Anda di halaman 1dari 4

No.

Kod: MTE 3106

Angka Giliran:___________________________
BAHAGIAN B
(40 markah)

Seorang guru yang inovatif menggunakan berbagai jenis resos seperti


bahan bercetak, kit manipulatif dan TMK dalam pengajaran dan
pembelajaran matematik
Dua contoh bahan bercetak ialah lembaran kerja dan akhbar.
(a)

Nyatakan tiga ciri lembaran kerja yang baik.


______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(6 markah)

(b)

Jelaskan dua tujuan penggunaan akhbar dalam pengajaran dan


pembelajaran matematik.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(4 markah)

No. Kod: MTE 3106


2.

(a)

Angka Giliran:___________________________

Pn Lim ingin mengajar pecahan setara. Dia melipat sehelai kertas


kepada dua bahagian yang sama dan melorek satu bahagian.
Kemudian dia melipatkan sehelai kertas yang lain dan
melipatkannya kepada empat bahagian yang sama dan melorekkan
dua bahagian seperti yang ditunjukkan di bawah. Sekarang dia
membandingkan bahan yang berlorek pada kedua-dua helai kertas
itu.

Pn Lim memerhatikan bahawa pelajarnya tidak begitu memahami


konsep pecahan setara.
Berikan dua cadangan bagaimana dia boleh menambahbaikkan
resos ini.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(4 markah)
(b) Cik Aminah ingin mengajar murid tahun lima bagaimana mencari
perimeter bagi sesuatu bentuk. Dia memberikan tangram sebagai
bahan resos untuk aktiviti kumpulan.
Huraikan langkah-langkah bagaimana murid tahun lima itu mencari
perimeter bagi sesuatu bentuk dengan menggunakan tangram.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
9

No. Kod: MTE 3106

Angka Giliran:___________________________
(6 markah)

3. (a) Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran matematik


adalah penting untuk pelajar dalam era informasi. Antara contoh TMK
ialah penggunaan perisian pengajaran,
Terangkan tiga faedah menggunakan perisian pengajaran dalam
pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.
(i)

_____________________________________________________

________________________________________________
(ii)

_________________________________________________
_________________________________________________

(ii)

________________________________________________
_________________________________________________
(6 markah)

(b)

Web browser dan enjin carian adalah sangat berkait rapat dengan
internet.
(i)

Terangkan secara ringkas maksud web browser.


________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(2 markah)

(ii)

Terangkan secara ringkas maksud enjin carian.


________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(2 markah)

10

No. Kod: MTE 3106


4.

(a)

Angka Giliran:___________________________

(i) Penyimpanan resos matematik dalam makmal matematik


memerlukan beberapa garis panduan.
Nyatakan tiga garis panduan untuk penyimpanan resos dalam
makmal matematik.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
(6 markah)

(b)

Kerajaan memberikan peruntukan untuk matematik dan sains


kepada semua sekolah di Malaysia. Sekolah kemudiannya
menjalankan perancangan dan menyediakan bajet berdasarkan
peruntukan itu.
(i)

Berikan dua sebab mengapa sekolah perlu menjalankan


perancangan.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(2 markah)
(ii)

Berikan dua sebab mengapa sekolah perlu menyediakan


bajet.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(2 markah)

11