic
a solutie.
1 1
a injectiv
a (monomorsm).
ker T = f(0; 0)g = f R2 g ) T este aplicatie liniar
conventie

def T = dimR (ker T ) = dimR f R2 g


=
0:
Im T = y 2 R2 ; 9x 2 R2 a.. T (x) = y
C
aut
am y = (y1 ; y2 ) 2 R2 astfel nct s
a existe x = (x1 ; x2 ) 2 R2 cu
proprietatea
(x1 2x2 ; x2 x1 ) = (y1 ; y2 ) ,
x1 2x2 = y1
:
x2 x1 = y2
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (x1 ; x2 ) cu parametrii
(y1 ; y2 ).
1
2
= 1 6= 0 ) 9 (x1 ; x2 ) solutie a sistemului, 8 (y1 ; y2 ) parametri.
1 1
Im T = y 2 R2 ; y= (y1 ; y2 ) oarecare = R2 ) T este aplicatie liniar
a surjectiv
a (epimorsm).
O baz
a n Im T = R2 este C = (e1 = (1; 0) ; e2 = (0; 1)) baza canonic
a.
rang T = dimR (Im T ) = 2:
Deci T este aplicatie liniar
a bijectiv
a (izomorsm, e chiar automorsm) ) T
este aplicatie liniar
a inversabil
a.
modul 2. (cu rangC (T )C )
Determin
am C (T )C :
modul 2:1: Calcul
am T aplicat n vectorii bazei C
U = R2 si-i exprim
am n
2
raport cu vectorii bazei C V = R
T (e1 ) = T ((1; 0)) = (1; 1) = e1 e2 ;
T (e2 ) = T ((0; 1)) = ( 2; 1) = 2e1 + e2 ;
Scriem pe coloan
a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
1
2
C (T )C =
1 1
modul 2:2: Descompunem un vector oarecare x n raport cu vectorii bazei C
U = R3 , respectiv vectorul T (x) n raport cu vectorii bazei C V = R3
x = (x1 ; x2 ) = x1 e1 + x2 e2 ;
T (x) = (x1 2x2 ; x2 x1 ) = (x1 2x2 ) e1 + (x2 x1 ) e2 ;
si observ
am c
a
x1 2x2
1
2
x1
1
2
=
)C (T )C =
:
x2 x1
1 1
x2
1 1
rangC (T )C = 2 = n = m ) T este aplicatie liniar
a bijectiv
a (izomorsm, e

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

18

chiar automorsm) ) T este aplicatie liniar


a inversabil
a.
Determin
am T 1 : R2 ! R2 ; 8y = (y1 ; y2 ) 2 R2 ; T 1 (y) =?:
Fie 8y = (y1 ; y2 ) 2 R2 . C
aut
am T 1 (y) = x = (x1 ; x2 ) 2 R2 astfel nct
T (x) = y, adic
a
(x1 2x2 ; x2 x1 ) = (y1 ; y2 ) ,
x1 2x2 = y1
x1 = y1 2y2
)
x2 x1 = y2
x2 = y1 y2
Aparent e acelasi sistem cu cel de la determinarea Im T: Aici ns
a (y1 ; y2 ) sunt
dati si oarecare si se caut
a (x1 ; x2 ) :
Am obtinut T 1 (y) = (x1 ; x2 ) = ( y1 2y2 ; y1 y2 ) :
T 1 este aplicatie liniar
a. Se veric
a (i) si (ii) sau rezult
a direct din faptul c
a
T este aplicatie liniar
a, conform teoremei.
c) Determin
am C (T )C ca la b), modul 2:
Determin
am C T 1 C :
modul 1: Calcul
am T 1 aplicat n vectorii bazei C V = R2 si-i exprim
am n
raport cu vectorii bazei C U = R2
T 1 (e1 ) = T 1 ((1; 0)) = ( 1; 1) = e1 e2 ;
T 1 (e2 ) = T 1 ((0; 1)) = ( 2; 1) = 2e1 e2 ;
Scriem pe coloan
a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
1
2
1
=
C T
C
1
1
V = R3 , respectiv n
modul 2: Descompunem n raport cu vectorii bazei C
3
raport cu vectorii bazei C U = R
y = (y1 ; y2 ) = y1 e1 + y2 e2 ;
T 1 (y) = ( y1 2y2 ; y1 y2 ) = ( y1 2y2 ) e1 + ( y1 y2 ) e2 ;
si observ
am c
a
y1 2y2
1
2
y1
1
2
=
)C T 1 C =
:
y 1 y2
1
1
y2
1
1
Veric
am
1
2
1
2
1 0
=
1
1
1 1
0 1
1
2
1
2
1 0
=
1 1
1
1
0 1
1
1
)C T
= (C (T )C ) :
C
1
2
Obs. Dac
a stim C (T )C =
si stim c
a rangC (T )C = 2 = n = m;
1 1
deci T este izomorsm, atunci putem determina legea de asociere pentru T 1
cerut
a la b) folosind Teorema. ntr-adev
ar, conform Teoremei,
1
1
2
1
2
Teorem a
1
1
T
=
(
(T
)
)
=
=
:
C
C
C
C
1 1
1
1
Atunci, conform denitiei pentru C T 1 C )pentru 8y = (y1 ; y2 ) 2 R2 ; T 1 (y) =
(x1 ; x2 ) ; cu
x1
1
2
y1
=
)
x2
1
1
y2
1
T (y) = (x1 ; x2 ) = ( y1 2y2 ; y1 y2 ).
n acest caz, n loc s
a veric
am relatia din enuntul de la c), o utiliz
am la b) n
determinarea legii de asociere pentru T 1 .
Exerci
tiul 14. Fie spatiile liniare reale R3 ; +; ; R si (R2 [t] ; +; ; R). Se de-

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

19

neste functia T : R3 ! R2 [t] ; 8x 2 R3 ; x = (x1 ; x2 ; x3 ) ;


T (x) = (x1 + x3 ) + x2 t (x1 + x2 ) t2 ;
a) S
a se verice c
a T este aplicatie liniar
a.
b) S
a se studieze dac
a T este inversabil
a si, dac
a da, s
a se determine T 1 si s
a
se arate c
a este liniar
a.
1
, unde C1 = ((1; 0; 0) ; (0; 1; 0) ; (0; 0; 1))
c) S
a se verice dac
a C2 T 1 C1 = C1 (T )C2
3
2
este baza canonic
a din R iar C2 = 1; t; t este baza canonic
a din R2 [t].
Rezolvare. a) Se arat
a c
a T este aplicatie liniar
a, T 2 L R3 ; R2 [t] , vericnd
axiomele (i), (ii).
b) Ar
at
am c
a T este inversabil
a , bijectiv
a.
modul 1 (cu ker T; Im T )
ker T = x 2 R3 ; T (x) = R2 [t]
C
aut
am x = (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 astfel nct
2
2
(x
8 1 + x3 ) + x2 t (x1 + x2 ) t = 0 1 + 0 t + 0 t ,
< x1 + x3 = 0
x2 = 0
:
:
x1 x2 = 0
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ). Aplic
am
metoda Gauss sau
1
0 1
0
1 0 = 1 6= 0 ) (x1 ; x2 ; x3 ) = (0; 0; 0) unic
a solutie.
1
1 0
ker T = f(0; 0; 0)g = f R3 g ) T este aplicatie liniar
a injectiv
a (monomorsm).
conventie

def T = dimR (ker T ) = dimR f R3 g


=
0:
Im T = p 2 R2 [t] ; 9x 2 R3 a.. T (x) = p
C
aut
am p = b0 +b1 t+b2 t2 2 R2 [t] astfel nct s
a existe x = (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3
cu proprietatea
2
2
(x
8 1 + x3 ) + x2 t (x1 + x2 ) t = b0 + b1 t + b2 t ,
< x1 + x3 = b0
x2 = b1
:
:
x1 x2 = b2
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (x1 ; x2 ; x3 ) cu parametrii (b0 ; b1 ; b2 ). Aplic
am metoda Gauss sau
1
0 1
0
1 0 = 1 6= 0 ) 9 (x1 ; x2 ; x3 ) solutie a sistemului, 8 (b0 ; b1 ; b2 )
1
1 0
parametri.
Im T = p 2 R2 [t] ; p = b0 + b1 t + b2 t2 oarecare = R2 [t] ) T este aplicatie liniar
a surjectiv
a (epimorsm).
O baz
a n Im T = R2 [t] este C2 = 1; t; t2 baza canonic
a.
rang T = dimR (Im T ) = 3:
Deci T este aplicatie liniar
a bijectiv
a (izomorsm) ) T este aplicatie liniar
a
inversabil
a.
modul 2. (cu rangC1 (T )C2 )
Determin
am C1 (T )C2 :
modul 2:1: Calcul
am T aplicat n vectorii bazei C1 U = R3 si-i exprim
am n
raport cu vectorii bazei C2 V = R2 [t]

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a

20

8
< T (e1 ) = T ((1; 0; 0)) = 1 t2 = p0 + 0p1 p2 ;
T (e2 ) = T ((0; 1; 0)) = t t2 = 0p0 + p1 p2 ;
:
T (e3 ) = T ((0; 0; 1)) = 1 = p0 + 0p1 + 0p2 ;
Scriem pe coloan
0a coecientii pe
1 linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
1
0 1
@ 0
1 0 A
C1 (T )C2 =
1
1 0
modul 2:2: Descompunem un vector oarecare x n raport cu vectorii bazei C1
U = R3 , respectiv vectorul T (x) n raport cu vectorii bazei C2 V = R2 [t]
x = (x1 ; x2 ; x3 ) = x1 e1 + x2 e2 + x3 e3 ;
T (x) = (x1 + x3 ) + x2 t (x1 + x2 ) t2 =
(x1 + x3 ) p0 + x2 p1 (x1 + x2 ) p2 ;
si observ
a 1 0
0 am c
10
1
0
1
x1 + x3
1
0 1
x1
1
0 1
@
A=@ 0
x2
1 0 A @ x2 A )C1 (T )C2 = @ 0
1 0 A:
x1 x2
1
1 0
x3
1
1 0
rangC1 (T )C2 = 3 = n = m ) T este aplicatie liniar
a bijectiv
a (izomorsm) )
T este aplicatie liniar
a inversabil
a.
Determin
am T 1 : R2 [t] ! R3 ; 8p 2 R2 [t] ; T 1 (p) =?:
Fie 8p = b0 + b1 t + b2 t2 2 R2 [t]. C
aut
am T 1 (p) = x = (x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3
a
astfel nct T (x) = p, adic
2
2
(x
+
x
)
+
x
t
(x
3
2
1 + x8
2 ) t = b0 + b 1 t + b 2 t ,
81
< x1 + x3 = b0
< x1 = b1 b2
x2 = b1
x2 = b1
)
:
:
x1 x2 = b2
x3 = b0 + b1 + b2
Aparent e acelasi sistem cu cel de la determinarea Im T: Aici ns
a (b0 ; b1 ; b2 )
sunt dati si oarecare si se caut
a (x1 ; x2 ; x3 ) :
Am obtinut T 1 (p) = (x1 ; x2 ; x3 ) = ( b1 b2 ; b1 ; b0 + b1 + b2 ) :
T 1 este aplicatie liniar
a. Se veric
a (i) si (ii) sau rezult
a direct din faptul c
a
T este aplicatie liniar
a, conform teoremei.
c) Determin
am C1 (T )C2 ca la modul 2; de la punctul b).
Determin
am C2 T 1 C1 :
am T 1 aplicat n vectorii bazei C2 V = R2 [t] si-i exprim
am
modul 1: Calcul
3
n raport
cu
vectorii
bazei
C
U
=
R
1
8
< T 1 (p0 ) = T 1 (1) = (0; 0; 1) = 0e1 + 0e2 + e3 ;
T 1 (p1 ) = T 1 (t) = ( 1; 1; 1) = e1 + e2 + e3 ;
:
T 1 (p2 ) = T 1 t2 = ( 1; 0; 1) = e1 + 0e2 + e3 ;
Scriem pe coloan
a0coecientii pe linie
1 ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
0
1
1
1
0 A
=@ 0 1
C2 T
C1
1 1
1
modul 2: Descompunem n raport cu vectorii bazei C2
V = R2 [t], respectiv
n raport cu vectorii bazei C1 U = R3
p = b0 + b1 t + b2 t2 = b0 p0 + b1 p1 + b2 p2 ;
T 1 (p) = ( b1 b2 ; b1 ; b0 + b1 + b2 ) = ( b1 b2 ) e1 +(b1 ) e2 +(b0 + b1 + b2 ) e3 ;
si observ
a
0 am c
1 0
10
1
0
1
0
1
1
b1 b 2
0
1
1
b0
@
A=@ 0 1
b1
0 A @ b1 A )C2 T 1 C = @ 0 1
0 A:
1
b0 + b 1 + b2
1 1
1
b2
1 1
1
Veric
am

Gabriela Grosu / Algebr


a liniar
a / Mecanic
a
0

10
1 0
0
1
1
1
0 1
@ 0 1
0 A@ 0
1 0 A=@
1
1
1
1
1 0 1 0
0
10
1
0 1
0
1
1
@ 0
1 0 A@ 0 1
0 A=@
1
1 0
1 1
1
1

1
0
0
1
0
0

0
1
0
0
1
0

1
0
0 A
1 1
0
0 A
1

(T )C2
:
0
1
1
0 1
1 0 A si stim c
Obs. Dac
a stim C1 (T )C2 = @ 0
a rangC1 (T )C2 = 3 =
1
1 0
n = m; deci T este izomorsm, atunci putem determina legea de asociere pentru
T 1 cerut
a la b) folosind Teorema. ntr-adev
ar, conform Teoremei,
0
1 1 0
1
1
0 1
0
1
1
1
Teorem a
1
1 0 A =@ 0 1
0 A
=
=@ 0
C1 (T )C2
C2 T
C1
1
1 0
1 1
1
Atunci, conform denitiei pentru C2 T 1 C1 )pentru 8p = b0 + b1 t + b2 t2 2
1
R2 [t]
0 ; T 1(p) =
10
1 0
1
0 (x1 ; x2 ; x3 ) ; cu
x1
b0
b1 b 2
0
1
1
@ x2 A = @ 0 1
A)
0 A @ b1 A = @
b1
1 1
1
b2
b0 + b 1 + b2
x3
T 1 (p) = (x1 ; x2 ; x3 ) = ( b1 b2 ; b1 ; b0 + b1 + b2 ).
n acest caz, n loc s
a veric
am relatia din enuntul de la c), o utiliz
am la b) n
determinarea legii de asociere pentru T 1 .
)C2 T

C1

21

C1