Anda di halaman 1dari 17

SULIT

2

PT3/1

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 2014

BAHAGIAN A

1)

Kesalahan bahasa [8 markah]

 

BIL

KESALAHAN BAHASA YANG PERLU DIGARISKAN

JAWAPAN YANG PERLU DIBETULKAN

(1M)

 

ASPEK YANG

MARKAH

DIUJI

(1M)

 

(i)

tentang

gugurkan tentang

Kata Kerja

2m

-

Transitif diikuti

membincangkan masalah

dengan objek

(ii)

punca-punca

punca

Kata Jamak

2m

Antara punca

(iii)

di

dalam

Kata Sendi Nama

2m

(iv)

patik

hamba

Bahasa Istana

2m

* Jawapan yang digaris betul = 1m

 

* Jawapan betul = 1m

 

* Murid tidak boleh garis lebih daripada satu kesalahan

 

2)

Kesalahan ejaan [3 markah]

 

BIL

SALAH

BETUL

MARKAH

 

(i)

lanskap

landskap

 

1m

(ii)

selsema

selesema

 

1m

(iii)

ketulinan

ketulenan

 

1m

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

 

SULIT

SULIT

3

PT3/1

3)

Menukarkan Ayat Tunggal kepada Ayat Majmuk [10 markah]

 

BIL

 

AYAT MAJMUK

 

MARKAH

 

(i)

Saya menyanyi lagu Melayu asli sambil menari.

 

2m

(ii)

Husairi membeli kereta baharu yang berwarna biru laut.

 

2m

(iii)

Mak Timah menangis teresak-esak kerana merindui anaknya.

 

2m

(iv)

Amirul berbadan kurus tetapi/dan/sementara/manakala abangnya berbadan gemuk.

 

2m

(v)

Encik Razin memaklumkan majikannya bahawa dia pergi ke Pulau Pinang untuk menghadiri kursus keusahawanan.

 

2m

4)

Peribahasa [4 markah]

 

BIL

   

PERIBAHASA

MARKAH

 

(i)

Jauh perjalanan luas /Jauh berjalan luas pemandangan/pandangan/pengetahuan

 

2m

(ii)

 

Seperti/bagai/bak/umpama tikus membaiki labu

 

2m

5)

Petikan Prosa Tradisional Hikayat Seri Kelantan

 

MARKAH

KRITERIA

3

markah

- Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis

 

2

markah

- Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis

 

- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1

markah

- Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0

markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

 

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

 

SULIT

SULIT

4

PT3/1

(i) Perkara-perkara yang disampaikan oleh Tuk Ca kepada Raja Abdullah [3 markah]

kedatangan Tuk Ca ingin mengambil Tuan Puteri Sa’dung.

Raja Siam sangat suka akan Tuan Puteri Sa’dung.

jika Tuan Puteri Sa’dung diserahkan, Sultan Abdullah dapat

memerintah negeri dengan senang.

* Calon mesti mengemukakan dua daripada isi yang disenaraikan.

(ii) Sebab-sebab Raja Abdullah bersetuju

[3 markah]

tidak dapat menahan / menentang Raja Siam.

jikalau ada untung tuah / bernasib baik mereka boleh berjumpa kembali.

bimbang negeri akan diserang Raja Siam / negeri akan musnah

* Calon mesti mengemukakan dua daripada isi yang disenaraikan.

* Jika calon menyalin bulat-bulat daripada petikan markah maksimum 2 markah.

MARKAH

KRITERIA

4

markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis

3

markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2

markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

1

markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

0

markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

 

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

5

PT3/1

(iii) Tindakan-tindakan yang boleh saya lakukan bagi mengelakkan negara saya

diancam musuh

[4 markah]

meminta bantuan daripada raja-raja negeri lain.

memperkukuh angkatan ketenteraan.

mengadakan hubungan diplomatik dengan kuasa besar.

membayar ufti kepada negara musuh.

* Terima mana-mana dua jawapan yang relevan.

6) Pantun Bersatu Hati

MARKAH

KRITERIA

3

markah

- Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis

2

markah

- Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis

 

- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1

markah

- Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0

markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

 

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

(i) Nasihat penulis

[3 markah]

gadis tidak mudah menjual maruah diri

tidak boleh mengikut hawa nafsu

pemuda perlu menjaga tutur kata

menjaga tatasusila dalam pergaulan

berusaha menuntut ilmu / berguru

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

6

PT3/1

(ii) Nilai-nilai murni

[3 markah]

kerjasama

kebijaksanaan

kesopanan

kerajinan

kegigihan

 

*

Calon mesti mengemukakan tiga nilai murni yang relevan

*

Calon tidak perlu mengemukakan contoh.

MARKAH

KRITERIA

4

markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis

3

markah

- Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2

markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

1

markah

- Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

0

markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

 

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

(iii) Pada pendapat saya, cara-cara untuk menjaga tingkah laku supaya tidak terpengaruh

dengan gejala negatif

[4 markah]

mengerjakan suruhan agama / solat 5 waktu / berpuasa

menjaga batas pergaulan

mendisiplinkan diri

mendengar nasihat ibu bapa / guru

mematuhi peraturan

sentiasa bermuhasabah diri

membataskan diri daripada penggunaan media sosial

* Terima mana-mana dua jawapan yang relevan

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

7

PT3/1

7) Novel

Pembahagian Markah

PERINCIAN

MARKAH

Isi

6

markah

Bahasa

4

markah

Kriteria Markah Bahasa

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA

   

Bahasa baik dan lancar

Cemerlang

4

markah

Ayat gramatis

 

Ejaan dan tanda baca yang betul

   

Bahasa masih baik dan masih lancar

Baik

2 3 markah

Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum

Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

   

Bahasa tidak cekap

Memuaskan

1

markah

Ayat tidak gramatis

 

Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

Markah Isi

1. Maksimum

:

3 isi

2. Bukti yang relevan dan contoh peristiwa yang sesuai

:

2 markah

3. Bukti yang relevan tanpa contoh peristiwa yang sesuai

:

1 markah

*

kalau isi kurang, bahasa boleh dapat peringkat baik;

Contoh

:

Isi

= 2

 

Bahasa

= 3

 

= 5

*

*

pemarkahan secara holistik

 

* Isi pernyataan + peristiwa (1 markah + 1 markah = 2 markah)

* Jika calon menulis dalam bentuk poin markah bahasa kurang atau 0 markah.

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

8

PT3/1

Novel 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim

WATAK

PENYATAAN SIKAP POSITIF

HURAIAN / CONTOH / PERISTIWA

UTAMA

 

1. Gigih untuk menyelamatkan rakan.

Nur Sukma gigih untuk menyelamatkan rakannya iaitu Jerry dan Iskandar daripada terus dipengaruhi oleh pemikiran negatif dari Barat. Dia terpaksa menghadapi bahaya.

Nur Sukma

2. Taat kepada perintah ibu.

Nur Sukma taat kepada perintah ibunya. Sukma taat kepada arahan ibunya yang melarang dia berjumpa dengan tetamu misteri yang hadir di hadapan rumah mereka pada setiap jam 6.20 pagi.

3. Bijak dalam pelajaran.

Nur Sukma seorang yang bijak. Hal ini jelas dilihat apabila Sukma sering dipuji oleh pensyarahnya Profesor Darul atas kebijaksanaannya mengemukakan pendapat di dalam dewan kuliah.

4. Bersimpati terhadap orang lain.

Nur Sukma bersimpati terhadap wanita tua yang berada di luar pagar rumahnya. Sukma memerhati dengan kelakuan wanita tua tersebut dan tertanya-tanya sebab kehadirannya di situ.

5. Berani menyelesaikan masalah.

Nur Sukma berani untuk pergi ke Kelab WX2 seorang diri untuk melihat keadaan sebenar di kelab tersebut. Dia ingin menyiasat kegiatan kelab tersebut.

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

9

PT3/1

Novel Merenang Gelora karya Roslan Ngah.

WATAK

PENYATAAN SIKAP POSITIF

HURAIAN / CONTOH / PERISTIWA

UTAMA

 

1. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberi.

Sebagai seorang pengawas Badri bertanggungjawab menyelesaikan masalah disiplin berkaitan penjualan telefon bimbit di sekolah.

2. Setia dalam

Badri berkawan baik dengan Jamil walaupun beliau telah mengetahui Jamil turut terlibat dalam kes penjualan telefon bimbitnya. Badri juga berkawan baik dengan Siew Mei.

persahabatan.

Badri

3. Berani menghadapi cabaran.

Badri bersikap berani menghadapi cabaran dalam menangani masalah murid yang sengaja yang melanggar disiplin dan peraturan sekolah. Badri menghadapi masalah dengan Meng Kong, Shahrul dan Kumar tetapi berjaya menghadapinya.

4. Seorang yang bijak membahagikan masa.

Badri berjaya menjadi pelajar cemerlang dalam peperiksaan SPM walaupun sibuk sebagai pengawas di sekolah.

5. Seorang yang

Sebagai seorang pengawas sekolah, Badri sentiasa berpakaian kemas.

berpakaian

kemas.

 

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

10

PT3/1

Novel Cempaka Putih karya Rohani Deraman.

WATAK

PENYATAAN SIKAP POSITIF

HURAIAN / CONTOH / PERISTIWA

UTAMA

 

1. Berani berhadapan dengan seorang yang degil.

Hartini berani memujuk Pak Morit yang degil supaya bersetuju agar Satiah dirawat di hospital.

2. Tabah menghadapi dugaan.

Hartini menerima kehilangan rakan karibnya iaitu Satiah dengan tabah. Dia berjanji tidak akan menangis lagi.

Hartini

3. Penyayang terhadap kawan baiknya.

Hartini sangat menyayangi rakanya Satiah. Buktinya sewaktu Satiah meninggal dunia Hartini pengsan.

4. Rajin menuntut ilmu.

Hartini seorang pelajar yang bijak kerana dia telah memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PMR iaitu 7A 1B.

5. Keikhlasan dalam persahabatan.

Hartini telah berkawan baik dengan Satiah walaupun mereka berbeza kaum. Hal ini demikian kerana Satiah berketurunan orang asli.

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

11

PT3/1

BAHAGIAN C

:

Ulasan

Soalan 8

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawapan calon :

a) Pemeriksa perlu memberikan penekanan pada idea yang ditulis oleh calon.

b) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression) berdasarkan kriteria.

c) Pemeriksa diminta menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan jawapan karangan.

d) Peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah:

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA

   

Idea

Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.

Ulasan idea jelas dan matang. Bahasa

Ayat gramatis.

CEMERLANG

13

15

Kosa kata luas dan tepat.

 

Ejaan dan tanda baca betul.

Penanda wacana yang betul.

Kesalahan bahasa yang minimum.

Pengolahan bahasa yang menarik dan berkesan

   

Idea

Isi tersurat dan tersirat yang masih relevan dengan bahan.

Ulasan idea yang jelas. Bahasa

BAIK

09

12

Ayat masih gramatis.

 

Kosa kata luas.

Ejaan dan tanda baca masih betul.

Penanda wacana yang masih betul.

Kesalahan bahasa yang masih minimum.

   

Idea

Idea tersurat dan tersirat yang masih relevan dengan bahan.

Ulasan idea yang kurang jelas. Bahasa

MEMUASKAN

05

08

Ayat kurang gramatis.

 

Kosa kata terhad.

Kesalahan bahasa yang ketara.

PENGUASAAN

01

04

Keseluruhan jawapan calon menunjukkan penggunaan bahasa yang tidak cekap. Tidak menjawab tugasan.

MINIMUM

 

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

12

PT3/1

Cara penandaan dan pemberian markah ulasan :

1. Pemeriksa dikehendaki menandakan ( / ) apabila terjumpa isi.

2. Baca dan periksa setakat 100 patah perkataan sahaja atau sehingga ayat itu berakhir.

3. Buat satu garisan panjang selepas 100 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.

4. Jika calon menjawab dalam perenggan, periksa seperti biasa.

CARA-CARA MENCEGAH DEMAM DENGGI

Cadangan jawapan:

Isi Tersurat:

1. Membersihkan kawasan rumah pada setiap hujung minggu.

2. Masukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air.

3. Menghapuskan tempat pembiakan Aedes.

4. Mendapatkan rawatan segera jika ada tanda-tanda dijangkiti denggi.

5. Memperuntukkan masa sepuluh minit setiap minggu untuk membersihkan kawasan rumah.

6. Memeriksa kawasan rumah.

Isi Tersirat:

1. Kehidupan akan lebih bermakna apabila keadaan persekitaran bersih dan ceria.

2. Persekitaran yang bersih akan mengelakkan kita daripada terkena penyakit berjangkit /

selamat didiami.

3. Tutup rapat semua bekas menyimpan air.

4. Tukar air dan bersihkan bekas bunga setiap minggu.

5. Cuci dan sental hingga bersih piring alas pasu bunga untuk menghapuskan telur nyamuk

Aedes setiap minggu

6. Dapat membersihkan persekitaran rumah.

7. Melahirkan ahli keluarga yang bebas daripada penyakit.

NOTA:

i.

Idea mesti merangkumi kedua-dua bahagian isi tersurat dan isi tersirat.

ii.

Terima mana-mana idea pelajar yang relevan.

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

13

PT3/1

BAHAGIAN D

:

KARANGAN

Soalan 9

PERINGKAT

MARKAH

Cemerlang

25

30

Kepujian

19

24

Baik

13

18

Memuaskan

07

12

Penguasaan Minimum

01

- 06

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis

KRITERIA

DESKRIPSI

BAHASA

- Kegramatisan : Kata (Morfologi) : Ayat (Sintaksis)

- Ejaan dan tanda baca

- Kosa kata

 

- Isi-isi

IDEA

- Huraian isi

- Contoh

 

- Pengolahan

PENGOLAHAN

- Pemerengganan

- Format

- Unsur keindahan bahasa/ungkapan menarik

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

14

PT3/1

Kriteria Penskoran

PERINGKAT

MARKAH

 

DESKRIPSI

   

Idea

-

Idea relevan dengan tugasan

-

Huraian idea jelas, menarik dan matang

-

Contoh yang sesuai

Bahasa

- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis

Atas : 28 - 30

- Penggunaan kosa kata luas dan tepat

CEMERLANG

- Tanda baca betul

25

- 30

Bawah : 25 - 27

- Kesalahan bahasa minimum

 

Pengolahan

-

Pengolahan menarik, berkesan dan matang dengan pemerengganan yang sesuai

-

Format menepati kehendak tugasan

-

Penggunaan penanda wacana yang tepat

-

Penggunaan ungkapan menarik, tepat dan berkesan seperti peribahasa/pantun/cogan kata/ frasa yang menarik

   

Idea

-

Idea relevan dengan tugasan

-

Huraian idea jelas dan menarik

-

Contoh yang sesuai

Bahasa

- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis

- Penggunaan kosa kata luas dan tepat

Atas : 22 24

- Tanda baca betul

KEPUJIAN

- Kesalahan bahasa masih minimum

19

- 24

Bawah : 19 21

 

Pengolahan

- Pengolahan menarik, berkesan dengan pemerengganan yang sesuai

- Format menepati kehendak tugasan

- Penggunaan tanda wacana yang sesuai

- Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan berkesan seperti peribahasa/pantun/cogan kata/ frasa yang menarik

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

15

PT3/1

   

Idea

-

Idea masih relevan dengan tugasan

-

Huraian idea masih jelas dan masih menarik

-

Contoh yang masih sesuai

Bahasa

Atas : 16 18

- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih gramatis

BAIK

- Penggunaan kosa kata masih luas

13

- 18

Bawah : 13 15

- Tanda baca masih betul

 

- Kesalahan bahasa masih minimum

Pengolahan

-

Pengolahan masih menarik dan masih berkesan dengan pemerengganan yang masih sesuai

-

Format masih menepati kehendak tugasan

-

Penggunaan tanda wacana masih sesuai

   

Idea

-

Idea kurang relevan dengan tugasan

-

Huraian idea masih jelas dan kurang menarik

-

Tiada contoh atau contoh kurang sesuai

Bahasa

MEMUASKAN

Atas : 10 12

- Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang gramatis

07

- 12

Bawah : 07 09

 

- Penggunaan kosa kata terhad

 

- Kesalahan bahasa ketara

Pengolahan

- Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan dan pemerengganan yang kurang sesuai

- Format kurang menepati kehendak tugasan

- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai

PENGUASAAN

 

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan kemahiran menulis yang lemah.

MINIMUM

01

- 06

- Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak menepati kehendak soalan/terpesong.

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

16

PT3/1

Langkah-langkah memeriksa

1. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan mengikut karangan berkenaan berdasarkan kriteria penskoran yang disediakan.

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangan yang muktamad. Ketika membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi / fakta seperti berikut:

 

Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/

Kesalahan ejaan

//

Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

Kesalahan tanda baca

[

]

Kesalahan isi

3.

Pemotongan markah untuk ejaan yang salah :

a. ½ markah dipotong bagi ejaan yang salah.

b. Pemotongan keseluruhan yang tidak lebih daripada 2 markah.

c. Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira.

d. Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu.

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

17

PT3/1

Soalan i

Sekolah anda telah mengadakan Minggu Keusahawanan.

Sebagai setiausaha Persatuan Usahawan Muda (PUM), sediakan laporan tersebut selengkapnya.

1.

Format : laporan

 

i. Tiada tajuk tolak 1 markah

 

ii. Tiada tandatangan tolak 1 markah

 

2.

Diharapkan

calon

dapat

menulis

sebuah

karangan

laporan

tentang

Minggu

Keusahawanan.

 

3.

Cadangan isi:

i. Aktiviti jualan

 

ii. Pameran

 

iii. Lawatan sambil belajar

 

4.

Kemungkinan :

 

i.

Calon menulis karangan jenis cerita diterima peringkat gred Baik.

 

Soalan ii

Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mencetuskan gaya hidup baharu pada hari ini.

Jelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan penyalahgunaan laman sosial dalam kalangan anak-anak.

1. Format : tiada

2. Diharapkan calon dapat menulis sebuah karangan tentang tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan penyalahgunaan laman sosial dalam kalangan anak-anak.

3. Cadangan isi:

i. Ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak

ii. Ibu bapa memantau aktiviti anak-anak

iii. Ibu bapa memberi nasihat tentang keburukan penyalahgunaan laman sosial

iv. Ibu bapa memberi bimbingan / menetapkan masa melayari laman sosial

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT

SULIT

18

PT3/1

4.

Kemungkinan :

 
 

i.

Calon memberikan peranan pelbagai pihak selain ibu bapa diterima peringkat gred Baik.

Soalan iii

Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi

Tulis sebuah karangan berdasarkan slogan di atas.

1. Format : tiada

2. Diharapkan calon dapat menulis sebuah karangan tentang slogan

Dihormati, Yang Muda Disayangi

3. Cadangan isi:

Yang Tua

- Bebas mengikut jenis karangan yang dihasilkan oleh pelajar

4. Kemungkinan : Tiada

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

PT3/1

© 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

SULIT