Anda di halaman 1dari 44

PERANAN DAKWAH

DALAM MENANGANI
PERUBAHAN
SOSIOBUDAYA
DR. SALASIAH BT HANIN HAMJAH
JPDK,FPI
KULIAH 13

1. AMR MARUF NAHI MUNGKAR

Ini merupakan tugas teras pendakwah sbgm


firmannya

]110/ [

Perlu mencegah masyarakat mengamalkan


mana-mana budaya yang bertentangan
dengan ajaran Islam

Cth : Jelaskan kepada masyarakat budaya


lepak itu adalah bertentangan dengan ajaran
Islam dan tegah mereka daripada melepak

" :
" . :
.
" :
" .:

" :
"

Hindarilah dari duduk di tepi-tepi jalan. Para


sahabat berkata : Wahai Rasulullah, kami tidak
boleh menghindarinya kerana di sinilah kami duduk
berbincang-bincang. Rasulullah bersabda
Sekiranya kamu ingin duduk juga, maka berikanlah
pada jalan itu haknya. Sahabat bertanya : Apakah
haknya? Rasulullah menjawab Mencegah
daripada melihat sesuatu yang dilarang
(menundukkan pandangan), menghindarkan
perkara-perkara yg menyakitkan, menjawab salam
serta menyuruh melakukan kebaikan dan
mencegah perbuatan mungkar

Sebaliknya menggalakkan masyarakat


mengamalkan budaya yang tidak
bertentangan dengan Islam

Cth : Budaya membaca sebagaimana


dilakukan oleh orang Barat

Islam amat menggalakkan kita membaca


kerana membaca jambatan ilmu
]14/[
]1/[


]3/[

2. MEMPUNYAI PENGETAHUAN YANG


MELUAS DALAM ILMU AL-QURAN DAN
HADITH boleh mengulas isu semasa yang
relevan atau tidak dengan Islam

Tanpa ilmu al-Quran dan sunnah pendakwah


tidak dapat memberikan pandangan Islam
dengan tepat berkaitan perubahan yg
berlaku dalam masyarakat.

AL-QURAN DAN PENDAKWAH


Dai perlu menghafaz ayat-ayat al-Q
semampu yg boleh kalau tidak semuanya.

Tujuan : dapat dijadikan dalil pd saat2


diperlukan
Dai juga perlu banyak membaca al-Q dan
memahami pengertiannya dgn penuh
penghayatan.
(Yusof al-Qaradawi, Tazkirah Para pendakwah, Kuala Lumpur : alHidayah Publishers, h.13)

Menyedari al-Quran adalah sumber rujukan


dan bahan dakwah

]89/ [

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran


menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah
petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang
menggembirakan, bagi orang-orang Islam.

Dai perlu tahu Kitab-kitab Tafsir seperti ;


1. al-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman Bin Abi Bakr alSuyuti , Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Mathur Wa Huwa
Mukhtasir Tafsir Tarjaman al-Quran.
2. al-Zamakhsyari, al-Imam Abi al-Qasim Jar Allah Mahmud
Bin Umar Bin Muhammad, Tafsir al-Kassyaf .
4. Ibn Kathir, Imam al-Jalil al-Hafiz Imaduddin Abi al-Fida
Ismail Bin Kathir al-Qurasyi al-Damsyiqi (2000) Tafsir alQuran al-Azim wa yalihi Kitab Fadail al-Quran li Ibn Kathir.
5. al-Razi, Muhammad Bin Umar Bin Husain Bin Hasan Ibn
Ali al-Tamimi al-Bakri, al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih alGhaib.
6. Tafsir al-Tabari, Tafsir Jami al-Bayan an Tawil Ayi alQuran.

AL-SUNNAH & DAI

Mengetahui kedudukan al-Sunnah sbg


sumber rujukan kedua selepas al-Q
Al-Sunnah :
Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi
s.a.w sama ada dalam bentuk ucapan,
perbuatan atau pengakuan

Perlu mengetahui Kitab hadith seperti :

1. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad B.


Ismail B. Ibrahim B. al-Mughirah, Sahih alBukhari.
2. Al-Muslim (821-875M) Abu al-Husin
Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy
al-Naysaburi, Sahih al-Muslim.
3. Abu Daud, (202-275H) Sulaiman Ibn alAsyath bin Ishaq al-Azdiyy al-Sijistani (2000)
Kitab al-Sunan. Sunan Abi Daud.
al-Tirmidhi, Abu Daud, Ibn Majah, al-Nasai

Perlu mengetahui Kitab-kitab syarah hadith


seperti :

1. Al-Nawawi (1233-1277M) Mahy al-Din Abu


Zakaria Yahya bin Syarf bin Mari al-Hazami
(1981) Sahih Muslim Syarah al-Nawawi.
2. Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibn
Muhammad Bin Hajr (1978) Fath al-Bari Bi
Syarh Sahih al-Bukhari.
3. Lasyin, Musa Syahin (2002) Fath alMunim Syarh Sahih Muslim.

PEMBAHAGIAN HADITH
1- Hadith Sahih berada pada kedudukan
teratas
2- Hadith Hassan berada di kedudukan
pertengahan
3- Hadith Daif berada pada kedudukan
paling bawah, kerana tidak mencukupi
syarat-syarat hadith Hassan
Hadith Mawdu : hadith palsu

HADITH DAIF
Boleh digunakan dalam soal fadilat amal.
Tidak boleh diamalkan dalam hal-hal akidah
dan hukum
Digunakan dalam segala jenis amalan yang
berbentuk menggalak dan menakutkan,
dalam soal adab, sejarah, kisah tauladan
dibolehkan
Sepakat ijma seperti yg dinukilkan alNawawi bahawa hal-hal tersebut disunatkan
beramal dengan hadith daif

Sepakat ijma seperti yg dinukilkan alNawawi bahawa hal-hal tersebut disunatkan


beramal dengan hadith daif


( )
(al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, Kitab al-Ilm, J.1, h.42)

3. LENGKAPKAN DIRI DENGAN


PENGETAHUAN SEMASA ( Hiburan, IT,
psikologi, seni. Budaya dll)
Pengetahuan semasa penting supaya para
dai tidak ketinggalan maklumat dan dapat
menyesuaikan maklumat tersebut dengan
perubahan semasa.
Cth : Dai perlu tahu perkembangan dunia
hiburan serba sedikit kerana sasaran
dakwah amat suka kpd dunia hiburan

Cth : Siti Nurhaliza nafi dimadukan datuk K


Erra fazira - hamil

- Perlu tahu dunia IT


Dai perlu tahu menggunakan komputer, email, internet, blog, friendster, facebook, YM
dan seumpamanya sebagai medium dakwah
semasa
Facebook mengumumkan pada blognya
yang saat ini mencapai 100 juta pengguna.
(http://www.teknologinet.com/2008/08/facebook-mencapai-100-jutapengguna.html )

- Dunia Psikologi juga perlu diketahui


Tujuan : dapat mengenalpasti emosi sasaran
dan kesediaan mereka menerima dakwah.
Cth : emosi tekanan dalam era globalisasi
Stress : Grant Brecht : tekanan
mengakibatkan berlaku gangguan pada
badan dan jiwa yg disebabkan banyaknya
perubahan dan tuntutan (demands) dalam
kehidupan seseorang. (Brecht, Grant (t.th) Sorting Out

Stress. Kuala Lumpur : Synergy Books International,h.13)

Dai perlu tahu bagaimanakah kaedah Islam


dalam menangani tekanan antaranya ;
1. Berusaha mengingati kematian kerana
mengingati mati dapat mengurangkan
tumpuan dan kebergantungan manusia
kepada urusan dunia.
2. Memperbanyakkan ibadah (solat, puasa,
sedekah, qiyam al-lail, zikir dll)
3. Menginsafi kehidupan di dunia ini adalah
sebuah kehidupan sementara.
(al-Ghazali, Ihya Kitab Dham al-Jah wa al-Riya, J.3, h.242.)

4. Melihat individu yang lebih rendah


daripada kita dalam hal-hal berkaitan urusan
dunia supaya kita mensyukuri nikmat Allah
serta lihatlah orang yang lebih tinggi
kedudukannya dalam agama supaya kita
tidak terlalu mendambakan keduniaan serta
dapat mempertingkatkan amalan kebajikan.
(al-Ghazali, Ihya;, Kitab al-Sabr wa al-Syukr, J.3 h.579)
Serta pelbagai kaedah lain yang sesuai dan
bertepatan dengan prinsip Islam.

Perlu juga mengetahui hal-hal berkaitan seni


dan budaya

Cth seni ; seni khat, seni lukis, seni tari, seni


memasak, seni berkarya (sajak, pantun,
gurindam, seloka dll)
Tujuannya : dapat menganalisis seni mana
yg selari atau bertentangan dgn Islam
Seni berkarya : dapat memperbaiki
penyampaian dakwah, menggunakan ayatayat yang indah, puitis dan menarik

Cth : tarian zapin, jelaskan adakah ianya


bertentangan atau tidak dgn syariat Islam.
Tarian kuda kepang

Seni khat warisan Islam

Seni Puitis : Cth : A. Samad Said : Hidup


Bersama

Kita sudah sampai di lereng amat indah, di


bawah pelangi, dalam ufuk yang masih
mencabar;
dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah,
tenang dalam segala uji cabar dan debar.
Kita mencari hanya yang tulen dan jati,
sekata hidup, mengerti dan berbudi.

Kita wajar mendaki lagi kerana puncak


yang jauh. Dalam gelora dan taufan
tak tercalar tekad kita kerana kemerdekaan
mengasuh kita bersuara dalam sopan,
yakin menyanggah musuh, tulus menambah
kawan, inti tunggak dan menara kebahagian.

(http://penyair.wordpress.com/category/a-samad-said/)

4. PEKA TERHADAP PERUBAHAN


SEMASA
Perubahan pemikiran (kebendaan)

Masyarakat mementingkan kebendaan


Cth : skim cepat kaya, ramai yang terpedaya
dengan Swisscash, perniagaan internet
(melabur sedikit tetapi dapat keuntungan
berganda)

Jelaskan pada masyarakat bahawa hidup di


dunia ini adalah sementara
Perlu imbangi antara urusan dunia dan tidak
melupakan bekalan akhirat


]77/ [

Dan tuntutlah dgn harta kekayaan yg telah


dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan
kebahagiaan hari akhirat dan jgnlah engkau
lupakan bahagianmu dari dunia

Perubahan Gaya bercakap


Bahasa-bahasa semasa yang digunakan
oleh remaja
cth : wa caya lu, berawo,
Bahasa gaul bukan merupakan bahasa
yang baku, hanya dimengerti oleh para
remaja atau mereka yang kerap
menggunakannya.
Remaja menciptakan ungkapan-ungkapan
baru yang sifatnya tidak baku.
(http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1641582-mengapa

remaja-suka-menggunakan-bahasa/)

Bahasa ringkas yang hanya difahami oleh


remaja sahaja . Cth : 4u, 2la, dll.

Bahasa yang kurang sopan, hilang nilai


ketimuran.
Cth : haprak, hampeh (Malay word for
useless), keparat, sial, celaka

Jelaskan kepada masyarakat, Islam ajar cara


berbahasa.
Cth : Islam larang memanggil seseorang dgn
panggilan yg tdk disukainya Wak Dogol, si
Botak, Si Gondol, Si gemuk, si Gendut dll

]11/ [

Janganlah satu puak mencemuh dan


merendah-rendahkan puak lain, harus puak
yg dicemuh itu lebih baik daripada mereka.

Tidaklah seorang mukmin itu pencela,


pengutuk, membuat keji dan berkata
lucah/kotor

Perubahan tingkahlaku
Masyarakat sekarang berani dan nekad
Berani melakukan jenayah sehingga
membunuh orang
Cth : pembunuhan model mongolia Altantuya
Shaaribu 28, dengan mengunakan bahan
peledak C4 sehingga badan mangsa hancur
berkecai di sebuah kawasan terpencil
berhampiran Puncak Alam
(http://www.carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=18410)

KES BUNUH MENGIKUT NEGERI,


MALAYSIA 2000 Oktober 2003
Jumlah
seluruh
negeri di
Malaysia

2000
497

2001 2002
613
516

2003
371

(Sumber : Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman)

(http://www.kpwkm.gov.my/BM/Upload/8.3%20%20KES%20BUNUH
%20MENGIKUT%20NEGERI%20MALAYSIA%202000%20%202003%20%20MURDER%20CASES%20BY%20STATE%20MALAY
SIA%202000%20-%202003.pdf)

Bunuh adik Nurin Jazlin Jazimin


Nurul Anira Che

Rosik, 17

Jelaskan kepada masyarakat larangan Islam


membunuh orang lain tanpa hak

]151/[

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang


telah diharamkan Allah melainkan dengan
jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syara)

5. MENUNJUKKAN CONTOH TELADAN


KEPADA MASYARAKAT

Pendakwah menjadi ikutan sbgmn


Rasulullah menjadi contoh teladan kepada
masyarakat

]21/ [

Tunjukkan dengan cara melaksanakan


perubahan sosiobudaya yang selari dengan
kehendak Islam kepada masyarakat

Pendakwah menjadi contoh ikutan


masyarakat
Pendakwah melakukan apa yang
diperkatakan

]3/[

Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu


memperkatakan sesuatu yang kamu tidak
melakukannya

Cth : memartabatkan multimedia


Pendakwah menggunakan slide power point,
video, digital camera dlll dalam ceramah
Cth : Budaya menuntut ilmu
Pendakwah perlu menuntut ilmu setinggi
yang boleh
Protaz, mendalami pelbagai bidang ilmu
bukan terbatas kepada ilmu agama sahaja
tetapi juga bidang-bidang ilmu lain seperti IT,
psikologi, pentadbiran dll

Pendakwah sendiri tidak melakukan nilainilai yang bertentangan dengan ajaran Islam
Cth : Pendakwah bukan kaki lepak, bukan
kaki kutuk, bukan berambut punk, bukan mat
rempit, bukan minah bohsia dll.

Pendakwah individu yang tidak menyokong


budaya yang bertentangan dengan Islam
Cth : khurafat dan bidah

Contoh teladan melalui pelaksanaan (amal)

Setiap ilmu atau perintah Allah yang diterima


diamalkan secukupnya.

Pendakwah tidak pernah jemu dgn suruhan


Allah dan tidak pernah engkar w/pun
terpaksa menerima dugaan dunia.

Hati pendakwah perlu padu dgn keimanan


Perbuatan pendakwah tidak mendustakan
perkataan, yg lahir adalah sama dgn yg batin
Pendakwah tidak sekalikali menyuruh orang
melakukan kebaikan dan meninggalkan
kemungkaran selagi tidak dilaksanakannya
terlebih dahulu.
(Berhanundin Abdullah, dalam Che Yusoff Che Mamat & Syamsul Bahri

Andi Galigo, 1997, Dinamika Dakwah dalam Masyarakat, Bangi :


Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM,h.54)