Anda di halaman 1dari 1

GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FLP RANTING UNHAS

PERIODE 2014-2015
1. DIVISI DANA DAN USAHA
No.

1.

2.

Nama Kegiatan

Iuran

Infak Rapat

Tujuan

anggota FLP

selama

Ranting Unhas

kepengurusan

Untuk menambah kas FLP

Peserta Rapat FLP

Setiap Rapat

Ranting Unhas

Ranting Unhas

FLP

Untuk menambah kas FLP


Ranting Unhas

Pembuatan Foto

Ranting Unhas

Pengurus

Sebagai tanda mata dalam

5.

Bisnis Hidayah

Pembuatan Jaket

Pelaksanaan
Sekali sebulan

kepengurusan
4.

Waktu

Pengurus dan

Untuk menambah kas FLP


3.

Sasaran

Untuk menambah kas FLP


Ranting Unhas.

Badan Pengurus
FLP Ranting Unhas
periode 2014-2015

Umum

Untuk menambah kas FLP

Warga FLP Ranting

Ranting Unhas

Unhas

Indikator Keberhasilan

Penanggung
Jawab

Pengurus dan Anggota


mebayar iuran
Sebesar Rp 5.000,-

Rahmadani

tiap bulan
Infak setiap rapat

Masita
Rezky

Maret -April

Adanya foto pengurus

Ummawati

2015

berupa

Sulfiani

Sepanjang

Bertambahnya kas

Ananda

Kepengurusan

FLP

Ilmal

Jan-Feb 2015

Adanya Jaket FLP


Unhas

Kasmi
Jusmiati
Effendy