Anda di halaman 1dari 12

DIPLOMA PROFESIONAL

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

TUGASAN BERKUMPULAN

NAMA : 1. NOR NURULHAYATI BINTI ARIS (DPAK 22-20)

2. ZALILA BINTI ISMAIL (DPAK 22-36)

3. LEE NIEN TZE (DPAK 22-15)

4. SUGUNAVATHY A/P MANICKAM (DPAK 22-30)

5. RUSNITA BINTI KISAII (DPAK 22-25)

PENSYARAH : DR. MARIANI BINTI MD NOR

MODEL : UEC 2008

: PROGRAMME PLANNING & STRATEGY 1

TUGASAN : 1. BRAINSTORMING WEB &KURIKULUM WEB

2. PERKEMBANGAN BAHASA DAN KEMAHIRAN

MOTOR HALUS
1
Pengenalan

Perancangan dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi murid-murid

prasekolah amat penting bagi memastikan suasana pembelajaran dapat berjalan dengan

lebih efektif dan menghiburkan. Oleh itu,pelbagai langkah kreatif harus di ambil oleh guru-

guru prasekolah bagi memastikan murid-murid dapat mempelajari sesuatu ilmu yang baru

dan dapat mempraktikkan ilmu tersebut dengan lebih berkesan lagi.

Pelbagai aktiviti dapat di rancang oleh guru-guru prasekolah berdasarkan proses

pembelajaran bertema (IKAN) dan seterusnya dapat menarik perhatian murid-murid

melalui aktiviti-aktiviti yang di pelbagaikan lagi melalui tema (IKAN) tertentu. Melalui

pendekatan ini, ia mewujudkan suasana pembelajaran secara berkumpulan dan individu.

Selain itu, pendekatan ini juga dapat merangsang perkembangan fizikal, sosial, emosi,

kognitif, perkembangan bahasa dan kreativiti murid-murid prasekolah.

Objektif Kajian\

 Merancang aktiviti-aktiviti yang dapat menarik minat kanak-kanak

 Mewujudkan suasana pembelajaran dengan lebih berkesan

 Memberi pengalaman baru kepada murid-murid prasekolah

 Menanam sikap cintakan alam sekitar dan nilai-nilai murni

 Memupuk sikap berkerjasama dan bertolak ansur

2
TEMA : IKAN

Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

1. Lukis gambar ikan

2. Warna gambar ikan

3. Kolaj ikan

4. Origami ikan

5. Kitaran ikan

6. Nyanyian lagu ikan

7. Lawatan ke kolam ikan

8. Penjagaan ikan

9. Masak ikan

10. Cerita ikan

11. Bahagian luar badan ikan

3
Brainstorming Web
1.Lukis gambar ikan 2.Warna 3.Kolaj ikan 4.Kitaran ikan 5.Masak ikan
gambar ikan

11.Cerita ikan

6.Bahagian
luar badan ikan

7.Origami ikan 8.Nyanyian ikan 9.Lawatan 10.Penjagaan ikan


ke kolam ikan

3
Kurikulum Web
1. FIZIKAL 2. SOSIAL 3. EMOSI
- Warna ikan - Lawatan ke kolam ikan - Lawatan ke kolam ikan
- Kolaj ikan - Nyanyian ikan - Penjagaan ikan
- Origami ikan

4. KOGNITIF 5. PERKEMBANGAN BAHASA 6. KREATIVITI


- Warna ikan - Lawatan ke kolam ikan - Warna ikan
- Kolaj ikan - Masak ikan - Masak ikan
- Bahagian luar badan ikan - Kitaran ikan - Kolaj ikan
- Nyanyian ikan
- Kitaran ikan
- Penjagaan ikan
- Cerita ikan
- Bahagian luar badan ikan

4
Penutup

Melalui rangka perancangan dalam proses pembelajaran dan pengajaran ini sedikit

sebanyak dapat membantu guru-guru bagi menjalankan tugas dengan lebih berkesan

dan dapat memudahkan mereka. Selain itu, melalui pendekatan “Brainstorming Web” dan

“Kurikulum Web” dapat memberi banyak faedah kepada murid-murid prasekolah dalam

menarik minat mereka belajar dan menjalankan aktiviti dengan lebih efektif.

Pendekatan ini juga dapat mewujudkan proses belajar sambil bermain dan aktiviti-

aktiviti yang dijalankan lebih bersifat praktikal. Contohnya, melalui aktiviti-aktiviti luar ia

dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan ini juga dapat

membantu perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

Manakala, penglibatan mereka dalam meneroka alam hidupan laut “IKAN” dapat

meransang perkembangan fizikal, kognitif dan literasi mereka. Selain itu dapat memupuk

nilai-nilai murni misalnya cintakan alam sekitar. Secara keseluruhannya, rangka

perancangan ini dapat memberi banyak kesan positif kepada guru-guru dan murid-murid

prasekolah.

5
6
Perkembangan Bahasa

Umur : 2 tahun
Objektif : Meningkatkan kebolehan / kemahiran mendengar

Aktiviti 1 : Belajar melalui fizikal


Bahan : Lagu & radio
Contoh lagu : 1. If you are happy and you know it
2. The chicken song
Langkah pengajaran : Guru menyanyi dan membuat aksi, kemudian kanak-
kanak membuat aksi yang sama sambil menyanyi.

Aktiviti 2 : Belajar melalui deria dengar


Bahan : Kad imbas huruf, kad imbas gambar binatang dan
patung binatang.
Contoh lagu : Abu ada ayam
Langkah pengajaran : 1. Guru bercerita mengenai huruf yang akan diajar
serta menunjukkan kad imbas huruf & binatang
yang berkenaan.
2. Selepas itu guru akan menyanyi dan membuat
aksi diikuti oleh kanak-kanak.

Aktiviti 3 : Belajar melalui deria lihat


Bahan : Kotak blok berlubang & blok berbagai bentuk.
Langkah pengajaran : Kanak-kanak diajar cara mengasingkan blok
berlainan bentuk dengan memasukan blok ke
dalam kotak blok berlubang mengikut bentuk
berkenaan.

7
Perkembangan Kemahiran motor halus

Umur : 2 tahun
Objektif : Meningkatkan kebolehan / kemahiran motor halus

Aktiviti 1 : Belajar melalui fizikal


Bahan : Kacang merah, sudu & beberapa biji mangkok
plastik.
Langkah pengajaran :1. Guru menunjukkan cara memindahkan biji-biji
kacang dari satu mangkok ke mangkok yang lain
dengan cara menyudu.
2. Kemudian kanak-kanak akan meniru gaya sama
dengan tidak menumpahkan biji kacang semasa
proses dilakukan.

Aktiviti 2 : Belajar melalui deria dengar


Bahan : Buku cerita
Langkah pengajaran : 1. Guru bercerita dengan menggunakan buku cerita
sebagai rujukan.
2. Sambil bercerita, kanak-kanak diminta membuat
bunyi atau aksi yang berkaitan dengan watak
dalam buku cerita.

Aktiviti 3 : Belajar melalui deria lihat


Bahan : Buah-buah segar yang dibawa kanak-kanak
Langkah pengajaran : 1. Guru bertanya tentang buah-buahan kegemaran
kanak-kanak dan bercerita mengenainya.
2. Selepas sesi belajar, guru akan menghidangkan
buah-buahan yang dibawa dan makan bersama.

8
Perkembangan Bahasa

Umur : 3 & 4 tahun


Objektif : Meningkatkan kebolehan / kemahiran mendengar

Aktiviti 1 : Belajar melalui fizikal


Bahan : Lagu & radio
Contoh lagu : 1. Burung kakak tua
2. Row-row-row your boat
Langkah pengajaran : Guru menyanyi dan membuat aksi, kemudian kanak-
kanak membuat aksi yang sama sambil menyanyi.

Aktiviti 2 : Belajar melalui deria dengar


Bahan : Kad imbas huruf, kad imbas gambar binatang dan
patung binatang.
Contoh lagu : Anak itik tok wik
Langkah pengajaran : 1. Guru bercerita mengenai huruf yang akan diajar
serta menunjukkan kad imbas huruf & binatang
yang berkenaan.
2. Selepas itu guru akan menyanyi dan membuat
aksi diikuti oleh kanak-kanak.

Aktiviti 3 : Belajar melalui deria lihat


Bahan : Puzzle bergambar Buah-buahan
Langkah pengajaran : Kanak-kanak diajar cara-cara untuk memasukkan
bentuk yang bersesuaian mengikut padanan warna
dan jenis buah dengan betul.

9
Perkembangan Kemahiran motor halus
Umur : 3 & 4 tahun
Objektif : Meningkatkan kebolehan / kemahiran mendengar
Aktiviti 1 : Belajar melalui fizikal
Bahan : Makaroni, penne, manik & tali tangsi
Langkah pengajaran : 1. Guru menunjukan cara menguntai.
2. Makaroni, penne dan manik diletakan di dalam
mangkok berasingan. Kanak-kanak diberi tali
tangsi seorang satu dan mula menguntai manik
untuk membuat gelang atau rantai.
Aktiviti 2 : Belajar melalui deria dengar
Bahan : Buku cerita, patung binatang & jejari patung
Contoh lagu : Abu ada ayam, lompat sikatak lompat, anak rusa
Nani
Langkah pengajaran : 1. Guru bercerita sambil menggunakan patung &
jejari binatang sambil mengajuk bunyi binatang.
2. Selepas sesi bercerita, guru dan kanak-kanak
akan mengulas tentang cerita dan watak serta
apa yang dapat dipelajari dari cerita tersebut.
3. Menyanyikan lagu berkaitan dengan binatang atau
watak bersama-sama sambil menggunakan
pepatung binatang.
Aktiviti 3 : Belajar melalui deria lihat
Bahan : Pelbagai bahan berwarna-warni seperti bola, sudu,
garfu, pinggan, mangkok & blok
Langkah pengajaran : 1. Guru menerang dan menunjukan cara mengasing
dan meletakan bahan sama warna dalam
kumpulan yang berkenaan.
2. Kanak-kanak akan membuat aktiviti yang sama
dengan mengasing dan memadankan bahan yang
mempunyai warna yang serupa.

10