Anda di halaman 1dari 4

Terjemah Kalamun Qodimun

Posted on 3 Oktober 2010by maulinniam

14 Votes

Kalmun Qodmun l yumallu samuhu


Dialah Al-Quran, Kalam Azaliy yang tiada bosan (telinga) mendengarnya
Tanazzaha an Qowlin wa Filin wa Niyyatin
yang Suci Bersih, kosong, dari ucapan, perbuatan, maupun bersit hati
Bihi Asytaf min Kulli D-in
Dengan al-Quran, aku berobat dari segala penyakit
wa Nruhu Dallun li Qolb inda Jahl wa Khayroti
dan Cahaya Al-Quran menjadi petunjuk bagi hati, di saat tidak tahu dan bimbangku
Fa Y Robbi Mattin bi Sirri Khurfihi
Maka Duhai Tuhanku, hiburlah aku dengan Rahasia tiap Hurufnya
Wa Nawwir bihi Qolbi wa Samiy wa Muqlatiy
Dan terangilah, dengan Al-Quran, hatiku, pendengaranku, dan penglihatanku
Wa Habl bihi Fatkhan wa Ilman wa Khikmatan
Dan karuniakan padaku, dengan Al-Quran, Keterbukaan Hati, Kepahaman Ilmu, dan
Hikmah
Wa nis bihi Y Robbi fil Qobri Wakhsyat
Dan gembirakanlah dengan Al-Quran, Duhai Tuhanku, kesusahan dalam Kuburku

Wa Sahhil alayya Khifdzohu tsumma Darsahu


Dan mudahkanlah bagiku, menghafalkannya, lalu mempelajarinya
Bi Jhin Nabiy wal li tsumma shohbat
Dengan kedudukan mulia Sang Nabi, Keluarga beliau, dan para Sahabat Sang Nabi
Wa Sholli wa Sallim Kulla Yaumin wa Laylatin
Dan Shalawat serta Salam, tiap siang maupun malam
Al Man bihir Rkhmnu Yaqbalu Dawati
terhaturkan bagi Sang Nabi, yang dengannya, semoga Allah Ar-Rahman mengabulkan
pintaku
Wa lin wa Ashkhbin Kirmin A-immat
dan juga bagi Keluarga Nabi, serta para Shahabat Mulia Para Pemimpinku
Bihim Yaghfirul Ghoffru Dzanb wa Zallat
Dengan mereka, semoga Allah Al-Ghoffar mengampuni dosa dan kelalaianku

Asma Jaljalut Sughro

28SEP2010 13 Comments

by Angker Ludiarto El-Bodasyah ALC in ILMU HIKMAH

9 Votes
Kidung Jaljalut Sughro
1.bada tu bi bismillahi ruuhi bihih tadad ilaa kasyfi asroori bi bathinihin thowat
2.wash shollaitu fits tsani alaa khoiri kholqihi muhammadin man zaahadh dholaalatan wal
gholat
3.wa ahyil ilahil qolba mim badi mautihi bi dzikrika yaa qoyyumu haqqon taqowwamat

4.wa zidni yaqiinan tsabitam bika waatsiqoo wa thihhir bihi qolbii minar rijsi wal gholat
5.wa ashmiw wa abkim tsuma ami aduw wanaa wa akhrushumu yaa dzal jalali bi hausamat
6.naruddu bikal adaaa min kulli wijhatin wabil ismi tarmihim minal budi bisy syatat
7.saaltuka bil ismil muazhomi qodruhu bi aajin ahuujin jalla jaliyyutu jaljalat
8.fakun yaa ilahi kaasyifadh dhurri wal balaa bi yaahin jalaa hammim bi hallin bihal halat
9.wa zidni yaqinan tsumma bi tambika wa tsiqo bi haqqi yaa haqqol ummuri tayas sarot
10.wa shobba ala qolbi sya-aabiiba rohmatin bi hikmati maulana hakiimi fa ahkamat
11.ahaathot binal anwaru min kulli janibin wa haibatu maulanal azhiim bihaa alaat
12.fa subhanakallohumma yaa khoiru baariin wa yaa khobiro khollaaqin wa yaa khoiro
mambaats
13.afuuwun ghoffurur rohiimun mutafadh-dhilun kariimun haliimun dzuu thooyaa takaat
sarot
14.rohiimun wa rohmaanun bi haqqi sayyidi sa-altuka ghofuroonadz dzunubi idza badat
alhamdu lillahi robbil alamiin
Ku awalin dengan menyebut nama Alloh, dengan demikian ruhku memperoleh petunjuk
kepada tersingkapnya rahasia rahasia yang terkandung di dalamNya
Yang Kedua sholawat atas sebaik baiknya CiptaanNya Muhammad seorang yang
menghapus kesesatan dan kesalahan
Ya tuhan ku hidupkanlah hatiku setelah matinya dengan berdzikir kepada Mu wahai dzat
yang maha berdiri sendiri dengan sebenar benarnya nyata tegaknya
dan tambahkanlah keyakinanku tetap dan teguh kepada Mu dan bersihkanlah dengannya
qobiku dari kotoran kesalahan
Dan jadikanlah tuli bisu serta butakan musuh kami dan sekali lagi bisukanlah meraka itu
wahai dzat yang pencabut nyawa

Dengan asma Mu tolaklah para musuh dari segala penjuru , dengan nama ini Engkau
melempar mereka dari kejauhan dan bercerai berai
Aku memohon dengan Asma yang dihormati kebesarannya dengan nama Alloh yang maha
Esa,indah ciptaanNya dan yang maha kuasa

Anda mungkin juga menyukai