Anda di halaman 1dari 1

NAMA: ...

TINGKATAN:

12

PAT 1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


TINGKATAN 1

UJIAN BERTULIS

BAHASA INGGERIS

OKTOBER

2 JAM

ARAHAN:
1. Buka kerta soalan ini apabila diberitahu
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada runag jawapan yang

disediakan dalam kertas soalan ini.


4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperksaan pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Soalan

Markah Penuh

1
2
3
4
5
6
7

10
10
20
15
5
30
10

Jumlah

100

Markah Diperoleh