Anda di halaman 1dari 3

cerita ramayana

Sawijining dina ing kerajaan mantili ingkang kerajaan ramanipun dewi shinta, asmane prabu
janaka . prabu janaka ngadhaake saembara sopo sing bias manah paling apik bakal didadekke
mantu. Salah sijine paserta sayembara yaiku prabu rama lan rahwana nanging rahwana ora
bias ngangkat panah kasebut , lan rama bias ngangkat panah kasebut. Saengga rama bias
menangke sayembara lan ngentukke shinta dadi bojone . rahwana ora seneng yen rama bias
dadi bojhone shinta.
Ing alengka kuwi kerajaan rahwana,kumbakarna,indrajid,patih prahasta. Sarpanaka
menehi kabar ing rahwana yen ana wong wadon ayu. Rahwananipun ndang golei wong
wadon mau. Kasunyatan putri mau jenenge putrid kalamarica sing bias ganti wujud apa
wae,lan bias ngrubah wujud dadi buta cakil.
Ing alas dandaka rama shinta lan laksamana iseh ngembara mengertosnipun rahwana
lan kalamarica melu ing alas lan ngincer serta lan godoni shinta. Kalamarica ngerubah wujud
dadi kijang mas ingkang godoni shinta. Shinta deloi kijang mas kasebut langsung ngongkon
rama kanggo nyekel kijang mas kasebut. Nanging kijang kasebut malah mlayu ing jero alas,
lan shinta jaluk rama kanggo ngoyak kijang mau. Lan laksmana tetep karo shinta. Nanging
shinta nesu amarga laksmana ora melu ngoyak kijang bareng rama ing jero alas . Akhire
laksmana nuruti kapinginane shinta supaya ngoyak rama ing jero alas. Wedi karo
kaselamatane shinta laksmana gawe bunderan kanggo shinta supaya shinta tetep selamet.
Sawise rahwana teko,rahwana jajal nyedakki shinta lan jajal kanggo nimbus bunderan
mau. Nanging rahwana ora mampu nglewati bunderan mau. Akhire rahwana ngerubah wujud
dadi brahmana tuwo supaya bisa narik perhatian shinta lan jaluk sedekah. Dewekke nyedakki
shinta lan jaluk sedekah,amarga rasa mesakke,akhire shinta menehi sedekah brahmana tuwo
mau. Nalika shinta lagi ngei sedekah,dewekke ditarik mentu saka bunderan mau landigowo
mabur karo rahwana.
Sakmenika,rama lan laksmana terus ngoyak kijang mas. Lan nalika kijang mas
kasebut dipanah wujudde ganti dadi cakil. Nalika shinta digowo mabur karo rahwana,teko
manuk jatayu sing nolong shinta. Lan kadadean perang antaramanuk jatayu lan rahwana.
Nganti akhire manuk jatayu kalah lan kelangan loro sayape lan rahwana lungo gowo shinta.
Sakwijineng dina rama lan laksmana mentu lan ketemu karo manuk jatayu sing wis kejet
kejet. Jatayu nyritakke kejadian mau karo rama,jatayu akhire mati ngerteni shinta diculik
rahwana,rama lan laksmana semedi kanggo ngintukke cara nylametke shinta. Banjur rama

ketemu anoman sing nulungi rama nyelametke shinta lan rama diajak ing guwa kiskenda,ing
kono omahe anoman.
Ing gowa kuwi anoman nduwe kanca antarane yaiku subali lan sugriwa,wong loro
kuwi podo podo sakti lan podo podo seneng karo dewi widiyawati. Akihire cah loro kuwi
tukaran kanggo ngintukke dewi widiyawati. Pas cah loro tukaran rama lan anoman teko
delokki tukaran kuwi anoman ngusahakke nyegah subali lan sugriwa. Nanging amarga rak iso
nglerai cah loro,akhire anoman ngongkon rama kanggo manah salah siji ing antara wong loro
mau. Lan subali keno panah kasebut,lan akhire mati. Sugriwa iseh pengen ngutarakke niate
karo rama,yen wonge arep melu nulungi rama nylametke shinta.
Anoman mulai nylametake shinta. Wonge njaluk sehelai rambut,sing arep diparingki
ing shinta,kanggo bukti yen wonge bener bener utusanerama seng arep nyelematke shinta.
Ing taman Argasoka,ing kerajaan Ngalengka,Shinta dikancani karo trijata keponakan
saka rahwana. Nalika rahwana njajal mbujukshinta supaya mau dipek bojone. Nanging shinta
wegah. Lan nalika shinta dewekan,anoman mlebu ing taman argasaka kangge nemoni shinta
lan ngekekke rambut rama ing shinta kangge mbutikake nek deknen bener bener utussne
rama kangge nyelamatake shinta. Nanging indrajid,anak saking rahwana ngerti tekone
anoman,deknen ngusahakke kanggo nangkep lan dikekke ing ngarepe rahwana. Akhire
rahwana mutuske kangge mbakar anoman. Persiapan dilakokke kanggo mbakar anoman.
Wektu iku pumbakarno,saudarane raahwana nglindungi anoman seng ameh di bakar rahwana.
Nanging niyate iku ora berhasil amarga dialangi karo kumbakarna.
Nalika pasukane rahwana mbakar anoman,jebule anoman ora mempan dibakar
kanggo geni. Malah justru anoman ngrebut obor geni seko tangane rahwana kanggo buntute
lan geni kuwi digo dolanan anoman sakdurunge mbakar kerajaan ngalengka. Pasukan rama
mbendung kali seng cedak kerajaan ngalengka,saengga pasukane rahwana ora bisa opo opo
Perang antara rahwana lan rama kedadean. Kumbakarna mati dipanah rama nalika
ngewangi rahwana ngalahke rama. Indrajid melu ngewangi rahwana iku mati sisan. Akhire
kedadean perang sengit antara rahwana laan rama. Rahwana mati dipanah karo rama lan
deknen dicepit ing gunung.
Sakwese menang ngalahke rahwana,rama ketemu meneh kaliyan shinta. Nnaging
rama curiga karo kesuciane shinta,sakwese diculik karo rahwana nganti suwi. Akhire shinta
mbakar awake dewe kanggo mbuthiake kesuciane. Nlaika shinta mbakar awake dewe
ternyata geni ora mempan mbakar awake shinta iki mbuthiake yen shinta iseh suci. Lan rama
nrima shinta meneh. Rama lan shinta akhire urip tentrem.