Anda di halaman 1dari 15

Disediakan oleh:

Pn. Fara Azura Mazli Binti Md Razalli


SMK USJ 12

Berasal dari perkataan Arab;

syajaratun
Bermaksud salasilah, asal
usul, riwayat & keturunan.

Catatan atau rekod


tentang sesuatu peristiwa
yang berlaku pada masa
lalu

Menceritakan tentang
tindakan manusia dan
sebab-sebab mereka
melakukannya

Membicarakan tentang masyarkat manusia atau peradaban


manusia dan oerubahan-perubahan yang berlaku pada sifatsifat masyarakat

Penting dan bermakna

Hari Kemerdekaan
Faktar tepat dan benar
Fakta tidak ditolok tambah
Sebab dan akibat
Menjelaskan sebab sesuatu
perkara itu berlaku

Fosil : tinggalan
haiwan atau
tumbuhan yg
wujud pada
zaman lampau
Artifak : barang
yg dicipta oleh
manusia seperti
kapak, pisau dan
pinggan
mangkuk
Manuskrip :
naskhah tulisna
tangan atau
bahan yg
disediakan oleh
penulis utk
dicetak &
diterbitkan

Sumber
Pertama

Sumber
Kedua

Sumber Primer

Sumber Sekunder

Bersifat asli dan


belum diolah

Telah diolah dan


dicetak

Cth: fail rasmi


jabatan, surat
peribadi, diari,
manuskrip

Cth: buku, jurnal,


ensiklopedia,
risalah & laporan
tahunan jabatan

Mitos : cerita
zaman dahulu
yang dianggap
benar
terutamanya
yang
mengandungi
unsur-unsur
kepaercayaan
ttg kewujudan
sesuatu
Legenda : cerita
dongen yang
bersangkutan
dengan kisahkisah yang
bersejarah

LISAN

BERTULIS

ARKEOLOGI

Temubual /
cerita lisan tokoh
Melalui
ucapan,
penceritaan,
pengishan &
perbualan
Sumber dipilih,
ditafsir dan
dibandingkan
fakta

Sumber
ditulis, dilakar,
dipahat pada
kayu, batu,
dinding gua dan
sbgnya
Bantu
pengkaji
mengetahui
peristiwa, adat
resam & sbgnya

Kajian santifik
Melalui proses
cari gali
Ketetapan
usia bahan
tinggaln dibuat
melalui
pentarikhan
hidokarbon

Kertas

Kulit kayu

Batu yang dipahat

daun

Ulasan terhadap peristiwa

bersejarah menurut
pandangan dan kajian
sejarahwan
Contoh: pembunuhan JWW
Birch

Tujuan
memperlajari

Banyak pengetahuan berguna


Dapat menilai baik dan buruk
Melahirkan rasacinta dan taat setia
Mendorong memaju dan mendaultan negara

Faedah
memperlajari

Iktibar / pengajaran
Inspirasi
Semangat patritisme

Bangsa yang agung ialah bangsa yang mahu


mempelajari sejarah Tun Dr. Mahathir Mohamad