Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

PANITIA MUZIK 2014


AKTIVITI
1

Mesyuarat Panita 1

Perlantikan JawatanKuasa

Anggaran Perbelanjaan

Pertandingan Permainan alat muzikal


kreatif.
Tahun 4 (14 murid)
Mesyuarat 2

Pertandingan Rekoder Ensemble

Nyanyian lagu-lagu patriotik


Tahun 3 (11 murid)
Tahun 4 (11 murid)
Mesyuarat 3

8
9

10

11
12

Tarian tradisional dan nyanyian lagu


tradisional
Tahun 5&6
Pertandingan little star
Persembahan kumpulan bertema nyanyian
dan tarian
Mesyuarat 4
Kemaskini stok alat muzik dan tempat
penyimpanan

OBJEKTIF

PELAN TINDAKAN

Jan-

ALATAN

CATATAN

RACANGAN TAHUNAN AKTIVITI KOKURIKULUM


KELAB MUZIK

minggu

kandungan

Perlantikan Jawatankuasa
dan Suai Kenal
Pendaftaran ahli
Suaikenal
Lantikan AJK
Perancangan
Program

Pelajaran 1:
Fokus:

objektif
Murid dapat:
Berinteraksi di antara
satu sama lain.
Memberi dan
menyatakan pendapat
Merancang aktiviti

berdiri
b. Teknik pernafasan

Memperkenalkan

alatan
Siaraya

diri
Melantik dan

Alat tulis

memilih AJK
Membuat
perancangan aktiviti

dengan berkesan
Murid dapat:
Menyanyi lagu dengan

a. Postur duduk dan

aktiviti

postur yang betul


Teknik penafasan yang
betul

c. Nyanyian Negaraku

Warming up vocal

cd

Latihan pernafasan

lirik lagu

Postur
Nyanyian
Negaraku
sekolah

d. Lagu sekolah
3.

Pelajaran 2

Murid dapat:

Warming up vocal

Lirik lagu

Fokus:

Pic yang tepat

-pic: Do do menaik dan

Latihan pernafasan

CD

ikut frasa

menurun

Latihan pic do

-latihan arpeggio

menaik dan

a. Lagu perak

menurun

b. Lagu integrity

Latihan arpeggio
secara humming
Latihan nyanyian
negeri perak

Pelajaran 3:
Focus

Murid dapat
Menyanyi dengan

Nyanyian lagu
bernilai moral

sebutan yang dan ton


yang baik.

Warming up vocal

Lirik lagu

Latihan pernafasan

CD

ikut frasa
Latihan pic do

secara unison

menaik dan

dengan sebutan

menurun

yang betul dan ton


yang baik.
Artikulasi dan
ekspresi yang

Latihan arpeggio
secara humming
Latihan nyanyian
negeri perak

betul.
Kadavul tanta &
annaiyin karuvil

Pelajaran 4:
Focus:

Murid dapat:
Mengerakkan

Gerakan

bahagian badan

Latihan aerobic dalam

secara senaman

lagu

ringkas berdasarkan

-duck dance

rentakan lagu

-munnal-munnal vaada

Dengar lagu

CD

Senaman tanpa
lagu
Gerakan pemanasan
badan
Gerakan menikut
rentakan

- lagu lembut

6.

Pelajaran 5:
Fokus:

Murid dapat:
Nyanyi lagu dengan

Lagu dan aksi


Penyediaan
persembahan lagu
untuk hari guru.

sebutan, ton dan


intonasi yang betul.

Membaca lirik lagu

Lirik lagu

Mendengar lagu

Cd

Membuat humming
bersama lagu
Menyanyi bersama
dan tanpa muzik

Lagu dalam bm, bi

Percubaan minus

dan tamil
7

Pelajaran 6:
Focus:

one
Murid dapat
Melakukan aksi

Lagu dan aksi


Aci-aci buka pintu

Tayangan aksi di
You Tube

berdasarkan lagu

Mendengar lagu

berdasarkan

Membuat gerakan

dengan alatan

Alatan
cd

mudah

yang sedia ada.

Melatih membuat
persembahan

8.

Pelajaran 7:
Focus:

Murid dapat
mempelajari alat

Pengenalan alat

muzikal tradisi sendiri.

muzik tradisional

Memahami cara

masyarakat india.

memainkan

Penerangan alat
dan upacara
dimainkan.
Contoh contoh
lagu

Tujuan

Murid membaca
nota alat muzik
Memahami
kuiz

lembaran
nota
tayangan
You tube
cara mainan

kuiz
9

Pelajaran 8
Focus:

Murid dapat
Mengenal rekorder

Rekorder esemble

dan cara mainkan

Membaca nota

Lembaran

Memahami

rekorder

Latihan penjarian

Pengenalan
bahagian rekorder
Cara memegang
dan meniup
Cara penjarian
yang betul
10

Pelajaran 9
Focus:

Muird dapat
Memainkan notes

Rekorder esemble

dengan penjarian yang

White belt

betul

Meniup lagu asas


a) Hot cross buns
b) French folk song
c) Mery had a little
lamb

Latihan penjarian

Rekorder

Latihan nota

Carta nota

11

Pelajaran 10:
Focus:

Muird dapat
Memainkan notes

Rekorder

dengan penjarian yang

Meniup lagu

betul

Latihan penjarian

Rekorder

Latihan nota

Carta nota

Latihan penjarian

Rekorder

Latihan nota

Carta nota

Latihan penjarian

Rekorder

Red belt
a) Meet captain C
b) Flying high
c) Little robin red
breast
12

Pelajaran 11:
Focus:

Muird dapat
Memainkan notes

Rekorder

dengan penjarian yang

Meniup lagu

betul

Green belt
a) Jingle bells
b) Lightly row (part a)
c) Lightly row (part b)
13

Pelajaran 12

Muird dapat

Focus:

Memainkan notes

Rekorder

dengan penjarian yang

Meniup lagu

betul

Latihan nota

Carta nota

Latihan penjarian

Rekorder

Latihan nota

Carta nota

Latihan nyanyi

Lirik

Blue belt:
a) Twinkle-twinkle
little star
14

Pelajaran 13
Focus:

Muird dapat
Memainkan notes

Rekorder

dengan penjarian yang

Meniup lagu

betul

Black belt
a) We three kings
b) Good king
wencesles
15

Pelajaran 14:
Focus:

Murid dapat
Menyanyi lagu dengan

Nyanyian lagu tempo

tempo, sebutan dan

lambat

intonasi yang betul

vellai pookal dengan

cd

sebutan dan ton yang


betul.
16

Pelajaran 15

Murid dapat menyanyi lagu

Latihan vocal

Focus :

pusingan

Latihan lagu

Nyanyian lagu dua

Teknik yang betul

lapisan suara

Pic dan tempo yang

pusingan

Cd lagu
Wau bulan
Mary had a little
lamb

betul
Mengikut frasa yang
sesuai
17

Kem muzik

Murid boleh mengadakan

kem muzik

Persembahan

cd lagu
siaraya

Pertandingan
bengkel
18

19

Latihan untuk

Murid melibatkan diri

persembahan

secara aktif dalam

Nyanyian solo/nyanyian

latihan untuk

kumpulan

persembahan/ konsert

Latihan untuk

Murid melibatkan diri

persembahan

secara aktif dalam

Latihan untuk
persembahan

Latihan untuk
persembahan

Cd
alatan

Cd
alatan

Action songs

latihan untuk
persembahan/ konsert

20

Konsert / persembahan

Murid melibatkan diri


secara aktif dalam

Latihan untuk
persembahan

Cd
alatan

penganjuran/
persembahan/ konsert

Disediakan: PN.S.VISHTNU KALA