Anda di halaman 1dari 11

Konsep Pendidikan Jasmani

Pendidikan

Jasmani

merupakan

satu

mata

pelajaran

sekolah

yang

diperkenalkan untuk membantu kanak-kanak dan remaja membangunkan kemahiran,


pengetahuan dan sikap untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Oleh itu,
program Pendidikan Jasmani adalah satu komponen penting untuk murid-murid di
sekolah.
Program Pendidikan Jasmani yang berkualiti meliputi pelbagai pengalaman
pembelajaran yang dirancang dengan teliti dari kemahiran sukan ke kemahiran luar,
menari dan gimnastik. Perhatian kepada perkembangan matlamat kurikulum dan
hasil pembelajaran yang sesuai akan memastikan kebolehan kanak-kanak dan
kepentingan membina asas pengetahuan dan pengalaman pergerakan - iaitu,
merupakan satu bahasa pergerakan fizikal atau celik fizikal yang membawa kepada
aktif dan gaya hidup yang sihat sepanjang hayat.

Kepentingan Pendidikan Jasmani


Faedah Pendidikan Jasmani yang berkualiti termasuk:
pembangunan tahap kecergasan peribadi yang menyokong gaya hidup yang sihat;
kemahiran asas yang membolehkan kanak-kanak dan remaja mengambil bahagian
dalam pelbagai aktiviti fizikal
pembangunan tabiat penyertaan dalam aktiviti yang meningkatkan kesihatan
sepanjang hayat.

Faedah Pendidikan Jasmani


Program Pendidikan Jasmani yang berkualiti akan meningkatkan peluang
aktiviti fizikal dan memberi faedah terhadap kesihatan pelajar.
Kanak-kanak dan remaja di Kanada pada hari ini membawa gaya hidup tidak
sihat dan tabiat pemakanan yang miskin. Kesannya, mereka meletakkan diri mereka
berisiko untuk pelbagai penyakit serius yang berkaitan dengan ketidakaktifan fizikal,
termasuk kencing manis dan penyakit jantung.
Untuk mengawal penyakit-penyakit ini dan penyakit lain yang berkaitan
dengan ketidakaktifan fizikal, ia adalah penting bahawa kanak-kanak dan remaja
haruslah terlibat secara aktif dalam gaya hidup sihat. Kita perlu memastikan bahawa
kanak-kanak dan belia di Kanada meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan sikap
yang diperlukan untuk mengambil bahagian dalam gaya hidup sihat yang aktif. Ini
adalah peranan Pendidikan Fizikal di sekolah. Kanak-kanak dan remaja perlu dididik
dari segi fizikal supaya mereka aktif dalam fizikal sepanjang hidup.
Sering terdapat kekeliruan dalam kalangan professional, media dan
masyarakat umum dalam bidang itu mengenai persamaan, perbezaan, dan interaksi
di antara Pendidikan Jasmani dan aktiviti fizikal. Terma yang digunakan sering silih
berganti, namun mereka sebenarnya tidak sama. Implikasi ini berpotensi memberi
kesan negatif kepada Pendidikan Jasmani di Kanada. Sumber ini telah dibangunkan
untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan sebenar antara Pendidikan
Jasmani dan aktiviti fizikal. Ia memberi kefahaman tentang sebab Pendidikan
Jasmani harian yang berkualiti harus dialami oleh kanak-kanak di sekolah-sekolah
Kanada.

Ciri-ciri orang yang berpendidikan fizikal


Persatuan Kanada untuk Kesihatan, Pendidikan Jasmani, Rekreasi dan Tarian
(CAHPERD) mentakrifkan orang yang berpendidikan fizikal adalah seperti mereka
yang :

Memperolehi kemahiran untuk membolehkan mereka menjalankan pelbagai


aktiviti fizikal.

Memperolehi kemahiran yang akan membantu mereka untuk menjadi sihat


dari segi fizikal.

Mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal kerana ia adalah menyeronokkan


dan menggembirakan.

Memahami dan menilai aktiviti fizikal.

Memahami bahawa aktiviti fizikal boleh menyokong ekspresi diri dan


memperuntukkan interaksi sosial dengan orang lain.

Memaparkan tingkah laku peribadi dan sosial yang bertanggungjawab


semasa aktiviti fizikal.

Memaparkan kefahaman dan penghormatan terhadap semua orang semasa


aktiviti fizikal.

Orang yang berpendidikan fizikal adalah orang yang celik dari segi fizikal.
Serupa dengan keperluan kanak-kanak untuk menjadi celik dalam matematik dan
bahasa, kita juga mahu anak-anak menjadi celik dari segi fizikal. Ini adalah orang
yang telah berkembang melalui pengalaman Pendidikan Jasmani yang berkualiti
iaitu satu bahasa pergerakan fizikal. Mereka tahu bagaimana dan mengapa
bergerak dalam pelbagai cara, menghargai kepentingan aktiviti fizikal, dan memilih
untuk mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal.

Cara-cara pelajar menjadi orang yang berpendidikan fizikal


Untuk menjadi orang yang berpendidikan fizikal, pelajar perlu mengalami :
Perkembangan program-program yang sesuai untuk Pendidikan Fizikal yang
relevan untuk kanak-kanak
Arahan yang menggabungkan amalan pengajaran berkesan yang diperolehi dari
penyelidikan dan pengalaman mengajar
Program yang menggalakkan perbaikan dan penguasaan kemahiran pergerakan
dalam usaha untuk membangunkan tahap kompetensi yang boleh digunakan dalam
pelbagai tetapan aktiviti fizikal
Program Pendidikan Jasmani yang menjadi panduan pelajar untuk menjalani gaya
hidup aktif
Kejayaan dalam pengalaman aktiviti fizikal

Peranan pengetua atau pentadbir sekolah


Pengetua dan pentadbir sekolah memainkan peranan kepimpinan yang penting
dalam reka bentuk dan pelaksanaan program Pendidikan Jasmani yang berkualiti di
sekolah. Mereka menyokong pembangunan keseluruhan pelajar dalam beberapa
cara.
1. Mereka memastikan bahawa pelaksanaan program Pendidikan Jasmani yang
berkualiti diajar oleh guru Pendidikan Jasmani yang sanggup memikul
tanggungjawab bagi keseluruhan program yang dijalankan di sekolah.
2. Mereka memastikan bahawa guru-guru bersedia, disokong, dan mampu
mencapai hasil pembelajaran program Pendidikan Jasmani.
3. Mereka menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk memperoleh dan
mengekalkan perkembangan peralatan yang sesuai untuk mencapai hasil
pembelajaran program.
4. Mereka memastikan masa yang sesuai dalam jadual waktu sekolah
ditumpukan kepada pengajaran program Pendidikan Jasmani.

Peranan guru
Guru mempunyai peranan penting dalam penyampaian program Pendidikan
Jasmani yang berkualiti. Program yang berkualiti memerlukan perancangan yang
bernas yang dikaitkan dengan pencapaian kurikulum, pengajaran yang direka
bentuk yang mempunyai niat pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk
menyediakan pelajar dengan peluang untuk menikmati faedah daripada Pendidikan
Jasmani yang berkualiti.
Peranan ibu bapa
Ibu bapa perlu berkerjasama dengan kakitangan sekolah bagi memastikan
kejayaan pembangunan anak-anak mereka. Ini adalah penting bahawa ibu bapa
bertanya kepada pendidik dan pentadbir sekolah tentang program Pendidikan
Jasmani yang berkualiti yang diberikan kepada anak-anak mereka. Soalan boleh
berubah bergantung kepada situasi pembelajaran seperti contoh di bawah:

Apakah hasil pembelajaran program Pendidikan Jasmani di sekolah?

Adakah program Pendidikan Jasmani menyokong pelbagai aktiviti?

Berapa banyak kuliah Pendidikan Jasmani yang ditawarkan kepada anak


saya setiap minggu?

Adakah sekolah anak saya memperuntukkan masa untuk Pendidikan


Jasmani sebagai yang digariskan dalam kurikulum sekolah?

Mengapakah kuliah Pendidikan Jasmani anak saya sering dibatalkan?

Mengapakah anak saya harus ketinggalan kuliah Pendidikan Jasmani


mereka atas sebab kerja lain yang belum disiapkan?

Apakah lingkungan kekuatan anak saya?

Mengapakah anak saya masih tidak boleh menangkap bola dengan betul?

Anak saya berlari dengan gaya janggal, apakah yang perlu dilakukan?

Bagaimanakah kita boleh memberi sokongan kepada anak-anak dalam


pembelajaran bidang Pendidikan Jasmani?

Peranan pelajar
Dalam usaha untuk mendapatkan faedah dari Pendidikan Jasmani, pelajar
perlu kerap terlibat dalam pembelajaran yang mempromosikan hasil pembelajaran
dalam suasana yang menyeronokkan iaitu lebih kurang sama seperti mereka yang
terlibat dalam kurikulum sekolah lain. Mereka harus berhasrat untuk membangunkan
pengetahuan, kemahiran, dan sikap untuk menjadi selesa dan berjaya apabila
mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti fizikal .

Program Pendidikan Jasmani yang berkualiti


Program Pendidikan Jasmani yang berkualiti ialah pendidikan yang terancang
dengan perkembangan yang sesuai dengan program fizikal yang disediakan kepada
semua pelajar. CAHPERD mencadangkan program seperti ini memerlukan yang
berikut:

Guru yang berkelayakan dan bersemangat

Kreatif dan selamat menggunakan kemudahan dan peralatan

Sekurang-kurangnya 150 minit pertemuan kelas seminggu untuk semua


pelajar

Pembelajaran yang terancang menggabungkan pelbagai aktiviti

Aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan umur dan peringkat pembangunan


setiap pelajar

Penekanan terhadap keselamatan, pembelajaran, kejayaan, adil, memenuhi


diri, kenikmatan, dan kesihatan peribadi

Aktiviti dan pembelajaran yang saksama dari segi jantina

Tahap penyertaan yang tinggi oleh semua pelajar setiap hari

Aktiviti fizikal yang meningkatkan sistem kardiovaskular, otot kekuatan,


ketahanan dan fleksibiliti

Mencerminkan guru mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran untuk


meningkatkan kejayaan pelajar

Faedah Program Pendidikan Jasmani yang berkualiti


Anak-anak dan remaja kita perlu dididik secara fizikal supaya mereka akan
menjadi aktif dalam fizikal sepanjang hayat mereka.
Penyelidikan telah menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak terlibat dalam
program Pendidikan Jasmani yang berkualiti:

Pelajar biasanya melakukan dengan baik atau lebih baik dalam bidang
akademik daripada mereka yang menerima masa kurikulum yang lebih
akademik dan kurang Pendidikan Jasmani.

Pelajar mempunyai sikap positif terhadap sekolah. Ini membawa kepada


kehadiran yang baik dan mengurangkan kadar ponteng sekolah.

Pelajar mempunyai tabiat kesihatan peribadi yang positif sepanjang hayat


dengan mengurangkan tabiat merokok, menggunakan dadah atau alkohol.

Meningkatkan daya tahan aerobik, kekuatan otot pelajar dan mempamerkan


faktor risiko yang kurang untuk penyakit kardiovaskular.

Pelajar boleh membangunkan gaya hidup aktif yang membantu untuk


menangani isu-isu kesihatan seperti obesiti, osteoporosis, tekanan darah
tinggi, dan kencing manis jenis 2.

Pelajar

boleh

meningkatkan

harga

diri

dan

konsep

kendiri

serta

mengurangkan tahap kebimbangan dan tekanan.

Pendidikan Jasmani boleh menjadi mata kail bagi sesetengah pelajar,


memberi motivasi kepada mereka untuk menghadiri sekolah dan tugas di
dalam kelas.

Penyertaan dalam program Pendidikan Jasmani harian yang berkualiti pada


zaman kanak-kanak adalah penting untuk menjamin tahap aktiviti fizikal yang
lebih tinggi semasa dewasa.

Konsep Aktiviti Fizikal


Aktiviti fizikal adalah satu pergerakan badan yang menafkahkan tenaga
seperti penyertaan dalam sukan, tarian, dan senaman. Aktiviti fizikal digunakan
dalam program Pendidikan Jasmani sebagai satu medium untuk kandungan
kurikulum pengajaran dan untuk menyediakan peluang yang menyeronokkan yang
mengamalkan dan meningkatkan kemahiran yang dipelajari. Oleh itu, aktiviti fizikal
merupakan komponen penting dalam program Pendidikan Jasmani yang berkualiti.
Ia adalah kenderaan menjadi fizikal berpendidikan, seperti sebuah buku adalah
kenderaan untuk menjadi seorang pembaca. Walau bagaimanapun, sama seperti
seorang guru masih perlu mengajar kemahiran membaca, kehadiran buku tidak
menjamin pembelajaran, guru masih perlu mengajar hasil pembelajaran Pendidikan
Jasmani. Aktiviti fizikal itu sendiri tidak mencipta orang yang berpendidikan fizikal.

Kepentingan Aktiviti Fizikal


Peningkatan tahap penyertaan dalam aktiviti fizikal boleh membawa
kecergasan peribadi ke tahap yang lebih tinggi, penyertaan dalam aktiviti yang
meningkatkan kesihatan sepanjang hayat, penyertaan sosial, dan perasaan kekitaan
secara keseluruhan. Satu program Pendidikan Fizikal yang menggalakkan
persefahaman dan penghargaan pelbagai aktiviti fizikal yang menggalakkan pelajar
untuk terlibat dalam aktiviti fizikal selain dari kelas Pendidikan Jasmani, seperti
semasa waktu rehat atau di rumah atau dalam masyarakat.

Peranan komuniti sekolah


Warga sekolah boleh menyumbang kepada pembangunan keseluruhan kanakkanak dan remaja dengan menghargai dan menggalakkan peluang-peluang aktiviti
fizikal. Peluang seperti ini dapat memastikan bahawa setiap pelajar mempunyai
peluang untuk memahami dan mengalami nilai gaya hidup sihat dan sekolah
menjadi sebuah komuniti yang sihat dan aktif.

Peranan penyelia aktiviti fizikal


Penyelia aktiviti semasa rehat dan waktu makan tengahari menyelia aktiviti
fizikal pelajar di atas padang permainan atau dalam gymnasia. Peranan utama
mereka adalah untuk memastikan aktiviti itu selamat dan adalah satu pengalaman
yang seronok untuk semua. Manakala kanak-kanak akan terlibat dalam aktiviti fizikal
semasa waktu-waktu ini, waktu ini dianggap bukan masa pengajaran dan oleh itu
tidak menggantikan pendidikan jasmani. Penyelia aktiviti fizikal tidak dijangka untuk
berunding dengan hasil pembelajaran kurikulum, rancangan untuk pembelajaran
pelajar, atau menilai dan melaporkan pembelajaran pelajar.

Peranan pelajar
Kanak-kanak dan remaja memerlukan peluang untuk bermain pada setiap
hari bagi mengenakan kebebasan dan kawalan ke atas pilihan aktiviti peribadi
mereka. Pelajar boleh memilih aktiviti yang ingin terlibat, tahap penyertaan mereka,
dan tahap penglibatan mereka. Penyertaan tersebut boleh diberi pelbagai alasan
yang tidak semestinya berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan kemahiran.
Adalah menjadi harapan bahawa, melalui penyertaan mereka dalam pengajaran
Pendidikan Jasmani yang berkualiti, pelajar akan membangunkan keinginan untuk
menjadi aktif dari segi fizikal sepanjang hayat mereka.

Hubungan antara program Pendidikan Jasmani yang berkualiti dan peluang


aktiviti fizikal yang berkualiti
Pendidikan Jasmani memberi peluang kepada pelajar untuk membangunkan
pengetahuan, kemahiran, dan sikap untuk berjaya mengambil bahagian dalam
pelbagai aktiviti fizikal. Tanpa arahan yang berkualiti, pelajar mungkin tidak boleh
mencapai potensi mereka, dan mungkin gagal untuk membangunkan kompetensi
yang perlu untuk mencapai kejayaan dan kenikmatan dalam pelbagai aktiviti fizikal.

Hubungkait antara falsafah, matlamat, tujuan dan objektif Pendidikan Jasmani


dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Objektif utama Pendidikan Jasmani yang digariskan ialah mempertingkat dan
mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor, menguasai
kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri, melakukan
senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian, mengaplikasikan pengetahuan
kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal, membentuk
sahsiah dan disiplin diri, serta membuat keputusan bijak dalam kehidupan.
Berdasarkan objektif Pendidikan Jasmani yang secara umumnya bertujuan
untuk mencapai tahap kecergasan dan menguasai kemahiran sukan. Menurut
Seefeldt dan Vogel (1986) persoalan mengenai objektif ini telah memberi tumpuan
khusus kepada hubungan antara amalan kesihatan dengan kecergasan fizikal dan
kemahiran motor sebagai satu kaedah yang mampu mengawal penyakit dalam
kehidupan seharian. Oleh yang demikian dapat dirumuskan bahawa falsafah
digunakan sebagai panduan dan penggerak dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Objektif dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat
untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan
sosial maka melalui Pendidikan Jasmani kesemua aspek ini boleh dicapai. Ini adalah
berdasarkan keperluan dan inspirasi yang telah dinyatakan di dalam Buku Panduan
Guru Pendidikan Jasmani Kesihatan (1988) Kementerian Pendidikan Malaysia.

RUJUKAN
http://upu.mohe.gov.my/portal/arkib/fpk.php
http://ipdaburn.blogspot.com/2010/10/pengenalan-kepada-pendidikan-jasmani.html
http://www.sabah.edu.my/promedia/Bahan_Telupid/telupid/RIDZIS/lamanutama.html
http://2ppismpbcpjks1.blogspot.com/2011/03/kepentingan-pendidikan-jasmanidalam.html
http://jssmktmu2011.blogspot.com/2011/02/aktiviti-fizikal.html

Anda mungkin juga menyukai