Anda di halaman 1dari 1

DOA

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar
Workshop yang kita selenggarakan pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar.
Alhamdulillah hirobbil alamin,
Assalatuwassala muala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa so bihi ajmain
Allohumma sholli Ala Muhammad wa ala alihi muhammad
Segala puji serta syukur tercurah kehadirat-mu atas segala rahmat dan karunia yang telah
engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini engkau pertemukan kami kembali dalam acara
workshop.....
Ya Allah Ya Rahman, dengan memohon ridha Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan
kami dan jadikanlah itu semua bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami.
Ya allah tuhan yang maha mulia
Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan
dalam bekerja dan kemudahan dalam segala urusan kami agar kami dapat menjalankan
profesi Kami dengan amanah dan sebaik-baiknya.
Ya allah
Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada kami apa yang
belum kami ketahui dan sempunakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah
segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat
kepadamu, selalu mensukuri nikmatmu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri
kepadamu
Ya allah ya tuhan yang maha agung
Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai beraikan
kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya
keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentaraman lahir dan bathin.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang yang engkau ridhoi bukan jalan orangorang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai.
Ya allah tuhan yang maha pengampun.
Engkau maha mengetahui, terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangankekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan,
kabulkanlah doa dan permohonan kami.
Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna adza bannar, subhana
rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin.
Amin ya Rabbal Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.