APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

+

-

iD

RINGKASAN TEORI
Setiap manusia mempunyai kesemua 8 kecerdasan. Kecerdasan setiap individu boleh dibangunkan.

RUMUSAN TEORI KECERDASAN MENGIKUT HOWARD GARDNER
Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar Kebolehan mengenal dan mencipta masalah, maka membentuk keperluan terhadap pengetahuan baru Kebolehan mencipta sesuatu hasil/barang atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya

JENIS KECERDASAN PELBAGAI
Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik

8
Intrapersonal

1

+
2

Visual-Ruang

KECERDASA 7 3 N PELBAGAI

6

Interpersonal

5
Muzik

4

Kinesteti k

KEKUATAN MURID DALAM
PELBAGAI ?

BAGAIMANA KENAL PASTI KECERDASAN

CARA CARA
Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang / luar bilik darjah Laporan prestasi murid