Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH SUKAN MALAYSIA PAHANG

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


TINGKATAN 4 TAHUN 2014
SUBJEK : SAINS SUKAN
Kelas

Bil
Calon

A+

A-

B+

C+

Lulus

GPS

4 Wira
Bil

11

16

6.93
%

0.00

20

26.67

20

Bil

6.67 26.67 73.33

4 Jaguh
0

9
5.73

12
%

0.00

18.18

9.09

45.45

9.09

18.18 81.82

KEKUATAN

PENAMBAHBAIKAN

Guru:
Nota dan soalan-soalan telah
disediakan oleh guru untuk kegunaan
pelajar
Guru sering memberi soalan daripada
soalan percubaan dan soalan SPM

Guru:
Guru perlu menyediakan modul untuk
pelajar semasa ketiadaan pelajar
disekolah
Guru perlu mengajar murid cara
menjawab soalan dengan tepat

Atlet Murid:
Atlet Murid:
Pelajar merupakan atlet yang dilatih
oleh jurulatih yang didiktiraf dan
Merujuk kepada jurulatih dan guru
telah didedahkan dengan asas sains
sekiranya tidak memahami sesuatu
sukan
konsep dalam subjek sains sukan
KELEMAHAN
STRATEGI MENGATASI
Guru:
Guru:
Kekurangan soalan latihan dan bahan
Mendapatkan soalan latihan dari
pengajaran untuk murid
internet dan daripada jurulatih yang
pernah mengajar subjek sains sukan
Atlet Murid:
Sering keluar untuk pertandingan atau Atlet Murid:
latihan
Menjawab modul latihan yang
disediakan oleh guru dan sering
Tidak memahami makna-makna
bertanya soalan.
perkataan
Memdedahkan pelajar kepada soalan
Meninggalkan soalan tanpa
berbentuk SPM
menjawab
Perlu cuba meneka jawapan supaya
Tidak menguasai teknik menjawab
tidak ditinggalkan kosong
soalan esei bahagian B kertas 2

Disediakan Oleh,
.
(NURHAYATI WAN MUSA)
Guru Mata Pelajaran Sain Sukan Tingkatan 4